نانو باکتر

۱۳۹۲ دوشنبه ۲۸ مرداد 16:35 | roya fazli

نظرات : 0

Nanobacter:   نانوباکتر و به عبارت دقیق تر نانوباکتریوم سنگوئینوم  کوچک ترین باکتری آزادزی است که تا کنون علم به وجود آن پی برده است. اندازه این باکتری بین 20 تا 200 نانومتر می باشد. نانوباکتر یک باکتری کوکوس گرم منفی و مقاوم به اسید می باشد ولی در شرایط مختلف رشد متحمل تغییر شکل می شود. روش های معمول رنگ آمیزی برای این باکتری موثر نیست و برای فیکس کردن آن روی لام، از فور با دمای oC70 برای 10 دقیقه استفاده می شود.   تاریخچه:   نانوباکتر (Nanobacter) ابتدا با اسکن کردن رسوبات آپاتیت توسط زمین شناسان شناسایی شد. بعدها مشاهده کردند که این باکتری ها در شکست های صخره های جوان نیز وجود دارد. درنهایت، این باکتری از کشت سرم جنینی گوساله، سرم انسان و ... جداسازی گردید. کهدر سال 1988 دکتر کاجاندر و دکتر سیف سیگلو در دانشگاه کیوپیو فنلاند هنگام کار بر روی کشت سلولی حاوی خون انسان و سرم تجاری جنین گاوی متوجه تشکیل مواد معدنی کربنات هیدروکسی آپاتیت توسط ارگانیزم هایی با منشا خونی شدند .(( این باکتری قادر است در حین رشد خود ترشحاتی از خود دفع نماید که از جنس کربنات یا هیدروکسی آپاتیت ( مشابه ترکیب استخوان) بوده و به کمک آن به سایر سلول های نانوباکتر متصل می شود تا یک کلنی (بیوفیلم) به وجود آید. وجود آهک در اطراف سلول این باکتری باعث مقاومت آن در برابر حرارت، اشعهγ، آنتی بیوتیک ها در غلظت بالا (مانند استرپتومایسین، کانامایسین و جنتامیسین) و .. شده است.))   این ارگانیسم یک صدم باکتری های معمولی اندازه دارد.  فعالیت متابولیکی آنها 10000 برابر کندتر از باکتری های معمولی بود و اینکه این میکروارگانیسم ها بوسیله روش های مرسوم استریلیتی قابل تخریب نبود.    در ابتدا تصور می شد این ارگانیزم ها طی یک مرحله برگشت به عقب و پس نورد از باکتری های طبیعی ایجاد شده اند لذا با توجه به سابقه آلودگی محیط های کشت سلولی با استافیلوکوک اپیدرمیدیس میکروارگانیسم جدید را با این باکتری مقایسه نمودند. در طول یکسال کار مداوم با کمک متد های مختلف و با توجه به خواص منحصر به فرد مانند عبور از فیلتر های استریل، نیاز های خاص رشد، مقاومت به اشعه گاما و مقادیر مورد استفاده آنتی بیوتیک در محیط های کشت به طور کامل تفکیک شد و به عنوان نانوباکتریوم سنگوئینوم نامگذاری گردید. از سویی مطالعات وسیع از جداسازی این باکتری از شهاب سنگ هائی در استرالیا با منشا مریخی خبر داد و بر حساسیت وجود و ماهیت این باکتری ها افزود، این باکتری تنها پروکاریوتی است که از خود فسیل بجا می گذارد که این کمک شایانی به مطالعه این باکتری می نماید، مطالعات وسیعی آغاز شد که از ارتباط این باکتری ها با بیماری های مرموزی همچون آرتریت روماتوئید، کاردیت ها، سنگ های کلیوی، … خبر می داد.   جایگاه نانوباکتر در طبقه بندی باکتریها:   براساس آنالیز های   16S rRNAوتعیین توالی ژنومی این باکتری ها آنرا در زیر گروه پروتوباکترهای آلفا-2 قرار می دهند که این گروه شامل باکتری هایی می شود که توانائی نفوذ به سلول های یوکاریوتی را دارند، این باکتری نزدیک ترین ارتباط را با بروسلا، بارتونلا، تیوباسیلوس، ریزوبیا، آکروباکتریوم جنرا و فیلوباکترها دارند. بارتونلا و بروسلا به عنوان عوامل بیماریزای مهاجم سلول های پستانداران و حتی جنین با اثرات سیتوپاتیک شناخته اند که می توانند وارد ادرار شوند. این دو باکتری نیز مانند نانوباکتر می توانند اطراف خود را با مواد معدنی بپوشانند، هر سه بارتونلا، بروسلا و نانوباکتر می توانند باعث باکتریمی مزمن شوند که با سایر باکتری های شناخته شده دیگر شبیه نمی باشند همچنین واکنش متقاطع آنتی بادی بین نانوباکتر و بارتونلا هنسله و بارتونلا کوئینتانا وجود دارد که نشان دهنده ارتباط نانوباکتر با بارتونلا و بروسلا می باشد. از سویی خصوصیت کشت سخت و زمان تکثیر طولانی آنها و خصوصیات سیتوتکسیتی آنها را می توان با بعضی مایکوباکتریوم ها مانند مایکوباکتریوم لپره مقایسه نمود.   خصوصیات عمومی و مرفولوژی باکتری:   نانوباکترها دارای خواص غیرعادی و شگفت انگیزی است که شناسایی آن از طریق تکنیک های استاندارد باکتریولوژی مشکل می باشد. انها به سختی کشت داده می شوند و کند رشد می باشند! دارای DNA غیر معمول می باشند و آنقدر کوچک هستند که توانائی جور کردن اسید نوکلئیک خود را ندارند .دارای LPS و RNA می باشند. نسبت به رنگ ها غیر قابل نفوذ هستند و کوچک ترین باکتری شناخته شده دارای دیواره سلولی می باشند. قطر متوسط نانوباکتر بر اساس مطالعات میکروسکوپ الکترونی حدود mµ 0.2  (mµ0.08-0.5 ) است که حتی کوچک تر از  ویروس هایی همچون واکسینیا می باشد. این باکتری به حرارت و اشعه گاما  مقاوم می باشد بطوریکه از چشمه های آب گرم جداسازی شده است، کاتالاز منفی، اوره آز منفی و کوکوئیدال می باشد. کپسول ضخیمی از جنس هیدروکسی آپاتیت دارد که باعث عدم رنگ پزیری و مقاومت به انتی بیوتیک ها می شود. زمان دوتائی شدن این باکتری در محیط کشت سلولی 1-5 روز می باشد که می تواند بصورت مجزا ویا تشکیل بیوفیلم باشد. در 37-45 درجه در 5-10% دی اکسید کربن قادر به رشد است و در محیط های فاقد لیپوپروتئین تا سه سال با پاساژ ماهانه زنده می ماند. از خصوصیات ویژه این باکتری توانائی تشکیل کریستال های آپاتیت کربنات در pH طبیعی خون (7.4) ودر غلظت فیزیولوژیک کلسیم و فسفات است. نانوباکتر در بخش های مختلفی از بافت های زنده و غیر زنده (روی دندان ها و داخل بزاق) یافت شده است. همچنین،‌ این باکتری (همانند مایکوپلاسما) یکی از عوامل مهم آلودگی مخزن کشت های سلولی است. بیوفیلم این باکتری ها به دلیل داشتن اندو توکسین باعث تجمع لوکوسیت ها و ماست سل ها و القای تولید فاکتورهای ترشحی (سایتوکایین ها و اینترلوکین ها) می شود. در نتیجه این عمل بافت به التهاب مزمن مبتلا می شود. این باکتری قادر است در بسیاری از بافت ها تکثیر نماید و باعث ایجاد بیماری شود. محققان ناسا به منظور شناخت بيشتر تاثيرات نانو باکتردر يک رآکتور با شرايطى مشابه با فضا ، آزمايشاتى را در زمينه بررسى اين باکترى انجام داده اند.   در اين محيط تقريبا فاقد جاذبه (ميکرو گراويت) نانو باکتر پنج برابر سريعتر از حالتى که در جاذبه طبيعى زمين قرار دارد ، تکثير مى کند.   نانوباکترها و تشکیل سنگ های کلیوی:   این باکتری از خون گاو و انسان و سرم های تجاری کشت سلولی جدا شده است . این باکتری در تمام مراحل فاز رشد خود کربنات آپاتیت را در سطح خارجی حمل می کند. مدل های قبلی فاکتور های مطرح در سنگ زائی افزایش اوره آز و یا فعالیت آلکالین فسفاتاز مهمترین عوامل بودند اما مطالعات اخیر نشان می دهد که کربنات آپاتیت می تواند بدون این فاکتور ها و در pH برابر 7.4 و در غلظت معمولی و فیزیولوژیک فسفات و کلسیم نیز تشکیل گردد. نانوباکتر ها بخاطر ماهیت ماکرومولکول های ویژه خود با توان زیاد به سرعت در محیط مایع کشت بافت و مایع فیلتراسیون گلومرولی، کلسیم و فسفات معدنی در دسترس را رسوب می دهد، این موضوع با استفاده از استرانسیوم 85 و در شرایط این ویترو باعث کلسیفیکاسیون وسیع و قابل تایید می شود. حتی اخیرا مطالعات از نقش این باکتری ها در تشکیل کربنات  فلورو آپاتیت در رسوبات در یاها خبر داده اند. براساس مجموعه چنین خواص و ویزگی هائی حدس زده می شود که نانوباکتر روند تکاملی تثبیت کلسیم و فسفات را از منابع محیطی مانند چشمه های آب گرم تا خون پستانداران طی و کسب کرده است. مطالعات از وجود یک باکتریمی مزمن از این باکتری برخی انسان ها و عموما گاوها خبر می دهند بطوریکه این باکتری در 5% نمونه های سرم انسانی که بطور اتفاقی بررسی شده است یافت گردیده است. مطالعات اخیر بیشتر و بیشتر بر نقش این باکتری در تشکیل سنگ های کلیوی تاکید دارند و این باکتری را عامل ثابت شده سنگ های کلیوی میدانند. از نکات جالب این باکتری اینکه به دلیل شرایط بی وزنی در فضا برخی از سیستم های متابولیکی تغییر می کند که باعث افزایش چشمگیر سنگ های کلیوی در سفر های فضائی برای مسافران فضائی می شود و امروزه بررسی خون فضانوردان از نظر عفونت با نانوباکترها تاکید می شود.   نانو باکتر ها و بیماری های دیگر:   برای اولین بار نانوباکترها در سنگ های دندانی مورد بررسی قرار گرفت. مالاکوپلاکیا یک بیماری التهابی مزمن با عامل ناشناخته در محدوده مشخص از غشاء نرم اعضای توخالی مانند میزنای و مجاری ادراری می باشد که حتی می تواند کشنده باشد. در این بیماری گلوکواسفرول ها بسیار شبیه به نانوباکترهای کلسیفیه می باشد! همچنین بافت های کلسیفیه مشابه در بیماریهایی از قبیل تومورهای تخمدانی، پاپیلاری آدنوکارسینومای اندومتریوم، کارسینومای پستانی، پاپیلاری کارسینومای تیروئید، تومور کارسینوئید دئودنوم و کرانیوفارینژیوم (توموری که از باقیمانده های مجاری جمجمه ای حلقی بوجود می آید)، در خیلی از تومورهای بدخیم کریستال های سوزنی شکل در سلول های اپیتلیال یافت می شود. در مطالعات اخیر نشان داده شده است که خیلی از تومورهای بدخیم رسپتورهائی برای چسبندگی نانوباکتریایی دارند که در تومورهای با کلسیفیکاسیون مکرر را می توان به حضور نانوباکترها نسبت داد. برخی از سلول هائی که تحت اثر التهاب شروع به تقسیم می کنند نیز رسپتورهائی برای اتصال دارند مثلا در پلاک های آترواسکلروتیک (پلاک های دیواره سرخرگ ها و دریچه های قلب که باعث تصلب آنها می شود). مشابه این اتفاقات را در بیماران مبتلا به پری آرتریتیس حاد، که در مفاصل کریستال های هیدروکسی آپاتیت ایجاد می شود. همچنین، در پلاک های آلزایمر آنتی بادی های پلی کلونال را بصورت لیپل شده یافته اند. این آنتی بادی های مونوکلونال را نیز که در مصونیت زایی نانوباکتریال دخالت دارند بدست آورند. حدس زده می شود که در بیماری های اتوایمیون عفونت های باکتریایی آهسته نقش داشته باشند.زیرا در این بیماری ها اغلب بافت های کلسیفیه شده وجود دارد.   اغلب بیماریهایی که اثار پاتولوژیک خود را با کلسیفیکاسیون مرتبط می دانند را در ارتباط با نانو باکتر ها می دانند که ضرورت ارائه استراتژی مشخص و یافتن درمان موثر برای این باکتری را دوچندان می کند.   عمده ترین کلسیفیکاسیون های خارج اسکلتی ایدیوپاتیک که نقش نانوباکترها در آن بیماریها مطرح می باشد عبارتند از: سنگ های کلیه و مثانه، سنگ های پالپ دندان، بعضی از سنگ های صفراوی، سنگ های پروستاتیت مزمن، میکرولیتیس تستیکولار، کلسیفیکاسیون در بیماران همودیالیزی، آترواسکلروزیس، مالاکوپلاکیا، اسکلرودرما   (اسکلروزیس سیستمیک)، کلسینوزیس پوستی، استنوزیس آئورت کلسیفیه شده، چند نوع از بدخیمی ها، برخی از بیماری های روانی و دیوانگی، کلسیفیه تاندون ها، آرتریت ها، کلسیفیکاسیون مربوط به درمان های مادام العمر بعد همودیالیز، اسکلرودرما و افرادی که دارای دریچه آئورت اسکلروتیک می باشند رخ می دهد. مطالعات اخیر از شیوع این باکتری در بیماران مبتلا به ایدز و نقش آن در بدخیمی های همراه با این بیماری خبر می دهند.   یکی از مهمترین نکاتی نباید از یاد برد امکان انتقال این باکتری از طریق خون، سرم و فاکتورهای خونی اهدائی می باشد که اهمیت بررسی روتین خون های اهدائی را نشان می دهد حتی برخی سندرم های بعد انتقال خون را به نانوباکتر ها نصبت می دهند از راه های دیگر انتقال نانوباکتر ها بزاق و واکسیناسیون را می توان شمرد.   تشخیص:   بهترین روش برای تشخیص، استفاده از تکنیک PCR می باشد.   درمان:                                                                                   اخیراً شرکت  NANOBAC PHARMACEUTICALS آنتی بیوتیکی را به نام نانوبیوتیک یا NANOBAC TX عرضه کرده که در پوسته کلسیمی نانو ها نفوذ می کند اما مطالعات برای درمان آنتی بیوتیک های موثر همچنان ادامه دارد.

2 0

نظرات

نظرات :