نکاتی در مورد تجزیه ادرار

۱۳۹۲ پنج شنبه ۳۱ مرداد 20:14 | farzaneh28

نظرات : 0

. متلاشی شدن سلول‌ها وکست‌ها در ادرار قلیایی بیشتر از ادرار اسیدی است. . در ادرار اسیدی ممکن است گلبول‌های قرمز به صورت حلقه دیده شوند. . وزن مخصوص کمتر از 010/1 گلبول‌های قرمز و کست هیالین را متلاشی می‌کند. . عفونت با میکروب گاردنرلا در مثانه یا دستگاه ژنیتال با کلوسل (Clue Cell) همراه است. . کلوسل سلول اپی‌تلیال آکنده از میکروارگانیزم کوکوباسیل است. . کست ممکن است در ادرار افراد سالم درنتیجه تجویز داروهای مدر دیده شود. تعداد زیادی کست هیالین بعد از90 دقیقه از مصرف 40 میلی‌گرم قرص فوروسماید (لازیکس) و چند ساعت بعد از مصرف داروی تیازید در ادرار ظاهر می‌شود. . مشاهده رشته‌های ماهیچه‌ای در ادرار نشانه آلودگی با مدفوع یا فیسچول و یا وسیکورکتال (Vesico rectal) است. . رسوب داروی تریام‌ترن (Triamterene) موجب ظاهر شدن کست کریستال و اجسامی شبیه واکسی کست می‌شود، کریستال تریام ترن کریستال‌های متراکم قهوه‌ای هستند. . مشاهده 1 ≤ عددمیکروب در رنگ‌آمیزی گرم نمونه ادرار سانتری‌فیوژ نشده معادل >105 باکتری در هر میلی‌لیتر است که برمبنای درشت‌نمایی 40 این مقدار برابر 20< عدد در هر میدان می‌شود. . مخمر(Yeast) ممکن است با گلبول‌های قرمز یا گلوبول‌های چربی اشتباه شود، با افزایش اسید استیک می‌توان مخمر را از گلبول قرمز که لیز می‌شود جدا کرد. . رشته‌های مخاطی توسط غدد تحتانی سیستم ژنیتال ترشح می‌شود و ترشح آن در خانم‌ها بیشتر از آقایان بوده و فاقد ارزش پاتولوژیک هستند. رشته‌های بهم تنیده نخ‌های مخاطی ممکن است با کست هیالین اشتباه شود. . کریستال‌های هیپوریک اسید به صورت بی‌رنگ و منشورهای شش ضلعی بوده و بعد از خوردن میوه یا سبزیجات و غذاهای کنسرو شده حاوی نگهدارنده بنزوات ایجاد می‌شود. . تصور می‌شود که برای ایجاد واکسی کست نخست سلولار کست دچار دژنراسیون شده و متلاشی شدن سلول‌ها ایجاد کست گرانولار کند که با گذشت زمان گرانو‌ل‌ها درهم ادغام و زمینه را کدر و سپس پهن شده و به شکل واکسی ظاهر می‌گردد. . به کستی که در یک انتها شبیه دم یا شبیه نخ مخاطی درآمده سیلندروئید (cylindroeid) گفته می‌شود و ارزش کست را دارد. . کست‌های دارای پیچ و خم زیاد معمولاً بعد از استفاده از داروهای مدر در ادرار مشاهده می‌شود. . اصطلاح نفریت کاذب ورزش‌کاران (Atheletic Pseudonephritis) اشاره به حالتی دارد که در اثر استرس ورزش کست‌های هیالینی وگرانولار در ادرار دیده شوند و بیماری کلیه وجود نداشته باشد0 ورزش ممکن است حتی با پروتئین اوری خفیف نیز همراه باشد. . به نظر می‌آید که تفاوتی بین گرانولار کست خشن و ظریف از نظر بالینی نباشد هر چند عده‌ای نوع خشن را در ارتباط با بیماری مزمن کلیوی دانسته‌اند. . کست میلوما اشاره به تشکیل کست در میلوم مالتیپل دارد که ماتریکس آنها به طور عمده از زنجیره سبک ایمونوگلوبولین ساخته شده است. . پودر دستکش‌های جراحی که مخلوطی از آمیلوپکتین (amylopectin و آمیلوز amylose )بوده و از نشاسته غلات تهیه می‌شود ممکن است موجب آلوده کردن ادرار در هنگام نمونه‌گیری شود. گرانول نشاسته به صورت اجسام کروی و با محلول ید به رنگ قهوه‌ای تیره تا سیاه در آمده و زیر نور پلاریزه خاصیت انکسار دارند. . گرده‌های گیاهی و سلول‌های گیاهی ممکن است ادرار را آلوده کرده که غالباً به صورت سلول‌هایی با غشاء دو لایه و هسته فوق‌العاده بزرگ ظاهر می‌شوند. . شمارش کمی تعداد سلول‌ها و کست‌ها در رسوب ادرار چند ساعته برای مثال در نمونه12 ساعته را شمارش آدیس (Addis count) گویند، هر چند که روزمره نیست، اما برای دنبال کردن سیر بیماری سودمند است. در این روش ادرار 12 ساعته را جمع‌آوری و پس از اندازه‌گیری حجم آن 10 میلی‌لیتر آن را سانترفیوژ کرده و رسوب را در یک میلی‌لیتر باقی گذاشته و با استفاده از چامبر شمارش مورد شمارش سلولی و کست قرار می‌گیرد.    . وجود یوروپورفیرین و کاپروپورفیرین در ادرار باعث رنگ فلورسانس قرمز تا قرمز نارنجی در برابر نور ماوراء‌بنفش (nm360) می‌شود. ترکیبات پورفیرین بر خلاف هموگلوبین خاصیت پراکسیداز نداشته و بر روی قطعه نمایش خون نوارهای ادراری اثری ندارند. . یوروبیلین (Urobilin) شکل اکسید شده یوروبیلی نوژن است که موجب تغییر رنگ ادرار به نارنجی قهوه‌ای شده و خاصیت فلورسانس ندارد. پورفوبیلی نوژن نیز خاصیت فلورسانس نداشته ولی با معرف ارلیخ (پارا امینوبنزالدئید) واکنش می‌دهد و موجب رنگ نارنجی تا نارنجی قهوه‌ای ادرار می‌گردد. . ترشح ملانین در ملانوم بدخیم و هموژنتیسیک اسید در آلکاپتونوری موجب سیاه شدن ادرار با مانده شدن می‌گردد، از مواد دیگری که موجب رنگ قهوه‌ای تا سیاه می‌گردد، می‌توان به مت هموگلوبین و میوگلوبین اشاره کرد. . در میان آزمون‌های ادراری، آزمونی که کمتر تحت تأثیر ماندن ادرار قرار می‌گیرد، اندازه‌گیری پروتئین است. ماندن ادرار موجب تشکیل آمونیا و قلیایی شدن ادرار، هیدرولیز بیلی‌روبین کونژوگه و منفی شدن بیلی‌روبین ادرار، اکسید شدن بیلی‌روبین به بیلی وردین و مصرف گلوکز توسط میکروب‌ها می‌گردد. . برای جلوگیری از تجزیه کاتکول آمین‌ها (VMA و متانفرین) در ادرار بایستی PH آن کمتر از 2 باشد بهمین دلیل به ظرف جمع‌آوری ادرار 24 ساعته 10 میلی اسیدکلریدریک 6 نرمال اضافه می‌گردد. . باکتری اوری معمولا همراه با PH قلیائی ادرار بعلت تولید آمونیاک است. نگهداری طولانی ادرار نیز موجب PH قلیایی می‌شود. حداکثر ترشح H+ از لوله‌های ادراری ممکن است PH ادرار را به 5/4 برساند و این کمترین درجه از PH است که کلیه قادر به ایجاد آن می‌باشد. . اسمولالیته و وزن مخصوص ادرار هر دو برای ارزیابی قدرت غلیظ‌سازی ادرار استفاده می‌شوند. همه موادی که در ادرار حل می‌شوند مانند املاح یونیزه و املاح غیر یونیزه (اوره، اسیداوریک، قند) در اسمولالیته و وزن مخصوص اثر می‌گذارند اما ذرات کلوئیدی مانند پروتئین و لیپید بر روی اسمولالیته چندان اثری نداشته در حالی که باعث افزایش وزن مخصوص ادرار می‌شوند. . مایع فیلتر شده پلاسما در کپسول بومن (Bowman) دارای وزن مخصوص و اسمولالیته معادل پلاسما یعنی حدود mosmol/kg280 و وزن مخصوص 008/1 تا 010/1 می‌باشد. . آزمون نیتریت ادرار در تشخیص باکتری اوری بویژه میکروب‌های کلی‌فرم (Coliform) به کار می‌رود. قطعه نمایش با P.arsanilic acid و Tetrahydro-benzo quinnolin-3-ol آغشته شده است. با توجه به واکنش زیر در صورت حضور نیتریت رنگ قطعه نمایش صورتی می‌گردد. Arsanilic acid + Nitirite ® diazonium salt Diazonium salt + Quinolol ® pink color آستانه شناسایی نیتریت 103-61 میکروگرم در دسی‌لیتر است، افزایش وزن مخصوص و حضور آسکوربیک اسید در مقادیر بالا موجب کاهش حساسیت آزمون می‌گردد. . آستانه شناسایی (detection limit) پروتئین ادراری با نوار ادراری 200 تا 300 میلی‌گرم در لیتر ادرار است. دفع پروتئین بیشتر از mg/day300 غالباً پاتولوژیک است. گفتنی است که بطور فیزیولوژیک در تب، ورزش و وضعیت صاف ایستاده (upright) دفع پروتئین بطور اندک در افراد سالم و مقدار دفع بیشتر در بیماری‌های کلیه که پروتئین اوری نیز دارند دیده می‌شود. پروتئین ادراری بیشتر از mg/day1000 غالباً گلومرولار است. . از آنجائی که PH فوق‌العاده قلیایی ادرار  به علت ادرار عفونی یا مصرف داروهای قلیایی ممکن است موجب مثبت کاذب پروتئین به روش نوار ادراری گردند از این رو توصیه می‌شود با روش‌های توربیدومتری مانند سولفوسالسیلیک اسید اقدام به انجام پروتئین ادراری گردد. مواد حاجب عکس‌برداری، ترکیبات پنی‌سیلین و تولباتامید، رنگ‌های یددار و سالسیلات ممکن است با ایجاد کدورت موجب مثبت کاذب اندازه‌گیری پروتئین به روش سولفاسالسیلیک اسید گردند. . اسیدآسکوربیک (vit C) در اندازه‌گیری گلوکز، خون، بیلی روبین و نیتریت ادرار دخالت کرده و موجب کاهش یا منفی کاذب می‌گردد. . آستانه دفع قند از ادرار غلظت پلاسمایی قند با مقادیر mg/dl180-165 می‌باشد. آسکوربیک اسید و استواستیک اسید و سالسیلات ممکن است با ممانعت از واکنش گلوکز اکسیداز موجب منفی شدن تست قند ادرار گردند. وزن مخصوص پایین ادرار موجب حساس شدن بیشتر نوار و وزن مخصوص بالای ادرار موجب کاهش حساسیت نوار ادراری در نمایش قند می‌گردد. آزمون مثبت برای قندهای احیاء‌کننده با محلول بندیکت در حضور آزمون منفی نوار که خاص اندازه‌گیری b-D-glucose است بیانگر حضور قندهای دیگر از جمله لاکتوز، گالاکتوز یا فروکتوز در ادرار است. . اجسام کتونی در ادرار توسط سدیم نیتروپروساید (نیتروفری سیانید) در محیط قلیایی مورد سنجش قرار می‌گیرند. سنجش کتون حساس به استواستات و به میزان کم به استون بوده و با بتاهیدروکسی بوتیریک اسید واکنشی نمی‌دهد. شرایط اسیدوز موجب تشکیل بیشتر بتاهیدروکسی بوتیریک شده و ممکن است موجب کاهش کاذب اجسام کتونی در کتواسیدوز دیابتی گردد. داروی ال دوپا و فنیل پیرویک اسید (Pku) و برخی آنتی‌بیوتیک‌ها ممکن است موجب مثبت کاذب گردند. کتون اوری در نتیجه افزایش اکسیداسیون چربی‌ها بوجود می‌آید، کتون علاوه بر دیابت بامزه، در گرسنگی، محدودیت مصرف کربوهیدرات، آلکالوز، اسیدوز لاکتیک و بیماری انبار شدن گلیکوژن (von gierke) و در حاملگی و تب ممکن است رخ دهد.   " برگرفته از مطالب دکتر حبیب ا... گل افشان "

2 0

نظرات

نظرات :