استقبال مراکز دولتی از طرح کنترل کیفی فاسکو

۱۳۸۹ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت 15:28

نظرات : 0

تا کنون مراکز و بیمارستان های دولتی زیادی به طرح کنترل کیفی فاسکو در زمینه استفاده از سرم کنترل های بین المللی بایورد در تست های هورمونی کیت های مارک CALBIOTECH ملحق شده اند. یکی از جدید ترین مراکزی که در این طرح مشارکت کرده اند ، آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی کرمانشاه می باشد که سرکار خانم دکتر عترت جوادی راد مسئولیت فنی این آزمایشگاه را بر عهده داشته و سرکار خانم میترا صادقی ، تستهای هورمونی این مرکز را با کیفیتی بسیار عالی انجام می دهند. گزارش زیر مربوط به تست های تیروئیدی این آزمایشگاه می باشند که در تاریخ 20-02-89 در اختیار واحد کنترل کیفی فاسکو قرار گرفته اند: T3 Calibrators                OD    QC Test & Specifications    Results    Action       A : 0.0      ng/ml    2.433        Abs   A            >1.8    2.433       Pass       B : 0.5      ng/ml    2.089        Abs   ( B/A )    <0.9     0.85         Pass       C : 1        ng/ml     1.652        Abs   ( C/B )    <0.88    0.79        Pass       D : 2.5     ng/ml     0.973        Abs   ( D/C )    <0.7     0.58        Pass       E : 5         ng/ml    0.566        Abs   ( E/D )    <0.7     0.58        Pass       F : 7.5      ng/ml     0.431        Abs   ( F/E )    <0.8     0.76        Pass                                 Controls              Specifications    Results    Action       Bio-Rad  4023-1    0.44 – 1.15        0.9        Pass       Bio-Rad  4023-2    1.33 – 2.64        2.1        Pass       Bio-Rad  4023-3    2.23 – 4.42          3         Pass   T4 Calibrators                OD          QC Test & Specifications    Results    Action       A : 0.0      ng/ml     2.433              Abs   A    >1.8           2.433      Pass       B : 0.5      ng/ml     2.089          Abs   ( B/A )    <0.9        0.85        Pass       C : 1        ng/ml      1.652          Abs   ( C/B )    <0.88      0.79        Pass       D : 2.5     ng/ml      0.973          Abs   ( D/C )    <0.7        0.58       Pass       E : 5         ng/ml     0.566          Abs   ( E/D )    <0.7        0.58       Pass       F : 7.5      ng/ml      0.431          Abs   ( F/E )    <0.8        0.76       Pass                                   Controls               Specifications    Results    Action       Bio-Rad  4023-1    0.44 – 1.15        0.9        Pass       Bio-Rad  4023-2    1.33 – 2.64        2.1        Pass       Bio-Rad  4023-3    2.23 – 4.42         3          Pass   TSH Calibrators               OD           QC Test & Specifications    Results    Action       A : 0.0    μIU/ml     0.056            Abs   A    < 0.08           0.056      Pass       B : 0.5    μIU/ml     0.129          Abs   ( B-A )    > 0.03      0.073      Pass       C : 2.5    μIU/ml     0.332          Abs (C-A/B-A)    > 2.80     3.78      Pass       D : 5       μIU/ml     0.557          Abs   ( D/C )    > 1.55      1.67       Pass       E : 10     μIU/ml     1.048          Abs   ( E/D )    > 1.60      1.88       Pass       F : 20     μIU/ml     1.768          Abs   ( F/E )    > 1.50       1.68       Pass       G : 40    μIU/ml      2.881          Abs   ( G/F )    > 1.35      1.62       Pass                                                    Abs  G    > 1.8                 2.88       Pass      Controls             Specifications    Results    Action       Bio-Rad  4023-1    0.16 – 0.69      0.5         Pass       Bio-Rad  4023-2    3.97 – 7.88      6.5         Pass       Bio-Rad  4023-3    23.9 – 47.5      39.3       Pass        

مشارکت بیشتر در بخش پرسش و پاسخ

۱۳۸۹ شنبه ۴ ارديبهشت 11:21

نظرات : 0

از آنجا که بخش پرسش و پاسخ در سایت فاسکو با هدف رفع نیاز فوری کاربران در خصوص سؤالات آزمایشگاهی و مسائلی که ممکن است روزانه در محیط کار با آن روبرو شوند اما پاسخی برای آن ها نیابند طراحی شده است ، پرداختن بیشتر به آن ، فرصتی فراهم می آورد که رفته رفته این بخش از سایت به منبعی کاملا علمی و تخصصی برای رفع نیاز های معمول آزمایشگاه تبدیل شود.  تک تک کاربران می توانند با طرح پرسشهای روزانه خود ، سایر کاربران را به ارائه پاسخی مناسب دعوت کرده و به پربار تر کردن این بخش کمک نمایند. 

نظرات

نظرات :