آزمایش CSF در ارتباط با سیستم عصبی مرکزی

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ آبان 17:26 | ghnazary

نظرات : 0

  اگرچه یک نمونه از CSF در تهیه سخت تر از نمونه ادرار و یا خون است اما نتایج CSF ممکن است بطور مستقیم علت برخی وضعیتهای سیستم عصبی مرکزی را روشن کند.شامل -          مننژیت: یک عفونت که لایه پوشاننده مغز و طناب نخاعی (مننژ)‌را درگیر میکند -          انسفالیت: عفونت مغز -          بیماری های اتوایمیون: بیماری هایی که سیستم عصبی مرکزی را درگیر میکند مانند مالتیپل اسکلروز -          کنسر: کنسرهای سیستم عصبی مرکزی و یا کنسرهایی که به این سیستم حمله کرده اند. -          بیماری الزایمر: یک شکل برگشت ناپذیر از دمانس    

سد خونی - مغزی

۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ آبان 17:43 | ghnazary

نظرات : 0

  یک سد نیمه نفوذ پذیر و محافظ مغز را از جریان خون جدا میکند.این سد خونی – مغزی اجازه میدهد که برخی مواد عبور کرده و برخی دیگر عبور نکنند.این سد همچنین مولکولهای بزرگ – سم ها و بیشتر سلول های خونی را از سیستم عصبی مرکزی دور نگه میدارند.هر وضعیتی که این سد محالفظ را بشکند ممکن است منجر به تغییر در ساختار طبیعی CSF شود.از آنجایی که CSF‌ مغز و طناب نخاعی را در بر میگیرد آزمایش یک نمونه از CSF میتواند در تشخیص برخی از وضعیتها که سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار میدهد بسیار با ارزش باشد.

تولید CSF

۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ آبان 17:42 | ghnazary

نظرات : 0

  CSF توسط یک بافت خاص به نام کوروئید پلکسوس که دارای رگهای خونی فراوان بوده و حفره های کوچک درون مغز را فرش کرده است تولید و ترشح میشود.حجم کل CSF‌ 90-150  میلی لیتر در بالغین است و 10-60  میلی لیتر در نوزادان می باشد.CSF‌ به طور پیوسته تولید شده و در گردش بوده و سپس جذب جریان خون میشود.در حدود 500 میلی لیتر از CSF‌ هر روز بازتولید میشود.این به آن معنا است که کل CSF‌ هر چند ساعت یکبار جایگزین میشود.

آزمایش مایع مغزی نخاعی (CSF)

۱۴۰۰ شنبه ۲۲ آبان 18:6 | ghnazary

نظرات : 0

  مایع مغزی نخاعی یا CSF‌ یک مایع شفاف و آبکی است که اطراف مغز و طناب نخاعی جریان داشته آنرا در بر میگیرد واز آن محافظت میکند.آزمایش CSF‌ برای ارزیابی سطح یا غلظت مواد و سلول های مختلف در CSF‌ است تا وضعیتهایی را که بر مغز یا طناب نخاعی اثر گذاشته اند شناسایی کند.

آزمایش HLA-B1502 قبل از مصرف کاربامازپین

۱۴۰۰ شنبه ۲۲ آبان 18:5 | ghnazary

نظرات : 0

طبق هشدار FDA‌ افراد دارای نژاد آسیایی باید یک آزمایش ژنتیکی قبل از درمان با کاربامازپین بدهند.این آزمایش ژنتیک وجود الل HLA-B1502 را شناسایی میکند.افرادی که دارای الل این ژن هستند در صورت مصرف کاربامازپین در معرض خطر افزایش یافته یک واکنش پوستی کشنده به نام سندروم استیونز – جانسون یا نکرولیز پوستی سمی می باشند.افرادی که این آزمایش ژنتیکی در‌آنها مثبت میشود باید از درمان با کاربامازپین – فنی تویین یا فسفوفنی تویین پرهیز کنند.