متابولیسم و عملکرد ویتامین D

۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۷ آبان 18:55 | persian golf

نظرات : 1

ویتامین D3 (کوله­ کلسیفرول) با رفتن به کبد و کلیه پس از دوبار هیدروکسیلاسیون به شکلهای فعال بیولوژیک خود تبدیل میشود. کلسی تریول جذب کلسیم و فسفات را در روده افزایش میدهد، نشستن کلسیم و فسفات را در استخوان افزایش داده و با تاثیر بر روی کلیه باعث کاهش هدررفت کلسیم از طریق ادرار میگردد.        

2 1

نظرات

  • مختصر و مفيد بود. به روز تر و علمي تر باشيد

    ۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۷ آبان | 19:8 | admin

نظرات :