آیا میدانید قلیان غیر از سرطان عوارض دیگری هم دارد ?

۱۳۹۶ يکشنبه ۱ مرداد 1:30 | pharmed

نظرات : 0

 آیا میدانید قلیان غیر از سرطان عوارض دیگری هم دارد ؟ پوکی استخوان افزایش سردرد افزایش عفونت های رحمی افزایش جوش های زیر پوستی افزایش بیماری های پروستات 

نظرات

نظرات :