مستند سازی در آزمایشگاه

۱۳۹۰ شنبه ۲۶ آذر 9:7 | saramli

نظرات : 1

       مستند سازی در آزمایشگاه     1-    چرا مستند سازی می کنیم ؟       ·        اطلاعاتی را که به آنها نیاز داریم در دسترس داشته باشیم .   ·        روش های درست انجام کار را مکتوب کنیم تا افراد متفاوت بتوانند در شرایط مختلف نتایج مشابه بدست آورند.   ·        از آنچه در آزمایشگاه می گذرد با خبر باشیم .   ·        ابزاری  برای معرفی سیستم خود داشته باشیم .   2-    اهمیت مستند سازی :   انتقال اطلاعات  - آموزش  - اثبات ادعائی که درباره کیفیت کار داریم  -تعقیب نمونه ها –خطایابی –پایش  ....   3-    چگونه مستند سازی کنیم ؟ ·        نشان دهیم چه کاری ،در چه زمانی ،چگونه ،چرا ،کجا و توسط چه کسی انجام می شود.   ·        نشان دهیم کار مطابق با آنچه ادعا می کنیم انجام شده است .     4-    روش های مدون نمودن :   ·        معرفی نموداری ·        دستورالعمل ·        چک لیست ها ·        نمودارهای جریان کار ·        روش های الکترونیک   از هر روشی استفاده می کنیم باید :   ·        در دسترس افرا مرتبط باشد. ·        به روز باشد. ·        صحیح باشد. ·        واضح وقابل استفاده باشد.     5-    بهترین راه برای شروع مستند سازی :   ·        شناسایی فعالیت ها   ·        تفکیک فعالیت ها و در موارد ضروری دسته بندی  فعالیت های مرتبط .   ·        مشخص نمودن فرد مسئول .       6-    مدارک وسوابق :   مدارک وسوابق مورد استفاده در سازمان  مستندات را تشکیل می دهند.   مدارک آزمایشگاه :   روش صحیح و مطلوب انجام کلیه فعالیت های آزمایشگاه ،اعم از فنی و پشتیبانی ،باید مکتوب شود. این   مجموعه  مدارک آزمایشگاه را تشکیل می دهند. شیوه های مختلف مستند سازی  مدارک ممکن است   بصورت مکتوب نمودن روش های اجرائی ،دستورالعمل ها ،راهنماهای انجام کار ،شناسنامه ها وغیره   بطور توصیفی ویا رسم  نمودارهای جریان کار باشد.   دراین نمودارها ،فعالیت های جاری مربوط به فرآیند های مختلف آزمایشگاه  به ترتیب و پشت سر هم    وبا ذکر مسئول هر مرحله از فعالیت ،در یک چارچوب قراردادی نوشته  می شود.   در صورت موجود بودن امکانات  مناسب سخت افزاری ونرم افزاری می توان مستندات را به شکل   نسخه های الکترونیک تهیه نمود.   مهم این است که مستندات به هر طریقی ،می بایست زیر نظر مسئول فنی  تهیه شده ویا به تایید مسئول   فنی برسد ، براحتی در دسترس کارکنان مرتبط بوده و امکان ایجاد تغییر در آنها در صورت لزوم توسط   افراد مسئول وجود داشته باشد وهمچنین آخرین نسخه معتبر آن در اختیار کارکنان قرار گیرد.      برخی از مدارکی که باید در آزمایشگاه باشد به قرار ذیل می باشد :     فهرست آزمایشات – دستورالعمل پذیرش – دستورالعمل نمونه گیری – مجموعه راهنمای آماده سازی بیماران    - دستورالعمل انجام آزمایشات – دستورالعمل کنترل کیفی  - دستورالعمل از آزمایش – دستورالعمل   گزارشدهی –دستورالعمل ثبت و رسیدگی به خطا ها و موارد عدم انطباق – فهرست تجهیزات موجود در   آزمایشگاه – شناسنامه تجهیزات –دستورالعمل فنی تجهیزات – دستورالعمل خرید وانبارش – دستورالعمل   ایمنی در آزمایشگاه – دستورالعمل شستشو ونظافت در آزمایشگاه –دستوراعمل برخورد با موارد مخاطره   آمیز –دستورالعمل نحوه شستشوی لوازم شیشه ای – دستورالعمل نحوه ضد عفونی در موارد ریختن مواد   آلوده – دستورالعمل نحوه ضدعفونی  کف ، سطوح  ووسایل آزمایشگاه – دستورالعمل مدیریت پسماند های   آزمایشگاهی –نمودار سازمانی – شرح وظایف کارکنان وتعیین جانشین – قرارداد با آزمایشگاه ارجاع  یا   ارجاع کننده .     سوابق آزمایشگاه :   شواهدی است که نشان می دهد فعالیت های مختلف آزمایشگاه ، اعم از فنی و پشتیبانی ،چگونه انجام شده   ونتایج آن چه بوده است .به عبارت دیگر سوابق  اثری است که از انجام فعالیت های مختلف در آزمایشگاه به   جا می ماند. نتایجی که از انجام فعالیت های مختلف در  آزمایشگاه  حاصل می شوند باید به روش مناسب ثبت   وتا مدت زمان مورد توافق و تعریف شده (براساس کتب مرجع یا مقررات کشوری یا استانی ) نگهداری   گردد.   برخی از سوابق  موجود در آزمایشگاه به  قرار ذیل می باشد:     سوابق انجام آزمایش – سوابق انجام برنامه های کنترل کیفی – برگه ها ویا فایل های گزارش نهایی نتایج   بیماران – موارد خطای ثبت شده و موارد عدم انطباق – سئابق مربوط به ثبت اقدامات اصلاحی انجام شده   جهت رفع مشکلات و خطا ها – سوابق خرید تجهیزات – سوابق مربوط به کنترل کیفیت و نگهداری تجهیزات   – سوابق مربوط به سرویس یا تعمیر تجهیزات ،برگه ها ورسید های مربوطه – دفتر یا برگه Log book    تجهیزات – سوابق مربوط به خرید وانبارش – سوابق ثبت وپیگیرس موارد مخاطره آمیز – پرونده  کارکنان -   گواهی های آموزشی کارکنان – نتایج ارزیابی اثر بخشی برنامه های آموزشی کارکنان – برگه های مربوط   به نمونه های ارسالی و نتایج آزمایشات ارجاعی .         منابع : ممیزی فرآیند مستند سازی  دکتر رهنمای فرزامی   مجموعه دستورالعمل های استاندارد مدیریت کیفیت  آزمایشگاه مرجع سلامت

کنترل کیفی اسپکتروفتومتر

۱۳۹۰ پنج شنبه ۲۴ آذر 23:38 | saramli

نظرات : 2

  کنترل کیفی  اسپکتروفتومتر   درتمامی  بخش های  آزمایشگاه   یکی  از دستگاههای  ضروری  برای   اندازه گیری  ترکیبات   شیمیائی   اسپکتروفتومتر است .لازمه استفاده صحیح ازاین دستگاه  واخذ نتایج دقیق ،نگهداری صحیح  وکنترل کیفی   این دستگاه است    در نگهداری  اسپکتروفتومتر  مواردی  از  قبیل  نظافت  دستگاه ،  استفاده از فیلتر در   دستگاههائی که دارای فیلتر هستند،استفاده از کووت مناسب ضروری می باشد.   برای کنترل کیفی اسپکتروفتومتر راههای مختلفی وجود  دارد :   1-    کنترل صحت فتومتری :   ابتدا 50 میلی گرم دی کرومات پتاسیم خشک شده را با ترازوی کالیبره وزن نموده  ودر یک لیتر اسید   سولفوریک  0.01 نرمال حل می کنیم  سپس دستگاه  اسپکتروفتومتر  را با محلول 0.01 نرمال  اسید   سولفوریک در طول موج 350 نانومتر صفر کرده و محلول دی کرومات پتاسیم حل شده در اسید سولفوریک    را در کووت ریخته وجذب  آن را در دمای اتاق قرائت می کنیم در صورت صحت دستگاه  میزان جذب باید    2±530 باشد. برای خشک کردن دی کرومات پتاسیم مقداری ار آن را به مدت 2 ساعت  در دمای 110   درجه  سانتی گراد قرار می دهیم .   صحت فتومتری  به توانائی لامپ اسپکتروفتومتر  در ارائه حد اکثرتابش فتو الکتریک بستگی دارد وباید هر   ماه یکبار صحت فتومتری دستگاه را چک کنیم .   2-کنترل صحت  طول موج :   20 میکرولیتر خون را در 5 میلی لیتر محلول درابکین مخلوط کرده بعد از 15 دقیقه میزان جذب را در بین   طول موج های 550-500  نانومتر به فاصله هر 5 نانومتر (500-505-510-515-520-525-530-   535-540-545-550) در مقابل  محلول درابکین  (بلانک ) در دمای اتاق قرائت می کنیم .حد اکثر جذب   باید  در طول  موج  540 نانومتر  باشد   و در صورت  رسم  منحنی  بصورت  زنگوله ای   می باشد.   این کنترل نشان می دهد طول موج مورد نظر ما با طول موجی که به دستگاه داده شده است یکسان می باشد.   3- کنترل خطی  بودن :   این کنترل نشان می دهد که اگر غلظت محلول افزایش یابد جذب نوری نیز به همان اندازه افزایش می یابد.   برای اینکار 100 میلی گرم  دی کرومات پتا سیم  را با اسید سولفوریک 0.01 نرمال به حجم یک لیتر   رسانده  این محلول بصورت استوک می باشد سپس غلظت های  20، 40 ،80 ،100، 120 ،140 ،160   ،180 تهیه کرده ودر طول موج 350 نانومتر در مقابل اسید سولفوریک 0.01 نرمال  (بلانک ) قرائت نموده   بعد از روی جوابهای بدست آمده منحنی رسم می شود منحنی بدست آمده در بهترین شرایط خطی می باشد.   4- کنترل رانش فتومتری :   یک منبع مهم خطا عدم پایداری کمیت اندازه گیری شده توسط دستگاه نسبت به زمان می باشد برای این کار    محلول سیان مت هموگلوبین تهیه شده  رادر کووت ریخته  ودرب آن را با پارافیلم می بندیم ودر دستگاه قرار    می دهیم وزمان صفر ثبت می گردد.جذب نوری این محلول را هر 5 تا 15 دقیقه یکبار به مدت یک ساعت   قرائت می کنیم .تفاوت جوابهای خوانده شده نباید بیشتر از 0.005 در ساعت باشد.       منبع : کارگاه کنترل کیفی در آزمایشگاه  اداره امور آزمایشگاههای اردبیل  1387 آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 07 آذر 1390 ساعت 16:03)  

مارکر قلبی تروپونین Troponin-I

۱۳۹۰ پنج شنبه ۲۴ آذر 23:37 | saramli

نظرات : 0

  مارکر قلبی تروپونین Troponin -I (function() { var li = document.createElement('script'); li.type = 'text/javascript'; li.async = true; li.src = 'https://platform.stumbleupon.com/1/widgets.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(li, s); })(); مارکر قلبی تروپونین ۶-۴ ساعت پس از علائم اولیه انفارکتوس قلبی حاد درخون آزادشده(تقریبا همزمان باCK-MB ) پس از ۲۴ ساعت به پیک می رسد ودریک دوره طولانی (۳ الی ۷ روزه  )کاهش تدریجی یافته  و حذف می گردد  دربین مارکرهای  قلبی تروپونین  بیشترین پایداری  را در خون دارد  (3 الی ۷ روز) درحالی که مارکر میوگلوبین پس از ۲۴ ساعت و مارکر CK-MB پس از ۳۶ ساعت درخون حذف می گردد. کاربرد مارکر قلبیTroponin -I نمونه گیری و آزمایش تروپونین بایست در سه مرحله زمانی به فاصله ۴ الی ۶ ساعت همراه با دو مارکر میوگلوبین  و  کراتین کیناز قلبی انجام پذیرد  تا تکلیف نهائی بیمار جهت  بستری شدن قطعی گردد.  بهترین مارکر تشخیصی در آسیب های مینور و جزئی قلب خصوصا آنژین  های ناپایدار تروپونین می باشد. مانیتورینگ درمان انفارکتوس  میوکارد : اندازه گیری سرمی تروپونین در ارزیابی   کیفیت درمان ترومبولیتیک و تخمین  وسعت نکروز حاصل از  AMI مناسب می باشد. تفسیر نتایج تروپونین : مقادیر  بالای  0.1  تروپونین در بیمار دارای علائم بالینی نبایست رها گردد و هر ۴ ساعت نمونه مجدد گرفته شود. نتایج بالای ۰/۸  میکروگرم در لیتر تشخیص انفارکتوس  میوکارد را قطعی می نماید  خصوصا  اگر نتایج در فواصل ۴ ساعت  یکبار  با افزایش  تدریجی رخ داده  باشدو از پایین به بالا رسیده باشد. مقادی  بین ۰/۱ تا ۰/۸ (حد مرزی )می تواند مبین آنژین صدری  یا آسیب های نکروتیک مینور قلب باشد و حالت سوم مراحل حد واسط انفارکتوس قلبی حاد است که پس از ۴ ساعت به حد بالای ۰/۸ خواهد رسید. تروپونین نرمال همراه با نوار قلب نرمال اگر با یک درد قلبی مداوم (بیش از ۶ ساعت ) همراه باشد بهتر است نمونه دوم و سوم تروپونین با فواصل ۴ ساعت یکبار گرفته شود وبیمار به طور کامل تحت نظر بوده و رها نگردد.         دکتر مهرداد ونکی -هشتمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی  

کنترل کیفی در آزمایشگاه مواد مخدر

۱۳۹۰ پنج شنبه ۲۴ آذر 23:35 | saramli

نظرات : 0

     کنترل کیفیت در آزمایشگاه مواد مخدر   کیت های غربالگری وتاییدی باید دارای تاییدیه معتبر آزمایشگاه مرجع سلامت باشد همچنین توجه به نکات    ذیل قبل از استفاده آنها ضروری است :   1-     تاریخ مصرف کیت معتبر باشد.   2-     عرض نوار (غربالی )نباید کمتراز 5 میلی متر باشد.   3-     کیتهای غربالی وتاییدی در pH های مختلف (8.5-4.5) ،در غلظت 300 نانوگرم مرفین و 500            نانوگرم آمفتامین و مت آمفتامین آزمایش شوند.             4 –غلظت های مختلف مرفین در ادرار (به عنوان مثال در غلظتهای 200و300و400 نانوگرم در میلی                    لیتر مرفین ،400و500و1000نانوگرم آمفتامین و مت آمفتامین ) آزمایش شوند.        5-خطوط تست وکنترل (در روش غربالی ) پراکندگی وکشیدگی رنگ نداشته باشد.        6-سرعت حرکت نمونه ادرار بر روی نوار تست مطابق بروشور باشد.(معمولا" 30-45 ثانیه )        7-در هر سری کاری از نمونه های کنترل مثبت ومنفی باید استفاده شود.        8-نتیجه آزمایش کیتهای مورد آزمایش جدید با کیت های قابل قبول و معتبر مقایسه شوند.برای این کار باید               از نمونه های مثبت ،منفی و استاندارد مرفین ونیز آمفتامین استفاده شود.       9-در ستونهای  SPEسرعت حرکت بافر ها وتخلیه نمونه ادرار از ستونهای کروماتوگرافی بایستی مطابق         دستورالعمل  کیتهای  مورد  استفاده  انجام  شود. در  صورت  تخلیه  سریعتر  از زمان  مقررو یا  تخلیه         طولانی  تر از آن تاثیر نامطلوب  در ارائه جواب بدست  خواهد آمد.       10- در روش TLCسرعت حرکت فاز متحرک مطابق دستورالعمل کیت (حدود30-25دقیقه ) باشد.       11-در روش TLCمرفین با فاصله مناسب از کدئین (حدود 2-1.5 سانتی متر ) تفکیک شود.       12-در روش TLCمرفین با فاصله مناسب از محل لکه گذاری (حدود یک سانتی متر )ظاهر شود.                                    مواردی از منابع خطا   - در صورت غلظت دارو  ودر محدوده 300 ng/ml cutoff   برای مرفین  و500 ng/ml برای آمفتامین و   مت آمفتامین ممکن است  نتیجه  تست نواری  مشکوک  تلقی گردد  که در اینگونه موارد باید نمونه  با روش   تاییدی کنترل شود.   - از مخلوط نمودن نمونه ها برای انجام آزمایش بعنوان یک نمونه جدا" پرهیز گردد.در غیر این صورت با   رقیق شدن نمونه  مثبت ،مقدار دارو از غلظت حد مرزی کمتر گردیده و نتیجه به غلط منفی گزارش می گردد   - در روش  TLC از آنجائیکه یه تجربه ومهارت فرد آزمایش کننده بسیار وابسته است ، توصیه می گردد از   افراد با  تجربه و  آموزش دیده  استفاده  گردد.   - در روش  TLC باید  کلیه  مراحل  مطابق  دستورالعمل  کیت انجام گیرد  وزمانهای  ذکر شده  برای  هر    مرحله رعایت گردد.   -  کنترل میزان خلا پمپ ( در محدوده 0.05-0.3 Bar)  مورد استفاده در مرحله استخراج  TLC باید در هر   سری کاری تنظیم شود.   -  سرعت  حرکت  بافر ها  و تخلیه  نمونه  ادرار از ستونهای  کروماتوگرافی  بایستی  مطابق   دستورالعمل    کیتهای مورد استفاده باشد.   -  دمای هات پلیت در مورد مرفین در محدوده 80-110 درجه سانتی گراد تنظیم شود. در مورد آمفتامین  به    بروشور  کیت مراجعه شود.   -  زمان اشباع تانک کروماتوگرافی  حدود 45-60  دقیقه رعایت شود.   -  زمان لازم در مورد مرفین برای خواندن نتایج پلیت  TLC(حدود یک ساعت )رعایت شود.وسپس به   منظور نگهداری طولانی  مدت سطح آنها با یک صفحه شیشه ای پوشانیده شود. در مورد آمفتامین  به      بروشور کیت  مراجعه شود.   -  بشر های استفاده شده بعد از اتمام آزمایش باید اسید واش شوند.   - برای انجام آزمایش TLC  باید مشخصات نمونه با ذکر تاریخ در دفتر جداگانه ای ثبت گردیده سپس     روی پلیت TLC کد گذاری و آزمایش گردد. همچنین پس از انجام آزمایش ،روی پلیت ها تاریخ آزمایش   ثبت گردیده ومدت دو ماه نگهداری شود.         منبع : کارگاه تضمین کیفیت  آزمایشگاه مواد مخدر مرکز بهداشت استان اردبیل   آذرماه  1390   دستورالعمل فرایندهای آزمایشگاه تشخیص مصرف  مواد مخدرو روان گردان   اداره کل مبارزه با عرضه   ستاد مبارزه با مواد مخدر  با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت  

نظرات

نظرات :