منحنی استاندارد کیت های تشخیص طبی الایزا - قسمت آخر

۱۳۸۹ سه شنبه ۳۰ آذر 18:39 | Phasco-qc

نظرات : 0

روش های رسم منحنی استاندارد و مزایا و معایب:      جهت رسم منحنی استاندارد می توان از دو استراتژی بهره برد : اول اینکه نقاط غلظت – پاسخ را بصورت خطی مستقیم به همدیگر وصل نماییم که این شیوه رسم منحنی در آزمایشگاه ها معروف است به همان شیوه نقطه به نقطه ( point to point). در شیوه دوم از مدلهای ریاضی جهت رسم منحنی استاندارد از نقاط غلظت – پاسخ بدست آمده استفاده می گردد . استفاده از هر کدام از این دو شیوه مزایا و معایب خاص خود را دارد که آگاهی از آن سبب کاهش خطاء در تفسیر نتایج حاصل از بکار گیری آنها می شود .  در شیوه نقطه به نقطه از آنجایی که هر دو نقطه از استانداردها با خطی مستقیم رسم گردیده است در نتیجه میزان صحت به نسبت استفاده از مدل های ریاضی جهت رسم منحنی استاندارد کمتر شده است، به عبارتی دیگر استفاده از مدل های ریاضی نتایج را با صحت بیشتری نسبت به شیوه نقطه به نقطه گزارش می کند ، از منظری دیگر چنانچه یکی یا چند تا از نقاط استاندارد دچار تغییر شده باشد اعم از اینکه منشا آن آلودگی استاندارد یا خطای سمپلینگ  باشد این شیوه رسم منحنی دچار این نقطه ضعف است که نمی تواند هشدار بدهد.    در شیوه دوم که استفاده از مدلهای ریاضی است جهت رسم منحنی استاندارد می توان به دو صورت عمل کرد اول اینکه بصورت چشمی مسیر خمیده نقاط استاندارد را حدث زد و انرا بصورت یک خط خمیده گذرنده از تمام نقاط استاندارد ترسیم نمود که این روش عاری از خطا ء نیست اما مهمترین مزیتی که داراست علاوه بر اینکه میزان صحت در ان افزایش یافته این است که بصورت چشمی می توان تا حدودی پی برد که یک یا احتمالا چند نقطه استاندارد انحراف دارند و بدین ترتیب می توان راحت تر قضاوت کرد که کدام نقطه یا نقاط در رسم منحنی کنار گذاشته شود ولی در روش دوم از نرم افزارهای پردازش گر داده ها با امکان رسم نمودار می توان استفاده نمود که از آنجمله می توان به نرم افزارهایی مانند:   SPSS – EXCELL -GRAPH PAD PRISM     و ... اشاره کرد این نرم افزارها دارای امکاناتی هستند که مسیر خمیده گذرنده از نقاط استاندارد را نه تنها رسم می کنند بلکه فرمول ریاضی را نیز در اختیار قرار می دهند که به کمک آن می توان هر نقطه مفروض از منحنی غلظت – پاسخ Dose -Response   را به کمک فرمول محاسبه نمود این شیوه نیز علاوه بر گزارش صحیح تر نتایج دارای این قابلیت است که  خطاءهای به وجود امده در نقاط استاندارد را هشدار دهد اما از انجایی که رسم منحنی خمیده بر اساس :   - Least Square       یا به عبارتی ساده تر منحنی گذرنده با کمترین فاصله از تمام نقاط بدست امده رسم گردیده است.         خطاهای ضعیف به وجود آمده تا حدود ( مواردی که  قابل توجه نباشد) زیادی پوشیده شده و از چشم دور بماند از طرفی هم در بعضی موارد ممکن است سری نقاط استاندارد طوری باشند که نرم افزار مربوط نتواند منحنی با کمترین فاصله ازنقاط استاندارد را رسم کند در چنین مواردی چاره ای جز استفاده از دو روش دیگر( نقطه به نقطه  و رسم منحنی خمیده بصورت چشمی ) نیست.     امید است مورد توجه علاقمندان به بحث های کنترل کیفی قرار گرفته باشد.نظر دادن را فراموش نکنید.    

منحنی استاندارد کیت های تشخیص طبی الایزا - قسمت دوم

۱۳۸۹ يکشنبه ۲۸ آذر 17:13 | Phasco-qc

نظرات : 0

  ارتباط میزان صحت با تعداد استاندارد ها از آنجا که ارتباط غلظت و پاسخ در استانداردهای کیت های الایزا ارتباطی خطی نیست و در واقع خمیده است بنابراین برای رسیدن به حداکثر صحت Accuracy در محدوده خوانش بجای یک استاندارد از چندین استاندارد استفاده می گردد به عبارتی دیگر صحت در محدوده قابل گزارش کاملاً با تعداد استانداردهای بکار رفته ارتباط مستقیم دارد یعنی هر چه تعداد استانداردهای بیشتری بکار رود صحت نتایج بیشتر و هر چه تعداد استانداردهای بکار رفته کمتر باشد از صحت نتایج نیز کاسته می شود.   منابع خطاء ناشی از منحنی استاندارد خطاهایی که در منحنی استاندارد ممکن است رخ دهد و بر میزان صحت و حتی دقت اثر بگذارد را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 1-خطای سیستماتیک در منحنی استاندارد 2-خطای راندوم در منحنی استاندارد خطای سیستماتیک با توجه به تعریف بر کلیه نقاط استاندارد و بالتبع بر کل منحنی استاندارد اثر می گذارد و به طور سیستماتیک هم بر نتایج اثر می گذارد به عنوان مثال: چنانچه سمپلری که با آن استاندارد ها سمپل می گردند صحت قابل قبول نداشته باشد منحنی استانداردی که بدست می آید اگر چه مطلوب است ولی چنانچه نمونه ها با یک سمپلری که صحت قابل قبول دارد سمپل شوند منحنی استاندارد سبب شیفت نتایج در همه محدوده ها می گردد . به عنوان مثالی دیگر چنانچه به دلایل مختلف شستشو نتواند کاملاً اتصالات غیر اختصاصی را جدا کند سبب بک گراند Back ground شده و در نتیجه سبب پایین آوردن حساسیت sensitivity منحنی استاندارد مرتبه کاری Run مربوط می گردد و این حساسیت کاهش یافته بر نتایج تاثیر می گذارد و همینطور است در مواردی که سیگنال مشاهده شده در استاندارد اول در کیت های الایزای رقابتی و استاندارد آخر در کیتهای الایزای ساندویچی پایین آمده باشد در چنین مواردی هم حساسیت منحنی استاندارد کاهش می یابد و بر میزان نتایج بدین طریق تاثیر می گذارد. خطاهای دسته دوم: که منحنی استاندارد را گرفتار می کنند خطاهایی هستند که بصورت تصادفی رخ می دهند و ممکن است یک یا همه استاندارد ها را گرفتار کنند که بسته به اینکه چند نقطه استاندارد گرفتار شده باشد محدوده نتایجی هم که درگیر می شوند متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال: اگر یک نقطه از منحنی استاندارد دچار خطای تصادفی شده باشد دو محدوده اطراف نقطه درگیر خطا ، تحت تاثیر قرار می گیرد و نتایج نمونه ها نیز از این تغییر تاثیر می پذیرند و اگر بیش از یک نقطه استاندارد درگیر خطای تصادفی شده باشد وضع به مراتب بدتر خواهد شد. ادامه دارد ...  

منحنی استاندارد کیت های تشخیص طبی الایزا - قسمت اول

۱۳۸۹ شنبه ۲۰ آذر 18:43 | Phasco-qc

نظرات : 2

همانطور که همکاران محترم علوم آزمایشگاهی می دانند دریافت نتایج مطلوب از کیت های الایزا وابسته و مرتبط به عوامل متغیر متعددی است که می توانند نتایج را تحت تاثیر قراردهند. هر چه آگاهی ما نسبت به این عوامل متغیر تاثیرگذار بیشتر باشد نتایجی که از کیتهای الایزا حاصل می شود مطلوب تر و قابل اعتماد تر خواهند بود . اگر بخواهیم این عوامل متغیر تاثیرگذار را نام ببریم می توانیم به این موارد اشاره نماییم : میزان آشنایی مسوولین تستهای الایزا با سمپلر و اصول سمپلینگ – آشنایی مسوولین الایزا با هر یک از اجزای کیت و نقش هر یک از اجزا - کالیبره بودن سمپلرها – تسلط به بروشور کیت جهت تفسیر نتایج و در نهایت منحنی استاندارد.   اگر چه همه موارد نامبرده شده مهم به شمار می روند و نمی توان ارزش آنها را نادیده گرفت اما بعضی از این عوامل از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند مانند منحنی استاندارد . همانطور که همکاران آزمایشگاهی می دانند منحنی های استاندارد را می توان به دو نوع تقسیم نمود: 1- منحنی استاندارد خطی 2- منحنی استاندارد غیرخطی اکثر کیت های بیوشیمی مانند کیت اندازه گیری قند – فسفر- کلسیم و .. دارای منحنی استاندارد خطی هستند اما بعضی کیت ها نیز منحنی استاندارد آنها خطی نمی باشد که کیت های الایزا از آن جمله هستند. ادامه دارد ...

نظرات

نظرات :