روشهای شیمیائی از بین بردن باکتریها

۱۳۹۲ يکشنبه ۲۰ مرداد 18:25 | farzaneh28

نظرات : 1

نحوه تاثیر مواد شیمیایی روی باکتریها:  - تخریب دیواره سلول باکتریها  - انعقاد پروتئین های باکتری ها  -اثر روی گروههای سولفیدریل که باعث اختلال در فعالیت آنزیمها می شود.  -اثر آنتاگونیستی : یعنی شباهت ماده شیمیایی با مواد مورد نیاز باکتری که باعث نابودی باکتری می شود. ترکیبات فنل: اسیدفنیک از مواد ضد عفونی کندهقوی است که با تاثیر روی پروتئین های  باکتری باعث مرگ باکتری می شود. به دلیل اینکه فنلی قدرت ضد میکروبی یسیار قوی دارند بنابراین قدرت ضد میکروبی سایر مواد را با آن می سنجند  که بر اساس تعریف عبارت است از:   میزان رقتی از ماده ضد میکروبی که در زمان مشخض باعث ازبین رفتن تعدادمشخصی باکتری می شود ضریب فنلی : میزان رقتی از فنل که در همان زمان همان تعداد باکتری را از بین ببرد   یعنی اگر ضریب فنلی برابر با 2 باشد باید دو برابر رقت فنل از ماده مورد نظر بکار برد.از فنل برای ضدعفونی کردن بزاق ، مدفوع و سایر مواد آلوده استفاده می شود.   الکل ها: الکلها باکتری کش ، از بین برنده باسیل سل و قارچ کش هستند اما روی اسپورها اثری ندارند. ویروسهای پوشش دار  نسبت به الکل حساس هستند زیرا الکلها روی لیپید موثرند. همچنین  الکلها باعث دناتوره شدن پروتئین ها می شوند. اتیل وایزو پروپیل الکل تنها الکلهایی هستند که بیشترین مورد مصرف را دارند. مناسبترین رقت برای الکل 70% است زیرا نسبت به الکل 905 بهتر جذب می گردد. از متانل بعلت سمیت زیاد ، تنها برای فیکساسیون نمونه ها استفاده می شود.   هالو ژنها: کلر مهمترین هالو ژن با مصرف ضد میکروبی است بخصوص در صنعت تصفیه آب. هیپوکلریت و سایر ترکیبات آزاد کننده کلر بعنوان عواملی بکار می روند که در خدمت بهداشت هستند. ترکیباتآلی کلر و سایرهالو ژنها باعث کلراسیون و اکسیداسیون مواد می شود یعنی با پروتئین ها ترکیب می گردد. وقتی  این مواد در آب وارد شوند اکسید هیپوکلر(HClO) ایجاد می کند و آن هم تجزیه شده و HCl بهمراه اکسیژن نوزاد که بسیار فعال است باعث از بین رفتن باکتریها می شوند.فلئور خاصیت سمی کمی دارد و فقط در خمیردندانها بکار می رود تا فضای دهانی را ضدعفونی کند و باعث تقویت مینای دندان می شود.  ید بعد از کلر بیشترین مصرف را دارد و بیشتر برای تمیز کردن زخمها و پوست بکار می رود. مانند تنتورید ( مخلوط الکل و ید) ،لوگل ( یدورپتاسیم) و بتادین  (Povidon Iodine) که یک ماده آنتی سپتیک بسیار قوی است و تنها مصرف موضعی دارد.   عوامل آلکیلان: موادی هستند که با وارد کردن یک اتم هیدروژن در یک ترکیب هیدروکربور آلی باعث تغییر ماهیت آن ماده می شود و معمولا این مواد با گروههای سولفیدریل، دکربوکسیل آمین واکنش نشان می دهند و باعث تغییر ماهیت مولکول آلی می گردد بعبارت دیگر باعث تغییر ماهیت پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک شده و باعث مرگ باکتری می شوند. یکی از مهمترین عوامل گاز اتیلن اکسید است که بصورت گاز یا مایع استفاده می شود.این گاز در صورت استنشاق  اثر سمی روی چشمها و ریه دارد.اثر این ماده آهسته است یعنی در دمای  56- 50  بمدت 4 ساعت و در دمای اتاق 12 – 6 ساعت زمان نیاز دارد و برای استریل کردن وسایل دندانپزشکی، کاتترها و وسایل آزمایشگاهی کاربرد دارد.   ماده دیگر فرمالدئید است که گاهی بصورت گاز بکار می رود. در صورت محلول بودن بعنوان فیکساتور نمونه های بافت شناسی بکار می رود یا در صنعت واکسن سازی  بعنوان غیر فعال کننده مورد مصرف دارد.بعلت سمیت مصرف محدودی دارد. از معایب این ماه دیر اثرمی کند، نفوذ پذیری کم اما عوارض زیادی دارد.محلول 37% آنرا فرمالین گویند.    گلوتارالدئید نوعی دی آلدئید است  که همراه با  ترکیب ید در هنگام اپیدمی هپاتیت  برای ضد عفونی کردن سیستم فاضلاب بکار می رود. این ماده در PH قلیایی و در حضور مواد آلی غیر فعال نمی شود.   سورفکتانت : صابونها : مخلوطی از نمکهای سدیم یا پتاسیم + اسید چرب است . این مواد اثر زیادی روی باکتریها ندارند و تنها با کاهش کشش سطحی باکتری ها را از سطوح جدا می کنند. اما با تغییر در نوع اسید چرب میتوان اثر آنها را بیشتر نمود. صابونهای با  اسید چرب اشباع روی باکتری ها ی گرم منفی و صابونهای با  اسید چرب غیر اشباع روی باکتری ها ی گرم ثبت اثر دارند.   دترژنتها : به معنی پاک کننده است که در شستشوی البسه و ظروف کاربرد دارند. این مواد روی غشای سلول ( پرده سیتوپلاسمی) اثر می گذارند و با آن ترکیب می شوند یعنی با فسفولیپید پرده سیتوپلاسمی ترکیب شده و باعث خروج بازها و ماکرومولکولها شده و مواد دیگر وارد می گردند در نتیجه باعث اختلال در اعمال حیاتی سلول می شود. این مواد سه نوع ستند آنیونی ، کاتیونی و غیر یونی.  دترژنتهای آنیونی ضد عفونی کننده نیستند و مانند صابونها کشش سطحی را کاهش می دهند مثل الکل سولفونات و پارافین سولفونات.    دترژنتهای کاتیونی ، ترکیبات آمونیومی هستند مثل زفیران ( بنزالکونیوم ) بیشترین مصرف را در این گروه دارند . این مواد دو بخش هیدروفیل وهیدروفوب دارند که با غشای باکتری ترکیب شده وباعث تسهیل در ورود مواد به داخل سلول می گردد ، اما اسپور و باسیل سل را از بین نمی برد. باکتری سودوموناس می تواند در رقتهای کم آن زنده بماند. این مواد بدون بو ، بدون مزه و رنگ بسیار ، پایدار ، غیر سمی و ارزان هستند و به راحتی بر روی پنبه و پارچه جذب می شود.  دترژنتهای غیر یونی بیشتر در محیطهای کشت میکروبی برای کاهش کشش سطحی وتماس بهتر باکتری با محیط غذایی بکار می رود (مانندتوئین۸۰). فلزات سنگین : مکانیسم اثر رسوب دادن پروتئینهای باکتری است. املاح مس بیشتر باکتریواستاتیک ( مانع از رشد باکتری ) هستند. اما سولفات مس ( کات کبود) روی بعضی از قارچها اثر دارد.    املاح جیوه مثل کلرورمرکوریک (2HgCl ). املاح جیوه باکتریواستاتیک هستند و روی اسپور اثر کمی دارند.    املاح نقره مثل نیترات نقره بیشتر در عفونتهای چشمی نوزادان متولد شده از مادران مبتلا به سوزاک استفاده می شود.   املاح طلا در قدیم برای درمان سیفیلیس بکار می رفته که امروزه کاربرد ندارد.   عوامل اکسیدان:  با خاصیت اکسید کنندگی باکتری ها را از بین می برند. مانند آب اکسیژنه (H2O2) ، پرمنگنات پتاسیم (K2MnO4) ( بعلت رنگی بودن کمتر مصرف دارد) و ازون (O3)  بازها واسیدها: با نامناسب کردن PH  محیط مانع از رشد باکتری ویا حتی مرگ باکتری می شوند

2 1

نظرات

  • دوستان عزيز درسته كه قانون منع كپي رايت تو مملكتمون وجود نداره و واسش اهميتي قاءل نمي شن اما صميمانه عاجزانه دردمندانه نمي دونم هرچي شما بگيد ازتون خواهش مي كنم رفرنس مطالبتون رو درج كنيد! به خدا كساني كه اين مطالب رو در اختيار شما گذاشتند زحمت كشيدند!

    ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۰ مرداد | 18:55 | oloom_az

نظرات :