بیماری سلیاک (celiac desease)

۱۳۹۸ دوشنبه ۳ تير 7:22 | ghnazary

نظرات : 0

    با بیماری سلیاک (celiac desease)بیشتر آشنا شویم   بیماری سلیاک یک بیماری اتوایمیون است که درآن پاسخ سیستم ایمنی علیه گلوتن پروتیینی که درغلات یافت میشود نشانه رفته است. پاسخ ایمنی ایجاد شده سبب آسیب به پرزهای (ویلی های) روده کوچک میشود و این آسیب درصورت پیشرفت سبب سوجذب و سوتغذیه و عوارض های ناشی از سوئ تغذیه میشود .علایمی مانند درد شکم،اسهال مزمن ، استفراغ ،خستگی و کاهش وزن . کودکان و جوانان علایم هضمی را بیشتر نشان میدهند درحالی که بالغین علایم دیگرارگانهای درگیر را از خود نشان میدهند. این بیماری در هنگام شناسایی و تعریف بیشتر در نوزادان دیده میشد اما درحال حاضر بزرگسالان نیز به آن مبتلا میشوند.میزان شیوع 1نفر از هر 100 تا 150 نفر و در زنبیشتر از مردان میباشد. ازمایش های متعددی برای تشخیص این بیماری وجود دارد که برخی از آنها اختصاصی و برخی دیگر عمومی وغیر اختصاصی  هستند.روش قطعی تشخیص تهیه بیوپسی از مقاطع روده کوچگ است. برای درمان این افراد باید در تمام طول زندگی خود ازخوردن موادی که گلوتن دارد  پرهیز کنند.افرادی که چنین برانامه ای را رعایت میکنند.زندگی سالم بدون هیچگونه علامتی را دارند.  

HbA1C خیلی پایین و یا خیلی بالا میزان مرگ ومیر را در افراد دیابتی و غیر دیابتی افزایش میدهد

۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت 6:52 | ghnazary

نظرات : 0

 یک مطالعه در مجله کلینیکال اندوکرینولوژی و متابولیسم به چاپ رسیده که نشان میدهد مقادیر بسیار پایین و بسیار باالای HbA1C در افراد دیابتی و غیردیابتی با احتمال خطر مرگ و میر به هر علتی درارتباط است .در این مطالعه افراد دیابتی با مقادیر کمتر از 5.6 و بالاتر 7.4 درصد با افراد دیابتی که مقدار HbA1c معادل 6.5 درصد داشتند مقایسه گردیدند. و افراد غیردیابتی با HbA1c کمتر از 5.0 درصد با افرادی که مقدار HbA1c مغادل 5.4 درصد بود مقایسه گردیدند.محققین این مطالعه را در بین 15800 نفر که میانگین سنی آنها 65 سال بود انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند.

اصطلاحات آزمايشگاهي – بيوشيمي

۱۳۹۱ پنج شنبه ۴ خرداد 12:57 | ghnazary

نظرات : 1

 اصطلاحات آزمايشگاهي – بيوشيمي  
VLDL : مخفف و مختصر شده VERY LOW DENSITY LIPOPROTEIN است كه از دسته خانواده ليپوپروتين ها محسوب ميشود (شيلوميكرون – HDL- LDL) . شيلوميكرون چربي هاي غذايي را در خون حمل و نقل ميكند درحالي كه VLDL چربي هاي داخلي مخصوصا كلسترول را .  
CHYLOMICRONES : شيلوميكرون ذراتي است حاوي پروتئين و چربي كه در واقع چربي هاي غذايي را از روده به كبد و عضلات و قلب منتقل ميكند و عمدتا حاوي تريگليسريد ميباشند
 
BILIRUBIN : ماده اي است كه از كاتابوليسم هم HEME زنجيره گلوبين به وجود ميايد . چنانچه اين ماده در خون زياد شود يرقان يا زردي به وجود ميايد. يرقان ميتواند به چند علت به وجود آيد يا ناشي از هموليز شديد گلبولهاي سرخ باشد – يا ناشي از نقص هاي انزيمهاي كبدي باشد – و يا ناشي از انسداد باشد.  
HBA1C : در گلبولهاي سرخ انواع مختلفي از هموگلوبين ها وجود دارد كه بيشترين غلظت را در افراد بالغ هموگلوبين نوع A تشكيل ميدهد اما مقدار كمي از اين نوع توسط كربوهيدراتها گليكوزيله ميشود كه به آن HBA1C ميگويند اين نوع از هموگلوبين در افراد ديابتيك غلظت بيشتري دارد و در واقع نشان دهنده ميزان قند خون اين افراد طي دو سه ماه گذشته ميباشد.

اختصارات و اصطلاحات آزمايشگاهي - هماتولوژي

۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت 13:0 | ghnazary

نظرات : 1

  اختصارات و اصطلاحات آزمايشگاهي - هماتولوژي RETIC: مخفف و مختصر شده reticolocyte است كه از دسته سلول هاي سرخ خون بحساب ميايد . بدليل نابالغ بودن در رنگ اميزي حياتي شبكه هايي از رشته هاي ريبوزومي در آن مشاهده ميشود . اين سلول ها از نظر اندازه بزرگ هستند. حضور اين سلولها درخون رابطه مستقيم با فعاليت خونسازي مغز استخوان دارد. تعيين درصد اين سلو لها درخون جهت براورد ميزان خونسازي موثر است. PBS: مخفف و مختصر شده براي peripheral blood smear مي باشد كه منظور از آن مشاهده اسمير خون محيطي است . و گزارش اشكال غير طبيعي و اندازه هاي غير طبيعي از گلبولهاي سرخ خون محيطي است. Diff: مخفف و مختصر شده differential‌ است كه منظور از آن تعيين درصد گلبولهاي سفيد خون بصورت چشمي است .در اين ازمايش تعداد 100 تا 200 عدد گلبول سفيد بطور چشمي شمارش ميشود و در صد عدد انواع مختلف سلول هاي سفيد خون گزارش ميگردد.عمدتا در عفونتهاي ميكروبي نوتروفيل ها درصد بالايي پيدا ميكنند و در عفونتهاي ويروسي عمدتا درصد لنفوسيتها افزايش پيدا ميكند. G6PD: مخفف و مختصر شده براي glucose 6 phosphate dehydrogenase است كه يك نوع انزيم درونسلولي است كه در گلبولهاي سرخ هم يافت ميشود اين انزيم در گلبولهاي سرخ يك انزيم كليدي جهت حفظ غشاي گلبولهاي سرخ محسوب ميشود چنانچه اين انزيم كمبود و يا ناياب باشد هموليز گلبولهاي سرخ خود بخود رخ ميدهد و فرد دچار انمي ناشي از هموليز خواهد شد.      

اختصارات و اصطلاحات آزمايشگاهي – بيوشيمي

۱۳۹۱ يکشنبه ۱۷ ارديبهشت 13:6 | ghnazary

نظرات : 0

  اختصارات و اصطلاحات آزمايشگاهي – بيوشيمي   BUN: مخفف و مختصر شده BLOOD UREA NITROGEN است سنجش اين پارامتر سرمي براي ارزيابي عملكرد كليه بسيار مفيد است . اوره يك محصول فرعي است كه از متابوليسم پروتئين ها در كبد توليد مي شود و در واقع ضايعات ناشي از مصرف پروتئين ها بصورت اوره از كليه ها دفع ميگردد بنابراين شاخص خوبي جهت بررسي عملكرد كليه ميباشد. Cr: مخفف و مختصر شده CREATININE‌ است اين جسم آلي در بدن از ماده اي به نام كراتين فسفات حاصل ميشود كه در عضلات توليد ميگردد . مقدار اين جسم در بدن افراد مختلف بستگي متناسب با توده عضلاني فرد دارد مثلا در نوزادان كمتر و در مردان بالغ با توده عضلاني زياد بيشتر. از اين تست به كمك تست BUN جهت عملكرد كليه استفاده ميشود. AST : مخفف و مختصر شده ASPARTATAE TRANSAMINASE است . كه يك آنزيم بوده و در بدن در بافتهاي مختلف وجود دارد به عنوان مثال اين انزيم در كيد – قلب – گلبولهاي سرخ و .. وجود دارد. بالا بودن اين انزيم در مقادير غير طبيعي نشانگر حضور بيماري در فرد است مانند هموليز درون عروقي – آسيبهاي كبدي ناشي از هپاتيت و يا كبد چرب – آسيبهاي قلبي. ALT: مخفف و مختصر شده ALANINE TRANSAMINASE است همانند AST‌ يك انزيم محسوب ميشود كه در همان بافتهايي كه AST‌ وجود داد اين انزيم نيز حضور دارد و مقادير بالا ي اين انزيم مرتبط است با همان بيماري هاي كه در مورد AST بيان شد. PRO : مخفف و مختصر شده PROTEIN  است . اين تست جهت اندازه گيري كل پروتئين هاي سرمي بكارگرفته ميشود . از آنجايي كه در سرم تعداد متنوعي پروتئين وجود دارد و هر كدام مرتبط با بيمارهاي خاصي است لذا جهت تعيين نوع پروتئين مذكور ميبايست تست ديگري به نام پروتئين الكتروفورز انجام گردد تا مشخص گردد كه افزايش يا كاهش مربوط به كدام نوع پروتئين سرمي است.