با ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) بیشتر آشنا شویم-بخش دوم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير 3:4 | Phasco-qc

نظرات : 1

با ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) بیشتر آشنا شویم-بخش دوم: بیشتر عفونت های رحم به ویروس پاپیلوما توسط سیستم ایمنی به سرعت پاک می شوند و به سمت سرطان پیش نمی روند. چون این فرایند و تبدیل شدن سلولهای طبیعی به سلولهای سرطانی آهسته است و سرطان زمانی اتفاق می افتد که تعداد و مدت مواجهه و طولانی باشد معمولاً بیش از ده سال ابتلای مقاوم. سرطانهای ناحیه تناسلی: مطالعات دراین مورد ارتباط بین سرطان های ناحیه های تناسلی با ویروس پاپیلومای انسانی به اثبات رسانده است. در این مورد نیز ازمایش پاپ اسمیر در غربالگری تشخیصی این افراد موثر واقع میشود. سرطان های دهان و گردن: عفونت دهانی با ویروسهای سرطانزای پاپیلومای انسانی و بیشتر نوع 16 سبب بروز سرطان در سرو گردن میگردد. این نوع سرطان بیشتر از طریق ارتباطات جنسی منتقل می شود. سرطان ریه: بعضی مطالعات ارتباط بین سرطانهای خوش خیم و بدخیم ریه با ویروس پاپیلومای انسانی را نشان داده اند. در این مطالعات نشان داده شده است که افراد مبتلا به سرطان ریه دارای آنتی بادی ضد ویروس پاپیلوما در خون خود بوده اند در مقایسه با افراد سالم. همچنین مطالعه پروتیین های ساختاری این ویروسها بصورت ایمونو هیستوشیمی وجود این ویروسها را در افراد مبتلا به سرطان ریه نشان داده است. ویروس پاپیلومای منتقل شونده از راه جنسی: این نوع ویروسها به دو طبقه دسته بندی میشوند. کم خطر و پر خطر. ویروسهای نوع کم خطر سبب زگیل هایی در ناحیه تناسلی میگردند انواع 6 و 11 مسول 90 درصد زگیلهای تناسلی می باشند. ویروس های نوع پرخطر سبب سرطان می شوند و شامل چندین نوع ویروس شناخته شده از این خانواده می باشند. انواع 16 و 18 مسول بیشتر سرطانهای ایجاد شده توسط این خانواده ویروسی هستند. انتقال: فاکتورهای خطر برای عفونت ویروس پاپیلوما تناسلی شامل سنین کم در داشتن فعالیت جنسی، شرکای جنسی متعدد، سیگار کشیدن و داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی. زگیل تناسلی از طریق تماس دست با دست منتشر می شود علاوه برای اینکه امیزش جنسی از مهمترین عوامل انتقال است. گاهگاهی نیز از طریق مادر آلوده به فرزند طی حاملگی منتقل میشود. این ویروس را به سختی میتوان با روشهای عفونت زدایی در بیمارستان ها حذف کرد. دوره ارتباط داشتن در میزان احتمال انتقال معلوم نیست اما تا می تواند تا اندازه ای باشد که سبب بروز آسیبهای ویروسی قابل رویت و ماندگار گردد. عفونت های نواحی تناسلی: از آنجایی که عفونتهای ناحیه تناسلی و در زنان به طور ویژه با سرطان رحم در ارتباط است این نوع از ویروسها توجه ویژه ای را به خود معطوف کرده اند. از بین 170 نوع ویروس شناخته شده 51 گونه از آن مخاط ناحیه تناسلی را آلوده می کنند. 15 تای آنها به عنوان پرخطر محسوب میشوند. 3 تای آنها به عنوان احتمالا پر خطر و 12 تا به عنوان کم خطر. دست ها: مطالعات نشان داده اند که انتقال بین دستها و نواحی تناسلی میتواند اتفاق افتد.

نظرات

نظرات :