میدان ولی عصر تهران در سال 1349

۱۳۸۹ چهارشنبه ۱ ارديبهشت 17:33 | faezeh

نظرات : 1

  أن زمان ها هم فولکس معادل پرایدهای امروز بوده است. با این تفاوت که امنیت بیشتری داشته اند. آن پیکان را هم که سمت راست می بینید جایزه برنده خوش شانس بلیطهای بخت آزمایی بوده است و تاج وسط میدان هم به مناسبت چشن تاجگذاری گذاشته بودند.اما عجب ترافیک روان بوده...!!

تصاویر زیبا

۱۳۸۹ چهارشنبه ۱ ارديبهشت 17:20 | faezeh

نظرات : 2

تصاویر زیبا از شیطان های بهاری اینها تصاور گرافیکی زیبا نیستند. تصاویر گرده گلها در فصل بهارند که خیلی از ما ها را به زحمت می اندازند:  

دیروز..امروز..فردا

۱۳۸۹ چهارشنبه ۱ ارديبهشت 17:16 | faezeh

نظرات : 0

دیروز امروز فردا اشتباه نشود. این برنامه تلوزیونی نیست :