نکات کاربردی در تست های الایزا - قسمت هفتم- صحت Accuracy

۱۳۹۷ شنبه ۲۹ ارديبهشت 0:9 | Phasco-qc

نظرات : 0

صحت (Accuracy): صحت در تست هاي الايزا عبارت است ميزان منطبق بودن مقدار خوانده شده اناليت توسط متد الايزا با مقدار واقعي اناليت در نمونه مورد نظر. ميزان عدم صحت مجاز كه معمولاً در تست هاي الايزا مورد پذيرش است بستگي دارد به غلظت اناليت، اما معمولا مثبت و منفي ده درصد اطراف مقدار صحيح است. اساساً يك تست الايزا مي بايست مقادير نمونه هاي مورد آزمايش را صحيح بخواند و در واقع كيت الايزا به همين منظور طراحي شده است اما عواملي وجود دارد كه صحت خوانش مقادير توسط تست الايزا از آنها تاثير مي پذيرد. عامل نمونه: نوع نمونه و شرايط نمونه از عواملي است كه مي بايست جهت دريافت نتايج صحيح توسط يك تست الايزا به آن توجه وي‍ژه شود، به عنوان مثال در بعضي از كيتهاي الايزا نوع نمونه فقط سرم است اما كاربر ممكن است نادانسته از پلاسما بجاي سرم استفاده كند كه ممكن است نتايج صحيح بدست نيايد و يا در موارد نياز به رقيق سازي نمونه ها حتماً از رقيق كننده اي كه در بروشور كيت توصيه شده استفاده بايد شود در غير اينصورت نمونه رقيق شده نتايج صحيحي را ارايه نمي دهد. شرايط نگه داري نمونه ها نيز داراي اهميت است، چنانچه آناليت به ذوب و فريز يا به نور و يا به حرارت حساس است حتما رعايت نكردن اين نكات بر صحت نتايج اثر منفي ميگذارد. عوامل مداخله گر موجود در نمونه نيز از مهمترين عوامل مربوط به نمونه هستند كه موجب دريافت نتايج غير صحيح مي شوند براي شناسايي وجود عامل مداخله گر مي توانيد با انجام تست بر روي رقت هايي از آن نمونه پي به وجود عامل مداخله گر ببريد، اگر تداخل وجود داشته باشد نتايج شما متناسب با رقتهاي شما نيست و ارتباط معنا داري را بدست نمي اوريد.   ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی- GhNazari اين مطلب ادامه دارد ...

نکات کاربردی در تست های الایزا - قسمت ششم - منحني استاندارد ذخيره

۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ ارديبهشت 20:57 | Phasco-qc

نظرات : 0

نکات کاربردی در تست های الایزا - قسمت ششم - منحني استاندارد ذخيره : ذخيره كردن منحني استاندارد و خواندن نتايج بر اساس آن: ذخيره كردن منحني استاندارد و خواندن نتايج بر اساس آن بر تكرار پذيري نتايج كاملاً اثر منفي دارد چرا كه شرايط دمايي زمان انجام تست متفاوت از شرايط دمايي ذخيره كردن منحني استاندارد ممكن است باشد و يا اينكه فعاليت كن‍‍ژوگه از زمان ذخيره كردن استاندارد تا اين زمان كه شما تست را انجام ميدهيد ممكن است كاهش يافته باشد. كاهش زمان اينكوباسيون : اگر زمان اينكوباسيون را تا حدي كم كنيد كه جذب ماكزيمم شما تا پايين تر از 2 بيايد با چنين منحني استانداردي نتايج شما تكرار پذيري كمتري دارد. محلول های سرد و يا محيط ازمايشگاهی سرد : اگر ازمايش را با محلولهای كاملاً همدما نشده با دماي آزمايشگاه شروع كنيد و يا محيط انجام ازمايش شما به حدي سرد باشد كه جذب ماكزيمم شما را تا پايين تر از 2 برساند در اين صورت نيز تكرار پذيري نتايج شما كاهش مي يابد. سمپلينگ : جداي از اينكه خود سمپلرها بايد تكرار پذير باشند و اگر نباشند خود عاملي ميشوند بر تكرارپذيري بد در نتايج تست الايزا، نحوه سمپلينگ خود كاربر نيز بر تكرارپذيري نتايج اثر دارد. به شكل هاي مختلف نحوه سمپلينگ ميتواند اثر بگذارد مثلا يكسان انجام ندادن شيوه سمپلينگ بين استانداردها و نمونه ها و يا بكار نبردن يك شيوه مطمين سمپلينگ در تستهايي كه سايز سمپل كم است مثلاً ده ميكروليتر و يا كمتر كه در اين موارد شيوه بهتر سمپلينگ اين است كه نوك سمپلر را به جدار ول بچسبانيد و عمل تخليه را تا استپ 1 سمپلر انجام دهيد. نتايج تكرارناپذير بيشتر در تستهايي اتفاق ميافتد كه سايز سمپل ده ميكروليتر و يا كمتر است كه با چسباندن نوك سمپلر و تخليه نمونه تا استپ 1 سمپلر تكرار پذيري نتايج بهتر ميشود. شستشو : نحوه شستشوي چاهكها بايد طوري باشد كه نه تنها چاهك ها كاملاً از محلول شستشو پر شوند بلكه يك حالت تحدبي از محلول شستشو در سطح چاهكها ديده شود كه احياناً كن‍ژوگه ها ي چسبيده به سر چاهكها به اين ترتيب كاملا شسته شوند و جذب هاي ناخواسته در چاهك ها رخ ندهد و سبب تكرارپذيري نامطلوب نگردد. پس يك عامل مهم در تكرارپذيري بد نتايج، ناشي از شستشوي ناصحيح است كه هم در روش دستي ممكن است اتفاق بيفتد و هم در روش شستشوي دستگاهي، در روش دستي چنانچه چاهكها كاملا پر نشوند و حالت تحدب ديده نشود و يا در روش دستگاهي هم علاوه بر اين نكات ممكن است گرفتگي در يك نيدل دستگاه اتفاق بيفتد كه از ديد كاربر دور بماند.   ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی- GhNazari اين مطلب ادامه دارد ...

نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت پنجم - دقت (تكرارپذيري)

۱۳۹۷ يکشنبه ۹ ارديبهشت 9:18 | Phasco-qc

نظرات : 0

نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت پنجم - دقت (تكرارپذيري) دقت يا تكرار پذيري در الايزا عبارت است از ميزان نزديك بودن نتايج بدست آمده ( جداي از اينكه نتايج صحيح باشند يا نباشند ) براي يك نمونه مورد آزمايش در يك RUN كاري يا در RUN هاي كاري مختلف. هرچه اين نتيجه كه بصورت شاخص اماري CV‌ بيان ميشود كوچكتر باشد نشانده تكرارپذيري خوب و دقت بالا است. تكرارپذيري در الايزا شرط لازم براي دريافت نتايج صحيح است اما تكرارپذيري خوب هيچگاه دليل بر نتايج صحيح نيست. عواملي كه بر تكرارپذيري يك تست الايزا موثرند عبارتند از: رياجنتهاي خود كيت (Reagents): پايداري رياجنتهاي كيت الايزا عامل مهم و موثري در تكرارپذيري تست الايزا محسوب ميشود. به عنوان مثال اگر عامل پليت كه رياجنت فاز جامد در الايزا محسوب ميشود پايداري نداشته و در طول زمان چاهكهاي مختلف آن دچار ناپايداري شود، تكرارپذيري كيت الايزا در واقع دچار ضعف شده و به تبع آن نتايج صحيحي را هم نميتوان انتظار داشت. همچنين اگر استانداردها پايدار نباشند بدليل ضعف بافر نگه دارنده ( كه البته اين موضوع نادر است) و يا اينكه در معرض آلودگي در محيط آزمايشگاه قرار بگيرند به مرور ممكن است صحت استانداردها تغيير كرده و تكرار پذيري هم ضعيف شود. اگر محلول STOP ضعيف باشد و قدرت كافي در متوقف كردن واكنش رنگي آبي در تست الايزا را نداشته باشد و يا اينكه در زماني ديرتر از زمان پايداري رنگ زرد تشكيل شده خوانش صورت گيرد باعث ميشود كه نتايجي تكرار پذير نداشته باشيم. توجه داشته باشيد كه محلول رنگزا(TMB) بايد شفاف و كاملاً بي رنگ باشد اگر مشاهده كرديد كه محلول رنگزا ته رنگ آبي به خود گرفته، اين باعث ميشود كه از حساسيت RUN كاري شما كم شده و تكرارپذيري نتايج شما هم ضعيف شود . محلول كنژوگه كيت اگر به هر دليلي ضعيف باشد و نتواند يك جذب ماكزيم خوب و مطلوبي بدهد قطعاً نتايج با تكرار پذيري خوبي را نخواهيد داشت.   ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی- GhNazari اين مطلب ادامه دارد ...

اولین لیست رده بندی آزمایشگاه های شرکت کننده در طرح کنترل کیفی کیت ویتامین دی CALBIOTECH اردیبهشت ماه 97

۱۳۹۷ يکشنبه ۹ ارديبهشت 8:49 | Phasco-qc

نظرات : 0

لیست رده بندی آزمایشگاه های شرکت کننده در طرح کنترل کیفی ویتامین دی CALBIOTECH بر اساس گواهی نامه اخذ کرده تا تاریخ:  1397/02/05   1-  آزمایشگاه پاتوبيولوژي خيريه امام رضا- تهران 57 گواهی نامه 2-  آزمایشگاه پاتوبيولوژي صفا-تهران 55 گواهی نامه 3-  آزمايشگاه پاتوبيولوژي زند - تهران 49 گواهي نامه   4-  آزمایشگاه مجيد شيراز 37 گواهی نامه 5-  آزمایشگاه بيمارستان بوعلي سينا-ساري 26 گواهی نامه 6-  آزمايشگاه پاستور زرين شهر -اصفهان 20 گواهي نامه 7-  آزمایشگاه ماهان تهران 16 گواهی نامه 8-  آزمایشگاه نیما-تهران 16 گواهی نامه  9-  آزمایشگاه بيمارستان امام رضا-بجنورد 14 گواهی نامه 10-آزمایشگاه سينا-بوشهر 11  گواهی نامه 11-آزمایشگاه دكتر فولادي اصفهان 10 گواهی نامه 12-آزمايشگاه  باتوبيولوژي شهران -تهران 10 گواهی نامه 13-آزمایشگاه بيمارستان كسري - تهران 9 گواهی نامه                                    14-آزمایشگاه درمانگاه ابوالفضل-کرمان 8 گواهی نامه  15-آزمایشگاه ثامن الحجج-كرمان 4 گواهی نامه 16-آزمایشگاه آناليز-تهران 4 گواهی نامه 17-آزمایشگاه دکتر اسدی-گچساران 3 گواهی نامه 18-آزمایشگاه فاطمه الزهرا شيراز  3  گواهی نامه 19-آزمایشگاه دی-کرمان 2  گواهی نامه 20-آزمایشگاه شهرداری-تهران 2  گواهی نامه 21-آزمایشگاه آریا-تهران 2  گواهی نامه 22-آزمایشگاه دکتر سلیمانی-کرمان 2  گواهی نامه 23-آزمایشگاه سامان -تهران 1  گواهی نامه 24-آزمایشگاه بیمارستان زینبیه خورموج - شهرستان دشتی 1 گواهی نامه 25- *•* كدام آزمايشگاه خواهد بود؟؟؟ !!! *•*  " کیفیت را پایانی نیست. به جمع اولین گروه کنترل کیفی کیت ویتامین دی در ایران بپیوندید. "                                                                                                کانال کالبایوتک پایگاهی براي بالاتر بردن دانش و علم كنترل كيفي با مشارکت کارشناسان و متخصصین در آزمايشگاههاي سراسر ايران است. كارشناسان علوم آزمایشگاهی به کانال کالبایوتک خوش آمديد.             👇👇👇👇👇 @Calbiotech https://t.me/Calbiotech

طرح اعطای رایگان گواهی نامه تأیید کیفیت كيت25 (OH) Vitamin D و لوح تقدیر از طرف کمپانی CALBIOTECH آمریکا

۱۳۹۷ شنبه ۸ ارديبهشت 11:4 | Phasco-qc

نظرات : 0

                                                                                                             طرح اعطای رایگان گواهی نامه تأیید کیفیت كيت 25 (OH) Vitamin D و لوح تقدیر   از طرف کمپانی CALBIOTECH آمریکا   مزایای اشتراک در این طرح و دریافت گواهی نامه های تأیید کیفیت: 1-    شما خودتان از کیفیت کیت ويتامين D مارک CALBIOTECH اطمینان بیشتری حاصل می کنید. 2-    روند انتخاب کیت ويتامين دي در مرکز شما از اصول علمی مشخصی پیروی می کند. 3-    از گزارش نتایج خود اطمینان بیشتری حاصل کرده و خطای خود را به حداقل می رسانید. 4-    چنانچه کیت به هر دلیلی دچار مشکل شده باشد، بی درنگ متوجه می شوید. 5-    مسیر شما برای استاندارد سازی بخش هورمون شناسی و مستند سازی های آن هموارتر می گردد. 6-     گواهی نامه های تأیید کیفیت فاسکو، سندی قاطع دال بر انجام تست با کیفیت عالی در آزمایشگاه شما خواهد بود. 7-    ضمن استفاده از سرویس رایگان این طرح، قادر خواهید بود روند انجام تست را بیشتر بهینه سازی نمایید. 8-    تمامی مشارکت کنندگانی که موفق به دریافت لوح تقدیر از کمپانی CALBIOTECHامریکا شوند، از طرف شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز (فاسکو) هدایای نفیسی با ارزش بیش از ده میلیون ریال برای مسئول محترم فنی و کارشناس مسئول انجام تست در نظر گرفته خواهد شد.     مقدمه : ضمن قدردانی از انتخاب شما و خرید کیت ویتامین D، به اطلاع می رساند که کمپانی  CALBIOTECH آمریکا پس از 20 سال تجربه در زمینه ساخت و تولید کیتهای الایزا، امروزه یکی از موفق ترین تولید کنندگان اینگونه محصولات با رعایت اصول GMP بوده و با داشتن گواهی هایISO، استانداردهای FDA امریکا و CE اروپا در زمینه تولید محصولات مختلف از جمله کیت های مربوط به هورمونهای تیروئیدی، باروری و ... توانسته محصولات خود را هم در داخل و هم در خارج از آمریکا با کیفیتی بسیار عالی عرضه نماید. مجری طرح : واحد کنترل کیفی شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز (فاسکو) برای مصرف کنندگان کیت الایزایويتامين D  کمپانی CALBIOTECH در آزمایشگاه های ایران، ضمن صدور گواهی نامه تأیید کیفیت برای هر ران کاری، اقدام به درخواست لوح تقدیر برای مسئول فنی و کارشناس مسئول انجام تست از کمپانی CALBIOTECH امریکا می نماید. روش اجرای طرح:  برای مشارکت در این طرح بی نظیر، شما می توانید تصویر OD های حاصل از استانداردها و کنترل های کیت را به شماره موبایل  09123217323  ارسال نمایید. این واحد پس از ارتباط با کمپانی CALBIOTECH و تجزیه و تحلیل داده های دریافتی شما، در صورت مطابقت با معیارهای کنترل کیفی نرم افزار کمپانی کالبایوتک، اقدام به صدور گواهی نامه تأیید کیفیت کرده و اصل گواهی نامه را در اسرع وقت از طریق پست سفارشی برایتان ارسال می نماید. در صورتی که تعداد این گواهی نامه ها برای تست ویتامین D به حد نصاب برسد ( 30 گواهی نامه برای كيت ويتامينD)، واحد کنترل کیفی فاسکو از کمپانی CALBIOTECH برای آزمایشگاه شما درخواست اعطای لوح تقدیر خواهد نمود.   در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با واحد کنترل کیفی شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز با شماره تلفن های: 73 – 44711870 - 021  تماس حاصل فرموده و یا در کانال اجتماعی @calbiotech عضو شوید.

نظرات

نظرات :