ازدیاد حساسیت تیپ 3 - Type-III Hypersensitivity: Immune Complex

۱۳۹۲ پنج شنبه ۲۴ مرداد 12:51 | roya fazli

نظرات : 1

نوع انتی بادی های شرکت کننده در واکنش IGG , IGM است . ایمنو کمپلکسهایی ایجاد شده در بافتها در شزایط معمولی توسط ماکروفاژها برداشته شده و در کبد و طحال از جریان خون خارج میشوند اما در شرایطی که مقدار این ایمنوکومپلکسها زیاد باشد و در بافتی به مقدار زیادی رسوب کند (برای نمونه در داخل عروق) وارد سلولهای اندوتلیال در بافتها به ویژه در پوست ، کلیه و مفاصل میشوند و در داخل لایه بازال گیر میکنند . با ورود ایمنوکمپلکسها به زیر لایه بازال ، سیستم کمپلمان از راه کلاسیک فعال میشود و با اتصال C1Q به ایمنوکمپلکس آبشار کمپلمانی فعال شده و باعث ادامه واکنش میشود . (برای درک بهتر یه عکس های زیر توجه کنید ) علائم بالینی و مشکلات ناشی از این ازدیاد حساسیت : 1)    التهاب مسیو (حاد ) : پروتئین C5a کمپلمان به علت اینکه بر روی مست سلها دارای گیرنده است به آنها متصل شده و با عث فعال شده مست سل ها و آزاد شدم مدیاتورهای التهابی میشود . 2)    افزایش نوتروفیلها : باز هم به علت پروتئین C5a ، نوتروفیلها که گیرنده ای برای این پروتئین دارند لیزوزوم خود را آزاد میکنند و این آنزیم باعث تخریب بافت درگیر و واکنش التهابی بعدی میشود . 3)    MAC لیز (همان حالتی لوله ای کمپلمان – کمپلمان اتک ممبرنس) : با تخریب بافتی به علت اینکه کمپامان با پروتئینهای خود یعنی C5b6789n باعث تشکیل MAC میشود . 4)    اگریشین پلاکتها : به علت التهاب زیاد و به علت بلوک شدن عروق و حالت خاص میکروترومبین . 5)    فعال شدن ماکروفاژها : به علت تولید شدن سایتو کاینها التهابی (فکر کنم INF گاما ) و مرگ خارج سلول به علت تخریب بافتی   نمونه هایی از بیماری های ایجاد شونده توسط ازدیاد حساسیت نوع سه 1)    بیماری سرم : در واقع مخلوطی از ازدیاد حساسیت تیپ یک و سه است .( serum sickness) 2)    گلومرونفریت حاد اتوایمن.( autoimmune acute glomerulonephritis) 3) روماتوئید آرتریت(که در پست بعدی به ان خواهیم پرداخت ).( rheumatoid arthritis) 4)    لوپوس اریتماتوس سیستمیک.( systemic lupus erythematosus) 5)    بعضی از هپاتیت های ویروسی. 6)     جراحات پوستی که توسط بیماری های جذام و سفیلیس ایجاد میشود .  

0 1

نظرات

  • از اطلاع رساني علمي و تخصصي شما متشكريم. با انگيزه تر باشيد.

    ۱۳۹۲ شنبه ۲۶ مرداد | 12:12 | admin

نظرات :