تفســــير آزمـــايش كامل ادرار

۱۳۸۹ جمعه ۳۰ مهر 21:37 | safoora

نظرات : 3

آزمايش كامل ادرار UA آزمايش ساده ومهم و گاهي وسيله اي كليدي براي تشخيص بيماري هاي كليوي و اورولوژيك مي باشد. اين آزمايش شامل بررسي فيزيكي، شيميايي و ميكروسكوپي مي باشد. گاهي همين آزمايش ساده و راحت اطلاعات بسيار مهم و الزامي براي تشخيص بيماران را فراهم مي آورد. در تمام بيماران اورولوژي و نفرولوژي U/A الزامي است. با اين حال اين آزمايش چنانچه به درستي تفسير نشود ، مي تواند باعث گمراهي پزشك شود. روش جمع آوري نمونه ادرار در مردان يك نمونه وسط ادرار (Mid-stream) گرفته مي شود كه بايستي در افراد ختنه نشده، پرپوس قبل از نمونه گيري عقب كشيده شده و گلانز با يك محلول آنتي سپتيك تمييز شده و با ظرف دهانه گشاد از وسط ادرار نمونه تهيه شود. اين روش مانع آلودگي ادرار با ميكروارگانيسم هاي پوست و مجرا مي گردد. در موارد عفونت ادراري مزمن از روش چهار ظرفي استفاده مي گردد كه ظرف اول (VB1) حاوي 10 ميلي ليتر اول ادرار، ظرف دوم (VB2) حاوي نمونه وسط ادرار، ظرف سوم(EPS) حاوي ترشحات پروستات پس از ماساژ و ظرف چهارم (VB3) حاوي ادرار پس از ماساژ پروستات هستند.اين نمونه ها به ترتيب (VB1) فلور مجرا، (VB2) فلور مثانه ، (EPS) و(VB3) فلور پروستات را نشان مي دهند. در خانم ها گرفتن نمونه وسط ادرار مشكل تر است . خانم ها بايستي ولو را با محلول آنتي سپتيك تمييز كرده و در حالي كه لابيا ها را از هم جدا كرده اند نمونه وسط ادرار را در ظرف بريزند. با اين حال اگر شك به عفونت ادراري است، اين نمونه صحت كافي براي قضاوت ندارد و بايستي از نمونه حاصل از كاتتريزاسيون مثانه استفاده نمود. در نوزادان و كودكاني كه هنوز قادر به دستشويي رفتن نيستند، يك روش معمول چسباندن يك كيسه ي مخصوص به ناحيه ي تناسلي است. در حالي كه اين نمونه شديدا آلوده بوده و بخصوص براي كشت و قضاوت بي ارزش است. بهترين روش نمونه گيري استريل در اين موارد آسپراسيون سوپرا پوبيك مي باشد. دراين روش ناحيه ي سوپرا پوبيك، 2 ـ1 سانتي متر بالاي استخوان پوبيس، پس از شستشو با محلول آنتي سپتيك با يك سرنگ با سوزن ظريف به طور عمودي وارد مثانه شده و نمونه تهيه مي گردد. در كشت ادرار به اين روش نمونه گيري هر تعداد ميكروارگانيسم گرم منفي عفونت در نظر گرفته مي شود. تمام نمونه ها بايستي در عرض يك ساعت آزمايش شوند. اگر اين كار امكان پذير نباشد، بايد، در درجه ي حرارت 5 درجه سانتي گراد در يخچال نگهداري شوند. باقي ماندن ادرار در درجه ي حرارت اتاق منجر به رشد باكتري، تغيير (PH)، تخريب كست هاي RBC و WBC مي شود. آزمايش كامل ادرار توسط (dipsticks) و ميكروسكوپي انجام مي شود، خصوصيات فيزيكي ادرار نيز ذكر مي گردد. در اين قسمت خلاصه اي از اين موارد ذكر ميگردد. الف)خصوصيات فيزيكي 1-      رنگ ادرار ـ ادرار طبيعي به رنگ زرد كم رنگ (pale yellow) است كه به علت پيگمان يوروكروم(urochrom) مي باشد. دلايل تغيير رنگ ادرار عبارت اند از: ميزان غلظت ادرار، خوراكي ها ، دارو ها، توليدات متابوليسم بدن، عفونت ادراري. در صورت تغيير رنگ ادرار بايد، تمام اين موارد بررسي شوند.(جدول 1) سندروم كهنه ي قرمز(red diaper syndrome)به علت باكتري سراشيا مارسسنس مي باشد كه باعث نگراني مادران مي گردد. 2-توربيديتي (شفافيت) ـ ادرار تازه شفاف است و شايع ترين علت كدري آن فسفاتوري است. در موارد كريستال فسفات اضافي در ادرار قليايي شروع به رسوب مي كنند، معمولا متناوب هستند و پس از مصرف غذا يا مقادير زياد شير رخ مي دهد. بيمار بي علامت بوده و چنانچه ادرار با اسيد استيك (سركه) اسيدي شود، شفاف خواهد شد. از طرف ديگر در آزمايش ميكروسكوپي كريستال هاي فسفات آمورف ديده خواهد شد. علت ديگر كدري ادرار پيوري است كه حضور تعداد زياد WBC در ادرار و بوي تند و زننده باعث افتراق آن از ساير علل خواهد شد. از علل نادر كدري ادرار كايلوري است كه ناشي از ارتباط غير طبيعي سيستم لنفاوي و ادراري  ميباشد. 3-وزن مخصوص ادرار ـ با(dipsticks) يا با وسيله ي اپتيك خاصي انجام مي گردد. محدوده ي آن از001/1تا035/1 مي باشد. وزن مخصوص ادرار معمولا نشان گر وضعيت هيدريشن بيمار است؛ ولي، مي تواتند، ناشي از عمل كرد غير طبيعي كليه نيز باشد. وزن مخصوص طبيعي بين 008/1 تا 020/1 است، اگر، زير 008/1 باشد، رقيق است و اگر بالاي 020/1 باشد غليظ مي باشد. اگر در چند آزمايش متوالي 010/1 باشد، تشخيص CRF  يا ARF مطرح است. ·                 علل كاهش وزن مخصوص ادرار i.                 مصرف مايعات زياد ii.               مصرف دارو هاي مدر iii.            ديابت بي مزه iv.             كاهش توانائي كليه درتغليظ ادرار ·                 علل افزايش وزن مخصوص ادرار i)                كاهش مصرف مايعات ii)              ديابت شيرين iii)           دهيدريشن به علت تب ، تعريق،استفراغ،اسهال iv)            ترشح نابجايADH v)              تزريق مواد كنتراست ( پس از IVP ميتواند تا 035/1 برسد) علت اسمولاريته ادرار، مواد محلول آن است و از 50 تا 1200 ميلي اسمول در ليتر متغير است. اسمولاريته نيز، تحت تاثير هيدريشن و عوامل موثر بر وزن مخصوص ادرار قرار مي گيرد. نسبت به وزن مخصوص اسمولاريته ادرار نمايش گر بهتري از كار كليه مي باشد، ولي، توسطdipsticks قابل انجام نيست. 4- pH ادرار ـ توسط dipsticks چك مي شود. PH ادرار از 5/4 تا 8 متغير است. متوسط آن در حالت طبيعي 5/5تا5/6 است. اگر زير 5/5 باشد، اسيدي و اگر بالاي 5/6 باشد، قليايي در نظر گرفته مي شود. در كل pH ادرار نشان گر pH سرم است، مگر، در موارد خاصي مثل RTA وبيماري هاي خاص كليه كه قدرت اسيدي كردن ادرار مختل است. عدم توانايي كليه در اسيدي كردن ادرار به ميزان زير 5/5 پس از لود اسيد برايRTA  تشخيصي است. درUTI چنانچه ادرار قليايي باشد، احتمالا، عامل آن          باكتري هاي اوره آز مثبت مثل پروتئوس مي باشد. اين باكتري ها با اين آنزيم اوره ادرار را به آمونياك تبديل مي كنند. در تشكيل سنگ هاي ادراري pH موثر است. سنگ هاي سيستيني و اسيد اوريكي در ادرار اسيدي ايجاد شده و قليايي كردن ادرار به درمان و پيشگيري آن ها كمك مي كند. ب) آزمايش شيميايي ادرار Dipsticks يك روش آسان، سريع و ارزان مي باشد. موادي كه با اين روش چك مي شود شامل خون، پروتئين، گلوكز، كتون، يوروبيلينوژن، بيليروبين، و گلبول سفيد هستند. با اين حال چون اين آزمايش بر پايه كلرومتري (رنگ) مي باشد، هر رنگ اضافي ادرار مثل فنازوپيريدين در اين آزمايش اختلال ايجاد مي نمايد. مصرف ويتامين ث زياد منجر به تداخل در واكنش اكسيداسيون شده و منفي كاذب را در گلوكز و بيليروبين باعث مي گردد. ادرار بيش از حد قليايي منجر به مثبت كاذب پروتئين و از طرفي پايين خوانده شدن وزن مخصوص ادرار مي گردد. اگر Dipsticksتاريخ گذشته باشد يا براي مدت طولاني در معرض هوا قرار گرفته باشد، خراب شده و نتيجه آزمايش قابل قضاوت نخواهد بود. 1)    هماچوري ـ حضور RBC بيش از 3 عدد در ادرار سانتريفوژ شده را هماچوري مي نامند كه Dipsticks حساسيت بيش از 90% براي شناسايي آن دارد. ولي، اختصاصيت آن به علت مثبت كاذب بالا پايين است. حضور گلبول قرمز، هموگلوبين و ميوگلوبين آنرا مثبت مي كند. براي افتراق آن ها از هم ابتدا آزمايش ميكروسكوپي انجام مي شود، اگر، گلبول قرمز ديده شد، تشخيص هماچوري است؛ اگر، ديده نشد، بايد خون بيمار سانتريفوژ شود. اگر سرم بيمار قرمز يا صورتي بود، هموگلوبينوري و اگر شفاف بود ميوگلوبينوري مطرح است. علل هماچوري مثبت كاذب شامل آلودگي ادرار با خون قاعدگي و دهيدريشن و ورزش مي باشد.  هماچوري مي تواند، نفرولوژيك يا اورولوژيك باشد. در موارد نفرولوژيك RBC ديس مورفيك و چروكيده و اكثرا همراه پروتئينوري واضح و گاهي كست RBC و ghost cells (RBC كه حين عبور از لوله هاي جمع كننده كليه هموگلوبين خود را از دست داده اند) است. در هماچوري اورولوژيك حداكثر پروتئينوري 2+يا 3+ (100-300 ميليگرم در ميلي ليتر) است و    گلبول هاي قرمز گرد و با هموگلوبين يكنواخت هستند. 2)    پروتئينوري ـ روزانه يك فرد بالغ بين 80تا 150ميلي گرم پروتئين از ادرار دفع مي كند. پروتئينوري مي تواند ناشي از بيماري هاي رنوواسكولار، گلومرولار، توبولواينتراستيشيل و يا سرريزي(overflow) پروتئين غير طبيعي سرم باشد. پروتئين ادرار تحت تاثير هيدريشن مي باشد. ولي، هيچ گاه در اين حالت بيش از 20 ميلي گرم در دسي ليتر نخواهد شد. ولي، برعكس در پروتئينوري پاتولوژيك اگر مصرف مايعات خيلي زياد باشد، مي تواند، به زير 20 ميلي گرم در دسي ليتر هم برسد . آستانه ي تشخيص آن در ادرار با dipsticks 30-20 ميلي گرم در دسي ليتراست، ميزان كمتر از150 ميلي گرم در دسي ليتر پروتئين نرمال در نظر گرفته مي شود.  پروتئين ادرار شامل تام هاسفال (40%)، گلوبولين هاي سرم (30%) و آلبومين (30%) است. علل منفي كاذب د ر dipsticks شامل ادرار شديدا قليائي، ادرار رقيق، حضور پروتئيني غير از آلبومين است. روش ديگر سنجش پروتئين ادرار روش اسيد سولفوساليسيليك 3% است، حتي پروتئين به ميزان 15 ميلي گرم در دسي ليتر را تشخيص مي دهد. اگر ادرار از لحاظ پروتئين با dipsticks منفي ولي با اسيد سولفوساليسيليك مثبت بود، قويا، مطرح كننده ي حضور پروتئين غيرطبيعي مثل بنس جونز مي باشد و بايستي پروتئين الكتروفورز انجام شود. پس از اثبات پروتئينوري، بايد، از لحاظ كمي  ادرار 24 ساعته چك شود. پروتئين الكتروفورز براي افتراق پروتئينوري گلومرولي از توبولي مفيد است، زيرا، در پروتئينوري گلومرولي 70% وزن پروتئين دفعي آلبومين است. در صورتي كه، در توبولر بيشتر ايمنوگلوبولين ها هستند و فقط 10 – 20 % آلبومين مي باشد. پروتئينوري به سه دسته گذرا، متناوب و دايم تقسيم مي گردد. پروتئينوري گذرا : مي تواند ناشي از تب، ورزش،استرس هاي روحي باشد. اگر در آزمايشات بعدي پروتئينوري نبود، نياز به هيچ اقدام ديگري نيست. پروتئينوري متناوب: عمدتا وابسته به وضعيت (positional) مي باشد. با چك كردن ادرار صبح گاهي بلافاصله پس از بيدار شدن، با ادراري كه پس از چند ساعت تحرك گرفته مي شود،  مي توان آن را تشخيص داد. ندرتا ميزان آن از 1 گرم در روز تجاوز مي كند، 50% خود به خود رفع مي شود، شايد به علت افزايش فشار وريد هاي كليوي در حالت ايستاده باشد. پروتئينوري مداوم: معمولا عامل آن بيماري هاي گلومرولي مي باشد. بايستي پروتئين ادرار 24 ساعته چك شود. اگر ميزان آن بيش از 2 گرم در روز بود و پروتئين با وزن مولكولي بالا مثل آلبومين باشد، تشخيص پروتئينوري گلومرولي است كه شايع ترين عامل پروتئينوري نيز مي باشد. شايع ترين بيماري عامل آن ديابت شيرين است. علل ديگر آن آميلوئيدوز و آرتريولار نفرواسكلروز است. اگر ميزان پروتئين ادرار بين 300 تا 2000 ميلي گرم در روز باشد و اكثرا از پروتئين با وزن مولكولي كم بود، بايد، ايمونوالكتروفورز سرم انجام گردد، تا، نوع پروتئين (كه معمولا ايمنوگلوبولين ها مي باشند) مشخص شود. اگر پروتئين سرم نرمال بود، پروتئينوري توبولار موجود است. اگر پروتئين غير طبيعي بود، پروتئينوري آور فلو ( عمدتا ميلوم مولتيپل)مي باشد. اگر پروتئين هموگلوبين يا ميوگلوبين باشد، مقادير زياد هموگلوبين يا ميوگلوبين در الكتروفورز مشخص مي گردد. 3)    كتون و گلوكز: به علت باز جذب گلوكز در لوله هاي پروگزيمال نفرون نبايد، در افراد نرمال گلوكز ادرار مثبت باشد. حد نهايي باز جذب در ادرار در بالغين 180 ميلي گرم در دسي ليتر و در كودكان و نوزادان 120 ميلي ليتر در دسي ليتر است. ساير قندها در dipsticks قابل شناسايي نيستند. كتون ها كه ناشي از سوخت ناقص چربي ها مي باشند، در حالت عادي نبايد، در ادرار ديده شوند. در شرايط خاص مثل كتواسيدوز ديابتي، حاملگي، كاهش وزن سريع، روزه داري و گرسنگي در ادرار ديده مي شوند. مثبت كاذب كتون ناشي از وزن مخصوص خيلي بالا ، ادرار اسيدي، رنگ غير طبيعي در ادرار، مصرف لودوپا و يا تركيباتي كه متابوليت هاي حاوي سولفيدريل هستند، ديده مي شود. 4)    بيليروبين و اروبيلينوژن: بيليروبين غير كونژوگه در ادرار ديده نمي شود و فقط در صورت افزايش نوع كونژوگه ي آن در سرم، در ادرار ظاهر مي گردد. ولي، اروبيلينوژن به مقادير بسيار كمي در ادرار يافت مي گردد. در گردش هپاتوبيلياري بيليروبين كونژوگه در روده ي كوچك پس از تاثير باكتري هاي روده روي آن بازجذب شده كه مقادير كم آن از طريق ادرار به نام اوروبيلينوژن دفع مي گردد. 50% اروبيلينوژن از ادرار و نيم ديگر از مدفوع دفع مي گردد. مصرف آنتي بيوتيك هاي وسيع الطيف و انسداد مجاري صفراوي منجر به كاهش اروبيلينوژن خواهد شد و هموليز و بيماري كبدي برعكس باعث افزايش آن مي گردد. منفي كاذب بيليروبين ادرار در مصرف اسيد اسكوربيك زياد و مثبت كاذب آن در مصرف فنازوپيريدين ديده مي شود. 5)    لكوسيت استراز و نيتريت: فعاليت لكوسيت استراز نشانگر حضور WBC در ادرار است و وجود نيتريت نشان گر باكتريوري است. لكوسيت استراز آنزيم توليد شده از نوتروفيل ها مي باشد. نيترات هاي ادرار توسط باكتري هاي گرم منفي تبديل به نيتريت مي شود. مهم ترين عامل مثبت كاذب اين دو آزمايش آلودگي است. براي كشف UTI هردوي اين آزمايش ها بايد انجام شود و امكان تشخيص UTI را به 95% مي رسانند، ولي نياز به كشت ادراري را مرتفع نمي كنند. چنانچه نيتريت مثبت باشد، ولي لكوسيت استراز منفي، بايد، علل پيوري استريل (تومور، سنگ، TB) و UTI با باكتري هاي غير از گرم منفي مد نظر قرار گيرند. ج) بررسي سديمان ادراري           روش انجام 10 ميلي ليتر از ادرار ميد استريم براي مدت 5 دقيقه با سرعت 2000تا 3000 دور بر دقيقه سانتريفوژ شده، سپس، ادرار روي آن دور ريخته وته نشين آن با مقدار كم ادرار باقي مانده در ته لوله حل شده و يك قطره از آن روي لام ريخته و با بزرگنمايي  X100 وX400 زير ميكروسكوپ بررسي مي گردد. گاهي براي راحت تر ديدن گلبول ها و باكتري ها با متيلن بلو رنگ آميزي مي گردد. بايد، تمام لام با بزرگ نمايي كم ديده شود و توجه روي حضور كست ها، اريتروسيت، گلبول سفيد، كريستال سيستين، ماكروفاژ، oval fat ، پارازيت ها ( تريكوموناس واژيناليس، تخم شيستوزوميا هماتوبيوم) است. با قدرت بزرگنمايي زياد، بيش تر، توجه روي شكل اريتروسيت ها (ديس مورفيك) باكتري  و قارچ است. سلول ها اريتروسيت : شكل اريتروسيت بيان گر نوع هماچوري است. در نوع گلومرولي اريتروسيت هاي ديس مورفيك به شكل و سيتوپلاسم نامنظم هستند، در حالي كه، در هماچوري با علت اورولوژيك اريتروسيت گرد با سيتوپلاسم يكنواخت و انتشار هموگلوبين يكنواخت و حاشيه ي آن صاف يا كمي مضرص(crenated)  است. بايستي اريتروسيت ها از قارچ و قطرات چربي افتراق داده شوند. قارچ ها حالت جوانه زدن دارند و چربي ها شديدا نور را منعكس مي كنند. لكوسيت: لكوسيت ها با بزرگنمايي كم بررسي مي شوند و براي تشخيص قطعي با بزرگ نمايي زياد ديده مي شوند. تعداد WBC در مردان به ميزان 1-2/hpf و در خانم ها به ميزان تا 5/hpf و در حاملگي حتي تا 10/hpf طبيعي مي باشد. تعداد بيشتر آن ها پيوري ناميده مي شود. شايع ترين علت آن عفونت ادراري است، ولي، در خانم ها مي توانيم، به علت آلودگي ادرار با ترشحات واژن پيوري كاذب داشته باشيم. در اين حالت اخير WBC ها چروكيده و كوچك هستند. لكوسيت هاي تازه ي ادراري بزرگ تر و گرد و وزن مخصوص كمتر از 019/1 دارند و گرانول هايي در سيتوپلاسم آن هاوجود دارد كه درخشان و با حركات براوني هستند  (Glitter cells) . سلول هاي اپيتليال: در سديمان ادراري ديده مي شوند كه بيشتر در خانم ها با منشا قسمت تحتاني مجرا، تريگون و واژن است. در مردان ختنه نشده به علت تماس با پرپوس است. اين سلول ها سنگ فرشي بزرگ با هسته ي مركزي كوچك حدود اندازه ي يك RBC  و سيتوپلاسم نامنظم دارند. اين سلول ها اگر به تعداد فراوان ديده شوند، نشان گر آلودگي ادرار بوده وهيچ ارزش ديگري ندارند. سلولهاي ترانزيشنال: از اوروتليوم مثانه وسيستم فوقاني منشا مي گيرند. از اپيتليال سل ها كوچكتر، باهسته ي بزرگ تر و با گرانول هاي واضح سيتوپلاسمي نزديك هسته هستند. سلول هاي بدخيم ترانزيشنال اندازه ي هسته شان و مورفولوژي شان فرق كرده است كه به روش پاپانيكولا يا فلوسيتومتري قابل شناسايي هستند. سلول ديگر كه ممكن است، در ادرار ديده شود، سلول هاي توبول كليوي مي باشد. سلول هاي توبول كليوي شيوع كمتري دارند و در مورد اهميت آن ها اتفاق نظر موجود نيست.  كستهاي ادراري كست ادراري يك انعقاد پروتئيني در توبول هاي كليوي است كه محتويات توبول ها درآن گير مي كنند و بر همين اساس تقسيم مي گردد.Tamm-horsfall  پروتئيني است كه توليد كست مي نمايد كه دراصل ماتريكس سلول هاي توبولي مي باشد. كست هيالن: كستي فاقد هر گونه المان در داخل آن مي باشد و تماما از پروتئين تام هاسفال تشكيل شده است و پس از ورزش، در معرض گرما قرار گرفتن فرد، پيلونفريت يا بيماري هاي مزمن كليوي ديده مي شود. كست RBC : حاوي RBC مي باشد و تشخيص هماچوري گلومرولي را مسجل مي كند و اكثرا ثانويه به گلومرولونفريت است. كست WBC: در گلومرولونفريت ها، پيلونفريت حاد و نفريت اينتراستيشيل حاد ديده مي شود. كست هاي گرانولر و واكسي(waxy): ناشي از دژنرسانس المان هاي سلولي ايجاد مي شود و بر بيماري توبولي دلالت دارد. كست fatty: در سندرم نفروتيك، ليپيدوري و هايپوتيروئيديسم ديده مي شود. كريستال ها ديدن كريستال در بيماران با سنگ ادراري مهم است و مي تواند نشان گر نوع سنگ ادراري فرد باشد، به شرطي كه، هم زمان بيمار كوليك كليوي داشته باشد. ديدن كريستال سيستين، استراويت و اسيد اوريك هميشه پاتولوژيك هستند. كريستال اسيد اوريك، سيستين و كلسيم اگزالات در ادرار اسيدي و كريستال فسفات كلسيم و تريپل فسفات ( استراويت) در ادرار قليايي ديده مي شوند. در اثر باقي ماندن ادرار در محيط اتاق كريستال هاي اگزالات كلسيم در آن ايجاد مي شود كه اهميت كلينيكي ندارد. كريستال ها را مي توان از روي شكل شان شناسايي كرد. كريستال اگزالات به شكل دو هرم مربع القاعده كه از قاعده به هم چسبيده اند و كريستال استراويت مثل درب تابوت وكريستال سيستين به شكل حلقه 6 ضلعي بنزن و اسيد اوريك به شكل كريستال هاي پهن با اشكال گوناگون مي باشد. باكتري ادرار طبيعي فاقد باكتري است و ديدن باكتري در ادرار آلوده نشده نشان گر عفونت ادراري است. چون هر حجم hpf برابر1/20000تا1/50000 ميلي ليتر است ديدن هر باكتري در hpf برابر 20000تا 50000 باكتري در هر ميلي ليتر است و ديدن 5 باكتري برابر 100000 كلوني در كشت ادرار است. باكتري هاي گرم منفي به صورت باسيل هاي گرم منفي، استرپتوكوك به صورت رشته اي از كوكسي گرم مثبت و استافيلوكوك به صورت دسته هايي از كوكسي گرم مثبت ديده مي شود. قارچ شايع ترين قارچ سيستم ادراري كانديدياآلبيكنس است كه حالت جوانه زدن (budding) hyphae دارند. بيشتر در ديابت شيرين ديده مي شوند و در خانم ها با عفونت واژينال مونوليايي نيز به صورت آلودگي ادرار موجود است. پارازيت ها  تريكوموناس واژيناليس يك عامل شايع واژينيت در خانم ها است كه گاهي در يورتراي مردان نيز ديده مي شود، اين پارازيت به شكل سلول بزرگ با فلاژلي با حركات تند ديده مي شود.

آنزیم آلکالین فسفاتاز(ALP)

۱۳۸۹ جمعه ۳۰ مهر 17:28 | safoora

نظرات : 0

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} مقادیر مرجع: بالغین:136-42  U/L کودکان: اطفال و کودکان(12-0 ساله):115-40 U/L کودکان با سن بالاتر(18-13 ساله): 230-50 U/L سالمندان: به طور جزئی بالاتر از بالغین است. تشریح تست: آلکالین فسفاتاز(ALP) آنزیمی است که عمدتا در کبد و مغز استخوان تولید می شود، همچنین این آنزیم از روده، کلیه و جفت استخراج می شود.تست ALP برای تشخیص بیماری های کبد و استخوان مفید است.در موارد آسیب خفیف سلول کبدی، سطح ALP  ممکن است تنها به طور خفیفی بالا رود. اما در بیماری حاد کبد می تواند به طرز آشکاری افزایش یابد.به محض گذر از مرحله حاد ، سطح سرمی به ناگهان کاهش می یابد.و حال آنکه بیلی روبین سرم بالا باقی خواهد ماند.برای تعیین اختلال کار کبد تست های آزمایشگاهی متعددی انجام می شود( برای مثال بیلی روبین ، لوسین آمینو پپتیداز(LAP)،5-نوکلئوتیداز و گاماگلوتامیل ترنس پپتیداز) در اختلالات استخوانی، سطح ALP  به خاطر فعالیت استئوبلاستی)تولید سلول استخوانی) غیر طبیعی افزایش می یابد.در کودکان یافتن سطوحبالای ALP قبل وطی دوران بلوغ ، به خاطر رشد استخوانی، غیر طبیعی نیست. ایزو آنزیم های ALP جهت تمایز بین بیماری های کبد و استخوان به کار می رود،ALP1  نشان دهنده بیماری با منشا کبدی و ALP2 با منشا استخوانی است. اهداف: -         تعیین وجود اختلال کبد یا استخوان -         مقایسه نتایج ALP با سایر تست های آزمایشگاهی برای تایید اختلال کبد یا استخوان. مشکلات بالینی: کاهش سطح:هیپوتیروئیدیسم ،سوتغذیه ،اسکوروی(کمبود ویتامین C ) ، کمی آنزیم فسفاتاز ،آنمی وخیم(Pernicious) ، نارسایی جفت-تاثیر دارو:فلوراید ،اگزالات ،پروپرانولول. افزایش سطح:بیماری انسدادی صفراوی(یرقان) ،سرطان کبد ، سیروز هپاتوسلولار،هپاتیت، هیپر پاراتیروئیدیسم ،لوسمی ، سرطان استخوان(سینه و پروستات) ،بیماری پاژه،اوستئیت تغییر شکل دهنده ،بهبود شکستگی ها ،میلوم مالتیپل ، نرمی استخوان ،اواخر حاملگی ،آرتریت روماتوئید(فعال)،بیماری اولسراتیو تاثیر دارو:آلبومین داخل وریدی ،آنتی بیوتیک ها (اریترومایسین،لینکومایسین،اگزاسیلین،پنی سیلین)،کلشی سین ،متیل دوپا ،آلوپورینول ،آرامشبخش های فنوتیازینی ،ایندومتاسین ،پروکائین آمید،ضد بارداری های خوراکی(بعضی از آنها) ،تولبوتامید ،ایزونیازید ،پاراآمینوسالیسیلیک اسید(PAS ). عوامل موثر بر نتایج آزمایشگاه: -برخی داروها که سطوح ALP را افزایش یا کاهش می دهند، ممکن است سبب نتایج کاذب شوند. -تجویز آلبومین داخل وریدی می تواند ALP سرم را تا 5 الی 10 برابر مقدار طبیعی آن را بالا ببرد. -سن(به عبارت دیگر جوانی یا کهولت سنسبب افزایش سطح سرمی می شود.) -اواخر حاملگی تا 3 هفته پس از زایمان ، که می تواند باعث بالارفتن ALP  سرم شود.

آنزیم GOT

۱۳۸۹ جمعه ۳۰ مهر 13:10 | safoora

نظرات : 1

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} آسپارتات آمینو ترنس فراز / گلوتامیک اگزالواستیک ترنس آمیناز سرم(AST/SGOT) آنزیمی است که عمدتا در عضله قلب و کبد با مقادیر متوسط در عضله اسکلتی ، کلیه ها و  لوزالمعده یافت می شود.غلظت آن در خون پایین است به جز زمانیکه آسیب سلولی وجود داشته باشد که در آن صورت مقادیر زیادی به داخل جریان خون آزاد می شود. سطوح بالای AST سرم به دنبال انفارکتوس میوکارد(MI) حاد و صدمه کبد یافت می شود.6تا10 ساعت بعد از یک MI   حاد، AST از عضله قلب به بیرون تراوش نموده و در مدت 48-24 ساعت بعد از انفارکتوس به اوج خود می رسد.سطح AST سرم 6-4 روز بعد اگر انفارکتوس دیگری وجود نداشته باشد به سطح طبیعی باز می گردد.AST سرم معمولا با سایر انزیم های قلبی(کراتین کیناز) ، لاکتات دهیدروژناز  مقایسه می شود. در بیماریهای کبد ، سطح سرمی آن تا 10 برابر یا بیشتر افزایش می یابد و برای مدت زمان طولانی تری بالا باقی می ماند. اهداف: -         تعیین وجود AST بالای سرم ، آنزیمی که عمدتا در عضله قلب و کبد یافت می شود و ضمن MI حاد و آسیب کبد افزایش می یابد. -         - مقایسه نتایج AST  یا CK و LDH  برای تشخیص MI حاد مشکلات بالینی: کاهش سطح: حاملگی ، کتواسیدوز دیابتی-تاثیر دارو:سالیسیلات ها افزایش سطح:MI حاد، هپاتیت ، نکروز کبد ، بیماریهای عضلانی_اسکلتی و تروما.پانکراتیت حاد ، سرطان کبد ، آنژین صدری شدید، ورزش شدید،تزریقات داخل عضلانی-تاثیر دارو:آنتی بیوتیک ها(آمپی سیلین ، کاربنی سیلین ، کلیندامایسین ، کلوگزاسیون ، اریترومایسین ،جنتامایسین ، لنکومایسین ، نفسیلین، اگزاسیلین ، تتراسایکلین)، ویتامین ها ( اسیدفولیک ، پیریدوکسین ، ویتامین A ) ، مخدرها ( کدئین ، مورفین،مپریدین)، داروهای کاهش دهنده فشار خون بالا( متیل دوپا؛کوانیتیدین) ،میترامایسین ، فرآورده های دیژیتال ، کورتیزون ،فلورازپام ، ایندومتاسین ، ایزونیازید ، ریفامپین، ضد بارداری های خوراکی ، سالیسیلات ها ، تئوفیلین. عوامل موثر بر نتایج آزمایشگاه : -         تزریقات داخل عضلانی می توانند سطح AST سرم را افزایش دهند. -         همولیز نمونه خون می تواند بر نتایج آزمایشگاه تاثیر بگذارد. -         داروهای افزایش دهنده سطح AST  سرم ( به تاثیر دارو در بالا نگاه کنید) می توانند بر نتایج تست تاثیر بگذارند. -         سالیسیلت ها ممکن است سبب سطوح سرمی مثبت کاذب یا منفی کاذب شوند. مقادیر مرجع   SGOT: بالغین: محدوده حد واسط : 38-8 U/L ، مقادیر افراد مونث ممکن است به طور جزئی از مقادیر افراد مذکر پایین تر باشد.ورزش مقادیر را افزایش می دهد. کودکان: نوزادان: 4برابر سطح طبیعی کودکان:همانند بالغین سالمندان: به طور جزئی بالاتر از مقادیر بالغین.

آنزیم GPT

۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۹ مهر 20:10 | safoora

نظرات : 2

آلانین آمینو ترنسفراز(ALT) یا سرم گلوتامیک پیروویک ترنس آمیناز(SGPT) آنزیمی است که عمدتا در سلولهای کبد یافت شده و در تشخیص تخریب سلولی کبد موثر است.این آنزیم همچنین در مقادیر کم در قلب و کلیه و عضله اسکلتی یافت میشود. در سطوح ALT سرم یا در مواردی از هپاتیت حاد و آسیب کبدی ناشی از داروها و مواد شیمیایی با رسیدن سطوح سرمی اش به 200-400 U/L می تواند بالاتر از سطوح ترنس فراز و ترنس امیناز خواهریش آسپارتات آمینو ترنس فراز (AST) یا سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترنس آمیناز( SGOT)  باشد.ALT  را برای تمایز بین یرقان ایجاد شده بوسیله کبد و یرقان همولیتیک به کار می برند.در یرقان منشا کبدی سطوح ALT سرم میتواند بالاتر از 300U/L و با علل خارج کبدی سطوح آن میتواند کمتر از 300 U/L باشد.سطوح ALT سرم معمولا قبل از ظهور یرقان بالا میرود. سطوح ALT/SGPT  را غالبا با سطوح AST/SGOT برای مقاصد تشخیصی مورد مقایسه قرار میدهند.ALT در نکروز کبد و هپاتیت حادبه طور آشکارتری از AST افزایش می یابد.در حالیکه AST  به طور بارزتری در نکروز عضله قلب (انفارکتوس حاد میوکارد) ، سیروز،سرطان کبد،هپاتیت مزمن و احتقان کبد افزایش می یابد. سطوح ALT در نکروز عضله قلب طبیعی بوده یا به مقدار ناچیزی بالا میرود.سطوح ALT آهسته تر از سطوح AST  در بیماری های کبد به محدوده طبیعی باز می گردند. مشکلات بالینی: کاهش سطح: ورزش -تاثیر دارو:سالیسیلات ها افزایش سطح: بیشترین افزایش:هپاتیت (ویروسی)حاد،نکروز کبد(سمیت دارویی یا شیمیایی) افزایش خفیف تا متوسط: سیروز،سرطان کبد،نارسایی احتقانی قلب،مسموئیت حاد الکل تاثیر دارو: آنتی بیوتیک ها ( کارینی سیلین، کلیندامایسین ، اریترومایسین ، جنتامایسین ،لینکومایسین ، میترامایسین ، اسپکتینومایسین ، تتراسایکلین )، مخدرها(میریدن{دمرول}،مورفین ،کدئین) ، ضدهیپرتانسیون ها (متیل دوپا، کوانیتیدین) ، فرآورده های دیژیتال ، ایندو متاسین(ایندوسین) ، سالیسیلات ها ، ریفامپین ، فلورازپام ،(Dalmane) ، پروپرانولول ( inderal ) ، ضدبارداری های خوراکی ( پروژستین ، استروزن ) ، سرب ، هپارین. عوامل موثر بر نتایج آزمایشگاه : -همولیز نمونه خون ممکن است سبب نتایج کاذب تست شود. -آسپرین می تواند سبب کاهش یا افزایش ALT  سرم گردد. -برخی داروها می توانند سطح ALT  سرم را افزایش دهند(به تاثیر داروها در بالا نگاه کنید. میزان مرجع SGPT: بالغین : 10-35 U/L و U/L at 37°c (sl units)4-36 مردان :سطوح ممکن است به مقدار ناچیزی بالاتر باشند. کودکان : اطفال: می تواند تا 2 برابر بالغین بالا باشد. کودکان: همانند بالغین سالمندان : به طور جزئی بالاتر از بالغین است.

ارتقای سطح علمی وبلاگ ها

۱۳۸۹ شنبه ۲۴ مهر 19:4 | safoora

نظرات : 5

بیایید بر سر هر چه علمی تر و آزمایشگاهی تر کردن وبلاگ ها با هم به رقابت بپردازیم تا علاوه بر ارتقای سطح علمی اطلاعات خود ، راه را برای کسب اطلاعات آزمایشگاهی به روز و تازه سایر آزمایشگاهیان هموارتر کنیم.

الگوهاي غربالگري لوسمي

۱۳۸۹ شنبه ۲۴ مهر 11:31 | safoora

نظرات : 2

با توجه به وضعيت عمومي سلامت فرد، بررسي هاي تشخيص لوسمي ممكن است شامل: 1- آزمايش خون: در شرايط طبيعي، گويچه هاي سفيد بالغ در خون محيطي يافت مي شوند، ولي زماني كه گويچه هاي سفيد نارس كه بايد در مغز استخوان باشند، به مقدار زيادي وارد خون محيطي مي شوند؛ عمدتاً مي تواند نشانه سرطان هاي خون (لوسمي) باشد. آزمايش خون و شمارش و بررسي ياخته هاي شناور خون اولين گام براي تشخيص لوسمي است. 2- نمونه برداري يا بيوپسي مغز استخوان: بررسي ميكروسكوپي از نمونه بافت سرطان بسيار مهم است؛ زيرا مطمئن ترين روش براي تشخيص لوسمي و نوع آن به شمار مي آيد. نمونه برداري از مايع مغز نخاع و نمونه برداري از غدد لنفاوي نيز از روشهاي تشخيصي سرطان خون است. 3- سازگاري بافتي: ياخته ها داراي انواع پروتئين هاي مختلف بر روي سطح خود هستند كه از اين پروتئين ها در آزمايش هاي ويژه خون براي تشخيص سازگاري بافتي استفاده مي شود. موفقيت در پيوند مغز استخوان به تشابه و سازگاري مغز استخوان فرد دهنده با مغز استخوان فرد گيرنده بستگي دارد كه از طريق اين آزمايش سنجيده مي شود. 4- بررسي كروموزمي: از ديگر اقدامات تشخيص ژنتيكي در افتراق انواع لوسمي است. 5- عكسبرداري از قفسه سينه با تابش اشعه X: تشخيص طيف پراكندگي ياخته هاي مهاجم و غده هاي لنفاوي متورم در ناحيه قفسه سينه است. 6- سي تي اسكن: در اين روش دستگاه سي تي اسكن با گرفتن تعدادي عكس توسط اشعه ايكس، تصويري سه بعدي از بدن را نشان مي دهد و از اين طريق پراكندگي سرطان به بخش هاي ديگر بدن مشخص مي شود. 7- پرتونگاري با استفاده از تشديد ميدان مغناطيس: اين آزمايش مشابه سي تي اسكن است، با اين تفاوت كه به جاي تابش اشعه X از مغناطيس براي عكسبرداري از اعضاي بدن استفاده مي شود. در اين آزمايش بيمار به مدت 30 دقيقه به طور ساكن درون اتاقك اين دستگاه مي ماند و تصاوير مقطعي از بدن او تهيه مي شود. 8- سونوگرافي: در اين شيوه از امواج صوتي براي بررسي ساختار اندامها استفاده مي شود. 9- معاينات باليني: بررسي وضعيت غدد لنفاوي، طحال، كبد و ديگر اعضاي بدن است.

انواع سرطان های رایج و روش های تشخیصی آنها

۱۳۸۹ شنبه ۲۴ مهر 11:28 | safoora

نظرات : 2

تست های غربالگری سرطان میتواند در تشخیص آن در مراحل اولیه و حتی قبل از شروع علایم بالینی کمک کننده باشد. انواع روش های تشخیصی سرطان ها عبارت است از: معاینه فیزیکی، تست های آزمایشگاهی، انواع عکس برداری ها و تست های ژنتیکی که خود شامل انجام بیوپسی از بافت های درگیر سرطان،CT  اسکن، MRI، سونوگرافی، ماموگرافی، کولونوسکوپی، آندوسکوپی، پاپ اسمیر، تست های کبدی، آزمایش شمارش سلول های خونی CBC و … در ذیل به تعدادی از سرطان های رایج و روش های غربالگری و تشخیص آنها اشاره ای خواهیم داشت. سرطان مثانه: برحسب نوع سلول پوشاننده دیواره مثانه سرطان این ناحیه به ۳ دسته تقسیم میشود: ۱-Squamous Carcinoma 2-Transitional cell Carcinoma 3-Adenocarcinoma تستهای غربالگری نیز شامل: آزمایش ادرار، مشاهده خون در ادرار (هماچوری) یکی از علایم اولیه و احتمالی سرطان مثانه است. البته %۹ تا %۱۸ افراد مبتلا به عفونتهای ادراری و هیپرپلازی خوش خیم پروستات هم در ادرارشان خون دیده میشود. آزمایش بعدی سیتولوژی ادرار میباشد که سلول های دفع شده ناشی از رشد تمور را در ادرار از نظر پاتولوژیک بررسی میکند. آزمایش NMP22 پروتئین، سیتوسکوپی مثانه. سرطان سینه: ماموگرافی،MRI ، بیوپسی، آزمایشات تومور مارکرهای خونی: CA-15-3،Her2 ، CEA سرطان روده بزرگ و کولون: سومین سرطان شایع در جهان بوده، درابتدا به شکل پولیپ (Polyp) در سطح دیواره روده مشاهده میشود، پولیپها خوش خیم هستند و برخی از آنها  توانایی تبدیل شدن به سلول های سرطانی را دارند. کولونوسکوپی، عکس برداری با اشعه X، بیوپسی روده، آزمایش بررسی وجود خون مخفی در  مدفوع (FOBT)، تومور مارکرهای CA 19-9، CEA، سیگموئیدوسکوپی. سرطان رحم و تخمدان: در اثر افزایش نسبت  هورمون استروژن به پروژسترون احتمال ابتلا به این سرطان وجود دارد.به دلیل عدم تعادل هورمونی دیواره رحم ضخیم میشود. عوامل زیر میتواند از دلایل این عدم توازن باشد: چاقی، مصرف استروژن بدون استفاده همزمان پروژسترون، سندروم تخمدان پلی کیستیک، شروع قاعدگی قبل از ۱۲ سالگی و یائسگی قبل از ۵۵ سالگی، عدم بارداری و شیردهی از علایم مهم آن خونریزی واژینال است. موارد غربالگری و تشخیصی: اولتراسوند لگن،Hysteroscoopy ، پاپ اسمیر، بیوپسی، CBC،CA 19-9 ،CA -125 لوسمی و سرطان خون: بیماری پیشرونده  بدخیم اعضای خونساز بدن بوده که در اثر تکثیر و تکامل ناقص سلول های خون در مغز استخوان ایجاد میشود و انواع مختلفی دارد. جهت تشخیص: CBC، بیوپسی مغز استخوان، بررسی کروموزومی،CT اسکن، MRI و معاینات بالینی به کار میروند.

آغاز آزمایش بالینی واکسن سرطان سینه از دو سال آینده

۱۳۸۹ شنبه ۲۴ مهر 11:11 | safoora

نظرات : 0

گروهی از محققان آمریکایی پس از نتایج موفقیت آمیز آزمایش واکسن ضد سرطان سینه قصد دارند ظرف دو سال آینده این واکسن را بر روی گروهی از زنان آزمایش کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز تحقیقات لرنر در اوهایو ضمن اعلام این خبر خاطرنشان کردند که این واکسن نه تنها از تشکیل تومورهای سینه جلوگیری می کند بلکه همچنین به نظر می رسد به تومورهایی که پیش از تزریق واکسن شکل گرفته اند نیز حمله کرده و آنها را نابود می کند. این واکسن با نابود کردن پروتئین "آلفا- لاکتو آلبومین" که در تومور وجود دارد عمل کرده و پاسخ سیستم ایمنی را در مقابل سرطان تقویت می کند. براساس گزارش گاردین، سرطان سینه رایج ترین شکل سرطان در انگلیس است به طوری که در سال 2007 در بیش از 45 هزار و 700 زن و 277 مرد این سرطان تشخیص داده شد. این سرطان در 50 درصد از موارد تشخیصها، بالای 25 سال و در 80 درصد موارد در زنان بالای 50 سال است. در صورتی که آزمایشات بالینی این واکسن مثبت باشد می تواند در آینده ای نزدیک به تمام زنان بالای 40 سال تزریق شود و از بروز این سرطان به میزان 70 درصد پیشگیری کند.

یک آزمایش جدید برای تشخیص زودرس سرطان پروستات

۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۲ مهر 23:18 | safoora

نظرات : 1

  دانشمندان انگلیسی می‌گویند یک تست آزمایشگاهی را ابداع کرده‌اند که می‌‌‌تواند با دقت میان سرطان پروستات و بافت سالم پروستات یا بیماری‌های دیگر آن تفاوت بگذارد و در آینده به مردان کمک کند که از درمان‌های غیرضروری اجتناب کنند. به گزارش رویترز پژوهشگران در شرکت ژنتیک و ابزارهای تشخیصی Oxford Gene Technology =OGT می‌گویند که مجموعه‌ای پیام‌های زیستی یا شاخص‌های زیستی (بیومارکرها) را شناسایی کرده‌اند که می‌توانند در آزمایش‌‌ها بر روی‌های نمونه‌های اولیه آزمایشگاهی میان بافت سالم پروستات و بزرگی خوش‌خیم پروستات و بافت سرطانی پروستات با دقت 90 درصد تفاوت بگذارد. به گفته این پژوهشگران آزمایش کاملی که در درمانگاه‌ها قابل‌استفاه باشد، دست کم تا 5 سال دیگر در دسترس قرار خواهد گرفت، اما نتایج بررسی مقدماتی آنها بر روی 130 نمونه بافتی، نتایج امیدوارکننده‌ای داشته است، به خصوص که در مورد سرطان پروستات تشخیص دقیق‌تر به شدت مورد نیاز است. سرطان پروستات به طور تخمینی 258000 نفر را در سال 2008 در آمریکا کشته است و دومین علت شایع مرگ ناشی از سرطان در آمریکا به حساب می‌آید. موثرترین آزمایش‌های غربالگری که اکنون در دسترس هستند بر اساس یک شاخص زیستی منفرد است که "آنتی‌ژن اختصاصی پروستات" (PSA) نامیده می‌شود. اما آزمایش PSA اختصاصیت پایین دارد، به عبارت دیگر میزان پاسخ‌های مثبت کاذب (فرد سرطان ندارد ولی نتیجه آزمایش مثبت می‌شود) بالا است و در نتیجه به جراحی‌ها و پرتودرمانی‌های غیرضروری منجر می‌شود. یک بررسی که نتایج آن در سال گذشته منتشر شد نشان داد که آزمایش غربالگری روتین با استفاده از PSA باعث شده است که در بیش از یک میلیون آمریکایی که مشکل پروستات نداشتند،‌ تشخیص وجود سرطان داده شود. جان آنسون، از OGT در این باره گفت: "نیازی واقعی به آزمایشی بسیار حساس - که اغلب موارد سرطان پروستات را شناسایی کند- در عین حال اختصاصی - بیماری‌های دیگر را اشتباها سرطان پروستات تشخیص ندهد- وجود دارد." او افزود: "بررسی مقدماتی ما امیدوار کننده بود، زیرا توانست میان نمونه‌های شناخته‌شده سرطان پروستات، بزرگی خوش‌خیم پروستات و پروستات سالم با دقت و اختصاصیتی بسیار بهتر از آزمایش‌های موجود تفاوت بگذارد." آنسون که این یافته‌ها را در کنفرانسی درباره تشخیص سرطان در روز سه‌شنبه 28 سپتامبر در آمریکا ارائه می‌کرد، گفت این آزمایش برای شناسایی به اصطلاح اتوآنتی‌بادی‌ها- آنتی‌بادی‌های (پادتن‌های) تولید شده بوسیله دستگاه ایمنی بر ضد پروتئین‌های خود بدن- طراحی شده است. گرچه این نوع آنتی‌بادی‌ها به طور معمول با بیماری‌های خودایمنی مانند لوپوس و دیابت نوع 1 ارتباط داده می‌شوند،‌ دستگاه ایمنی در پاسخ به بیماری‌های دیگر از جمله سرطان نیز آنتی‌بادی تولید می‌‌کند، که ناشی از تغییراتی است که در پروتئین‌های سلول‌ها در سیر بیماری سرطان ایجاد می‌شود. آنسون گفت:‌ "آزمایش غربالگری ما شیوع این اتوآنتی‌بادی‌ها را به عنوان شاخص‌های ابتدایی سرطان جستجو می‌کند." او گفت این آزمایش نه تنها می تواند به عنوان یک سیستم هشدار بسیار زودرس برای سرطان پروستات عمل کند،‌ بلکه بالقوه ممکن است برای شناسایی ابتدایی سایر اشکال سرطان نیز به کار رود. این پژوهشگران گفتند که اکنون در حال آزمایش یافته‌های‌شان بر روی 1700 نمونه از بیماران مبتلا به سرطان پروستات، افراد بدون سرطان، بیماران مبتلا به سرطان‌های دیگر و بیماران مبتلا به عارضه‌های خوش‌خیم پروستات هستند. آنها همچنین در حال انجام دادن آزمایش‌های بر روی سرطان روده و نوعی از سرطان ریه به نام سرطان غیر-سلول کوچک (non-small cell) هستند.

آشنایی با کلیه آزمایش هاای قبل از ازداواج ( مرجع کامل اطلاعات )

۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۲ مهر 23:13 | safoora

نظرات : 0

آشنایی با کلیه آزمایش هاای قبل از ازداواج : برای آغاز یک زندگی سالم، مسلماً چیزی جز سلامت و صحت طرفین ملاک نیست.به همین منظور، عروس و داماد با مراجعه به محضر از انجام پاره‌ای آزمایشات مطلع می‌شوند. محضر، زوجین را با معرفی‌نامه عکس‌دار مهرشده به آزمایشگاه می‌فرستد. آزمایشات مربوطه شامل : ۱- آزمایش عدم اعتیاد از هر دو نفر؛ اعتیاد به عنوان یک معظل اجتماعی است و تأثیرات سویی که بر ادامه یک زندگی دارد مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ۲- بررسی بیماری سیفلیس؛ انجام این تست برای آقایان الزامی است. ۳- بررسی زوجین از نظر تالاسمی؛ تالاسمی یک نقص ژنتیکی است که به دلیل شیوع بالای آن مورد توجه قرار می‌گیرد. ۴- تزریق واکسن کزاز برای خانم‌ها. ۵- گذراندن کلاس مشاوره تنظیم خانواده. در ادامه مطلب به بررسی تک تک موارد بالا می پردازم : آزمایش VDRL سیفلیس یک بیماری مقاربتی عفونی است که عامل آن یک نوع باکتری به نام ترپونما پالیدوم می‌باشد.این باکتری به طور طبیعی فقط انسان را آلوده می‌کند و از آن‌جایی که بسیار حساس و ظریف است برای ایجاد بیماری در بیشتر موارد تماس مستقیم با منبع آلودگی لازم است. ترپونم از طریق خراش جزئی در پوست یا غشای مخاطی اندام تناسلی یا دهان و غیره وارد بدن می‌شود. سیر بیماری سیفلیس به ۳ دوره تقسیم می‌شود: ۱- دوره اول با ورود باکتری و ایجاد یک زخم نسبتاً سفت در ناحیه تناسلی به نام شانکر مشخص می‌شود، پایان این دوره همراه با بهبودی خود به خود این زخم است. ۲- پس از آن، دوره دوم شروع می‌شود که مشخصه بارزآن ایجاد یک عفونت فراگیر است، یعنی باکتری به‌طور وسیعی در بدن پخش می‌شود و سبب ایجاد ضایعاتی در مخاط‌ها، چشم‌ها، استخوان‌ها، مفاصل و سیستم قلبی- عروقی و عصبی مرکزی می‌شود. سیستم دفاعی بدن در اکثر بیماران درمان‌نشده، قادر به مقابله با این هجوم گسترده باکتری در خون است. به عبارت دیگر بیشتر مبتلایان درمان‌نشده، قابلیت لازم برای از بین بردن عفونت و ایجاد بهبودی بیولوژیک را دارند. ۳- بیماری در ۴۰ درصد بیماران درمان‌نشده از حالت ژنرالیزه خارج و وارد دوره سوم می‌شود. در این مرحله به علت واکنش‌های بیش از معمول دفاع سلولی بدن (سیفلیس هیپرآلرژیک) بافت‌ها و اعضای بدن تخریب می‌شوند. مهم‌ترین ضایعات، مربوط به دستگاه قلبی- عروقی (سیفلیس قلبی- عروقی) و دستگاه عصبی (سیفلیس عصبی) است. این عوارض ۱۰ تا ۲۰ سال پس از شروع بیماری ظاهر می‌شوند.موارد مرگ‌ومیر این بیماری مربوط به دوره سوم (سیفلیس عصبی یا قلبی- عروقی) است. سیفلیس مادرزادی مادر مبتلا به سیفلیس پس از ماه چهارم بارداری می‌تواند جنین خود را آلوده کند. اگر عفونت مادر شدید باشد، جنین سقط می‌شود ولی اگر عفونت مادر خفیف باشد، بچه زنده به دنیا می‌آید و علایم مختلفی از خود نشان می‌دهد.اگر ۲ سال پس از ابتلا، مادر باردار و جنین مبتلا شود، جنین می‌تواند سقط شود یا با علایم دوره دوم سیفلیس اکتسابی متولد شود. ولی اگر بعد از ۲ سال یعنی زمانی که مادر وارد دوره سوم سیفلیس شده بارداری رخ دهد، نوزاد متولدشده می‌تواند بدون علایم خاصی باشد یا علایم مشخصی مثل سه‌گانه هوچینسون را نشان دهد. معمولاً این سه علامت هوچینسون که تا ۲۰ سالگی خود را نشان می‌دهند عبارتند از: ۱- دندان‌های هوچینسون که دندان‌های تغییر شکل‌یافته ثنایای دایمی است. ۲- کدورت قرنیه که منجر به کوری می‌شود. ۳- ضایعه عصب زوج هشتم که منجر به کری می‌شود. درمان این بیماری در کلیه مراحل ذکرشده به کمک آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین انجام می‌شود، ولی نوع و میزان مصرف آن به مرحله بیماری بستگی دارد.پس از کشف پنی‌سیلین از تعداد مبتلایان به آن کاسته شد ولی از سال ۱۹۵۸ مجدداً تعداد مبتلایان، سیر صعودی پیدا کردند. دلایل آن را می‌توان به عوامل متعدد اجتماعی و اخلاقی ربط داد. مثل عدم رعایت اصول اخلاقی، آزادی و بی‌بند و باری، افزایش روابط جنسی، مهاجرت مردم و جهانگردی و وجود بیمارانی که به بیماری خود توجهی ندارند. در کشور ما به منظور پیشگیری از شیوع این بیماری با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، انجام آزمایش تشخیصی برای کلیه مردان در زمان ازدواج و فقط خانم‌هایی که ازدواج مجدد هستند، اجباری است. همچنین برای جلوگیری از بروز موارد سیفلیس مادرزادی، این آزمایش جزء آزمایشات روتین دوران بارداری هم است.محضرها در فرم‌های معرفی‌نامه خود از این آزمایش با عناوین متفاوتی نام می‌برند. به عنوان مثال: تست بیماری آمیزشی، تست بیماری مسری، آزمایش خون، آزمایش VDRL. برای انجام این آزمایش کمی سرم (یا پلاسما) خون مورد نیاز است. پس از خون‌گیری و جدا کردن سرم (یا پلاسما)، یک قطره از سرم را روی صفحه خاصی قرار می‌دهند و به آن یک قطره معرف مربوطه را اضافه می‌کنند و اجازه می‌دهند ۸ دقیقه روی دستگاهی که حرکت چرخشی در سطح افق دارد (روتاتور) با یکدیگر مخلوط شوند و پس از آن تشکیل دانه‌های سیاه‌رنگ مورد بررسی قرار می‌گیرد. حضور دانه‌های سیاه‌رنگ یعنی مثبت بودن. از آن‌جایی‌که این روش جزء روش‌های غربالگری محسوب می‌شود (یعنی در بیشتر موارد نتیجه منفی آن ارزش تشخیصی دارد) ولی نتیجه مثبت آن می‌تواند به دلیل برخی بیماری‌های دیگر مثل بیماری‌های خودایمن، بیماری‌های کبدی (هپاتیت حاد …) بیماری‌های عروقی و عفونت‌های ویروسی مفید باشد. لذا نتایج مثبت حاصله را باید با یک روش تأییدی اثبات کرد. این روش در اغلب آزمایشگاه‌های مراکز بهداشتی انجام نمی‌شود در این‌گونه موارد، شخص مورد نظر با یک معرفی‌نامه به سازمان انتقال خون فرستاده می‌شود. آزمایش تأییدی، FTA-Abs نام دارد. با نتیجه مثبت این آزمایش، مرحله بیماری قابل تشخیص نیست (در کلیه مراحل این بیماری آزمایش FTA مثبت می‌شود، حتی در دوره بهبودی) لذا فرد باید توسط متخصص مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز اقدام درمانی انجام شود. پس از پایان درمان و اجازه کتبی پزشک معالج صدور گواهی ازدواج توسط آزمایشگاه بلامانع خواهد بود. آزمایش اعتیاد نمونه ادرار از زوجین به منظور شناسایی افرادی که ترکیبات تریاک را استعمال می‌کنند، گرفته می‌شود. مصرف مواد مخدر جزء ناهنجاری‌های اجتماع محسوب می‌شود، لذا دور از انتظار نیست اگر مصرف‌کننده این مواد که برای ازدواج مراجعه می‌کند سعی در مخفی نگه‌داشتن آن نماید (مثلاً از طریق تقلب در گرفتن نمونه ادرار).بدین خاطر نمونه‌گیری در این بخش با حضور ناظر انجام می‌شود. در سیستم‌های قدیمی نظارت به کمک آینه‌های نصب‌شده روی دیوارهای اتاق نمونه‌گیری انجام می‌شد. اگرچه هنوز هم آزمایشگاه‌هایی بدین طریق نمونه‌گیری می‌کنند، ولی به کارگیری تکنولوژی دوربین‌های مداربسته در برخی آزمایشگاه‌ها ضمن رعایت اصول اخلاقی و احترام گذاشتن به شأن افراد، صحت نمونه‌گیری را هم تضمین می‌کند. اولین بار در تهران آزمایشگاه شهید هاشمی‌نژاد وابسته به مرکز بهداشت غرب تهران، در سال ۱۳۷۶ مجهز به این سیستم شد که رضایت‌مندی توأم مراجعه‌کننده و پرسنل ناظر را دربر داشت.لازم به ذکر است انجام این آزمایش نیازی به ناشتا بودن ندارد و نمونه ادرار در لیوان یک‌بار مصرفی که در اختیار مراجعه‌کننده قرار می‌گیرد، گرفته می‌شود. به طور کلی اگر آزمایش خاصی باید روی تعداد زیادی از افراد انجام شود، باید از تستی استفاده کرد که سریع نتیجه آن مشخص می‌شود. به این تست‌ها، تست‌های غربالگری می‌گویند، نتیجه منفی این تست‌ها با اطمینان قابل گزارش است ولی نتیجه مثبت آن‌ها را باید با روش تأییدی (جداسازی به روش کروماتوگرافی لایه نازک [TLC]) آزمایش کرد که البته به زمان بیشتری برای انجام آن نیاز است. تست غربالگری عدم اعتیاد به کمک تست‌های نواری (Strip Test) یا (Rapid Test) انجام می‌شود. بدین ترتیب که قسمت جذب‌کننده این نوارها در داخل ادرار تازه قرار می‌گیرد و نتیجه حداکثر پس از ۵ دقیقه قابل گزارش است. تکنیک به‌کار رفته در این نوارها ایمن و کروماتوگرافی است. در تست عدم اعتیاد، جدا از مصرف ترکیبات تریاک، مصرف یک‌سری داروها باعث می‌شود نمونه ادرار با روش غربالگری نتیجه مثبت دهد، لذا با آزمایش تأییدی (TLC) باید مورد بررسی قرار گیرد. بیشترین دارویی که در روش غربالگری باعث نتیجه مثبت می‌شود، داروهای کدئین‌دار است. متأسفانه به دلیل مصرف بی‌رویه داروهای کدئین‌دار (به خصوص استامینوفن کدئین) تعداد مراجعین ازدواجی که نمونه‌هایشان برای آزمایش تأییدی کنار گذاشته می‌شود کم نیستند. از نظر آزمایشگاه جداسازی، یعنی جدا کردن افرادی‌ که ترکیبات تریاک مصرف کرده‌اند از کسانی که کدئین مصرف کرده‌اند. ولی از نظر زوحین یعنی پرداخت هزینه بیشتر و به هم خوردن برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین‌شده مراسم عقد. برخی افراد داروهای کدئین را با تجویز پزشک مصرف می‌کنند لذا آزمایشگاه نمی‌تواند به همه تکلیف کند قبل از آزمایش دارو مصرف نکنید بلکه می‌تواند با اطلاع‌رسانی اعلام نماید حتی‌الامکان ۷۲ ساعت قبل از آزمایش، از مصرف داروهای کدئین خودداری نمایید. بعضی از آزمایشگاه‌ها در تهران با مکاتبه به محضرها و پیغام روی نوار تلفن گویای خود می‌کوشند مشکلات مراجعین خود را در این خصوص کمتر کنند.این امر باعث می‌شود کسانی هزینه آزمایش جداسازی را پرداخت نمایند که واقعاً مجبورند داروها را مصرف کنند و لذا انتظار بیش از وظیفه، از آزمایشگاه‌ نخواهند داشت. این نکات به شما در انجام آزمایش و به آزمایشگاه در ارایه نتیجه صحیح کمک می‌کنند. ۱- مادر و دختری که کپی نتیجه آزمایش ازدواج یک سال قبلش را به همراه دارد، با داد و فریاد به مسؤول آزمایشگاه می‌گویند: «آزمایش شما نشان نداد که آقا معتاد است، ولی بعداً فهمیدیم تریاک مصرف می‌کرده و نتوانستیم ترکش دهیم؛ به خاطر همین کار به دادگاه کشید.» مادر که در عصبانیت دست کمی از دخترش ندارد ادامه می‌دهد: «ظاهراً آن موقع هم معتاد بوده، پس چرا آزمایش شما این را نشان نداده؟» پس از آرام کردن آن دو، مسؤول آزمایشگاه توضیح می‌دهد که وقتی کسی مواد مخدر مصرف می‌کند، بنا نیست این مواد جزء وجود فرد شود. مواد مخدر مثل هر چیز دیگر که وارد بدن می‌شود، به تدریج از بدن خارج می‌شود. بنابراین اگر کسی به خودش فرصت دهد و از مصرف مواد خودداری کند، نتیجه جوابش منفی خواهد شد. به عبارت دیگر جواب منفی فقط نشان‌دهنده وضعیت فرد در چند یا چندین روز اخیر است. لذا خانواده‌ها نباید با اتکا به این آزمایش مهر تأیید روی فردی بزنند و بررسی‌های رایج در عرف را رها کنند. ۲- مراجعه‌کننده دیگری که برگه جواب مثبت در دست دارد به مسؤول آزمایشگاه می‌گوید من نه تنها دارو نخورده‌ام، بلکه سیگار هم نمی‌کشم. حالا حاضرم دوباره نمونه بدهم تا ثابت شود که شما اشتباه کرده‌اید. پس از پرسش و پاسخ‌های متعدد مشخص می‌شود که وی چند روز قبل به دلیل درد کمر، یک قاشق از شربت گیاهی قهوه‌ای‌رنگی را مصرف کرده است. مسؤول آزمایشگاه یادآوری می‌کند در اغلب داروهای شربت‌مانند که در عطاری‌ها موجود است و به عنوان ضد درد تجویز می‌شوند، ترکیبات تریاک به کار رفته است و از مصرف آن‌ها باید پرهیز کرد. ۳- مورد دیگر فردی بود که اظهار می‌کرد یکی از بستگان نزدیک وی در خانه مواد مخدر مصرف می‌کند ولی تا به حال خودش مصرف نکرده، چطور آزمایش او مثبت شده است؟ با همین توضیحات جواب سؤال این فرد روشن است: افرادی‌که در معرض استنشاق مستقیم دود ناشی از مواد مخدر هستند، تا حد زیادی در معرض آلودگی قرار دارند و ممکن است نتیجه آزمایش آن‌ها مثبت باشد. ۴- نگرانی بیش از اندازه پدر دختری باعث می‌شود داماد آینده‌اش را برای تست عدم اعتیاد به آزمایشگاه بیاورد. وی درخواست انجام آزمایش از نظر مواد اعتیادزای قدیمی و جدید را دارد. وی آن‌قدر از مواد مخدر وحشت‌زده است که در ادامه اظهار می‌کند: «ممکن است چیزی خورده باشد تا جوابش منفی شود؟» به وی توضیح داده می‌شود در حال حاضر ترکیبات تریاک چون شیوع بیشتری در کشور دارند، (به دلیل فراوانی آن و قیمت کمتر نسبت به سایر مواد اعتیادزا و بومی بودن آن در منطقه) بیشتر مورد توجه هستند و آزمایشگاه‌ها فقط برای شناسایی آن‌ها تجهیز شده‌اند. از نظر علمی وجود هیچ دارو یا ترکیب دیگری که در صورت مصرف نتیجه آزمایش را منفی کاذب نماید، اثبات نشده است. جهت اطمینان از صحت نمونه گرفته شده، pH نمونه و وزن مخصوص آن و درجه حرارت نمونه کنترل می‌شود. آموزش و مشاوره تنظیم خانواده مرحله بسیار مهمی از زندگی است؛ نه تنها برای زن و شوهر، بلکه برای نسل‌های بعد هم سرنوشت‌ساز است. افزایش آگاهی‌های بهداشتی نقش مهم و مؤثری در تأمین سعادت و سلامت افراد خانواده‌ها و جامعه دارد.واحدهای بهداشت خانواده در تمام مراکز بهداشتی و درمانی کشور وظیفه دارند درباره مسائل بهداشتی ازدواج، بارداری، زایمان، نگهداری و تأمین سلامت کودکان بهترین راه حل‌ها را در اختیار مراجعان خود قرار دهند یا آن‌ها را به افراد با صلاحیت معرفی کنند. آموزش تنظیم خانواده که در ادامه آزمایشات ازدواجی انجام می‌شود، در راستای اهداف مطرح‌شده است. اگرچه زمان کافی در اختیار پرسنل این بخش وجود ندارد و نیز حجم مطالب اجازه توضیحات بیشتر را نمی‌دهد، ولی آشنایی زوجین با این واحد می‌تواند گره‌گشای مشکلات آنان در آینده باشد.در مشاوره قبل از ازدواج توصیه‌های لازم راجع‌به پیشگیری از بیماری‌های ارثی، بارداری، سن مناسب برای بارداری، تعداد بچه‌ها و روش مناسب تنظیم خانواده به زوج‌های جوان داده می‌شود. واکسن کزاز کلستریدیوم تتانی یک نوع باکتری از دسته باکتری‌های اسپوردار و عامل بیماری کزاز در انسان است. شکل فعال باکتری در برابر حرارت و مواد شیمیایی مقاومت چندانی ندارد، ولی اسپور آن‌ سال‌ها در خاک خشک و گردوغبار زنده می‌ماند و نسبت به حرارت و مواد شیمیایی مقاومت زیادی دارد. این باکتری یک سم (اگزوتوکسین) قوی به نام تتانواسپاسمین ترشح می‌کند که عامل اصلی بروز علایم بیماری است. علایم این بیماری با فعالیت شدید اعصاب حرکتی، سفتی و انقباض شدید عضلات مشخص می‌شود. سم کزاز یک ترکیب پروتئینی است که نسبت به حرارت، مواد شیمیایی، اسیدها و قلیاها حساس می‌باشد و سریع تجزیه می‌شود. حتی الکل ۷۰ درجه آن را زود خراب می‌کند.منشأ عفونت که حاوی اسپور باکتری است، می‌تواند خاک (۲۰ تا ۶۴ درصد نمونه‌های خاک، آلوده هستند)، لباس کثیف، گردوغبار، مدفوع (بیشتر مربوط به اسب)، خار گل، میخ، وسایل جراحی (کامل استریل‌نشده) باشد. بیماری در نتیجه آلودگی یک زخم (اغلب زخم عمیقی که بافت له‌شده داشته باشد) با اسپور باکتری به وجود می‌آید. این اسپورها درون زخم در شرایط بی‌هوازی به فرم فعال تبدیل می‌شوند و سم تولید می‌کنند سم تولیدشده به طور موضعی عضلات همان ناحیه را منقبض می‌کند و همچنین از طریق رشته‌های عصبی خود را به سلول‌های عصبی- حرکتی در شاخ قدامی نخاع می‌رساند و با تحریک آن‌ها انقباض موضعی ناحیه آلوده را تشدید می‌کند. پس از آن با انتشار سم در تمام قطعات نخاعی، تمام عضلات بدن به حالت انقباض درمی‌آیند. تحریک‌پذیری شدید سلول‌های عصبی شاخ قدامی باعث می‌شود هرگونه عامل تحریکی محیطی (هر چند ضعیف مثل تماس دست با بدن بیمار یا محرکات بینایی و شنوایی) اسپاسم عضلانی را تشدید کند.تعداد این حملات تشنج (انقباض عضلانی) و زمان آن در بیماران، بسیار متفاوت است. مشکلات تنفسی عامل بیشتر موارد منجر به مرگ در این بیماری است. کزاز نوزادان به بیماری کزاز در یک ماه اول عمر اطلاق می‌شود که به علت استفاده از وسایل آلوده ضمن بریدن بند ناف، ختنه کردن، پانسمان و سوراخ کردن گوش به وجود می‌آید. کزاز نوزادان با واکسیناسیون مادر حداکثر تا ماه ششم بارداری قابل پیشگیری است. یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از بروز این بیماری کشنده این است که به واکسن کزاز هنگام ازدواج توجه کافی شود.واکسیناسیون علیه این بیماری با توجه به پراکندگی گسترده اسپور این باکتری در اغلب نقاط دنیا، راه پیشگیری از بروز این بیماری است. این واکسیناسیون به منظور مقابله با سم باکتری انجام می‌شود.واکسن کزاز، سم غیر فعال‌شده باکتری (توکسویید) است. جهت اثربخشی بیشتر این واکسن، واکسن دیفتری و سیاه‌سرفه هم، همراه آن تزریق می‌شوند. بدین لحاظ به آن‌ها واکسن سه گانه (ثلاث- DPT) گفته می‌شود. اولین تزریق این واکسن در ۲ ماهگی انجام می‌شود. مراحل بعدی به ترتیب در ۴ ماهگی، ۶ ماهگی، ۱۸ ماهگی و ۴ تا ۶ سالگی (بدو ورد به مدرسه) انجام می‌پذیرد. با این تزریقات مصونیت در مقابل کزاز به وجود می‌آید و از آن به بعد هر ۱۰ سال تزریقی به نام یادآور باید انجام شود تا مصونیت در برابر کزاز همچنان حفظ شود. واکسن یادآور شامل واکسن کزاز و دیفتری است که به آن واکسن دو گانه (DT) گفته می‌شود. آیا به همه خانم‌های مراجعه‌کننده برای ازدواج واکسن کزاز تزریق می‌شود؟ با رعایت فواصل زمانی تزریقات ذکرشده، سال پایان دبیرستان زمان یادآور اول خواهد بود. لذا اگر خانمی در فاصله ۱۰ سال پس از یادآور اول ازدواج کند نیازی به تزریق واکسن در زمان ازدواج ندارد، در غیر این صورت باید واکسن به صورت داخل عضلانی (عضله پشت بازو- دلتویید) برای وی تزریق شود. ولی جهت اطلاع محضر برای هر دو نفر آن‌ها کارت واکسن کزاز صادر می‌شود تا مدارک مورد نیاز محضردار، برای ثبت عقد کامل باشد. در ضمن زمان یادآور بعدی هم به آن‌ها اعلام می‌شود. تالاسمی صفت ارثی یک ویژگی است که والدین به فرزندان خود منتقل می‌کنند. برخی از این صفت‌های ارثی باعث بروز یک بیماری می‌شوند، ولی برخی دیگر فقط یک ویژگی را توصیف می‌کنند.مثلاً رنگ چشم، یک ویژگی است که توسط آن افراد را می‌توان توصیف کرد. فلانی رنگ چشمش آبی یا سبز است … !ولی تالاسمی یک صفتی است که بیماری را منتقل می‌کند. در این بیماری مغز استخوان قادر به ساختن مقادیر کافی از هموگلوبین طبیعی در گلبول‌های قرمز نیست. میزان کاهش هموگلوبین طبیعی در انواع مختلف تالاسمی‌ها متفاوت است. لذا در افرادی‌ که این صفت ارثی را دارند، تالاسمی به یک شکل بروز نمی‌کند. در انتقال صفات ارثی از والدین به فرزندان به دو نکته توجه نمایید: ۱- بروز صفت‌های ارثی تابع قانون احتمالات است، یعنی انتظار نداریم پدر و مادری که یک صفت را دارا هستند، آن را حتماً به فرزندان خود منتقل کنند. ۲- صفت‌های ارثی که به صورت بیماری خود را نشان می‌دهند، از تنوع زیادی برخوردارند. تعدادی از آن‌ها شیوع بیشتری دارند و پراکندگی این صفات در جوامع مختلف متفاوت است. تالاسمی در ایران شایع‌ترین بیماری ژنتیکی است و از انواع تالاسمی‌ها، نوع بتا شیوع بیشتری دارد. تالاسمی بتا خود به انواع مختلف تقسیم می‌شود. در انواع مختلف آن، میزان کاهش Hb طبیعی متفاوت است. بتا تالاسمی مینور، نوعی بتا تالاسمی است که در آن کاهش Hb طبیعی مشکل حادی را ایجاد نمی‌کند، چون بدن با افزایش تعداد گلبول‌ قرمز خود این مشکل را تا حدودی جبران می‌نماید. این افراد اگر با کسی که این صفت را ندارد ازدواج کنند، هیچ خطری فرزندان آن‌ها را تهدید نمی‌کند و حداکثر ممکن است فرزندی مثل خود فرد، به صورت ناقل مینور متولد شود. ولی اگر با کسی که این صفت را دارد ازدواج کنند، ۲۵ درصد احتمال دارد که فرزند مبتلا به تالاسمی ماژور به دنیا بیاید. وقتی بدانید فراوانی ناقلین (بتا تالاسمی مینور) در جامعه ایران حداقل ۱ نفر از هر ۲۰ نفر است و این‌که هر سال بیش از ۷۰۰ هزار داوطلب ازدواج از نظر تالاسمی با آزمایش خون غربال می‌شوند و از این تعداد ۲۵۰۰ زوج ناقل تالاسمی تشخیص داده می‌شوند، حتماً خواهید گفت چرا از سال ۱۳۷۶ برنامه ملی پیشگیری تالاسمی به طور رسمی در رأس برنامه‌های مراکز بهداشت سراسر کشور قرار گرفته است؟ چقدر دیر …! امروزه با وجود راه‌کارهایی که به کمک زوج ناقل می‌آید تا از تولد فرزند مبتلا به تالاسمی ماژور جلوگیری کند، زوج‌های ناقلی پیدا می‌شوند که با وجود تمام مشاوره‌ها و آگاهی‌هایی که در واحد مشاوره تالاسمی به آن‌ها داده می‌شود، اصرار به ازدواج دارند. این تصمیم شاید حق مسلم آن‌ها باشد و البته هیچ مرجع قانونی حق بی‌توجهی به تصمیم آن‌ها را ندارد ولی تولد یک بچه مبتلا به تالاسمی ماژور تنها مشکل پدر و مادر وی نخواهد بود بلکه سیستم بهداشتی- درمانی هم که باید تاوان حس مسؤولیت‌پذیری خود را بپردازد، وظیفه دارد آن‌ها را تنها نگذارد؛ این زوجین پس از مشاوره‌های ویژه تالاسمی تشکیل پرونده می‌دهند و ضمن تأیید و تأکید بر تصمیم خود، زیر نظر مرکز بهداشت نزدیک محل سکونت خود قرار می‌گیرند. البته لازم است قبل از بارداری جهش ژن بتاگلوبین زوج‌های مینور تعیین شود. نتیجه این آگاهی از جهش ژنی، بعداً در دوران بارداری خانم به تعیین الگوی وراثت جهش تالاسمی جنین کمک می‌کند. برای تعیین وضعیت جنین از نظر تالاسمی ماژور نیاز به نمونه‌برداری در هفته ۱۰ تا ۱۲ با روش تکه‌برداری از پرزهای جفتی (CVS) یا در هفته ۱۴ تا ۱۶ با روش آمنیوسنتز است.اگر پس از بررسی‌های لازم مشخص شود جنین ژن‌های جهش‌یافته والدین را دریافت کرده است، جنین به تالاسمی ماژور مبتلا است، که احتمال آن ۲۵ درصد است. در این صورت سقط‌درمانی با مجوز پزشکی قانونی میسر است. البته در ۷۵ درصد موارد هم احتمال دارد جنین سالم باشد. در این صورت بارداری ادامه می‌یابد. بتا تالاسمی ماژور نوع شدید بیماری بتا تالاسمی است. در این نوع به دلیل کاهش هموگلوبین طبیعی، اکسیژن‌رسانی به بافت‌ها با مشکل همراه است. بدن این افراد علی‌رغم فعالیت کلیه استخوان‌های خون‌ساز، قادر به جبران کمبود هموگلوبین طبیعی نیست. (فعالیت استخوان‌های خون‌ساز در ناحیه صورت سبب درشت شدن گونه‌ها و پیشانی در این افراد می‌شود). لذا هر چند وقت یک‌بار باید به این افراد خون سالم تزریق شود. تزریق خون باعث افزایش سطح آهن بدن می‌شود و برای جلوگیری از افزایش مسموم‌کننده آهن، تزریق آمپول دسفرال برای خارج کردن آهن اضافی ضروری است. روش غربالگری تالاسمی چگونه انجام می‌شود؟ برای شروع برنامه غربالگری ابتدا کلیه آزمایشگاه‌های ازدواج مجهز به دستگاه شمارش سلولی خودکار (سِل کانِتر) شده‌اند که عمده این دستگاه‌ها از نوع سیسمکس هستند. برای این آزمایش (آزمایش CBC) نیاز به حداقل ۲ سی‌سی خون است که در ویال‌های محتوی ماده ضد انعقاد گرفته می‌شود. این خون برای مخلوط شدن با ضد انعقاد، حداقل ۵ دقیقه روی دستگاهی به نام میکسر باید بچرخد و سپس به دستگاه داده شود. این دستگاه‌ها قادرند در کمتر از یک دقیقه حداقل ۸ پارامتر و اندکس خونی را نشان دهند. نتایج حاصل از دستگاه‌ها ملاک تصمیم‌گیری‌ها است. لذا تعمیر و نگهداری این دستگاه‌ها و بررسی صحت و دقت آن‌ها دارای برنامه مدونی است و پرسنل فنی آزمایشگاه ملزم به رعایت آن‌ها هستند.از بین پارامترها و اندکس‌های خونی آن‌چه در وهله اول به آن توجه می‌شود MCH و MCV است. MCH متوسط غلظت هموگلوبین و MCV متوسط حجم گلبول‌های قرمز نشان می‌دهد برای MCH مقادیر بیش از ۲۷ و برای MCV مقادیر بیش از ۸۰، (و البته کمتر از ۱۰۰) نرمالتعریف شده است. در طرح غربالگری تالاسمی، هدف، شناسایی زوج ناقل صفت تالاسمی است که تصمیم دارند با یکدیگر ازدواج کنند. لذا اگر یکی از طرفین صفت تالاسمی را نداشته باشد مشکلی برای آینده زندگی مشترکشان پیش نخواهد آمد. بدین منظور در ابتدا نمونه آقا گرفته می‌شود و در صورت نیاز از خانم نمونه‌گیری می‌شود. چرا ابتدا از مردان خون‌گیری انجام می‌شود؟ دلیل آن این است که تعداد زیادی از زنان در جامعه به کم‌خونی حاصل از فقر آهن مبتلا هستند. در این بیماری اندکس‌های مورد نظر مثل تالاسمی مینور کمتر از حد نرمال است و از آن‌جایی که ملاک غربالگری فقط اندکس‌های فوق است، بنابراین مجبور خواهیم بود در مقابل این خانم‌ها، مردان بیشتری را مورد بررسی قرار بدهیم.هر نمونه پس از اندازه‌گیری پارامترهایش توسط دستگاه، اگر مقادیر یکی یا هر دو اندکس مورد نظر را کمتر از حد نرمال را نشان دهند به عنوان مشکوک در نظر گرفته می‌شوند تا اقدامات بعدی انجام شود.اقدام بعدی فراخواندن خانم مورد نظر برای نمونه‌گیری خون و بررسی اندکس‌های وی می‌باشد. در صورتی که خانم نرمال باشد، وضعیت آقا برای ازدواج از نظر صفت تالاسمی اهمیتی ندارد لذا بدون مشاوره ویژه، جواب آن‌ها صادر می‌شود.اگر هر دو نفر اندکس‌های پایین داشته باشند (زوج مشکوک به تالاسمی)، توسط پزشک مشاوره تالاسمی تحت مشاوره ویژه قرار می‌گیرند. در اولین اقدام وضعیت آهن بدن آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، در صورت نیاز یک دوره درمان آهن تجویز می‌شود. پس از سپری شدن طول درمان، نمونه‌گیری انجام و نتیجه از نظر مقادیر اندکس‌ها، مجدد ارزیابی می‌شود. در صورت عدم تصحیح اندکس‌های مورد نظر، برای هر دو نفر اندازه‌گیری Hb A۲ درخواست می‌شود. نتایج حاصل از پیگیری‌های پزشک مشاور بر اساس یک معرفی‌نامه در اختیار زوجین قرار می‌گیرد تا با مراجعه به یکی از مراکز مشاوره ژنتیک مورد تأیید و معرفی شده از وزارت بهداشت، وضعیت صفت تالاسمی در آن‌ها به طور قطعی مشخص شود.Hb A۲ یکی از انواع هموگلوبین‌های طبیعی است که در یک فرد نرمال حداکثر ۵/۳ درصد از مقدار هموگلوبین کل را تشکیل می‌دهد. مقدار بیش از آن (حداکثر تا ۷ درصد)، تشخیص تالاسمی را قطعی می‌کند. ولی مقادیر در حد نرمال در افراد مشکوک، تالاسمی را رد نمی‌کند. لذا در این غربالگری مقادیر بالای آن دارای ارزش است. در آزمایشگاه ژنتیک، جهش‌های ژنی هموگلوبین از نظر صفت تالاسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن متخصص ژنتیک نظر خود را به مشاور تالاسمی اعلام می‌کند. در صورتی که صفت تالاسمی در هر دو نفر یا یکی از زوجین تأیید نشود، پایان مشاوره ویژه برای آنان خواهد بود. ولی اگر هر دو نفر ناقل تشخیص داده شوند، پس از اطلاع‌رسانی کامل در مورد آینده مشترکشان، تصمیم‌گیری برای ازدواج به عهده خودشان گذاشته می‌شود. اگر منصرف شوند پرونده آن‌ها بسته می‌شود، ولی اگر اصرار به ازدواج داشته باشند پس از تکمیل فرم‌های لازم مجوز ازدواج برای آن‌ها صادر خواهد شد و نیز به مرکز بهداشت محل سکونتشان معرفی می‌شوند و از طریق کارشناسان آن مرکز وضعیت بارداری خانم پیگیری می‌شود تا اقدامات لازم در زمان بارداری برای تشخیص وضعیت صفت تالاسمی در جنین قبل از ماه چهارم بارداری انجام شود تا در صورت نیاز مجوز سقط جنین صادر شود.برای اجرای دستورالعمل شناسایی زوج ناقل تالاسمی تا رسیدن به یک نتیجه قطعی و مطمئن، گاهی ۲ تا ۳ ماه زمان نیاز است. از طرف دیگر زوجی که به آزمایشگاه مراجعه می‌کنند و قبل از نتیجه آزمایشات، مراسم ازدواج خود را برنامه‌ریزی کرده‌اند و فقط منتظر جواب آزمایش هستند، اگر به آن‌ها گفته شود باید منتظر بمانند تا بررسی‌های لازم نتیجه قطعی را مشخص کند، روزهای انتظار، دوران سختی را توأم با فشارهای روحی- روانی برای آن‌ها به دنبال خواهند داشت. به جای ناراحتی و دلخوری، همراهی زوجین با سیستم بهداشتی و پرسنلی که در این خصوص تلاش می‌کنند تا امروز و آینده آن‌ها را شفاف به خودشان نشان دهند، کمک بزرگی به اجرای دقیق دستورالعمل موجود و نتیجه‌گیری سریع‌تر خواهد کرد. و چه بهتر خواهد بود اگر بررسی تالاسمی با یک آزمایش ساده CBC در ابتدای آشنایی یک زوج انجام شود تا مشکلات روحی و مالی کمتری را متوجه خانواده‌ها کند. در پایان این قسمت ذکر این نکته ضروری است که بیماری‌های ژنتیکی زیادی وجود دارند ولی به طور رسمی و قانونی هنگام ازدواج بررسی نمی‌شوند. در صورت نیاز، خود زوجین از طریق مراکز مشاوره ژنتیک آن‌ها را باید پیگیری کنند. ضرورت این پیگیری فقط به کسانی که ازدواج فامیلی انجام می‌دهند برنمی‌گردد، بلکه در هر دو خانواده پسر یا دختری که با هم ازدواج می‌کنند اگر مثالی از نقص ژنتیکی، سقط‌های مکرر، مشکلات مادرزادی در وابستگان وجود دارد باید این پی‌گیریها انجام گیرد.

بررسی آزمایش اسپرموگرام ” آنالیز اسپرم ” ( Grading Test Results )

۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۲ مهر 23:6 | safoora

نظرات : 1

پارامترهای ارائه شده توسط سیستم آنالیز اسپرم ( Grading Test Results ) آنالیز اسپرم : آنالیز اسپرم شوهر از این جهت که بخش عمده ای از علل ناباروری ناشی از ناهنجاری های اسپرم در مردان می باشد آزمایش مهمی به شمار می رود . از طریق آنالیز اسپرم ، تعداد ( شمارش ) ، میزان تحرک ، شکل سلول های جنسی مرد و سایر عواملی که می توانند توانایی اسپرم را در بارور سازی تخمک تحت تاثیر قرار دهند مورد ارزیابی قرار می گیرد . برای دستیابی به نتیجه مطمئن ممکن است لازم باشد که این آزمایش در چند نوبت انجام گردد . همچنین در صورت وجود ناهنجاری در وضعیت اسپرم در شوهر ، ممکن است آزمایشات تخصصی دیگری نیز الزامی تشخیص داده شود . غیر طبیعی بودن انالیز مایع منی به سادگی احتمال کاهش باروری را مطرح میکند. مطابق مقادیر مشخص شده سازمان بهداست جهانی شاخص های حداقل طبیعی کیفیت مایع منی مطابق زیر میباشد. از بین این مقادیر حرکت اسپرم بیش از بقیه با میزان باروری مرتبط است و از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد. Ejaculation volume: 1.5-5.5 ml Sperm Concentration: 20million sperm/ml Motility > 50% Forward progression: 2 on scale Morphology: > 30% WHO normal forms No agglutination, no increased viscosity مقادیر بالا حداقل مقادیر طبیعی بوده. خواص فیزیکی و انالیز نتایج: مایع منی تازه به صورت لخته میباشد که در مدت ۵ تا۳۰ دقیقه بعد از انزال مایع میشود. بعد از مایع شدن ویسکوزیته ان اندازه گیری میشود. حجم مایع منی باید حداقل ۱٫۵ سی سی باشد. حجم کمتر از این در مقابل اسیدیته واژن به اندازه کافی حالت بافری نداشته. حجم کم مایع منی میتواند به علت انسداد. جمع اوری ناقص کمبود اندروژنی و یا انزال رتروگراد(به عقب) مایع منی باشد. حرکت اسپرم مهمترین معیار سنجش کیفیت مایع منی و میزان باروری به حساب میاد و بایستی ۱-۳ ساعت بعید از جمع اوری مایع منی بررسی شود.اینکه اسپرمی که حرکت نمی کند مرده یا زنده است نیز اهمیت دارد که با تست تورم هیپو اسموتیک انجام شده. کیفیت حرکت باید حداقل ۲ باشد. (۴ خیلی خوب و ۰ بی حرکت است). در غلظت های کم اسپرم اندازه گیری تستوسترون و اف اس هاش باید صورت گیرد. گلبول های سفید بطور طبیعی در مایع منی وجود دارد ولی وقتی مقادیر ان بیش از ۱ میلیون در میلی لیتر باشد ممکن است نقش مهمی در ناباروری داشته باشد و به بررسی های بیشتر نیاز دارد. آنالیز اسپرم با رایانه: با استفاده از رایانه میتوان موتیلیتی و غلظت و سرعت حرکت اسپرم را بررسی کرد. و با بررسی اشکال هسته می توان شکل اسپرم را نیز تحلیل کرد. این روش هنگامی که تعداد زیادی اپ÷رم بد شکل داریم تعداد اسپرم ها را به اشتباه زیاد نشان میدهد. و غلضت را بیشتر و موتیلیتی رو کمتر نشان میدهد. فروکتوز در مایع منی: مایع منی حاوی فروکتوز میباشد.(نوعی قند بسیار شیرین). این فروکتوز از قسمتی به نام سمینال وزیکول ها منشا میگیرد. در صورت کم بودن مایع منی و یا عدم وجود اسپرم (ازواسپرمی) اندازه گیری فروکتور مایع منی و انالیز ادرار باید انجا م شود. انالیز ادرار بعد از انزال جهت بررسی وجود اسپرم در ادرار در تشخیص انزال رو به عقب نقش بسزایی دارد. این کار در بیماران دیابتی با حجم کم مایه منی و افرادی که جراحی های لگن انجام داده باید انجام شود. کشت مایع منی: مایع منی هنگام عبور معمولا با باکتریهای مجرا الوده شده بنابر این کشت مایع منی به صورت روتین انجام نشده. و در صورت شک به عفونت مجاری تناسلی میتوان از این روش استفاده کرد. در موارد زیر میتوانیم از کشت استفاده کنیم: سابقه عفونت مجاری ترشح غیر طبیعی پروستات پیو اسپرمی رنگ غیر عادی مایع منی قرمز- قهوه ای- صورتی- هست   % Motility  % Morphology   Concentration FSC MSC SMI نتیجه بالاتر از ۵۰ بالاتر از ۳۰ بالاتر از ۶۰ بالاتر از ۱۳ بالاتر از ۲۶ بالاتر از ۱۶۰ خوب ۵۰ – ۳۰ ۳۰ – ۲۰ ۶۰ – ۲۰ ۱۳ – ۳ ۲۶ – ۱۰ ۱۶۰ – ۸۰ نرمال ۳۰ – صفر ۲۰ – صفر ۲۰ – صفر ۳ – صفر ۱۰ – صفر کمتر از ۸۰ ضعی توضیحات Concentration : غلظت اسپرم های زنده در واحد حجم – میلی لیتر % Motility : درصد اسپرم های متحرک % Morphology : درصد اسپرم های دارای مورفولوژی نرمال Functional Sperm Concentration = FSC : غلظت اسپرم های دارای مورفولوژی نرمال و حرکت پیشرونده گرید ۳ و ۴ معادل a , b در واحد حجم – میلی لیتر Motile Sperm Concentration = MSC : غلظت اسپرم های دارای حرکت پیشرونده گرید ۳ و ۴ معادل a , b در واحد حجم – میلی لیتر Sperm Motility Index = SMI : اندکس کیفیت تمام نمونه با در نظر گرفتن تعداد و حرکت و مورفولوژی و میزان فضای آکروزومی اسپرم Total Sperm in Sample : تعداد کل اسپرم های زنده در کل حجم نمونه Total Functional Sperm in Sample : تعداد کل اسپرمهای دارای مورفولوژی نرمال و متحرک پیشرونده گرید ۳ و ۴ در کل حجم نمونه Total Motile Sperm : تعداد کل اسپرم های متحرک در کل حجم نمونه * علل غیر طبیعی بودن آزمایش اسپرموگرام در بررسی های کمی مهمترین فاکتور تعداد اسپرم است و در برسیهای کیفی نیز مهمترین فاکتور حرکت اسپرم است . بعضی از دلایلی را که می توانند منجر به غیر طبیعی بودن آزمایش اسپرم شوند : ۱- زمان گرفتن اسپرم : بهترین زمان برای آزمایش اسپرم ۷۲ ساعت پس از آخرین انزال است.مشاهده شده که هر روز که از آخرین انزال بگذرد به حجم مایع منی طور تقریبی ۴/۰سی سی و به تعداد اسپرم ها ۱۰ میلیون اضافه می شود باید یاد آوری شود که نمونه گیری بعد از ۷ روز نیز مناسب نمی باشد چرا که بعد از این زمان اگر چه تعداداسپرم افزایش می یابد ولی کیفیت حرکت آن بطور قابل ملاحظه ای کاهش دارد. بد نیست د و نکته در اینجا ذکر شود اول آن که اگر زوجین قصد داشتن فرزند را دارند بهترین حالت؛ نزدیکی هر ۳۶ ساعت یک بار است(نه ۷۲ ساعت). نزدیکی در زمانهای کمتر و یا بیشتر شانس بارداری افزایش نخواهد داد ودوم اینکه این مطلب(افزایش اسپرم در طی زمان) در افراد طبیعی صدق می کند ولی در افرادی که تعداد اسپرم ها ی آنها به دلایل دیگری کم باشد؛ فاکتور زمان تاثیر کمی بر تعداد اسپرم ها خواهد داشت ۲- در معرض قرار داشتن بیضه د ردمای بالا: دمای مناسب برای ساخت اسپرم ۳۱ تا ۳۴ درجه است برای همین بیضه ها در خارج از بدن که دمای ۳۷ درجه می باشد قر ار دارند. حال اگر بیضه ها در شرایطی قرار بگیرند که نتوانند دمای ساخت اسپرم رافراهم کنند ؛ساخت اسپرم مختل خواهد شد مثل عادت داشتن به حمام گرم و طولانی ؛سونا ؛ لباس زیر تنگ ؛ نشتن های طولانی مثل شغل رانندگی ۳ – مشاهده شده است که آلرژی و حساسیت ساخت اسپرم را مختل می کند ۴- استفاده از دارو های خاص مثل سایمتدین اسپیرنولاکتون؛ اریترومایسین و مهمتر ازهمه کورتون ها ۵-مصرف زیاد الکل و مواد ی مثل ماری جوانا کوکاین نیز می توانند در عقیمی مردان نقش ایفا کنند در مورد کشیدن سیگار اقوال منتاقض می باشد بعضی از مطالعات سیگار را از عواملی میداند که در عقیمی مردان نقش دارد و بعضی این نقش را قایل نمی باشند در مورد مصرف چای و قهوه نیز مطلبی که دال بر نقش منفی آنها باشد ذکر نشده است ۶-آلودگی هوا و محیط : در یک مطالعه مشخص گردیده که آلودگی هوا و مواد سمی باعث کاهش تعداد اسپرم می شوند در این مطاله مردانی که در روستا ها زندگی می کردند در مقایسه با مردانی که در شهر های آلوده زندگی می کردند دارای کمیت و کیفیت بهتری در آزمایش اسپرمو گرام بودند . ۷- سابقه ضربه به بیضه و یا جراحی آ ن و همچنین سابقه بیماری اوریون میتوانند از علل دیگر عقیمی در مردان و بالطبع یک آزمایش غیر طبیعی اسپرمو گرام باشد باید یاد آور شد که کیفیت مایع منی در یک فرد روز به روز متغیر است و همین طور نتایج انالیز مایع منی بسیار وابست به تکنیک جمع اوری نمونه دارد. مثلا طول مدت عدم مقاربت قبل از جمع اوری نمونه اهمیت زیادی دارد و با هر روز عدم مقاربت تا یک هفته حجم مایع منی تاچهار دهم سی سی و غلظت اسپرم ۱۰-۱۵ میل در سی سی افزایش میابد. ولی وقتی دوره عدم مقاربت بیش از ۷ روز شود حرکت اسپرم ها کاهش میابد.به همین دلیل توصیه میشود که جمع اوری نمونه ۴۸-۷۲ ساعت بعد از اخرین مقاربت انجام شود. برای به دست اوردن میزان پایه کیفیت اسپرم بایستی حدلقل ۲ نمونه انالیز مایع منی انجام شود. نمونه مایع منی از طریق استمنا امیزش منقطع و یا کاندوم های مخصوص بدون مایع کشنده اسپرم جمع اوری شود. نمونه باید داخل ظرف شیشه ای دهان گشاد تمیز ریخته شود. لازم نیست که ظرف استریل باشد.

نحوه خونگیری - Blood Sample collection

۱۳۸۹ چهارشنبه ۲۱ مهر 15:24 | safoora

نظرات : 3

 پذیرش: ۱) مشخصات بیمار رابه دقت در دفتر پذیرش آزمایشگاه ثبت نمایید ( نام ، نام خانوادگی ، سن ، جنس نام پزشک معالج ، تاریخ مراجعه ) . ۲) زمان تحویل جواب آزمایشات را برای بیمار توضیح دهید . ۳) در صورتی که انجام آزمایش نیاز به ناشتا بودن بیمار دارد ، در همان مرحله پذیرش از ناشتا بودن بیمار اطمینان حاصل نمایید .   ۴) به طور عادی جهت جلو گیری از بروز خطا در نتیجه آزمایشات بیوشیمی خون بهتر است بیمار ناشتا باشد . بخصوص در مورد آزمایشاتی مثل قند ، تری گلیسرید ، کلسترول و اوره .( بطور معمول زمانی معادل 12 تا 14 ساعت را جهت ناشتا بودن در نظر می گیرند ) . در مورد CPK و کراتینین ، بیمار حداقل 6 ساعت قبل از نمونه گیری از انجام هر گونه تزریق وفعالیت عضلانی خودداری نماید . ۶) نام و نام خانوادگی بیمار را به همراه آزمایشات در خواستی بر روی برچسب ثبت نمایید . ۷) جهت انجام آزمایش CBC از ویال حاوی EDTA استفاده نمایید . ۸) جهت انجام آزمایش ESR از لوله حاوی سیترات سدیم استفاده نمایید . ۹) جهت انجام آزمایشات بیوشمی و سرولوژی از لوله آزمایش بدون ماده نگهدارنده استفاده نمایید ۱۰) قبل از شروع به نمونه گیری از آماده بودن کلیه وسایل از قبیل گارو ، سرنگ یکبار مصرف ، پنبه ، الکل طبی ( 70تا 75 درجه ) اطمینان حاصل نمایید . ۱۱) باتوجه به نوع و تعداد آزمایشات از سرنگ مناسب (۲ و ۱۰ و ۵ سی سی ) استفاده نمایید .   نمونه گیری : ورید بازو بهترین محل جهت نمونه گیری می باشد ، در صورتیکه به هر دلیل نتوان از ورید مذکور استفاده نمود میتوان از وریدهای پشت دست یامچ پا استفاده نمود ولی باید توجه داشته باشیم که استفاده از این وریدها همراه با درد بیشتری نسبت به وریدهای بازو می باشد . جهت نمونه گیری ، پس از مشخص نمودن ورید مورد نظرو بستن گارو با پنبه الکل محل را بخوبی استریل نمایید . سوزن را از جهتی که برش آن به سمت بالا باشد ، وارد رگ نمایید . پس ازگرفتن خون به مقدار کافی ، گارو را باز نموده وسوزن را خارج می نماییم ، سپس محل را باپنبه الکلی محکم فشار می دهیم تا خون بند آمده واز بروز عوارضی از قبیل کبود شدن جای سوزن جلوگیری شود باید سعی شود گارو بیش از یک دقیقه روی بازو بسته نشده باشد ، در غیر اینصورت 3- 2 درصد افزایش همو گلوبین ، هماتو کریت وشمارش گلبولهای قرمز را به دنبال خواهد داشت . سوزن را از سرنگ جدا نموده وسپس خون را به آرامی از دیواره لوله آزمایش درون لوله بریزید . در هنگام جدا نمودن سوزن از سرنگ احتیاط لازم را به عمل بیاورید که سوزن وارد دست شما نشود . ویال CBCرا آرام وبا یک حرکت به شکل عدد 8 حرکت دهید تا خون با ماده ضد انعقاد مخلوط شود . لوله ESR را نیز به آرامی تکان دهید تا خون با ماده ضدانعقاد مخلوط شود . مقادیر تقریبی خون جهت انجام آزمایشات : 1- جهت انجام یک آزمایش CBC مقدار cc 2- 1.5 . 2- جهت انجام یک آزمایش ESR مقدار 1.6 cc 3- جهت انجام آزمایشاتFBS ، T.G ،Cho ، BUN و Cr حدود cc5 – 4 . 4- جهت انجام آزمایشات سرولوژی مثل رایت ، کومبس رایت ، ME 2 مقدار 3cc . 5- البته باید توجه داشته با شید مقادیر بالا به تقریبی می باشد وبا توجه به آزمایشاتی که پزشک درخواست نموده مقدار خون لازم متفاوت می باشد . توجه: در صورتیکه لازم است آزمایشات جهت انجام به آزمایشگاه ارسال شود ، لوله آزمایش را سانتریفوِژ نمایید وسرم را ازخون جدا نموده ودر لولهای دیگر جمع آوری نمایید ودرب لوله آزمایش را باپارافیلم ببندید . در صورتیکه امکان جدا سازی سرم وجود ندارد نمونه را باید در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل نمود ، تا هنگام انتقال نمونه به آزمایشگاه می توان نمونه را در یخچال 8- 2 نگهداری نمود . ضدانعقادهای رایج در خونشناسی : جهت انجام آزمایش CBC از اتیلن دی آمین تترااستیک اسید یا EDTA استفاده می شود نمک دی پتاسیم آن در غلظت 2.2- 1.5 میلی گرم به ازای هر سی سی خون بکار می رود که می توان از آن بصورت پودر یا محلول استفاده نمود . باید توجه داشت مقدارEDTA مصرفی باید متناسب با مقدار خون باشد وچنانچه بیش از اندازه مصرف شود ، آب گلبولها را جذب کرده وسبب چروکیدگی آنها می شود . افزایش EDTA بیش از 2 میلی گرم به ازای هر سی سی خون سبب کاهش قابل توجه هماتو کریت ودر نتیجه افزایش MCHC می شود . چنانچه خون در EDTA بماند بتدریج تغییرات زیر در مورفو لوژی گلبولهای قرمز مشاهده می شود : الف- گلبولهای قرمز بتدریج متورم شده وحالت کروی پیدا می کنند . ب- در نوتروفیلها باگذشت زمان پل اتصال دهنده بین لوبها از بین می رود وگاهی تنها فقط یک لوب باقی می ما ند ، گرانولها محو شده و زمینه سیتوپلاسم نوتروفیل هابه رنگ صورتی در می آید ، که حتی ممکن است با گلبول قرمز هسته دار یا NRBC اشتباه شود ج- هسته لنفوسیتها ومنو سیتها منشعب شده و بصورت برگ شبدری با واکئول های سیتوپلاسمی همراه می شوند . د- اگر خون دارای EDTA به مدت طولانی بماند گلبولهای حاوی انگل مالاریا از بین می روند و شناسایی مشکل خواهد بود ، در ضمن امکان دارد در تشخیص بورلیا نیز مشکل ایجاد شود .

بررسی پروتئین تام سرم

۱۳۸۹ چهارشنبه ۲۱ مهر 15:20 | safoora

نظرات : 0

تست بررسی پروتئین تام پلاسما به منظور بررسی نسبت آلبومین به گلبولین کاربرد دارد. همانطور که میدانید پروتئین ها از اجزای مهم خون در بدن بوده که برای همه سلولها و بافت های بدن یک ماده حیاتی و مهم محسوب میشود. پروتئین های خون به ۲ دسته کلی آلبومین و گلبولین تقسیم میشوند. آلبومین ناقل بسیاری از مولکولهای کوچک در بدن میباشد ولی در عین حال مهم ترین وظیفه آن حفظ فشار اسمزی بدن است و گلوبولین ها شامل آلفا۱ ،آلفا۲ ،بتا و گاما گلبولینها میباشد. موارد درخواست اندازه گیری توتال پروتئین: این تست در موارد کاهش وزن زیاد و بی سابقه، علائمی مبنی بر بیماری کبدی و کلیوی و شرایطی مانند ادم درخواست میشود. روش های اندازه گیری: برای اندازه گیری پروتئین تام سرم از روشهای کلریمتریک استفاده میشود مانند: روش بیوره: در این روش پپتیدهایی با حدقل ۲ باند پپتیدی در محلول رقیق قلیایی با یون مس ترکیب شده و ایجاد کمپلکس بنفش رنگ میکنند که در طول موج ۵۴۰nm شدت رنگ اندازه گیری میشود. شدت رنگ با غلظت پروتئین نسبت مستقیم دارد. در دستگاه های اتوماتیک امروزه نمونه در ۲ کانال تقسیم میشود. در کانال اول نمونه با معرف بیوره و در کانال دوم نمونه با بلانک مخلوط شده و سپس هردو به کلریمتر رسیده و با اندازه گیری شدت رنگ و محاسبات توسط دستگاه غلظت پروتئین گزارش میشود. روش کجلدال: از آنجاییکه ۱۶٪ از وزن پروتئین را ازت تشکیل داده است بنابراین در این روش با اندازه گیری میزان ازت و قرار دادن در رابطه زیر میزان پروتئین محاسبه میشود. ازت×16/100 روش مرجع اندازه گیری روش کجلدال و روش ارجح و پرکاربردتر روش بیوره میباشد. Dye binding method: در این روش از کوماسی برلیانت بلو -۲۵۰ استفاده میشود. این ماده در فرم آزاد دارای ماکزیمم جذب نوری در طول موج ۴۶۵nm بوده که بعد از اتصال با پروتئینها دارای ماکزیمم جذب نوری در طول موج ۵۹۵nm میشود. بنابراین با اندازه گیری تغییرات جذب نوری این ماده میتوان غلظت پروتئین ها را تعیین کرد. این روش بیشتر برای اندازه گیری پروتئین های ادرار و مایع نخاع مناسب میباشد. روشهای کدورت سنجی با استفاده از اسید سولفو سالیسیلیک و یا اسیر تری کربوکسیلیک جهت اندازه گیری پروتئین ادرار و مایع نخاع کاربرد دارد. مقادیر نرمال: مقادیر نرمالی برای این تست به صورت یک مرجع مشخص ذکر نشده است زیرا این مقدار تحت تاثیر فاکتورهایی مانند سن، جنس،طریقه جمع آوری نمونه و همچنین متد آزمایش متفاوت میباشد و بنابراین توصیه میشود که هر آزمایشگاهی براساس فاکتورهای فوق مقادیر نرمال را تهیه نماید. ولی به طور معمول محدوده ای بین ۸۵-۶۰ به عنوان محدوده نرمال در نظر گرفته شده است. مقادیر غیر نرمال: آنچه مهم است این است که کاهش میزان پروتئین توتال میتواند به دنبال کاهش میزان آلبومین در بیماریهایی مانند بیماری های کبدی، کلیوی، عفونتها و یا بیماری هایی با اشکال در جذب و هضم یک پروتئین باشد وافزایش آن در مواردی مانند پاراپروتئینمی، لنفوم هوچکین و لوسمی ها دیده میشود. در واقع این تست یک تست غربالگری برای بررسی وضعیت های فوق بوده که در صورت مقادیر غیر نرمال توسط سایر تستها بررسی های دقیق تری انجام میگیرد. در بسیاری از موارد علاوه بر میزان پروتئین توتال نسبت آلبومین به گلبولین(A/G) نیز بررسی میشود. این نسبت از طریق اندازه گیری مستقیم پروتئین توتال و آلبومین و محاسبه میزان گلبولین به دست میاید. A/G در حالت نرمال بیشتر از ۱ میباشد. ( آلبومین ۶۰٪ از پروتئین توتال است). کاهش این نسبت میتواند بیانگر کاهش آلبومین و یا افزایش گلبولین ها باشد. کاهش آلبومین در بیماری هایی مانند سیروز کبدی و یا سندرم نفروتیک و افزایش گلبولین ها در موارد افزایش تولید آنتی بادی ها مانند مولتیپل میلوما و یا بیماری های اتوایمیون مشاهده میشود. افزاش میزان A/G نیز در موارد کاهش تولید گلبولین ها به ویژه گاما گلبولین ها میباشد مانند برخی از سندرم های نقص ایمنی و برخی از لوسمی ها. برای رسیدن به تشخیص دقیق تر نیاز به بررسی های بیشتر توسط تستهایی مانند تستهای کبدی، الکتروفورز پروتئین های سرم میباشد.

13 نکته برای جلوگیری از سرماخوردگی

۱۳۸۹ دوشنبه ۱۹ مهر 17:13 | safoora

نظرات : 0

اگر می خواهید سرما نخورید به این نکات دقت کنید ، برای مثال ... سرماخوردگی یک عفونت ویروسی مسری است که راه های تنفسی فوقانی را آلوده نموده و باعث تحریک و ترشح در راه های هوایی می شود. ابتلا به سرماخوردگی ممکن است در اثر تماس با فرد آلوده یا تماس با وسایل آلوده صورت پذیرد و گاهی عواملی مانند سرما، استرس و خستگی می توانند شرایط را برای فعالیت ویروس سرماخوردگی نهفته در مجرای تنفسی مناسب کند. به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، سرماخوردگی‌ها معمولا ناگهانی شروع می‌شوند. آب ریزش در ابتدا شفاف بوده و ممکن است شدت یافته و زرد رنگ گردد. گرفتگی بینی، سرفه، گلودرد، بی حالی، خستگی، بیتابی، بی اشتهایی، گاها ریزش اشک و التهاب از علائم عمده آن است. عوامل موثر در بروز سرماخوردگی ویروس‌های سرماخوردگی پس از ورود به بدن در مخاط دستگاههای تنفسی ایجاد بیماری کرده و همراه با ترشحات دستگاه تنفسی از فردی به فرد دیگر قابل انتقال است. بنابراین: - دست دادن، روبوسی، عطسه و سرفه در محلهای عمومی باعث انتقال آن می‌شود. - رطوبت و درجه حرارت در انتشار ویروس نقش دارد، این بیماری در کشورهای مناطق معتدل در فصل سرما (زمستان و پاییز) به علت بارندگی و رطوبت بیشتر است. - از دیگر علل افزایش بروز سرماخوردگی در فصل سرما حضور در مكان‌های شلوغ همچون وسایل نقلیه عمومی و تجمع در فضاهای بسته و عدم استفاده از تهویه مناسب است. - تغذیه یکی از فاکتورهای موثر در عملکرد سیستم ایمنی است. بنابراین سوء تغذیه در بروز بیماری‌های عفونی نقش مهمی را ایفا می‌کند. ابتلا به بیماری‌های مزمن قلبی ، کلیوی و ریوی نیز فرد را مستعد ابتلا به این عفونت می‌کند. براساس گزارش دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، سرماخوردگی بیماری است که اگر چه مرگ و میر به دنبال ندارد ولی بروز آن باعث مشکلات زیادی برای افراد می شود و باعث غیبت از کار می شود. از طرفی با انجام اقداماتی به راحتی قابل پیشگیری است بنابراین در مبارزه با سرما خوردگی، پیشگیری باید هدف اصلی باشد برای پیشگیری باید اقدامات زیر را انجام داد: 1 - دست‌های خود را بشوئید: بیشتر ویروس های سرماخوردگی از طریق تماس مستقیم منتشر می شوند. کسی که سرماخورده است بداخل دست های خود عطسه کرده و سپس اشیائی مثل تلفن ، صفحه کلید کامپیوتر یا لیوان را لمس می کند. میکروب‌ها می توانند برای ساعت ها و در بعضی موارد هفته ها زنده باقی مانده و سپس به فرد بعدی که آن اشیاء را لمس می کند منتقل شود . بنابراین باید دستهای خود را مکرراً بشوئید . در صورتی که امکان شستن دستتان را ندارید دستهای خود را بسیار سخت برای یک دقیقه به هم بمالید . این کار باعث جداشدن اکثر ویروسهای سرماخوردگی از پوست می شود . 2 - سرفه و عطسه خود را با دستانتان نپوشانید: زمانی که احساس می کنید در حال سرفه یا عطسه هستید از یک دستمال دستمال استفاده کرده و آنرا بلافاصله دور بیاندازید . اگر دستمال ندارید سر خود را از افرادی که نزدیک شما هستند به طرف دیگر چرخانده و به فضای آزاد سرفه کنید . 3- صورتتان را لمس نکنید: ویروس‌های سرماخوردگی از طریق چشم ، دهان و بینی وارد بدن شما می شوند . لمس صورت کودکان راه اصلی ابتلای آنان به سرماخوردگی بوده و همچنین موجب انتقال سرماخوردگی از آنان به والدینشان می باشد . 4 - مقدار زیادی مایعات بنوشید: آب سیستم بدن شما را شستشو داده و باعث خروج سموم از بدن شما می شود . یک فرد بالغ سالم بطور متوسط روزانه 8 لیوان مایعات نیاز دارد. 5 - از سونا استفاده کنید: وقتی به سونا می روید هوائی که استنشاق می کنید بالاتر از 80 درجه است و این درجه حرارت باعث از بین رفتن ویروس های سرماخوردگی می شود . 6- از هوای آزاد استفاده کنید: اکثریت افراد در زمانی که هوا سرد است در خانه و محوطه های بسته می مانند بنابراین میکروب‌های بیشتری در اطاق های خشک و شلوغ در حال گردش است . 7- ورزش های آیروبیک را به طور منظم انجام دهید: این ورزش ها باعث افزایش سلولهای مقابله کننده با ویروس در بدن می شود . 8- غذاهای گیاهی مصرف کنید: مواد طبیعی موجود در گیاهان باعث افزایش ویتامین های بدن می شود . بنابراین میوه و سبزیجات سبز تیره ، قرمز و زرد مانند اسفناج ، کاهو ، هویج ، گوجه فرنگی ، سیر و ... مصرف کنید . آب پرتقال هرچه تازه تر باشد ویتامین C بیشتری دارد و طول مدت درمان را کوتاهتر می کند 9- ماست بخورید : باکتری های مفید موجود در ماست باعث تحریک تولید مواد سیستم ایمنی شده که با بیماری مبارزه می کند . 10- سیگار نکشید: آمار نشان می دهد که سیگاری ها دچار سرماخوردگی های بیشتر و مکرر می شوند . حتی نزدیک به افراد سیگاری بودن بطور واضح سیستم ایمنی را از بین می برد. دود راههای هوائی بینی را خشک کرده و مژک های آنرا فلج می کند . مژک های موهای ظریفی هستند که مخاط بینی و ریه ها را پوشانده و با حرکات موجی شکل خود ویروس های سرماخوردگی را از مجاری بینی خارج می کنند . یک سیگار مژک ها را برای 30-40 دقیقه فلج می کند. 11- مصرف الکل را قطع کنید : مصرف الکل کبد را که اولین سیستم تصفیه کننده بدن است را تخریب کرده و این به این معناست که تمامی انواع میکروبها بدن شما را به سرعت ترک نخواهند کرد . 12- راحت و آسوده باشید: اگر شما بتوانید آرامش داشته باشید می توانید سیستم ایمنی خود را به هنگام نیاز فعال کنید. 13- غرغره کردن نمك: این كار باعث مرطوب شدن گلو و بهبودی موقت می شود. این کار را با استفاده از یک قاشق چایخوری نمک داخل یک استکان آب ولرم و روزانه حدود 4 بار انجام دهید .    

5 موضوعی که خانم ها در برخورد اول با آقایان متوجه می شوند

۱۳۸۹ يکشنبه ۱۸ مهر 15:56 | safoora

نظرات : 1

در یک ساعت اول آشنایی اکثریت خانم ها می فهمند که واقعاً دوست دارند بیشتر از یک گپ کوتاه با آن فرد رابطه داشته باشند یا خیر. منظور من این نیست که خانم ها ظاهربین هستند، نه. برای همه آنها شخصیت و آنچه درون مردها هست نیز مهم است اما اکثریت خانم ها توجهشان را بیشتر روی ظاهر و به دنبال آن بقیه مسائل مهم می گذارند. این به آن معنی نیست که جذابیت بین دو نفر به مرور زمان ایجاد نمی شود، اما اکثر خانم ها در اولین برخورد با مردها آنها را می سنجند و همان روز تصمیم می گیرند که آیا بار دومی هم او را ملاقات می کنند یا خیر. در زیر به 5 موضوعی که خانم ها در اولین برخورد با آقایون به آن توجه می کنند اشاره می کنیم: 1) ظاهر بله خانم ها اهمیت زیادی به ظاهر می دهند. جذب شدن ظاهری برای آنها اهمیت زیادی دارد. بنابراین اولین چیزی که به آن توجه می کنند این است که سر و وضع آن مرد به آنها می خورد یا نه. آیا از نظر ظاهری او را می پسندند؟ سلیقه ظاهری خانم ها معمولاً متفاوت است و معمولاً الگوی خاصی هم ندارند. یعنی ممکن است هم از مردهای قد بلند و هم از مردهای قد کوتاه خوششان بیاید. یا هم از مردهای مودار و هم از مردهای کچل. همه چیز به یک مسئله کلیدی بستگی دارد که هروقت مردی را می بینند به آنها گوشزد می کند که از او خوششان می آید یا نه. 2) آراستگی این مسئله برای بیشتر خانم ها اهمیت خیلی خیلی زیادی دارد. آنها دوست دارند مردها را تمیز و مرتب ببینند. مردها باید موهایی تمیز و مرتب، پوست تمیز و دندانهای تمیز داشته باشند. 3) بو بله، بو هم برای خانم ها خیلی مهم است. مردها باید بوی خوب بدهند تا توجه خانم ها را جلب کنند. لازم نیست حتماً عطر گران قیمتی زده باشند اما باید بوی خوب و مناسب بدهند. 4) رفتار چطور حرکت میکند؟ آیا آرام و مودب حرف می زند یا نه؟ آیا موقع حرف زدن خیلی حرکت می کند؟ رفتار مردها هم اهمیت زیادی دارد. همه خانم ها درمورد رفتار و اعمال آقایون سلیقه خاص خودشان را دارند. بعضی خانم ها مردهای خشن تر را می پسندند اما خیلی ها مردهای آرام را دوست دارند. خانم ها حتی با نحوه تکان دادن دست آقایان، یا نگاه کردن آنها موقع حرف زدن درمورد شخصیت آنها قضاوت می کنند. 5) صدا و نحوه حرف زدن وقتی حرف می زند صدای او چگونه است؟ آیا آرام و مودب حرف می زند یا بلند و با پرویی؟ خیلی مردها آنطور که خانم ها دوست دارند مودب حرف نمی زنند. این مسئله برای تصمیم گیری خانم ها برای ادامه رابطه با مردها خیلی مهم است. وقتی زنی به سمت مردی جذب شود معمولاً به صدا و حرف زدن او هم جذب می شود. این پنج مورد مسائلی بودند که خانم ها در برخورد اولشان با آقایان به آنها توجه می کنند. این نکات معمولاً با بالا رفتن سن خانم ها تغییر می کند. در جوانی بیشتر به مسائل ظاهری اهمیت میدهند اما هرچه سنشان بالاتر می رود دیگر ظاهر به آن اندازه برایشان مهم نمی شود.

حقایق جالب در مورد گیتار

۱۳۸۹ يکشنبه ۱۸ مهر 15:55 | safoora

نظرات : 2

گیتار یک آلت موسیقی سیم دار است. در گذشته گیتارها توسط شش سیم طولی قابل انعطاف که تحت فشار نگه داشته می شد، سیم کشی می شد. امروز این آلت موسیقی نه تنها با چهار، هفت، هشت، ده، یازده، دوازده، سیزده و هجده رشته درست می شود بلکه آلت اصلی موسیقی در سبک های مختلفی مثل فلامنکو، جاز و پاپ می باشد. گیتار یک ساز سیم دار است که جزء مهمی در برخی سبک های موسیقی می باشد. این ساز کلاسیک و تک نوازی قدیمی ریشه های بسیار قدیمی دارد که به 4000 سال پیش می رسد! یک تعریف جالب از گیتار، یک ساز گردنی فرت دار  که مجهز به یک تخته صدا صاف چوبی و چند دنده می باشد و کناره های پشت آن هم خمیده است. گیتارهای مدرن را می توان به صورت آکوستیک یا با استفاده از یک آمپلیفایر نواخت. نوای موسیقی یا از لرزش سیم ها یا با دستکاری الکتریکی تولید می شوند. امروزه این آلت موسیقی تاثیر بسیار شگرفی بر فرهنگ موسیقایی در سراسر جهان مخصوصاً از زمان تولید گیتارهای الکتریک در دهه سی دارد. حقایقی جالب درمورد گیتار ·      پیشینیان گیتار مدرن در جایی در آسیای مرکزی و هند نواخته می شدند. ·      اولین نمایش تمثالی گیتار یک حکاکی از هیتی یا آناتولی باستانی در حال نواختن این ساز متعلق به 3000 سال پیش می باشد. ·      باور بر این است که گیتار مدرن توسط رومن ها از سیتارا به اسپانیا آورده شده است. ·      در زمان باستان به گیتار، گیتارا، کیتارا، سیتارا و سیتار هم گفته می شده است. ·      گیتارهای باستان از ترکیبی از چوب های مختلف ساخته می شد. سیم های آن نیز از روده حیوانات بود. ·      استاندارد ابعاد گیتار مدرن توسط آنتونیو تورس ژورادو بین سالهای 1817 تا 1892 تعیین شد. حقایقی جالب درمورد طرح گیتار ·      مارک های مختلف گیتار شامل PRS، Dean، Gretsch، Gibson، Ibanez، Jackson، Schecter، Fender و Martin می باشد. ·      سیم گیتارهای کلاسیک معمولا نایلونی است. آنها دسته ای پهن و صاف دارند تا سیم ها با طبلک و آرپاژها کمترین تداخل را ایجاد کنند. ·      گیتار 10 سیمه Yepes، چهار ارتعاش دهنده دارند که درکنار 12 نت رنگی برای تشدید و متوازن کردن صدا و طنین موسیقی کار می کنند. ·      گیتارهای Archtop روی بخش های خمیده حکاکی دارد و مثل مدل قدیمی گیتار صاف نیست. این نوع گیتار مجهز به پیکاپ مغناطیسی و سیم های تخت می باشد. ·      گیتارهای الکتریک مجهز به پیکاپ مغناطیسی برای تبدیل ارتعاشات سیم ها به سیگنال های الکتریکی می باشد که بعد به یک آمپلیفایر فرستاده می شود و با لوله های خلاء اصلاح می شوند. ·      گیتارها را می توان برای افراد راست دست و چپ دست ساخت. خصوصیات گیتار برای تقویت پویایی و آهنگ صدا  طبق آن اصلاح می شوند. ·      گیتارهای رنسانس و باروک معمولاً بعنوان ساز ریتمیک استفاده می شوند. ·      گیتار آکوستیک توسط تخته صدا  که معمولاً یک سوار چوبی در جلوی آن است صدا را ساتع می کند. زیرشاخه های گیتار آکوستیک عبارتند از گیتارهای کلاسیک و فلامنکو. ·      گیتارهایی که روی آن صاف یا سیم های آن استیل است دسته هایی تقویت شده دارند  که باریک تر هستند. این گیتار عنصر مهمی در موسیقی فولک، جاز، کانتری، بلوگراس، بلوز و پاپ می باشد. اجزای گیتار طرح اصلی گیتار شامل موارد زیر است: ·         سردسته که در انتهای دسته گیتار است. ·         دسته که از فرت ها، تونرها، فرت بورد، و سردسته و پیچی که برای تنظیم انحنای دسته به کار می رود تشکیل شده است. ·         سیم گیر که باریکه ای از ماده ای سخت در محل اتصال سردسته و فرت بورد می باشد. ·         فرت بورد جایی که فرت ها روی آن قرار می گیرد. ·         فرت ها که باریکه هایی فلزی هستند که روی فرت بورد نصب می شوند. ·         Truss rod که میله ای فلزی است که در طول دسته گیتار قرار دارد. ·         سیم ها که از فلز یا پلیمر ساخته می شوند. ·         Inlay ها که تزئیناتی هستند که نقش راهنما را دارند و معمولاً پشت فرت‌های ۳ ۵ ۷ ۹ ۱۲ ۱۵ ۱۷ ۱۹ ۲۱ ۲۴ قرار می‌گیرند. متعلقات گیتار شامل موارد زیر است: ·         Capotasto برای باز کردن سیم ها ·         اسلاید برای ایجاد اثر گلیساندو ·         مضراب برای ضربه زدن به سیم ها گیتار سازی بسیار متنوع می باشد که می توان با آن هارمونی های بسیار پیچیده با صدایی دقیق تولید کرد. این ساز بسیار محبوب بوده و می توان در ژانرهای مختلف موسیقی از آن بهره گرفت.

یک روش عالی برای ارتقای اعتماد به نفس و رفع استرس

۱۳۸۹ يکشنبه ۱۸ مهر 15:53 | safoora

نظرات : 0

  با گفتگوی مثبت با خود استرستان را کاهش داده و زندگیتان را بهبود بخشید عادت کنید با خودتان گفتگوی مثبت داشته باشید عادت گفتگوی مثبت یا منفی با خود از کودکی آغاز می شود. معمولاً عادت گفتگو با خود چیزی است که تفکر ما را در طول سالیان شکل می دهد و به طرق مختلف با اثر کردن بر میزان استرس در زندگی بر ما تاثیر می گذارد. اما هر زمانی برای تغییر آن مناسب است. در این مقاله راه هایی برای جلوگیری از گفتگوی منفی با خود و ارتقاء کارایی و اعتماد به نفستان و همچنین از بین بردن استرس  برای شما ارائه می کنیم. عادات خود را تشخیص دهید: اولین قدم برای تغییر این است که نسبت به این مشکل آگاهی پیدا کنید. ممکن است متوجه نشوید که چه زمان هایی در ذهنتان گفتگوی منفی دارید یااینکه این عادت تا چه میزان بر تجربیاتتان اثر می گذارد. استراتژی های زیر می تواند کمکتان کند از گفتگوهای درونی خود آگاه تر شده و با محتوای آنها آشنا گردید. ·         نوشتن خاطرات: همیشه دفتریادداشتی همراه خود داشته باشید و هر فکر منفی که به سراغتان می آید را در آن یادداشت کنید. آخر روز یک خلاصه کلی از تمام افکار آن روزتان بنویسید یا درمورد یک موضوع خاص احساستان را بنویسید و بعداً آنرا تحلیل کنید. نوشتن خاطرات روزانه ابزار بسیار خوبی برای آزمایش فرایندهای ذهنی و درونیتان است. ·         توقف افکار: وقتی متوجه می شوید که حرف و فکری منفی از ذهنتان می گذرد همان موقع به خودتان ایست بدهید. بلند گفتن این کلمه قدرت بیشتری در متوقف کردن افکارتان دارد و باعث می شود بفهمید که چقدر برای توقف افکارتان تلاش کرده اید. ·         دستبند لاستیکی: یک راهکار درمانی دیگر این است که یک دستبند لاستیکی دور مچتان بیندازید. هر بار که متوجه شدید فکر منفی از ذهنتان می گذرد آن دستبند را کشیده و بعد رها کنید تا به دستتان ضربه بزند. این درد کوچک می تواند نتیجه فکر منفیتان باشد و باعث می شود که از افکارتان آگاه تر شوید و سعی کنید که افکار منفی را از خودتان دور کنید. جملات منفی را جایگزین کنید: یک راه خوب برای متوقف کردن یک عادت بد این است که آنرا با یک عادت بهتر جایگزین کنید. حال که نسبت به گفتگوی درونی خود آگاهی پیدا کردید، چند راهکار برای تغییر آن ذکر می کنیم: ·         انتخاب واژه: آیا تا به حال در بیمارستان بوده اید؟ متوجه شده اید که پرستاران چطور به جای کلمه "درد" از کلمه "ناراحتی" استفاده می کنند؟ اینکار به این دلیل انجام می شود چون "درد" واژه ای قوی تر است و صحبت کردن درمورد میزان "درد" باعث می شود تجربه شما از آن شدیدتر شود تا زمانیکه درمورد میزان "ناراحتی" خود صحبت می کنید. می توانید از این راهکار در زندگی روزمره هم استفاده کنید. در گفتگوی های درونی خود سعی کنید واژه هایی که انرژی منفی زیادی دارند را با واژه هایی خنثی جایگزین کنید. مثلاً به جای اینکه بگویید از فلان چیز "متنفرم" بگویید از فلان چیز "عصبانیم". ·         تغییر منفی ها به خنثی ها یا مثبت ها: وقتی متوجه شدید که در ذهنتان از چیزی شکایت می کنید، دوباره به تصوراتتان فکر کنید. آیا اتفاقی را منفی می پندارید درحالیکه لزوماً آنطور نیست؟ (مثلاً وقتی برنامه هایتان در آخرین لحظه کنسل شده را می توانید اتفاقی منفی بپندارید اما کاریکه می توانید با زمان اضافی و برنامه جدید خود بکنید مثبت است). دفعه بعدی که متوجه شدید چیزی استرس برایتان ایجاد می کند، مکث کنید و درمورد آن دوباره فکر کنید و سعی کنید جایگزینی مثبت یا حداقل خنثی برای آن پیدا کنید. ·         عبارات منفی را با سوال جایگزین کنید: عبارات منفی مثل "من نمی توانم اینکار را انجام دهم" یا "این غیرممکن است" بسیار مخرب هستند چون استرس شما را بالا برده و باعث می شود دیگر دنبال راه حل نباشید. دفعه بعدی که متوجه شدید درمورد چیزی افکار منفی به ذهنتان هجوم آورده، آن عبارات منفی را به سوال تبدیل کنید. پس درعوض جمله های بالا بگویید، "چطورمی توانم از عهده اینکار برآیم؟" یا "اینکار چطور ممکن می شود؟

راهکارهایی مفید برای حل مشکلات مادر - دختر

۱۳۸۹ جمعه ۲ مهر 23:34 | safoora

نظرات : 1

رابطه ای بهتر برای مادران و دخترانشان بزرگ کردن کودکان نشانگر بلوغ یا عدم بلوغ والدین است. در این مقاله سعی می کنیم راهکارهایی برای برخی مشکلات مادر-دختر ارائه کنیم. ما به بزرگترها کمک می کنیم گرفتاری های احساسی بین والدین و بچه هایشان و بین خواهر و برادرها را حل کنند. معمولاً می شنویم که نتیجه گیری های ما درمورد دینامیک های خانواده خیلی به زندگی افراد از فرهنگ ها و کشورهای مختلف جهان نزدیک است. اگر وقتی که این مقاله را می خواهید، احساس عصبانیت شدیدی می کنید...لطف کنید و آرام باشید و درصورت لزوم کمک بخواهید. دخترها زن می شوند خیلی از خانم ها به ما می گویند که برخلاف میلیشان نمی تواند رابطه خوبی با مادرشان و دخترشان داشته باشند. مادری ممکن است بگوید که آرزوی شادی و خوشبختی دخترش را دارد اما از دیدگاه دختر، او دقیقاً عکس این خواسته عمل می کند. ممکن است دخترها به خاطر انتخاب هایشان مثلاً در تحصیل، کار، دوست پسرهایشان یا ازدواجشان، مورد انتقاد قرار گیرند. و مادرها ممکن است به خاطر هر اتفاقی که درمورد تحصیل، کار، دوست پسرها و ازدواج دخترانشان می افتد، مقصر شوند. تعداد خیلی کمی از والدین هستند که فرزندانشان را ترک می کنند، از آنها سوءاستفاده می کنند یا از آنها غفلت می کنند. بیشتر والدین در کودکی به خوبی از فرزندانشان مراقبت می کنند. ما به والدین کمک می کنیم روابطی شفاف و سالم با فرزندانشان داشته باشند که می تواند خانواده را دوباره متحد کند، مخصوصاً اگر خانواده برای گفتگو با هم دچار مشکل بودند. مادرها ممکن است با فراهم کردن زندگی هایی ناموفق دخترانشان را به واقع بین بودن تشویق کنند درحالیکه ازرویاهای موفقیت پسرانشان حمایت می کنند. خیلی دختران در بزرگسالی تضادها و تبعیض های مادرشان را تشخیص می دهند اما با همان خواسته ها و احساسات کنترل نشده به دختران خودشان واکنش می دهند. مادر، مادرش را به خاطر مشکلات زندگی اش سرزنش می کند – اما مادربزرگ واقعاً زن خوب و مهربانی بوده، گرچه دایی ام را بیشتر از مادرم دوست داشته است. مادربزرگ هم همیشه می گوید که مادرش همیشه برادرهایش را بیشتر دوست داشته چون فکر می کرده دخترها شوهر می کنند و می روند. زنجیره های اعتقادات محدودکننده و احساسات ناخوشایند معمولاً از نسل های مختلف می گذرد. ما به خانواده کمک می کنیم سنت های خانوادگی خود را تغییر دهند و عادات گرفتاری های چند نسلی را حل کنند. و این مشکلات درمقایسه با آنچه گاهی بین مادرها و دخترها اتفاق می افتد، خیلی کوچک به نظر می رسد. 2005، فلوریدا – مادری به جرم فروختن دختر 12 ساله خود به فاحشگی و تعویض دختر 14 ساله خود درقبال یک اتومبیل دستگیر شد. زن 39 ساله برای کودک آزاری و مجبور کردن به عمل جنسی کودکان متهم شد. 2008، فیلادلفیا – پلیس مادر و دختری را به اتهام همکاری برای فاحشگی دستگیر کرد. مادر، 38 ساله و دختر، 22 ساله با کف زدن همسایه ها، از خانه شان اسکورت شدند. بچه های دختر که 3 و 7 ساله بودند در کنار پرستار نزدیک محل حضور داشتند. گاهی اوقات مادر از نظر جنسی به دختر خود وابسته می شود که برای دختر بسیار ویرانگر است. بعدها، آن دختر بعنوان یک زن نخواهد توانست با یک شریک جنسی مرد یا اصلاً با هر شریک جنسی دیگری ارتباط برقرار کند. بعنوان یک بزرگسال ازاینکه دیگران به چشم یک همجنس باز به او نگاه کنند می ترسد و اگر همچنس باز شود، درشگفت خواهد شد که چه میزان از گرایشات جنسی او توسط آزار و اذیت های مادرش شکل گرفته است. بچه بازهای زن به همان اندازه مردان خطرناک هستند چون بااینکه می توانند تخریب احساسی شدیدی برای بچه ها به وجود بیاورند، کمتر مورد شک و سوءظن قرار می گیرند. جهان در حال تغییر به نظر می رسد اکثر مردم باور دارند که کودکی خودشان طبیعی و نرمال بوده است  و سعی می کنند هنجارهای کودکی خودشان را به بچه هایشان هم تحمیل کنند. اما با تغییر دنیا، حس نرمال بودن هم تغییر می کند. نسل والدین ·         ازدواج زودهنگام عادی بوده است ·         تحصیلات ابتدایی عادی بوده است ·         محافظه کاری سرکوبگرانه عادی بوده است ·         ساختار خانواده هسته ای عادی بوده است نسل فرزندان ·         ازدواج دیرهنگام عادی است ·         تحصیلات عالیه عادی است ·         هرج و مرج سیاسی عادی است ·         ساختارهای متفاوت خانواده عادی است. دخترها و رقباء در خیلی از خانواده ها، مادر حاکم است. مجادله یک زن قوی با همسر قوی اش، اگر به دور از بچه ها باشد، می تواند سالم باشد اما والدین نابالغ بچه ها را وارد مجادلاتشان می کنند. اگر والدین نتوانند مشکلات خود را حل کنند، بچه هایشان سعی خواهند کرد از یکی از والدین (که شکل قربانی داشته باشد)حمایت کنند  که معمولاً نتایج ناخوشایندی هم در پی خواهد داشت. دختری ممکن است تصور کند که مادرش قربانی پدر بدش است و با مادر خود همدردی می کند. اگر دختری از انتقاد مادر خود از پدرش حمایت کند، رابطه و پیوند آنها با هم قوی تر می شود. دختر، در بزرگسالی به دنبال شریکی برای زندگی خود خواهد بود که درست همانطور با او رفتار کند که پدرش با مادرش رفتار می کرد و بعد او هم فرزندانش را وارد مشاجراتشان خواهد کرد. چنین دخترهایی ممکن است بپرسند که، "آیا امکانش هست که پدرم مشکلی نداشته باشد؟" هرچه دختر پدر خودش را بی مشکل تر ببیند، بیشتر از طرف مادر خود مورد انتقاد قرار می گیرد. خانم های زیادی به ما می گویند که در خانواده هایشان، شکایت کردن و انتقاد کردن جزء عادات و گفتگوهای عادی زنانه است. آنها واکنش های عصبانی و خسته پدرهایشان نسبت به اهانت های مادرانشان را هم رفتار عادی مردانه می پندارند. "چه کسی می تواند شاد باشد؟" می تواند مسئله ای سیاسی در خانواده های ناسالم باشد. یک مادر افسرده می تواند شادی دخترش را خراب کند و یک دختر گرفتار ممکن است شادی خودش را برای دوری از گناه شاد بودن بیشتر از مادرش خراب کند. مادر بودن  اکثر مادران بالغ از مسئولیت های مادری خود لذت می برند. مادران نابالغ از آزادی محدود شده خود شکایت می کنند، رفتار بچگانه خود را توجیه می کنند و ممکن است بصورت کلامی یا غیرکلامی شریک زندگیشان را پس بزنند. برخی مادران نابالغ آنقدر به بچه های خود وابسته می شوند که آنها را خراب می کنند. وقتی پدرم ما را ترک کرد، برادر بزرگترم 14 سال داشت... او سعی کرد جای پدرم را در خانه بگیرد... و بهترین دوست مادرم شد. واقعاً هیچوقت یک دوست دختر نداشت... باوجود تحصیلات دانشگاهیش، در کارخانه ای کار می کرد و الان راننده اتوبوس است. الان 46 سالش است و هنوز هم در خانه با مادرم زندگی می کند. – از تهران دخترهایی که به مادرانشان وابسته می شوند، ممکن است نبوع احساسی کمی از خود نشان دهند و نتوانند در کارهای گروهی شرکت کنند یا زندگی زناشویی سالمی داشته باشند. چنین دخترهایی معمولاً بلوغی دیررس دارند. وابستگی درون خانواده سالها ما به دنبال راه حل هایی برای وابستگی های عاطفی درون خانواده—مخصوصاً بین والدین با فرزندانشان و بین خواهر و برادرها—بودیم. متوجه شده ایم که برخی مادران انتظارات غیرواقعی درمورد دخترانشان دارند. بطور مثال: ·         دخترم باید من را دوست داشته باشد و مثل من باشد. ·         دخترم باید کارهایی را بکند که همیشه دوست داشتم انجام دهم. ·         ما رابطه ای با هم خواهیم داشت که دوست داشتم همیشه با مادرم داشته باشم. وقتی این امیدها و انتظارات درک نشوند، مادر ناامید و ناکام ممکن است دخترش را برای احساساتش سرزنش کند. دختر ممکن است به خاطر آنچه که هست طرد شود و فقط زمانی مورد قبول مادر قرار می گیرد که انتظارات مادر را برآورده کند. نوجوانی خیلی از مادرها سعی می کنند با زندگی دخترانشان دوباره جوانی را تجربه کنند. آنها سعی می کنند بهترین دوست دخترشان باشند و سعی می کنند دخترشان را تشویق کنند که کارهایی که آنها نتوانستند انجام دهند را به انجام برسانند یا سعی می کنند خودشان را در زندگی دخترشان غوطه رو کنند. دختر ممکن است برای ایجاد مرزهای خود و محافظت از هویتش بجنگد یا ممکن است دسترسی به هویت خود را از دست بدهد، درعوض شخصیت مادرش را بگیرد و شبیه او شود. اکثر دخترهای نوجوان دوست دارند مادرشان به آنها گوش دهد. آنها همیشه تایید مادرشان را می خواهند اما دوست ندارند از آنها بخواهند. اکثر دخترها دوست دارند مطمئن شوند که به خاطر آنچه که هستند دوستشان دارند—نه به خاطر کاری که ممکن است بکنند، چیزی که قرار است در آینده بشوند یا کسی که در آینده با او ازدواج خواهند کرد. من 28 سال سن دارم... از بحث و جدل با مادرم واقعاً خسته شده ام... دلم می خواهد به حرفهایم گوش دهد نه اینکه همان نصیحت های قدیمی را که از مادربزرگ می شنیدم تحویلم دهد. وقتی احساس می کنم می خواهد درمورد من قضاوت کند از او دور می شوم. – شیراز زنان مستقل دخترانی که مادرانشان را به خاطر هر فکر عصبی یا رفتار نامناسب مقصر می دانند، باوجود رشد سنی و جسمی از نظر احساسی همیشه کودک باقی می مانند. سوالات متداول دخترهای بالغ و بزرگسال می تواند اینها باشد: ·         چرا باید به دنبال تایید مادرم باشم؟ ·         اشکالی ندارد شادتر و خوشبخت تر از مادرم باشم؟ ·         چه باید بکنم تا مادرم من را بعنوان یک بزرگسال قبول کند؟ اکثر دخترها قدردان مراقبت های مادرشان هستند (نه انتقادهای آنها)، مخصوصاً وقتی ازدواج می کنند و خودشان مادر شدن را تجربه می کنند. اکثر دخترها حمایت های مادرشان را دوست دارند (اما نه کنترل کردن آنها را)، مخصوصاً وقتی باردار می شوند و فرزندانشان به دنیا می آیند. نکته هایی برای مادران ·         فرزندانتان را بعنوان انسانهایی خاص بپذیرید. ·         به اهداف زندگیتان جدای فرزندنتان ارزش بدهید. ·         فرزندانتان را به خاطر مشکلات خودتان سرزنش نکنید.

هنر تمدد اعصاب و ریلکسیشن

۱۳۸۹ جمعه ۲ مهر 23:32 | safoora

نظرات : 0

به خوابیدن یک کودک روی تخت نگاه کنید. آن کودک وزنش را کاملاً روی تخت انداخته است، بدون هیچ تنش و فشار عضلانی. مردم چادرنشین در سراسر آسیا، شب و روز  در حال سیر و سفر هستند و وقتی به آبادی می رسند، چادر می زنند و خودشان را روی زمین می اندازند، خسته و کوفته دراز می کشند. یک ساعت از چنین استراحتی انرژی و شادابی که 8 ساعت خواب برای آدم های معمولی فراهم می کند، به آنها می دهد. این افراد سرگردان و آواره به طرز تعجب آوری قادرند که با استراحتی بسیار کوتاه سفرهای طولانی را پشت سر بگذارند. کودکان و مردم بدوی هنوز هنر ریلکسیشن یا توانایی استراحت کامل را فراموش نکرده اند. این هنر  از قدیم الایام توسط مرتاضان تمرین می شده است. آنها آزمایشات خود درمورد این وضعیت را با تماشای حیوانات در استراحت کامل موقع خواب و مخصوصاً طی خواب زمستانی آغاز کردند. طی چند دقیقه کوتاه ریلکسیشن عمیق، افت شدیدی در فشار خون و ضربان قلب صورت می گیرد و فشار روی قلب کاهش می یابد. مراکز عصبی که بسیار تحت فشار بوده اند دوباره زنده شده و فشار و تنش عضلانی حتی پایین تر از سطح ابتدایی فشار عضلانی می رسد. ازآنجا که طی ریلکسیشن عمیق فقط مقدار بسیار کمی انرژی استفاده می شود، انرژی باقیمانده که بطور مداوم توسط سلولهای بدن ساخته می شود ذخیره شده و برای استفاده های آتی انباشته می شوند. افرادیکه تمرینات یوگا انجام می دهند برای ریلکس شدن نیازی به مسافرت رفتن ندارند. می توانند در یک اتاق رو به ترافیک شهری شلوغ بنشینند و خودشان را به نقطه ای برسانند که هیچ صدایی نشنوند وکاملاً ریلکس شوند درست مثل اینکه کنار دریایی آرام روی شن های ساحل دراز کشیده اند. این ظرفیت که به زبان پزشکی، مهار حسی-حرکتی اختیاری ترجمه شده است، از طریق وارونه سازی هوشیارانه جریان بیولوژیکی به صورت تدریجی حاصل می شود. این ریزش از درون به بیرون نیست و از بیرون به درون فرد است. بعنوان مثال، کسانی که یوگا تمرین می کنند، می توانند به صورت اختیاری خود را جای یک تلفن یا اپراتور رادیو قرار دهند که نیاز به استراحت دارد، پس تمام تماس های خود را قطع می کند و سیم برق را جدا می کند تا دیگر هیچ تماسی با او گرفته نشود. توازن در عمل وقتی این ریلکسیشن عمیق به وضعیت فعالیت انتقال داده شود، واکنش عضلات به محرک سریعتر خواهد شد و هر کار را می توان کارآمدتر انجام داد. هر نابغه ای هوشیارانه یا ناخودآگاه طی فرآیند خلق و آفرینش خود ریلکس می کند و به همین دلیل در هنر خود بسیار کارآمد می شود. این را با حرکات سریع مردم عجول امروز مقایسه کنید که با حرکات افراطی و بیهوده خود قبل از اینکه عملی انجام داده باشند، خود را خسته می کنند. با تمرین منظم ریلکسیشن عمیق، کسانیکه که تمرین یوگا می کنند توانایی حفظ ذهن و جسمشان را در تعادلی عالی در همه موقعیت ها به دست می آورند. یاد گرفتن نحوه ریلکس شدن در این دنیای متغیر امروز که فشارخون و بیماری های قلبی مهمترین عوامل مرگ و میر در جوامع هستند، یکی از ارزشمندترین توانایی های زندگی انسانهاست. توازن مرده "شاواسانا" یا توازن مرده را می توان در هر زمان حتی در دوران بیماری،  قاعدگی یا بارداری انجام داد. در این حالت، بدن کاملاً بی حرکت می ماند و با انرژی پرانیک شارژ می شود و توجه ذهن  تدریجاً  از جسم و اطراف منحرف شده و جذب یک حس آرامش درونی می شود. جسم و ذهن در کنار هم به آسایشی عالی و کامل می رسند. برای انجام اینکار به پشت روی زمین دراز بکشید و درصورت احساس سرما ملحفه ای روی خودتان بیندازید. دست ها و پاها را به آرامی به سمت خارج باز کرده و بکشید. کف دست ها به سمت بیرون باشد. انگشت ها به طور طبیعی به سمت داخل جمع می شوند. چشمهایتان را ببندید و هیچ عضله ای از بدنتان را تکان ندهید، حتی کاسه چشمتان. طوری بی حرکت بمانید که انگار مرده اید. ذهنتان را وارد جریان تنفستان کنید. پاها و انگشتان پایتان—ساق پایتان، زانوها و ران هایتان  را کاملاً ریلکس کنید. باید حس کنید که هر دو پایتان  کاملاً ریلکس هستند و هیچ تنش یا فشاری در هیچ قسمت بدنتان حس نمی کنید. حالا همه اندام های درونی بدنتان را ریلکس کنید—دستگاه گوارش، ریه ها، قلبتان...پشتتان و ستون فقراتتان را ریلکس کنید... اکنون انگشتانتان را حس کنید، آنها را ریلکس کنید، دستتان را، مچتان، ساعدتان، آرنج هایتان، بازوها و شانه هایتان و گردنتان را ریلکس کنید. حالا باید حس کنید که کل بدنتان از گردن به پایین کاملاً ریلکس هستند و هیچ فشاری در هیچ کجا از بدنتان حس نمی کنید. آن جریان ریلکسیشن را حس کنید و حالا آن را به سمت صورتتان هدایت کنید، گونه هایتان، دهان و لب هایتان، گوش ها، بینی و چشمهایتان را ریلکس کنید. حس کنید که همه فشار دور چشمهایتان کاملاً از بین می روند...پیشانی و سرتان را کاملاً ریلکس کنید... مغزتان را درون جمجمه حس کنید و آن را هم کاملاً ریلکس کنید. حالا کل بدنتان از سر تا نوک انگشتان پایتان کاملاً ریلکس شده است. مثل پر احساس سبکی می کنید و بسیار راحت هستید. حالا مراقب تنفستان باشید. خیلی آرام و عمیق از دیافراگمتان، نفس بکشید. وقتی نفس را داخل می کشید، تجسم کنید انرژی کیهانی را به درون هر سلول از بدنتان می کشانید. ذهن و جسمتان  کاملاً شارژ شده اند و همه فشارها و منفی بودن ها از بین رفته است، درون و بیرونتان پاک و تمیز شده است. با این انرژی پاک سرریز شوید و وجودتان را با لذت و عشق آکنده سازید. تا زمانیکه دوست دارید در این وضعیت باقی بمانید. پس از آن کاملاً در جسم، ذهن و روحتان احساس سرزندگی خواهید کرد.

6 راه مفید برای رها شدن از سردرد

۱۳۸۹ جمعه ۲ مهر 23:31 | safoora

نظرات : 0

ورزش و کاهش وزن می تواند برای برطرف کردن سردردهای مزمن مفید باشد طبق یک برآورد، یک نفر از هر 25 نفر بزرگسال و همین میزان نوجوان تعداد روزهایشان که سردرد دارند و ندارند با هم برابر است. بسیاری از آنهایی که تجربه طولانی مدت سردرد دارند دقیقاً می دانند که چه چیز درد آنها را تحریک می کند و احتمال ایجاد سردرد را افزایش می دهد و سعی می کنند از بروز آن پیشگیری کنند. ممکن است از خوردن برخی موادغذایی خاص خودداری کنند، ممکن است یوگا کار کنند تا استرس کارشان را از بین ببرند، اگر نسبت به عطرهای خاص حساس باشند، از دوستان و اعضای خانواده تقاضا می کنند که کمتر از آن عطرها استفاده کنند. و اکنون محققان دریافته اند که سلامت عمومی بدن نیز در این زمینه نقش مهمی دارد. در یک تحقیق سردرد با سبک زندگی ناسالم در نوجوانان مرتبط دانسته شد. محققان در نروژ به دنبال رابطه بین سه عامل در نوجوانان بین 13 تا 18 سال بودند: سیگار کشیدن، وزن زیاد و ورزش کم. آنها دریافتند که هرکدام از این عوامل احتمال بروز مکرر سردرد را (تا 30 درصد) افزایش می دهند. نوجوانانی که هر سه این مشکلات را داشتند سه برابر بیشتر از نوجوانانی که هیچیک از از این عوامل را نداشتند، دچار سردرد می شدند. هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم نتایج این تحقیق را نمی توانیم به افراد بزرگسال هم تعمیم دهیم. بنابراین هم بزرگسالان و هم نوجوانان می توانند از طرق زیر سردردهای خود را تسکین دهند: ورزش بیشتر: 30 دقیقه پیاده روی، دوچرخه سواری یا سایر فعالیت های جسمی ملایم، سه مرتبه در هفته برای کنترل سردرد کافی است. اینکه ورزش کردن واقعاً چطور به از بین بردن سردرد کمک می کند کاملاً مشخص نیست. ممکن است به این دلیل باشد که ورزش استرس را که یکی از عوامل مهم ایجاد سردرد است، کاهش می دهد. در یک تحقیق که در کشور ترکیه انجام گرفت، استفاده از تردمیل یا ورزش های ایروبیک (هوازی) دیگر، موجب ایجاد سردردهای میگرنی کمتری شد و محققان تصور می کردند که به خاطر  افزایش اندورفین با ورزش که با درد مقابله می کند می باشد. علاوه بر این، ایجاد تناسب اندام، سلامت فرد را افزایش داده و مشکلات مزمن مثل دیابت و بیماری های قلبی-عروقی که بنا بر تحقیقات با سردرد در ارتباط هستند را کاهش می دهد. کاهش وزن: در تحقیقی که در سال 2006 انجام گرفت، مشخص شد که تقریباً 4 درصد از شرکت کننده هایی که وزن سالم داشتند، 8/5 درصد از آنهایی که اضافه وزن داشتند، 6/13 دصد از افراد چاق و 7/20 درصد از آنهایی که به طرز خطرناکی چاق بودند (آنها که BMI بالای 30، 35 و بالاتر دارند) سردرهای میگرنی –10 تا 14 روز در ماه—را گزارش کردند. هرچه BMI شرکت کننده ها بالاتر باشد، میزان سردردهای شدید گزارش شده نیز بیشتر بوده است. شواهد نشان داده است که کم کردن وزن به کاهش سردردها کمک میکند. تحقیقات نشان داد که افراد چاق که تحت جراحی های لاغری قرار گرفتند، پس از کاهش وزن سردردهای کمتری را تجربه کردند. اما چه میزان کاهش وزن کمک می کند؟ پاسخ این سوال هنوز کاملاً مشخص نیست. تنظیم خواب: حتی یک ساعت کمتر یا بیشتر از حد نرمال خوابیدن می تواند موجب سردرد شود. توصیه عمومی 8 ساعت خواب است و متخصصین می گویند تنظیم این 8 ساعت برای افرادیکه دچار سردرد می شوند می تواند بسیار مفید واقع شود. در یک تحقیق که روی زن های میگرنی انجام شد، مشخص گردید که پس از تنظیم آن 8 ساعت توسط افراد، شرکت کننده ها کمتر دچار سردرد شدند و سردردهایی که برایشان اتفاق می افتاد هم قابل تحمل تر بوده است. اصلاح رژیم غذایی: برخی موادغذایی خاص در بعضی افراد برای سردرد محرک تر هستند. الکل و شکلات نمونه هایی از آنها هستند  اما بدترین آنها قهوه است—بااینکه کافئین به از بین بردن سردرد کمک می کند. در یک تحقیق مشخص شد که نوجوانانی که یک تا دو فنجان در روز قهوه می نوشیدند احتمال بروز میگرن را در خود بالا می برده اند، این در حالی است که تحقیقات نشان داده ترک مصرف قهوه هم می تواند موجب برگرداندن سردرد در افراد بزرگسال شود. به نظر می رسد که اصلاح رژیم غذایی در نوجوانان بیشتر از بزرگسالان مفید واقع می شود اما این می تواند به این دلیل باشد که بزرگسالانی که زمان درازی است دچار میگرن هستند خودشان متوجه شده اند که از مصرف چه موادغذایی باید پرهیز کنند. ترک سیگار: دو تحقیق که روی افراد نوجوان انجام گرفت نشان داد که سیگار کشیدن احتمال بروز سردرد را بالا می برد. ترغیب نوجوانان سیگاری به ترک سیگار برای از بین بردن سردردشان خیلی بیشتر از هشدار دادن به آنها برای سرطان ریه می تواند کارساز باشد. کاهش استرس: استرس ماندگار تخریبات زیادی را متوجه بدن می سازد و مشکلات و بیماری های را نیز بدتر می کند. اما اگر سردردتان معمولاً بعد از مسائل استرس زای زندگی اتفاق می افتد، ممکن است به خاطر آن استرس نباشد و دلیل آن استراحت پس از آن استرس باشد. پس بهتر است که به جای خوابیدن بعد از آن اتفاق استرس زا، کمی ورزش کنید.

نظرات

نظرات :