گروه هاي خوني حيوانات

۱۳۹۱ شنبه ۲۰ خرداد 17:9 | shaghayegh shams

نظرات : 4

گروه هاي خوني حيوانات گروه های خونی سگ  سگها حداقل يازده سيستم گروه خونی دارند كه عبارتند از: M, L, K, F, D, C, B, Tr, A و N اما فقط يكی از آنها يعنی سيستم A قدرت كافی دارد و از نظر درمانگاهی حائز اهميت است، حدود 60 درصد سگها دارای گروه خونی A هستند. سيستم Tr و پادگن محلول نظير r در گوسفند با سيستمO در خوك معادل ميباشد. در گذشته گروه خوني سگ ها را با حروف الفبا نشان می دادند . اما امروزه اين گروه ها را با شماره هايي که به دنبال کلمه DEA می نويسند, مشخص می کنند . کلمه  DEA مخفف  Dog  Erythrocyte Antigen می باشد.... گروه های خونی گربه  در گربه فقط يك سيستم گروه خونی عمده گزارش گرديده است و آن AB ميباشد ولی ممكن است گربه ها دارای گروه خونی B, A و يا A B باشند. گروه خونی 95ـ75 درصد گربه ها A و 25ـ5 درصد آنها B و گروه خونی AB كمتر از يك درصد گزارش شده است. پادگن A در لنفوسيتهای گربه ديده شده است. ضمناً تزريق يك ميلی ليتر از خون گربه های با گروه خونی A به گربه های با گروه خونی B موجب شوك، كاهش فشار خون، قطع اعمال تنفسی و توقف حركات قلب در ظرف چند دقيقه ميگردد.  گروه های خونی گاو گاوها دارای يازده سيستم گروه خونی ميباشند كه با حروف Z, T, S, M, L, J, F, C, B, A و R نمايش داده ميشوند و از بين آنها دو سيستم B و J واجد اهميت بيشتری هستند. سيستم گروه خونیB در گاوها از كليه سيستمهای شناخته شده پيچيده تر است. به طوری كه دراين سيستم 60 پادگن مختلف برآورد شده است كه اين پادگنها به صورت دسته های كوچكتری به شكل فنوگروپ به ارث ميرسند. با وجود اين پيچيدگی تقريباً غير ممكن است كه خون يك گاو دهنده كاملاً مشابه خون گاو گيرنده باشد. پيچيدگی سيستم B طوری است كه در هر گاو به قدر كفايت تركيب پادگنی متفاوت وجود دارد كه بتوان به وسيله آن هر يك از گاوان را مشخص ساخت. طبعاً چنين سيستمی روش ايده آلی برای شناسايی هر يك از دامهای گله بشمار ميرود و بسياری از مراكز دامپروری برای كنترل اصالت گاوهای خريداری شده از آن استفاده ميكنند. پادگن J ليپيدی است كه به طور آزاد در مايعات بدن گاو وجود دارد و به طور غير فعال (Passive) مجذوب گلبولهای قرمز گرديده و به آن متصل ميشود، لذا پادگن j نميتواند پادگن حقيقی گلبول قرمز باشد و بدين جهت در خون گوساله های نوزاد وجود ندارد. اين پادگن در ظرف 6 ماه پيش از تولد جذب گلبولهای قرمز گوساله شده و در خون ديده نميشود. گاوهای واجد پادگن J (J مثبت) دو نوع ميباشند، برخی از آنها پادگن J در عيار بالا دارند به طوری كه ميتوان در سطح گلبولها و سرم آنها را تشخيص داد و برخی ديگر برعكس اين حالت هستند. گاوان واجد J منفی ممكن است در سرمشان پادتن ضد J موجود باشد كه عيار اين پادگن برحسب فصول سال متغير بوده به طوری كه در تابستان و پاييز به حداكثر خود ميرسد. با توجه به موارد بالا ميتوان چنين نتيجه گرفت كه به واسطه وجود گاوان j مثبت و j منفی انتقال خون از گروه اول به گروه دوم ممكن است موجب واكنش شديد گردد حتی اگر فبلاً گاوان گيرنده نسبت به پادگن دهنده حساس نشده باشند. بيماری هموليتيك در گوساله های نوزاد نادر است ولی پس از واكسيناسيون بر ضد آناپلاسموز و يا بابزيوز ممكن است ايجاد شود زيرا اين واكسنها را از خون گوساله های آلوده تهيه مينمايند. بدين صورت كه واكسن آناپلاسموز را از راه مخلوط كرده مقدار زيادی خون گوساله های مبتلا توليد ميكنند.  در اين روش پس از مخلوط كردن خونها، مخلوط خون را خشك و منجمد مينمايد و هنگام مصرف با مواد دير جذب (ادجونت) مخلوط كنند و اما واكسن ضد بابزيوز نيز عبارت است از خون نسبتاً تازه گوساله‌های آلوده.  گروه خوني اسب در اسب ها بيش از 30 نوع گروه خونی وجود دارد که آنها را در 8 سيستم بزرگ تقسيم بندی می کنند اين سيستم ها با حروف   A, C , D , P , K , Q , U , T  نشان داده می شوند . از نظر واکنش های هموليتيک سيستم Q و A  مهم هستند در قاطر ها که اختلالات آنتی ژنی بين الاغ نر واسب ماده زياد است حدود 8 تا 10 درصد کره ها دچار بيماری هموليتيک می شوند .   گروه خوني  گوسفند  گوسفندان هفت نوع گروه خونی دارند که با  A  , B , C , D , M , R  و X   نشان داده می شوند سيستم  R  مشابه  سيستم  J در گاوها می باشد سيستم M در انتقال فعال K+  از غشاء گلبول های قرمز نقش دارد پلی مورفيسم در اين سيستم منجر به پيدايش گوسفندانی با گلبول های قرمزی می شود که از نظر مقدار پتاسيم تنوع دارند . گروه خوني بز آنتی ژن های گروه خونی در بزها مشابه گوسفندان است پنج سيستم گروه خونی مهم در بزها شناسايي شده است که با حروف A  ,  B  ,  C  ,  M  و J   نشان داده می شوند .   تشخيص گروه خوني حيوانات  دانشمندان مي‌گويند روشي معتبر براي مشخص كردن گروه خوني حيوانات كشف كرده‌اند به گزارش خبرگزاري آنسا از سيدني، يك محقق زن در دانشگاه ملبورن براي نخستين بار در دنيا روشي را براي تشخيص گروه‌هاي خوني در سگ ها يافته است كه امكان تعميم اين روش براي ديگر حيوانات وجود دارد. يافته اين محقق مي‌تواند در درمان بسياري از بيماري‌هاي سگ‌ها موثر باشد. با اين روش سگ‌ها هم مي‌تواند به سگ‌هايي كه داراي گروه‌هاي خوني مشابه هستند خون بدهند. تفاوت اين امر با انسان اين است كه تاكنون روشي معتبر براي مشخص و معين كردن گروه‌هاي خوني در حيوانات وجود نداشت. به سگ‌هايي احتياج مبرم به خون دارند مي‌توان اين خون را از سگ‌هاي ديگري كه گروه خوني شان به آنان مي‌خورد بدون هيچگونه خطري تزريق كرد. با تزريق خون به بدن سگ بيمار پادتني ترشح مي‌شود كه سبب بهبود بيماري در حيوان مي‌شود.  

میکروب های مفید

۱۳۹۱ سه شنبه ۲ خرداد 10:14 | shaghayegh shams

نظرات : 3

مصرف پروبیوتیک‌ ها میکروب‌ های مفید روده را افزایش می‌دهد یک کارشناس تغذیه گفت: مصرف مواد حاوی پروبیوتیک‌ها موجب افزایش بعضی از انواع میکروفلورهای مفید روده می‌شود و شمارش کلی باکتری‌ها در روده افزایش پیدا می کند. به گزارش سه نسل، محمدعلی مطلق در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تحقیقات ثابت کرده است که با مصرف غذاهای حاوی مواد پروبیوتیک‌ امکان تغییر فلور طبیعی دستگاه گوارش به سمت میکروارگانیسم‌های مفید (ریز زنده‌های مفید) وجود دارد.   وی گفت: مطالعات نشان می‌دهد که مصرف مواد حاوی پروبیوتیک‌ها موجب افزایش بعضی از انواع میکروفلورهای مفید روده می‌شود و شمارش کلی باکتری‌ها در روده افزایش پیدا می‌کند که این تغییر در جمعیت باکتری‌های مفید باعث اثرات زیستی مثبت در بدن می‌شود. *پروبیوتیک‌ها در کاهش کلسترول خون و درمان التهاب روده مؤثر است این کارشناس تغذیه اضافه کرد: معمول‌ترین میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک به 3 گروه باکتری‌ها، قارچ‌ها و مخمرها تقسیم می‌شوند که از جمله برخی فواید این مواد می‌توان به کنترل عفونت‌های روده‌ای و درمان عفونت ناشی از فعالیت هلیکوباکتری‌ها خصوصاً هیلکوباکترپیلوری اشاره کرد. مطلق بیان داشت: پایین آوردن کلسترول خون، درمان بیماری‌های التهابی روده، جذب بهتر مواد مغذی، بهبود عدم تحمل لاکتوز، حفظ سلامت دستگاه گوارش و بدن، جلوگیری از ابتلا به بیماری های آلرژیک، تقویت کارکرد سیستم ایمنی بدن، اثرات ضدسرطانی، پیشگیری و درمان بیماری‌های اسهالی، احساس خوب سلامتی و اثر در ساخت برخی ویتامین‌ها از اثرات دیگر پروبیوتیک‌هاست. وی ادامه داد: امروزه محصولات غذایی زیادی که حاوی پروبیوتیک‌هاست، وارد بازار شده است؛ در این بین محصولات لبنی از جایگاه بیشتری برخوردار هستند و انواع مختلف محصولات لبنی حاوی پروبیوتیک‌ها در بسته بندی‌های مختلف وارد بازار شده است که می‌توان از انواع مواد غذایی پروبیوتیک، به نوشیدنی کفیر و پنیر پروبیوتیک اشاره کرد.

نظرات

نظرات :