چه رسم جالبیست !!!

۱۳۹۲ دوشنبه ۱۳ خرداد 7:42 | sdehghanm

نظرات : 0

 چه رسم جالبیست! محبتت را می گذارند پای احتیاجت! صداقتت را می گذارند پای سادگیت! سکوتت را می گذارند پای نفهمیت! نگرانیت را می گذارند پای تنهاییت! وفاداریت را می گذارند پای بی کسیت! و آنقدر تکرار می کنند که خودت باورت می شود که تنهایی و بی کسی و محتاج ...!!!

چی بگم ...

۱۳۹۱ دوشنبه ۱۰ مهر 6:48 | sdehghanm

نظرات : 1

آخر راحت میشیم ! حقیقتی آشکار ! به همین روال !!!!!  

پروژه بسيار جالب يک دانشجو!!

۱۳۹۱ دوشنبه ۸ خرداد 22:19 | sdehghanm

نظرات : 2

  دانشجويي که سال آخر دانشکده خود را مي‌گذراند به خاطر پروژه‌اي که انجام داده بود جايزه اول را گرفت. او در پروژه خود از 50 نفر خواسته بود تا دادخواستي مبني بر کنترل سخت يا حذف ماده شيميايي «دي هيدورژن مونوکسيد» توسط دولت را امضا کنند و براي اين درخواست خود، دلايل زير را عنوان کرده بود:   1-مقدار زياد آن باعث عرق کردن زياد و استفراغ مي‌شود.   2- عنصر اصلي باران اسيدي است.   3-وقتي به حالت گاز در مي‌آيد بسيار سوزاننده است.   4- استنشاق تصادفي آن باعث مرگ فرد مي‌شود.   5-باعث فرسايش اجسام مي‌شود.     6-حتي روي ترمز اتومبيل‌ها اثر منفي مي‌گذارد.     7-حتي در تومورهاي سرطاني يافت شده است.   از پنجاه نفر فوق، 43 نفر دادخواست را امضا کردند. 6 نفر به طور کلي علاقه‌اي نشان ندادند و اما فقط يک نفر مي‌دانست که ماده شيميايي «دي هيدروژن مونوکسيد» در واقع همان آب است!   عنوان پروژه دانشجوي فوق «ما چقدر زود باور هستيم» بود!!

پروردگارا ...

۱۳۹۱ يکشنبه ۳۱ ارديبهشت 14:25 | sdehghanm

نظرات : 3

پروردگارا داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم   چون داده هایت نعمت ، نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان است.     یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد خطی ننویسم که آزار دهد کسی را که تنها دل من ؛ دل نیست