نکات بسیار جالب در مورد خون

۱۳۹۲ شنبه ۲ شهريور 17:26 | Afsaneh Poursalehi

نظرات : 0

جایگزینی برای خون وجود ندارد . خون ۷ درصد از کل حجم بدن ما است . هر فرد ۱۴ الی ۱۸ پیمانه خون دارد . هر پیمانه خونی به طور متوسط دوبرابر یک فنجان است . خون اکسیژن و مواد غذایی را به اعضا حمل میکند خون مواد تولید شده را برای خروج و دفع به شش ها و کبد و کلیه می رساند خون در برابر عفونتها مبارزه می کند و باعث بهبودی جراحات می شود . یک واحد خونی کامل  قبل از ترزیق به فرد بیمار جداسازی می شود . چهار گروه خونی اصلی وجود دارد A, B, AB و O هر گروه خونی میتواند RH مثبت و یا منفی باشد . پلاکت و گلبولهای قرمز و سفید سازنده خون شما هستند . میلیونها گلبول قرمز در یک قطره از خون وجود دارد . طول عمر گلبول های قرمز ۱۲۰ روز  در بدن است . گلبول های قرمز در شرایط نرمال ۴۲ روز سالم می مانند . گلبول قرمز منجمد شده می تواند ۱۰ سال زنده بماند . پلاکتهای گرفته شده  باید در عرض ۵ روز مصرف شوند . ۹۵درصد پلاسما از آب تشکیل شده است . ۵۵ درصد خون انسان شامل پلاسما است . پلاسمای منجمد شده تا یک سال قابل مصرف است . سلولهای خونی در مغز استخوان ساخته می شوند .

1 0

نظرات

نظرات :