,هورمونی,الایزا,کیت,آزمایشگاه,فاسکو
 
 
0 نظرات  نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت چهارم - افزايش جذب بيشينه در الايزا
  تاریخ : ۱۳۹۶ شنبه ۱۲ اسفند  [7:26]  

نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت چهارم - افزايش جذب بيشينه در الايزا

 

افزايش جذب بيشينه در الايزا
اساساً دريافت جذب بيشينه بالا در الايزا نه تنها بد و نامطلوب نيست و بر نتايج كاري اثر نامطلوب نمي گذارد بلكه بسيارهم مطلوب بوده و كاربران سعي كنند كه با توجه به روش كار كيت الايزا جذب هاي بيشينه بالايي را در هر مرتبه كاري بدست اورند. البته نكته مهم قابل ذكر در اينجا اين است كه صرف جذب بيشينه بالا بيانگر يك منحني استاندارد خوب و يك مرتبه كاري خوب نيست ، بلكه در كنار دريافت جذب بيشينه بالا مي بايست فاصله جذب بين استانداردها نيز مطلوب باشد و خطاي تصادفي در يك يا چند استاندارد از منحني استاندارد را شاهد نباشيم . با رعايت اين دوشرط يعني دريافت جذب بيشينه بالا و مطلوب و منطقي بودن (عدم رخداد خطاي تصادفي ) فاصله استانداردها كاربران شاهد يك تكرار پذيري (دقت ) خوبي از كيت الايزا خواهند بود .
بعنوان اولي عامل كه مي تواند سبب دريافت جذب بيشينه در كيت الايزا شود مي توان به خصوصيت ذاتي رياجنتهاي يك كيت الايزا اشاره كرد به اين معني كه كاربر حتي با رعايت كردن دقيق روش كار كيت مفروض هميشه جذب بيشينه بالايي دريافت ميكند.
عامل ديگري را كه ميتوان نام برد دماي محيط ازمايش (دماي محيط پليت ) است چنانچه دماي محيط ازمايش بالا باشد بعلت افزايش واكنشگري رياجنتها در تست الايزا جذب بيشينه افزايش مي يابد.


ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی-GhNazari

اين مطلب ادامه دارد ...

 
0 نظرات  نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت سوم - کاهش جذب بیشینه
  تاریخ : ۱۳۹۶ شنبه ۱۲ اسفند  [7:8]  

نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت سوم - كاهش جذب بيشينه

- از ديگر عواملي كه سبب كاهش جذب بيشينه در يك تست الايزا ميگردد مي توان به كم كردن زمان هاي اينكوباسيون اشاره كرد، با كم كردن زمان اينكوباسيون مدت زمان واكنش دهي عناصر يك تست الايزا كاهش مي يابد و در نتيجه شما يك جذب بيشينه پايين تري خواهيد داشت.
گاهي مشاهده شده است كه بعضي كاربران در تست الايزاهاي رقابتي كه حجم نمونه مورد استفاده كوچك است مثلا 5 يا 10 ميكروليتر، جهت سهولت كار حجم را برخلاف توصيه بروشور سازنده كيت دو برابر ميكنند با اين توجيه كه چون حجم براي همه نمونه ها و استاندارد و كنترل ها تغيير يافته لذا هيچ تاثيري بر تست الايزا نخواهد داشت غافل از اينكه چون تست رقابتي است اضافه ريختن حجم نمونه يا استاندارد سبب رقابت به نفع نمونه در مقابل كنژوگه ميگردد و در نتيجه آن جذب بيشينه كاهش مي يابد.

ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی-GhNazari

اين مطلب ادامه دارد ...

 
0 نظرات  نكات كاربردي در تستهاي الايزا - بخش دوم - كاهش جذب بيشينه
  تاریخ : ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۶ بهمن  [3:12]  

نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت دوم


- از ديگر عواملي كه سبب كاهش جذب بيشينه در تستهاي الايزا ميگردد مي توان كاهش فعاليت كن‍‍‍ژوگه را نام برد كه خود به علل مختلف اتفاق مي افتد، كه از آن جمله ميتوان تخريب شدن كن‍ژوگه در اثر ذوب و فريز ناخواسته در شرايط نگه داري نامطلوب باشد، و يا اينكه كاهش فعاليت ناشي از نزديك بودن به تاريخ انقضاي رياجنت مذكور باشد و يا اينكه مي تواند نتيجه يك محاسبه اشتباه در كيتهايي باشد كه كن‍ژوگه نياز به رقيق سازي توسط رقيق كننده دارد.


- دريافت جذب بيشينه پايين بعلت افت فعاليت رياجنت فاز جامد (بعبارت ديگر همان عامل كوت شده در كف چاهك ها ) نيز ميتواند رخ دهد، علل مختلفي سبب اين امر ميگردد كه شامل منقضي شدن پليت ها، يا نگه داري پليت ها در شرايط نامساعد (بعنوان مثال: فريز و دفريز شدن مكرر پليتها يا باز ماندن زيپ كيپ نگهدارنده پليتها ) و يا برخورد نادرست كاربر با پليت (بعنوان مثال: خشك كردن پليت ها با دستگاههاي توليد كننده حرارت خشك) مي تواند باشد.


ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی-GhNazari

اين مطلب ادامه دارد ...
0 نظرات  نكات كاربردي در تستهاي الايزا - بخش اول - بيشترين جذب از استاندارد اخر
  تاریخ : ۱۳۹۶ شنبه ۲۱ بهمن  [5:55]  

 نكات كاربردي در تستهاي الايزا:

براي دريافت نتايج خوب با تكرار پذيري بالا اولين شرط، اخذ بيشترين جذب از استاندارد اخر در كيتهاي الايزا داراي منحني صعودي و از استاندارد اول در كيتهاي الايزاي داراي منحني نزولي است. دريافت جذب بيشينه پايين برصحت و دقت(تكرارپذيري) مرتبه كاري اثري منفي دارد. عوامل مختلفي مي تواند بر جذب بيشينه دركيت الايزا اثر بگذارد. بعنوان اولين عامل جهت بررسي چنانچه رياجنتهاي كيت را قبل از همدما كردن با دماي اتاق مورد استفاده قرار دهيد جذب بيشينه پاييني را دريافت خواهيد كرد. عامل ديگري كه ميتوان نام برد دماي محيط ازمايش است چنانچه دماي ازمايشگاه سرد باشد و يا بعبارتي دقيق تر دماي اطراف پليت تست الايزاي شما سرد باشد علي رغم اينكه از نظر شما دماي ازمايشگاه مطلوب است باعث ميشود شما جذب بيشينه پاييني در تست الايزاي خود دريافت كنيد.

ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی-GhNazari


اين مطلب ادامه دارد ...
0 نظرات  آزمایش D-Dimer چیست و بیشتر برای چه کسانی انجام می شود؟
  تاریخ : ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۷ شهريور  [6:10]  

آزمایش D-Dimer

آزمایش D-Dimer یکی از آزمایش های حساس برای تشخیص ترومبوز عروقی است. با آستانه تشخیصی cut off بیشتر از 500 میکرو گرم در لیتر یا 0.5 میکرو گرم در سی سی برای افراد 50 ساله یا بالاتر و بیشتر یا مساوی 750 میکرو گرم در لیتر برای افراد 60 ساله می توان تعداد بیشتری از مبتلایان به ترومبوز عروقی را شناسایی کرد.

کاربرد آزمایش دی دایمر:
 
کاربرد اصلی D-dimer به غیر از تشخیص انعقاد داخل عروقی منتشره برای کنار گذاشتن ترومبوآمبولی است به ویژه وقتی که احتمال آن پائین باشد. منفی شدن آزمایش D-dimer احتمال آمبولی ریوی و ترومبوز عروقی را تقریباً رد می کند.
 
کیت آزمایش دی دایمر:
 
کیت های مختلفی بر اساس واکنش آنتی بادی منوکلونال با اپی توپ های دایمر D طراحی شده است و دارای حساسیت 93 تا 95 درصد و اختصاصیت 50 درصد برای تشخیص بیماری های ترومبوتیک می باشد.
مثبت کاذب در بیماری کبد، افزایش عیار فاکتور رومااتوئید، حاملگی، جراحی اخیر، بیماری های التهابی و تروما ممکن است مشاهده شود.
برای بیماران بیشتر از 50 سال مقدار age * 10 غیر طبیعی است. برای درمان ترومبوزهای عروقی از هپارین استفاده می شود. دز درمانی هپارین UFH با آزمایش PTT و دز درمانی هپارین با وزن مولکولی کم با آزمایش Anti Xa محاسبه می شود. پس از شروع درمان حاد با هپارین از وارفارین به عنوان پروفیلاکسی استفاده می شود. دز درمانی وارفارین 2.5 تا 3.0 واحد INR است. زمانی که به بیمار همزمان هپارین و وارفارین تجویز می شود سفارش شده که برای محاسبه INR از کیت PT جاذب هپارین یا خنثی کننده هپارین استفاده شود.
 
چه کسانی نیاز به آزمایش دی دایمر دارند؟
 
شاید تمام افرادی که حمله ترومبوز و یا سابقه آن را دارند نیاز به چک کردن داشته باشند ولی سفارش ویژه و رایج برای این دسته از افراد است:
ترومبو آمبولی به علت ناشناخته و یا مکرر.
تجربه اولین ترومبوز عروقی در سن کمتر از 40 تا 50 سالگی.
تاریخچه مثبت خانوادگی برای لختگی وریدی و یا شریانی به ویژه در بستگان درجه اول در سنین جوانی.
ترومبوآمبولی در عروق غیر معمول مانند عروق مغز، کبد، احشاء و ورید کلیه.
تاریخچه مثبت خانوادگی به پورپورای فولمینان در دوران نوزادی.
تاریخچه و سابقه نکروز پوستی با تجویز وارفارین.
سابقه سقط مکرر و عوارض حاملگی.
 
مثبت بودن یک یا چند از موارد فوق احتمال میل به لختگی به شیوه ارثی را مطرح می سازد.
 
 
منبع: دکتر حبیب اله گل افشان
ماهنامه اخبار آزمایشگاهی

 
نام کاربری :
نام رمز :
 

آدرس این وب لاگ
 
مدير کنترل کیفي سايت
Phasco-qc
آرشيو نوشته ها
1396/6   1391/11   1389/9  
1396/12   1391/1   1389/5  
1396/11   1390/9   1389/4  
1394/9   1390/8   1389/2  
1394/6   1390/5   1389/12  
1393/10   1390/4   1389/11  
1392/5   1390/3   1389/10  
1391/7   1390/2   1388/8  
1391/2  
پیوندها
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

هاگ, دکترای تخصصی, میکروسکوپی, وارفارين, منابع فيبر رژيمي, کلینیکی, هماتولو‍‍‍زي, میکروبها, نیاسین, آندوپلاسمي, اپیدمی, مایسن, Rouleaux, عضلات قلب , نمونه‌های, کراتین, باکتری, PTCC=1185, ویروسها, اکتینو مایست, پاراسنتریک, نامیرایی, کاهش اثرات آلودگی هوا در بدن, کراتوز آفتابی, رسپتورهائی, لوگل, اعمال فيزيولوژيكي, مونونوکلئوز, آناتومی گلومرول, میکروسکوپی, سولفانیلیک, تست‌های سرولوژی, هیپرگلیسمی, پروترومبین, گیمسا, پاراسانتریک, محيطي, لکوپنی, پرفوزیون یا فیلتراسیون, سندرم دویک, هورمونهای, دستگاه فتومتر, نماتدا, هماتولوژي, اولتراسوند, ساکاریدها, Hymenolepis nana scolex, کارشناسی, محققین, كمپيلوباكتر, گیمسا, ائوزینوفیل, هورمون‌ها, سوبتيليس, مشخصات E.coli لاکتوز, ویروس ایمن , درماتومیوزیت, ویتامین‌ها, نایسریا, هليكوباكترپيلوري, هموگلوبین, مایکو, تلسکوپیک, ليشمانيازيس, تتراسایکلین, هيدروژني, تست‌های بیولوژیک, ماست‌های, واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن, متخصصین,