آزمایش تعیین گروه خونی در دریافت کننده کنندگان بافت

۱۴۰۰ دوشنبه ۳۰ فروردين 18:29 | PHAS

نظرات : 0

  آزمایش تعیین گروه خونی ممکن است هنگامی که یک فرد نامزد دریافت اندام یا بافت یا مغز استخوان میشود و یا هنگامی که میخواهد اهدا کننده خون شود درخواست میگردد.همچنین این آزمایش یک از اولین آزمایش هایی است که برای بررسی وضعیت گیرنده و دهنده واحدهای خونی انجام میشود.

آزمایش تعیین گروه خونی در زنان باردار

۱۴۰۰ دوشنبه ۳۰ فروردين 18:28 | PHAS

نظرات : 0

  آزمایش تعیین گروه خونی همچنین هنگامی که یک زن باردار میشود درخواست میشود و آن برای این است که آیا او Rh منفی است یا Rh مثبت.همچنین همه بچه های تازه به دنیا آمده از مادران Rh منفی از نظر گروه خونی تعیین گروه میشوند.این کار برای این است که معلوم شود آیا مادر Rh منفی نیاز به دریافت ایمیون گلوبولین Rh دارد یا خیر.

زمانی که آزمایش گروه خونی درخواست میشود

۱۴۰۰ شنبه ۲۸ فروردين 18:20 | PHAS

نظرات : 0

  این آزمایش روی خون همه کسانی که خون خود را اهدا میکنند انجام میشود.همچنین در هنگامی که نیاز به انتقال خون پیش می آید مانند شرایط زیر -          آنمی شدید و وضعیتهایی که سبب آنمی میشوند مانند سیکل سل آنمی و تالاسمی -          خونریزی طی جراحی یا پس از آن -          زخم یا آسیب -          ازدست رفتن بیش از حد خون -          کانسر و اثرات ناشی از شیمی درمانی -          بیماری های خونریزی دهنده مانند هموفیلی        

کاربردهای مهم آزمایش تعیین گروه خونی

۱۴۰۰ شنبه ۲۸ فروردين 18:19 | PHAS

نظرات : 0

  از این آزمایش برای تعیین گروه خونی افرادی استفاده میشود که خون خود را برای افرادی که به آن نیاز دارند اهدا میکنند.همچنین برای تعیین گروه خونی افرادی که دهنده و گیرنده اندام یا بافت یا مغز استخوان محسوب میشوند نیز استفاده میشود.

ناسازگاری گروه خونی مادر و جنین - بخش دوم

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ فروردين 18:35 | PHAS

نظرات : 0

 برای پیشگیری از ساخت آنتی بادی ضد Rh مادر با تزریق ایمیون گلوبولین Rh طی بارداری و دوباره پس از زایمان در صورت Rh مثبت بودن نوزاد به این صورت مادر ایمن میشود.ایمیون گلوبولین به آنتی ژن Rh که طی بارداری ویا زایمان وارد خون مادر شده است متصل میشود و آنها را میپوشاند و به این ترتیب از ساخت آنتی بادی ضد Rh توسط مادر پیشگیری میکند.