از دقت و صحت جوابدهي كيت ويتامين D خود در آزمايشگاه چقدر اطمينان داريد؟ | جديد ترين گزارش را حتماً مطالعه و بررسي بفرماييد.

۱۳۹۴ يکشنبه ۱۵ آذر 1:1 | Phasco-qc

نظرات : 1

 كمپاني BIORAD سال هاست با محصولات خود آزمايشگاه هاي سراسر دنيا را در امر بالا بردن دقت كار و صحت تشخيص ياري مي كند. كمپاني BIORAD با ارائه محصولي بنام:  LIQUICHEK SPECIALTY IMMUNOASSAY CONTROL / LEVELS LTA, 1, 2 AND 3  تاكنون توانسته است در بالا بردن دقت كار و صحت جواب دهي تست ويتامين دي كمك فراواني به آزمايشگاه هاي تشخيص طبي در سراسر دنيا بكند. در آخرين گزارش كمپاني بايورد نمونه سرم هاي محتوي ايزومرهاي D2 و D3 و توتال ويتامين دي كه قبلاً مقدار آنها با روش گلد استاندارد متد LC - MS - MS تيتر شده بودند در اختيار كمپاني هاي مختلف قرار داده است و بر اين اساس كمپاني هاي مذكور دستگاه ها و كيت هاي 25 هيدروكسي ويتامين دي خود را بهمراه سرم كنترل هاي:  BIORAD LIQUICHEK SPECIALTY IMMUNOASSAY CONTROL / LEVELS LTA, 1, 2 AND 3   در اين ارزيابي بكار گرفته اند و گزارش هاي دقت كار و صحت جوابدهي كيت ويتامين D خود را براي كمپاني BIORAD ارسال كرده اند. براي دانلود و مشاهده گزارش كامل اين ارزيابي كيفي كمپاني BIORAD از لينك زير استفاده نماييد: www.myeinserts.com/57450   خلاصه ايي از گزارش به شرح ذيل خدمتتان ارائه مي گردد:  

  Company‍ LTA Level-1 Level-2 Level-3 1 Abott ARCHITECT isystems(3L52-25/35) 8.8 10.8 23.6 62.6 2 Abott ARCHITECT isystems(3L52-27/37) 13 13 23.6 62.6 3 Beckman Coulter Access / 2 / 2i (2) 13 20.5 52.9 139 4 Beckman Coulter UniCel  (2) 11 19.1 56.1 212 5 bioMerieux VIDAS 25-OH vitamin D Total (2) 14 15.6 24.9 50.3 6 Calbiotech 25- OH vitamin D ELISA (2) 11 13.9 30 85.7 7 DiaSorin 25-Hydroxyvitamin D RIA (2) 10 14.1 29.7 82.4 8 DiaSorin LIASON 25-OH vitamin D TOTAL (Rgt.Lot 131935 and above) (2) 18 24.1 55.5 140 9 DiaSorin LIASON 25-OH vitamin D TOTAL (Rgt.Lot below 131935)(revised) (2) 14 17.8 41.1 119 10 DiaSorin LIASON XL 25-OH vitamin D TOTAL (Rgt.Lot 131935 and above)(revised) 17 22.2 48.9 137 11 DiaSorin LIASON XL 25-OH vitamin D TOTAL (Rgt.Lot below 131935)(revised)(2) 13 16.9 38 110 12 DIAsource ImmunoAssays 25-OH-vit. D3RIA-CT (2) 13 13.1 23.3 64.9 13 IDS 25-Hydroxy Vitamin D RIA (2) 18 21.7 42.7 114 14 IDS-iSYS 25-OH D (2) 15 20.1 39.3 84.3 15 LC-MS-MS (25-OH Total Vitamin D) (3) 11 15.4 35.1 91.7 16 LC-MS-MS (25-OH Vitamin D2) (3) 4.1 9.03 19.1 50 17 LC-MS-MS (25-OH Vitamin D3) (3) 6.1 6.33 16 41.7 18 Ortho Vitros MicroWell Series (tVitD) (Cat.684 2894) (2) 13 19.5 49 143 19 Ortho Vitros MicroWell Series (tVitD) (Cat.684 4056) (2) 13 19.5 49 126 20 Roche Elecsys/E170/Cobas e Systems (Roche Vit. D Total, REF 05894913)(2) 3 3 16.8 70 21 Roche Elecsys/E170/Cobas e Systems (Roche Vit. D , REF 06506780) 5 6.28 17.3 150 22 Siemens ADVIA Centaur/Centaur XP (VitD) (Rgt.Lot 134021-134049) 28 48.8 129 150 23 Siemens ADVIA Centaur/Centaur XP (VitD) (Rgt.Lot 134050+and Cal.Lot C3450+)(2) 30 45.4 109 107 24 SNIBE Maglumi Series (2) 4 20.4 33.7 120 25 Tosoh ST AIA-PACK 25-OH Vitamin D (2) 34 42.6 79.5     باور كردني نيست ولي بيشتر بخوانيد و  بدانيد: 1- اين ارزيابي كنترل كيفي خارجي بر روي اندازه گيري مقدار ويتامين D توسط كمپاني معتبر BIORAD‌ بين 25 برند توليد كننده كيت ويتامين D انجام گرديد. 2- ميزان ويتامين D توسط روش HPLC كه قابليت اندازه گيري ويتامين D را با اختصاصيت و حساسيت بسيار بالا اندازه گيري مي كند به عنوان روش مرجع مورد استفاده قرار گرفت و اندازه گيري شد . از مزاياي روش HPLC اين است كه ايزومرهاي ويتامين D (D2,D3) را با اختصاصيت بسيار بالا اندازه مي گيرد. 3- اين ارزيابي بر روي 4 سطح سرمي مختلف شامل كنترلهاي Liquichek : LTA - level 1 - level 2 - level 3 كمپاني BIORAD انجام گرفته است . 4- ميزان انحراف مجاز از مقدار صحيح كه توسط روش HPLC بدست امده است + / - 10% در اين ارزيابي كنترل كيفي تعريف شده است. 5- در سطح سرمي LTA تنها 3 كمپاني از بين 25 كمپاني حاضر در اين ارزيابي اين مقدار را در محدوده مجاز بدست اوردند.(فقط 12 درصد) 6- در سطح سرمي level-1 تنها 4 كمپاني از 25 كمپاني اين مقدار را در محدوده مجاز بدست اوردند. ( فقط 16 درصد). 7- در سطح سرمي level-2 تنها 4 كمپاني از 25 كمپاني اين مقدار را در محدوده مجاز بدست اوردند.( فقط 16 درصد). 8- در سطح سرمي level-3 تنها 3 كمپاني از بين 25 كمپاني اين مقدار را در محدوده مجاز بدست اوردند.( فقط 13 درصد) 9- از بين 25 كمپاني فقط 2 كمپاني توانسته اند اين مقادير را در تمام 4 سطح سرم كنترلهاي BIORAD -Liquichek در محدوده مجاز اندازه گيري نمايند. رديف 6 كه مربوط به كيت الايزاي ويتامين D كمپاني Calbiotech امريكا مي باشد و رديف شماره 7 كيت گاماي ويتامين D كمپاني دياسورين مي باشد. 10- اين ارزيابي همخواني كيت كالبيوتك را با دو تا از روشهاي بسيار حساس و دقيق يعني گاما و HPLC را نشان ميدهد. 11- بيش از 80 در صد از اين كمپاني ها انحرافي بيش از 10 درصد را از محدوده مجاز داشته اند.   12- بعضي از كمپاني ها در تمام سطوح سرمي مقادير را بيش از دو برابر( 200 درصد) انحراف گزارش كرده اند. كمپاني رديف 25   13- بعضي از كمپاني ها هم مقادير را در تمام سطوح سرمي كمتر از نصف از مقادير مجاز گزارش كرده اند . كمپاني هاي رديف 20 و 21           براي كسب اطلاعات بيشتر با واحد كنترل كيفي شركت تحقيقاتي توليدي فارمد آوران سبز تماس حاصل فرماييد: 73 - 44711870 - 021  

نظرات

نظرات :