زندگی عشقی پر مخاطره است،گاه باید قمارش کرد... (مادر ترزا)

۱۳۹۱ سه شنبه ۳۰ آبان 8:8 | marand

نظرات : 2

  یک فرشته کسانی که سالها پیش صبح خیلی زود از خیابان ظفر گذر می کردند، خانم مسنی را می دیدند که با فولکس قورباغه ایش به سمت بیمارستان علی اصغر می رفت. زنی ساده پوش و زلال که برای من نماد همیشگی عشق ورزی بی دریغ محسوب می شود. پروفسور پروانه وثوق تنها پروفسور بیماریهای خون کودکان در ایران است و بیش از نیم قرن عاشقانه مرهم کودکان سرطانیست. استاد هیچگاه ازدواج نکرده است. شاید او هم همچون مادرترزا و کیرگگور زمانی بر سر دو راهه ی زندگی و عشق ایستاده و عشق را برگزیده باشد...   سالها قبل زمانی که شنیدم استاد تا کنون حتی یک ریال کارانه بیمارستانی دریافت نمی کند ساعتها بغض در گلویم نشسته بود. تمام درآمد یک پزشک از کارانه ی بیمارستانیش تأمین می شود و او از این گذشته است تا فشاری بر کودکان و خانواده هایشان نیاید. پروفسور پروانه وثوق هم اکنون رئیس هیات امنا، سرپرست تیم پزشکان و یکی از بانیان بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکانتهران (محک) می باشد. همکارانش می گفتند: بارها به ایشان پیشنهاد شده که برای مشاغل تحقیقاتی در ازای دریافت حقوق هنگفت و امکانات دیگر ساکن کشورهای اروپایی و آمریکایی شود، ولی او خدمت رایگان به کودکان سرطانی وطنش را برگزید. زمانی به پروفسور وثوق گفتم، دیدارتان حسرت نادیدن مادر ترزا را برایم بی رنگ می کند. نمی دانم که شما را مادر ترزای ایران بنامم یا مادر ترزا را پروانه وثوق هند؟ صد حیف که امروز که برای این مطلب در این صفحه در دنیای مجازی به دنبال عکس پروفسور وثوق می گشتم هرچه بیشتر نامش را جستجو می کردم کمتر می یافتم. دنیای مجازی هم خالی از عشقهای واقعی می شود. استاد اکنون دهه ی نهم زندگیش را می گذراند و من چقدر دلم می خواهد که دختران و پسران وطنم تا او زمین و زمانمان را معطر می کند، از پروفسور بیاموزند و او را بشناسند.     این شیر زنان و دهها شیر زن دیگر که گمنام در نزدیکی مان می زیند عاشقانی بی همتایند، بیشتر بشناسیمشان ... زندگی عشقی پر مخاطره است،گاه باید قمارش کرد... (مادر ترزا)        

ناف انسان پناهگاه مناسبی برای زندگی بیش از دو هزار و 300 گونه باکتری مختلف محسوب می‌شود.

۱۳۹۱ يکشنبه ۲۸ آبان 13:0 | marand

نظرات : 0

گروهی از محققان هفت دانشگاه آمریکا در طرحی مشترک و با آنالیز 60 نمونه گرفته شده از بند ناف انسان موفق به شناسایی بیش از دو هزار و 300 گونه مختلف باکتری شدند. «راب دان» زیست شناس دانشگاه کارولینای شمالی و سرپرست تیم تحقیقاتی تأکید می‌کند: ناف انسان اقامتگاه مناسبی برای گونه‌های مختلف باکتری است و تعداد باکتری های کشف شده در ناف انسان بسیار بیشتر از پیش‌بینی قبلی محققان است. به نقل از ایسنا، شایع‌ترین باکتری‌ها تمایل به فراوانی و تکثیر دارند، اما هیچکدام از دو هزار و 300 گونه باکتری در تمامی 60 نمونه گرفته شده از ناف انسان دیده نمی‌شوند و تنها هشت باکتری در 70 درصد از نمونه‌ها دیده شده است. همچنین محققان برای نخستین بار در پوست انسان، سه گونه آرکی باکتری (archaea) کشف کردند؛ این میکروارگانیسم اغلب در محیط هایی مانند آب های اسیدی یا آبفشان دیده می‌شوند که دو گونه آن در ناف یک مرد شناسایی شد. محققان تأکید می‌کنند: پیش‌بینی وجود گونه‌های مشخص باکتری در بدن انسان بسیار دشوار است و تنها می‌توان گونه‌های رایج‌تر را شناسایی کرد. این طرح با همکاری دانشگاه ایالتی موزه ملی علوم و دانشگاه کالیفرنیای شمالی با عنوان «جنگل میکروبی» در پوست انسان انجام و نتایج آن در مجله PLoSONE‌ منتشر شده است

New Hybrid Materials Made From Synthetic Polymers And Proteins

۱۳۹۱ يکشنبه ۲۸ آبان 11:0 | marand

نظرات : 0

  Researchers at the University of California, Berkeley (USA) have now developed a new strategy for the formation of hybrid materials from synthetic polymers and proteins. They have thus been able to fuse the specific biological functions of proteins with the advantageous bulk and processing properties of plastics.     Polymer-protein hybrid materials may be of use in the manufacture of sensors, nanomachine parts, or drug-delivery systems. As Aaron P. Esser-Kahn and Matthew B. Francis report in the journal Angewandte Chemie, they have successfully synthesized a green-fluorescing biodegradable gel that responds to changes in pH value and temperature. Previous processes for the production of hybrid materials depended on very specific coupling techniques that could not be used for some protein side-chains. In contrast, the new method developed by the Berkeley researchers is broadly applicable because in principle it is suitable for any protein. The coupling occurs at both ends of the protein chain—and these are the same for all proteins: one amino acid group and one carboxylic acid group. Initially, two parallel but mutually independent (orthogonal) reactions are used to activate the two ends of the chain. These are then attached to special chemical “anchor points” on the polymer. The proteins thus cross-link the individual polymer chains into a three-dimensional network, forming what is known as a hydrogel. A hydrogel is a solid, gelatinous mass consisting of water incorporated in a polymer network. A well-known example of a hydrogel is the soft contact lens. Francis and Esser-Kahn chose to use a protein that fluoresces green to cross-link their polymer chains. Because the protein maintains its normal folding pattern even after attachment to the polymer, the fluorescence is also maintained: The entire gel fluoresces green. This hybrid material has a special trait: the cross-linking of the polymer chains is achieved exclusively by means of the proteins. Because proteins can be attacked by proteases, enzymes that disintegrate proteins, these gels are biodegradable. The green fluorescence of the protein is pH-dependent. The gel correspondingly also reacts to changes in pH. It only fluoresces in the basic range; in a lightly acidic medium, the gel no longer fluoresces. Raising the temperature also elicits a response from the gel. The protein denatures at about 70 °C, which quenches the fluorescence and causes the gel to shrink.   .

DNA nanoparticle therapy

۱۳۹۱ يکشنبه ۲۸ آبان 10:55 | marand

نظرات : 0

Oct. 16, 2012 — Researchers from Johns Hopkins and Northwestern universities have discovered how to control the shape of nanoparticles that move DNA through the body and have shown that the shapes of these carriers may make a big difference in how well they work in treating cancer and other diseases. This study, to be published in the Oct. 12 online edition of the journal Advanced Materials, is also noteworthy because this gene therapy technique does not use a virus to carry DNA into cells. Some gene therapy efforts that rely on viruses have posed health risks. "These nanoparticles could become a safer and more effective delivery vehicle for gene therapy, targeting genetic diseases, cancer and other illnesses that can be treated with gene medicine," said Hai-Quan Mao, an associate professor of materials science and engineering in Johns Hopkins' Whiting School of Engineering. Mao, co-corresponding author of the Advanced Materials article, has been developing nonviral nanoparticles for gene therapy for a decade. His approach involves compressing healthy snippets of DNA within protective polymer coatings. The particles are designed to deliver their genetic payload only after they have moved through the bloodstream and entered the target cells. Within the cells, the polymer degrades and releases DNA. Using this DNA as a template, the cells can produce functional proteins that combat disease. A significant advance in this work is that Mao and his colleagues reported that they were able to "tune" these particles in three shapes, resembling rods, worms and spheres, which mimic the shapes and sizes of viral particles. "We could observe these shapes in the lab, but we did not fully understand why they assumed these shapes and how to control the process well," Mao said. These questions were important because the DNA delivery system he envisions may require specific, uniform shapes. To solve this problem, Mao sought help about three years ago from colleagues at Northwestern. While Mao works in a traditional wet lab, the Northwestern researchers are experts in conducting similar experiments with powerful computer models. Erik Luijten, associate professor of materials science and engineering and of applied mathematics at Northwestern's McCormick School of Engineering and Applied Science and co-corresponding author of the paper, led the computational analysis of the findings to determine why the nanoparticles formed into different shapes. "Our computer simulations and theoretical model have provided a mechanistic understanding, identifying what is responsible for this shape change," Luijten said. "We now can predict precisely how to choose the nanoparticle components if one wants to obtain a certain shape." The use of computer models allowed Luijten's team to mimic traditional lab experiments at a far faster pace. These molecular dynamic simulations were performed on Quest, Northwestern's high-performance computing system. The computations were so complex that some of them required 96 computer processors working simultaneously for one month. In their paper, the researchers also wanted to show the importance of particle shapes in delivering gene therapy. Team members conducted animal tests, all using the same particle materials and the same DNA. The only difference was in the shape of the particles: rods, worms and spheres. "The worm-shaped particles resulted in 1,600 times more gene expression in the liver cells than the other shapes," Mao said. "This means that producing nanoparticles in this particular shape could be the more efficient way to deliver gene therapy to these cells." The particle shapes used in this research are formed by packaging the DNA with polymers and exposing them to various dilutions of an organic solvent. DNA's aversion to the solvent, with the help of the team's designed polymer, causes the nanoparticles to contract into a certain shape with a "shield" around the genetic material to protect it from being cleared by immune cells .

how DNA and structural proteins are packaged into chromatin fibers

۱۳۹۱ يکشنبه ۲۸ آبان 10:52 | marand

نظرات : 0

Oct. 15, 2012 — Scientists in Canada and the United States have used three-dimensional imaging techniques to settle a long-standing debate about how DNA and structural proteins are packaged into chromatin fibers. The researchers, whose findings are published in EMBO reports, reveal that the mouse genome consists of 10-nm chromatin fibers but did not find evidence for the wider 30-nm fibers that were previously thought to be important components of the DNA architecture. "DNA is an exceptionally long molecule that can reach several meters in length. This means it needs to be packaged into a highly compact state to fit within the limited space of the cell nucleus," said David Bazett-Jones, Senior Scientist at the Hospital for Sick Children, Toronto, and Professor at the University of Toronto, Canada. "For the past few decades, scientists have favored structural models for chromatin organization where DNA is first wrapped around proteins in nucleosomes. In one possible model, the strand of repeating nucleosomes is wrapped further into a higher-order thick 30-nm fiber. In a second model, the 30-nm fiber is not required to compact the DNA. Differences between these models have implications for the way the cell regulates the transcription of genes." Chromatin is the complex of DNA and proteins that is the fundamental constituent of chromosomes in the nucleus of the cell. The researchers used a combination of state-of-the-art imaging techniques, in this case energy spectroscopic imaging and electron tomography, to generate high-resolution three-dimensional images of chromatin in mouse cells. This approach allows for visual analysis of chromatin fibers without the need to add chemical agents to improve the contrast of images. "Our results revealed that the 30-nm chromatin fiber model is not consistent with the structure we found in our three-dimensional spectroscopic images," said Bazett-Jones. "It was previously thought that the transition between thinner and thicker fibers represented a change from an active to repressed state of chromatin. However, our inability to detect 30-nm fibers in the mouse genome leads us to conclude that the transcriptional machinery has widespread access to the DNA packaged into chromatin fibers." The results are consistent with recent studies of the human genome which suggest that approximately 80% of the genome contains elements that are linked to biological function. Access to enhancers, promoters and other regulatory sequences on such a wide region of the genome means that all of these sites must be accessible. The 10-nm model of chromatin fibers provides sufficient access to DNA to allow potential target sites to be reached. The 30-nm model would not accommodate such widespread access. The researchers offer several reasons for the observation of wider fibers in earlier studies. In some cases, the conditions outside of the cell, including those used in earlier studies where chromatin was extracted from the cell, may have given rise to structural artifacts. For some of the earlier spectroscopic studies, it may even be a question of poor resolution of existing 10-nm fibers.

کشف جدید بیوشیمیست ها در رابطه با تشکیل ریبوزوم ها

۱۳۹۱ سه شنبه ۲۳ آبان 15:13 | marand

نظرات : 0

به گزارش پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی، مکانیسم جدیدی برای تشکیل ریبوزوم ها توسط محققان مرکز بیوشیمی دانشگاه هایدلبرگ کشف شده است. در یک کار گروهی، محققان هایدلبرگ به همراه محققان ژاپنی و سوئیسی یک پروتئین نا مشخص را توصیف کردند که نقش ویژه ای را در گردآوری ریبوزوم ها در یوکاریوت ها (موجوداتی که سلول هایشان هسته مشخص دارد) ایفا می کند. این پروتئین این اطمینان را می دهد که عوامل مورد نیاز برای سنتز ریبوزوم بطور همزمان به هسته منتقل می شوند. ریبوزوم کمپلکس ماکرومولکولی از ریبو نوکلئیک اسید (RNA) و پروتئین های ریبوزومی (r- protein) هستند که در یک نانو ساختار سه بعدی پیچیده سازمان دهی شده اند. سنتز صحیح ریبوزوم ها برای تقسیم سلولی حیاتی است. در یوکاریوت ها ریبوزوم های جدید عمدتا در هسته تشکیل می شود. بنابراین R پروتئین های مورد نیاز برای سنتز ریبوزوم باید از سیتوپلاسم به هسته منتقل شوند. تا این اواخر مشخص نبود که این پروتئین ها که یک عملکرد مشابه را دارند به صورت هم انتقالی به هسته منتقل می شوند. محققان هم اکنون پروتئینی را بدست آورده اند که در هم انتقالی R پروتئین به هسته دخالت دارد. این فاکتور سیمپورتین 1 (به خاطر انتقال همزمان) نامیده شد. سیمپورتین 1 ورود هر دو R پروتیئن Rpl11 و Rpl5 را به داخل هسته سلول میانجیگری کرده و با ادغام آنها در ساختار در حال رشد ریبوزوم از آن حمایت می کند. در این تحقیق، محققان دانشگاه هایدلبرگ و دانشگاه فرایبورگ با محققان دانشگاه اوزاکا در ژاپن همکاری نزدیکی داشتند. این محققان با استفاده از ترکیبی از روش های مختلف از زیست شناسی سلولی سنتی تا روش های بیوفیزیک جدید را بکار بردند تا به فهم جزئیات دقیق این مکانیسم ناشناخته پیشین دست یافتند. نتایج این تحقیق در مجله نیچر چاپ شده است.

بانک هویت ژنتیک در کشور ایجاد می شود

۱۳۹۱ سه شنبه ۲۳ آبان 15:13 | marand

نظرات : 0

مدیرکل امور آموزش و کارآموزی سازمان پزشکی قانونی کشور از ایجاد بانک هویت ژنتیک در کشور خبرداد. به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اجتماعی ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، دکترˈمسعود قادی پاشاˈ بدون اشاره به زمان راه اندازی این بانک افزود: راه اندازی بانک هویت ژنتیک از سیاست های سازمان پزشکی قانونی است و این سازمان مجدانه در این زمینه تلاش می کند. وی اضافه کرد یکی از بسترهای راه‌اندازی این بانک، آموزش تخصصی کارشناسان و افزایش آگاهی آنان از علوم و فناوری های نوین در این زمینه است، بنابر این سازمان با همکاری ˈکمیته صلیب سرخ جهانیˈ، کارگاه ژنتیک قانونی در تشخیص هویت انسانی را از یکشنبه تا 24 آبان ماه جاری در تهران برگزار می کند. وی با اشاره به برنامه های این کارگاه در چهار روز برگزاری آن در سازمان پزشکی قانونی افزود: در سه روز نخست برگزاری این کارگاه مباحث نظری مطرح می شود و در روز آخر کارگاه نیز اساتید و کارشناسان از آزمایشگاه ژنتیک قانونی مرکز تشخیص آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران بازدید می کنند. مدیر کل امور آموزش و کار آموزی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: در این کارگاه مباحثی همچون توصیف چند شکلی ها و کاربرد آن در ژنوم انسان، معرفی و مروری بر ژنتیک قانونی، کاربرد فاکتورهای اصلاحی برای احتمالات همانندی و معرفی آزمون‌های خویشاوندی ارائه می شود. وی اضافه کرد: در این کارگاه همچنین تشخیص هویت مرگ‌های دسته‌جمعی و نظایر آن از سوی پروفسور ویلیام گودوین دکترای تخصصی سلولی- مولکولی از کشور انگلستان و استاد ارشد پزشکی قانونی دانشگاه لنکشایرسنترال، برای کارشناسان ارائه می شود. قادی پاشا بااشاره به اینکه سومین کارگاه آنتروپولوژی ششم تا نهم آذرماه سال جاری در ایران برگزار می شود، افزود: همچنین کارگاه آنتروپولوژی منطقه ای با محوریت جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای همسایه در سال آینده در تهران برپا می شود. منبع:ایرنا

نمونه گیری در میکروب شناسی تشخیصی و مقدمات آزمایشگاهی

۱۳۹۱ سه شنبه ۲۳ آبان 13:56 | marand

نظرات : 0

. اهداف میکروب شناسی تشخیصی دارای دو بخش عمده است. بخش اول مربوط به تشخیص عامل ایجاد کننده بیماریهای عفونی بوده و از طریق مجزا نمودن و شناسائی عوامل عفونت و نشان دادن واکنشهای ایمنی بدن (تولید آنتی بادی – تغییر حساسیت جلدی) در بیماران صورت می‌گیرد. بخش دوم مربوط به کمک در امر انتخاب منطقی داروهای ضد میکروبی جهت درمان بیماران می‌باشد و بر اساس آزمایشات آزمایشگاهی انجام می‌گیرد.در زمینه بیماریهای عفونی نتایج آزمونهای آزمایشگاهی بنحو بارزی بستگی به خصوصیات و شرایط نمونه مورد آزمایش، زمان نمونه برداری و درجه کارآمد بودن و تجربه کارکنان آزمایشگاه دارد.هر پزشکی که با بیماری‌های عفونی سر و کار دارد باید بداند چه هنگام و چگونه باید از بیمار نمونه برداری نموده، چه آزمایشاتی را درخواست کرده و نتایج حاصله را چگونه تفسیر نماید. ارتباط بین پزشک و آزمایشگاه از آنجائیکه هیچ روشی که به تنهایی بتواند تمامی میکروارگانیسم‌های پاتوژن را از غیر پاتوژن شناسائی کند وجود ندارد، به همین جهت قبل از اینکه کارکنان آزمایشگاه بتوانند تکنیک‌های لازم را جهت مجزا نمودن میکروارگانیسم خاص به کار گیرند، پزشک باید اطلاعاتی در مورد تشخیص احتمالی، نوع عامل یا عوامل پاتوژن مشکوک را به آزمایشگاه بدهد.روشهای آزمایشگاهی میکروبشناسی کند بوده و محتاج به طی نمودن مراحل پی در پی قبل از نیل به نتیجه می‌باشد.با این وصف جایز نیست که درمان بیماران تا آماده شدن نتیجه به تعویق افتد. با در نظر گرفتن شرایط فوق، بسیار اهمیت دارد که پزشک معالج نمونه‌های لازم را تهیه نموده و همراه با آن اطلاعات مربوط به تشخیص احتمالی را به آزمایشگاه ارسال نموده و سپس درمان مناسبی که به نظر می‌رسد بر روی عامل بیماری مؤثر باشد را آغاز نماید. خصوصیات نمونه‌های مورد آزمایش نتیجه بسیاری از تستهای تشخیصی در بیماری‌های عفونی به نمونه مورد آزمایش، زمان انتخاب شده جهت نمونه برداری و روش نمونه برداری بستگی دارد.محافظت از نمونه و ارسال آن باید به نحوی باشد که در طی این عملیات عامل بیماری از بین نرود. جدا نمودن یک عامل عفونی از نقاط استریل بدن از ارزش تشخیصی زیادی برخوردار می‌باشد. هر نوع میکروارگانیسمی که از خون، مایع نخاع، مایع مفصلی یا مایعی که از حفره جنب بدست آمده، مجزا گردد، یک یافته پرارزش تشخیصی قلمداد می‌شود.اصول کلی که در مورد تمام نمونه‌های بالینی صادق بوده و باید در هنگام اخذ نمونه به آنها توجه نمود به قرار زیر است: نمونه از لحاظ مقدار بایستی کافی بوده تا بتوان کلیه آزمایشات لازم را بر روی آنها انجام داد. نمونه بایستی از خصوصیت «معروف بودن» (Representative) برخوردار باشد (مثلاً اگر خلط بخواهد مورد آزمایش قرار گیرد، آب دهان به جای آن گرفته نشود). باید توجه نمود که نمونه به نحوی گرفته شود که آلوده نگردد و جهت نمونه برداری بایستی از وسایل استریل استفاده نموده و شرایط آسپتیک رعایت شود. نمونه تهیه شده بایستی سریعاً به آزمایشگاه ارسال شود. نمونه‌های ارزشمندی بایستی قبل از آغاز درمان ضد میکروبی گرفته شوند و اگر بیمار قبلاً تحت درمان بوده باید در صورت امکان درمان را متوقف نموده و نمونه برداری چند روز پس از توقف درمان صورت گیرد. جمع آوری نمونه جمع آوری مناسب یک نمونه جهت کشت بی‌شک مهمترین مرحله در اثبات وجود یک پروسة عفونی توسط یک میکروارگانیسم خاص می‌باشد. چنانچه درمان بر ضد ارگانیسم کومنسال یا آلوده کننده باشد، جمع آوری نامناسب نمونه نه تنها باعث عدم جداسازی میکروارگانیسم مربوطه می‌شود بلکه منجر به درمان نادرست و حتی مضر می‌شود. در جمع آوری نمونه‌ها بایستی موارد زیر را در نظر داشت: نمونه باید ناحیه اصلی عفونت جمع آوری شده و حداقل آلودگی با ترشحات یا ارگانها یا بافتهای مجاور داشته باشد. زمان مناسب جهت جمع آوری نمونه بایستی مشخص گردد تا بدین ترتیب شانس جداسازی میکروارگانیسم‌ها به حداکثر رسد. مثلاً در تب تیفوئیدی میکروارگانیسم عامل عفونت را می‌توان در طی هفته اول بیماری از خون جدا نمود. کشت مدفوع و یا ادرار معمولاً در طی هفته دوم و سوم بیماری مثبت خواهد شد. آگلوتینین‌های سرمی در طی هفتة دوم شروع به افزایش کرده و در طی هفته پنجم به ماکزیمم مقدار خود می‌رسد. مقدار کافی از نمونه مورد نظر به منظور انجام تکنیک‌های کشت باید گرفته شود و دستورالعمل‌های لازم درمورد حجم مناسب نمونه مورد نظر جهت کشت باید تنظیم گردد. نمونه‌های ناکافی بایستی نگهداری شوند. چنانچه تهیه نمونه‌ای مجدد میسر نبود، و از نظر کلینیکی نیز کشت نمونه اندیکاسیون داشت بایستی روی نمونة اولیة ناکافی کارهای لازم انجام گیرد، با این وجود آزمایشگاه هنگام گزارش نتیجه باید شرایط نمونه دریافتی را برای پزشک گزارش نماید. به منظور اطمینان از جداسازی مطلوب میکروارگانیسم باید از لوازم نمونه گیری، ظروف و محیط‌های کشت مناسب استفاده نمود. ظروف نمونه گیری بایستی دارای درپوش محکم و مناسبی باشد که از نشت و آلودگی نمونه هنگام انتقال جلوگیری شود. سواب‌های پنبه ای ممکن است حاوی بقایای اسیدهای چرب باشد و سواب آلژینات کلسیم نیز ممکن است باعث نشر محصولات سمی شده و در نتیجه موجب ممانعت از رشد برخی از باکتریهای مشکل پسند گردد، لذا استفاده از سواب هائی از جنس داکرون یا پلی استر توصیه می‌شود. سواب‌های حاوی نمونه را باید در یک محیط انتقال دهنده یا ظرف مرطوب جهت جلوگیری از خشک شدن و مرگ باکتری قرار داد. حتی الامکان بایستی جمع آوری نمونه جهت کشت قبل از تجویز آنتی بیوتیک صورت گیرد.   انتقال نمونه محیط‌های انتقال دهنده کری – بلیر، Amies و استوارت. دریافت نمونه و مشاهدات اولیه در اکثر آزمایشگاههای تشخیص طبی محل مخصوصی جهت دریافت نمونه‌های کشت طراحی شده است. به علت احتمال آلودگی پرسنل آزمایشگاه با باکتریها و ویروسهای پاتوژن انتقال و مشاهدات اولیه بایستی زیر هود انجام گردد. ضروریست پرسنل با پوشیدن روپوش مخصوص و دستکش و در برخی موارد ماسک‌های جراحی از خود در برابر این عوامل بیماریزا محافظت نمایند. آماده سازی نمونه شامل موارد زیر می‌باشد. ثبت اطلاعات ضروری در دفتر آزمایشگاه یا شبکه کامپیوتری مشاهده و بررسی نمونه از لحاظ ویژگیهای لازم جهت پذیرش. در مورد برخی نمونه‌ها مشاهده میکروسکپی نمونه به صورت مستقیم یا گسترش رنگ‌آمیزی شده از آن به منظور تشخیص احتمالی

طرز تشخيص زود هنگام بيماري هاي ژنتيکي

۱۳۹۱ سه شنبه ۲۳ آبان 13:52 | marand

نظرات : 0

بيشتر زوج هايي که سابقه بيماري ژنتيکي در خانواده خود دارند از انتقال اين بيماري ها به فرزندان خود نگرانند... يکي از راه هايي که مي تواند در برخي از اين بيماري ها که ژن يا کروموزوم معيني مسوول ايجاد آن است، مانع انتقال بيماري به فرزند شود؛ تشخيص قبل از لانه گزيني جنين يا PGD است. در اين روش، باروري به وسيله IVF انجام مي شود و رويان سالم در رحم مادر کاشته مي شود. PGD شامل تشخيص قبل از لانه گزيني جنين در رحم است و از ۲۰ سال قبل تاکنون روي جنين انسان انجام مي شود و حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار نوزاد بعد از انجام PGD در دنيا متولد شده است. به خاطر داشته باشيد که PGD با «تشخيص در دوران بارداري» (prenatal Diagnosis) متفاوت است. به همين دليل، شما طي بارداري وقتي با يک بيماري در جنين مواجه مي شويد، ختم بارداري به شما پيشنهاد مي شود که خود، بي خطر نيست و باعث عوارض روحي رواني در مادر و خانواده مي شود. در ضمن به ياد داشته باشيد که مجوز براي ختم بارداري در ايران و پزشکي قانوني براي تمام بيماري ها و اختلال ها صادر نمي شود. اين در حالي است که شما با «تشخيص قبل از لانه گزيني جنين» (PGD) مي توانيد بارداري طبيعي (فرزند سالم) داشته باشيد. ● PGD چگونه انجام مي شود؟ براي انجام PGD به بيمار توصيه انجام IVF مي شود. IVF به اين طريق است که ابتدا به خانم، داروي محرک تخمک گذاري داده مي شود و تخمک هاي حاصله توسط سونوگرافي زير بي هوشي عمومي از تخمدان خارج و در آزمايشگاه نازايي با اسپرم همسر بيمار ترکيب مي شود و در دستگاه مخصوص در آزمايشگاه قرار داده مي شود تا جنين رشد کند و بر اساس مشکل بيمار يا درخواست آنها از جنين تکه برداري مي شود و براي تشخيص ارسال مي شود. PGD يعني تکه برداري از جنين و ارسال يک سلول براي تعيين اختلال کروموزومي يا ژني در آن جنين که معمولا ۴۸ ساعت طول مي کشد و در صورت سالم بودن جنين آن را به رحم مادر منتقل مي کنيم. بيوپسي را در مراحل مختلف رشد جنيني مي توان انجام داد. ابتدا فقط از تخمک تکه برداري مي کردند و در صورتي که سالم بود آن را با نطفه مرد ترکيب و جنين حاصله را به رحم مادر منتقل مي کردند ولي باز با تعدادي نوزاد با اختلال کروموزومي مواجه شدند. در حال حاضر تکه برداري از جنين در روز سوم رشد جنين وقتي جنين ۶ تا ۸ سلولي است، بيوپسي در روز ۵ تا ۶ رشد جنيني (بلاستوسيست) يا در مراحل پيشرفته تر رشد انجام مي شود. در مراحل اوليه PGD فقط براي ۵ اختلال کروموزومي شايع شامل کروموزوم هاي X،Y،۱۳،۱۸،۲۱ انجام مي شد که در مراحل بعدي گسترده تر شد و براي ۸ تا ۱۲ کروموزوم شامل X،Y، ۱۳، ۱۸، ۲۱، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۵، ۲۲، ۲۰، ۱۲ انجام شد که به اين طريق مي توان ۷۰ تا ۸۰ درصد اختلال کروموزومي را تشخيص داد و در حال حاضر با روش جديدي که ابداع شد مي توان سلامت ۲۴ کروموزوم را تاييد کرد و تا ۹۰ درصد اختلال هاي کروموزومي را تشخيص داد که نياز به مطالعه بيشتري دارد.PGD را به چه کساني توصيه کنيم؟ ▪ زوج هاي سالمي که مخالف ختم بارداري طي دوران بارداري هستند و مي خواهند از ابتدا بارداري سالمي داشته باشند. ▪ خانواده هايي که سابقه تولد يک بچه ناقص يا عقب مانده دارند که ناشي از توارث آن اختلال از طريق ژن مخصوص يا اختلال در تعداد کروموزوم ها است؛ مثل داشتن يک فرزند مبتلا به سندرم داون يا ساير عقب ماندگي هاي ذهني. ▪ خانواده هايي که داراي فرزند مبتلا به هموفيلي، تالاسمي ماژور، يا کري ارثي و ساير بيماري هاي مادرزادي هستند که با تغيير جنس فرزند يا تعيين اين اختلال مي توانند داراي فرزند سالمي شوند. همان طور که مي دانيد تولد اين فرزندان غير از بار مالي شديد براي خانواده، مشکل هاي روحي و رواني نيز به جا مي گذارد. ▪ براي پيشگيري از سرطان يا بيماري هايي که در سنين بالا بروز مي کند (مثلا با وجود يک ژن به نام BRCA۱، فرد در سنين بالا مبتلا به اختلال هاي غدد يا سرطان مي شود و مي توان با انجام PGD از آن پيشگيري کرد.) ▪ گاهي خانواده داراي يک فرزند مبتلا به سرطان يا تالاسمي ماژور يا... هستند که از طريق پيوند مغز استخوان بهبود مي يابد. در اين صورت به مادر مي گويند که باردار شود در صورتي که HLA جنين با آن فرزند مبتلا همخواني داشته باشد مي توان از سلول هاي خون بندناف براي پيوند استفاده کرد. در اين صورت مي توان از ابتدا با انجام PGD نوزاد متولد شده با HLA هماهنگي داشت. ▪ بيماراني هستند که مدام دچار سقط جنين مي شوند و فاقد فرزند هستند و در بررسي هاي انجام شده هيچ علت خاصي براي سقط مشخص نشده است. شايد علت سقط مربوط به جنين باشد که داراي نقص کروموزومي است که در اين صورت مي توان با انجام PGD بچه سالم به دنيا آورد. ▪ PGD به تمام خانم هاي بالاي ۳۵ سال که مي خواهند IVF انجام دهند توصيه مي شود چون همان طور که مي دانيد با افزايش سن ميزان تولد نوزاد دچار سندرم داون (داشتن ۳ کروموزوم شماره ۲۱) حدود ۱۰ برابر افزايش مي يابد و ساير اختلال هاي کروموزومي نيز حدود ۲ تا ۳ برابر مي شود. ▪ و بالاخره افرادي هستند که چند بار IVF انجام داده اند ولي باردار نشده اند يا اينکه اسپرم مرد شديدا ضعيف است. PGD براي به دست آوردن جنين سالم براي انتقال به رحم مادر توصيه مي شود. ● آيا PGD براي تعيين ج__ن__س__ی ت هم توصيه مي شود؟ تا آنجا که مطالعه ها نشان داده اند براي تعيين اينکه فرزند شما دختر يا پسر است، اين روش توصيه نمي شود؛ چون با انجام IVF غير از هزينه هاي صرف شده، ممکن است جان مادر نيز به خطر بيفتد و تنها مي توان پسردار شدن يا دختردار شدن بر اساس اختلال ژني موجود در خانواده را با انجام PGD توصيه کرد. ● PGD در کجا و توسط چه کسي بايد انجام شود؟ در مرکز آزمايشگاه نازايي که تبحر کافي در انجام IVF داشته باشد، تکه برداري از جنين مهم تر از تکنيک هاي تشخيص اختلال کروموزومي است پس تکه برداري بايد توسط فرد باتجربه که حداقل طي ۳ سال گذشته بيش از ۱۰۰ مورد تکه برداري از جنين را انجام داده باشد و بتواند در مدت کمتر از ۵ دقيقه نمونه برداري را انجام بدهد، صورت بگيرد و در ضمن انجام PGD براي فردي توصيه مي شود که حداقل داراي ۵ رويان به ظاهر سالم ۶ تا ۸ سلولي در آزمايشگاه باشد. ● آيا امکان دوقلويي زايي با اين روش وجود دارد؟ بله؛ و علت آن هم انتقال تعداد ۲ تا ۳ جنين است ولي ايجاد دوقلويي براي خواست بيمار صحيح نيست؛ چون معمولا بهترين سرانجام بارداري مربوط به بارداري تک قلويي است و هرچه تعداد جنين ها افزايش يابد، عوارض مربوط به بارداري زيادتر خواهد شد. در ايران افرادي که داراي دختر هستند تمايل به انجام اين کار باوجود هزينه بالا و خطرزايي آن براي پسردار شدن دارند. تعيين ج__ن__س__ی ت توسط PGD انجام مي شود نه براي اينکه فرد پسر داشته باشد يا دختر. براي اين انجام مي شود که مثلا يک بيماري در يک جنس بروز مي کند و جنس مقابل سالم است مثل هموفيلي که در پسرها ديده مي شود پس اگر اين خانواده داراي دختر باشند مشکل هاي آنها کم مي شود. در اين صورت انتخاب جنس براي سلامت بهتر است.

رونمایی از10دارو با فناوری بالا درآینده/هشدار نسبت به افت تولیدات علمی پزشکی با کاهش بودجه

۱۳۹۱ يکشنبه ۲۱ آبان 11:0 | marand

نظرات : 1

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رونمایی 10 دارو و واکسن ساخت متخصصان ایرانی با فناوری بالا در آینده‌ای نزدیک خبر داد. به گزارش خبرنگار فناوری ایسنا، دکتر مصطفی قانعی اظهار کرد: قیمت این داروها، حداکثر 80 درصد و حداقل 50 درصد نمونه خارجی هستند. وی در خصوص بودجه فناوری و تحقیقات پزشکی گفت: متاسفانه آنچه که تا کنون اعلام شده حکایت از کاهش شدید بودجه‌ها دارد. این درحالیست که پژوهش‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی، روند یکساله ندارند و بسیاری از پروژه‌ها، دو ساله بسته می‌شوند؛ بنابراین بودجه‌ای که به بخش پژوهش داده می‌شود به معنی انجام تعهدات سال گذشته است و بدین ترتیب، هیچ کار جدیدی را نمی‌توان آغاز کرد. قانعی هشدار داد: این احتمال قوی وجود دارد که در سال‌های بعد، آثار ناشی از افت علمی را در این حوزه به خاطر کاهش بودجه داشته باشیم؛ زیرا وقتی طرح تحقیقاتی تصویب نشود، خواه‌ناخواه مقاله‌ای هم از آن منتشر نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: به طور قطع کاهش بودجه‌های تحقیقاتی باعث می شود که صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم. معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، خودکفایی در تولید دارو را موجب تقویت امنیت ملی دانست و گفت:‌ با اختصاص بودجه کافی به حوزه تولید دارو می‌توانیم مانع واردات شویم. قانعی اظهار امیدواری کرد که حرکت خوب و موثر وزارت بهداشت در جهت خودکفایی دارو، با کاهش بودجه تحقیقاتی متوقف نشود. منبع:خبرگزاری مهر

کشف سلولهای چشمی برای بازگرداندن بینایی به چشم

۱۳۹۱ يکشنبه ۲۱ آبان 10:58 | marand

نظرات : 0

کارشناسان و دانشمندان چشم در دانشگاه ساوتهمپتون در بریتانیا به کشف سلولهای خاصی در چشم دست یافتند که می‌تواند درمان جدیدی را برای برخی شرایط نابینایی چشم رقم زند. به گزارش خبرگزاری مهر، این تحقیقات که ریاست آن برعهده اندرولاتری از اساتید دانشگاه ساوتهامپتون بوده نشان می دهد که سلولهایی که limbal stromal نامیده می شود و از سطح جلویی چشم گرفته شده دارای خاصیت سلولهای بنیادین است و می توان از آنها برای ایجاد سلولهای شبکیه ایی استفاده کرد. این کشف می تواند درمانهای جدیدی برای شرایط چشم چون التهاب رنگدانه ای شبکیه چشم و دژنراسیون ماکولا یا تباهی لکه زرد را فراهم کند. لکه زرد شرایطی در چشم است که موجب از دست رفتن بینایی در افراد سالخورده می شود و به عنوان مثال یک نفر از هر سه بریتانیایی را تا 70 سالگی تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این نتایج این تحقیق که در مجله بریتانیایی چشم پزشکى منتشر شده نشان می دهد که استفاده از این سلولها در انسانها می تواند مفید باشد چرا که این امر می تواند عوارض پس زدن یا آلودگی ایجاد شده توسط سایر سلولهای گرفته شده از چشم را در پی ندارد. لاتری که چشم پزشک بیمارستان عمومی ساوتهمپون است، اظهار داشت: این گام مهمی برای تحقیقات ما است تا بتوانیم درمانی برای این شرایط چشم و نابینایی حاصل از آن ارائه دهیم. وی افزود: ما توانستیم ویژگیهای این سلولها را که از سطح جلویی چشم پیدا کردیم شناسایی کرده و لایه دقیقی را که این سلولها از آنها گرفته شده را نیز شناسایی کنیم ما همچنین در پرورش این سلولها در یک ظرف برای گرفتن برخی از ویژگیهای سلولهای شبکیه موفق بودیم. این چشم پزشک محقق یادآور شد: اکنون ما در این رابطه تحقیقات خود را ادامه می دهیم که آیا این سلولها را می توان از جلوی چشم گرفت و آنها را جایگزین سلولهای بیمار پشت چشم در شبکیه کرد. اگر این تحقیقات موفقیت آمیز باشد، ما می توانیم راه های جدیدی برای درمان این افراد ارائه کنیم. این اکتشاف برای بسیاری از مردم نوید بخش است چرا که این سلولها یکی از مهمترین مناطق قابل دسترسی در چشم انسان است و 90 درصد از ضخامت دیوار جلویی چشم را تشکیل می دهد. بنابراین این سلولها به سادگی با کمترین خطر برای چشم و بینایی بیمار قابل دسترس خواهد بود. این درحالی است که لاتری اظهار می دارد تحقیقات بیشتری باید برای توسعه این رویکرد انجام شود تا بتوان آن را روی بیماران انجام داد. این تحقیق با حمایت مالی مرکز ملی تحقیقات چشم، موسسه موهبت بینایی و تراست روستی در بریتانیا انجام شده است.

سلول های بنیادی بند ناف؛ امیدی برای درمان لوسمی و لنفوم

۱۳۹۱ يکشنبه ۲۱ آبان 10:57 | marand

نظرات : 0

بند ناف نوزادان متولد شده در اتاوا به زودی ممکن است جان بیماران مبتلا به لوسمی، لنفوم و سندرم سلول داسی شکل در سراسر جهان را نجات دهد. به گزارش بنیان به نقل از metronews.ca ، در سال 2009 Alysha Dykstra هشت ساله ، پس از تشخیص ابتلا به یک شکل نادر سرطان خون ، پیوند سلول های بنیادی خون بند ناف را با 42 تزریق دریافت کرد. مادرAlysha گفت: "اگر او این پیوند را دریافت نکرده بود، ممکن بود ما اکنون شرایط دیگری می داشتیم. بیمارستان اوتاوا برای اولین بار درکانادا، جمع آوری سلول های بنیادی خون بند ناف را در سال 2013 آغاز خواهد کرد و بعد ازآن این بانک به ادمونتون، تورنتو و ونکوور در سال 2014 نیز گسترش می یابد. دکتر Graham Sher مدیر عامل شرکت سلولهای بنیادی خون بندناف گفت: بیماران با پیوند سلول های بنیادی بهتر می شوند، او افزود: این گروه امیدوار است تا 20000 نمونه از این سلولهای بنیادی را ذخیره کند. هنگامی که شما سلول های خود را ذخیره می کنید، بلافاصله به آن دسترسی خواهید داشت. دکتر Sher گفت: یکی از چالش های عمده برای درمان چنین بیماری هایی در گذشته تنوع قومیت در کانادا بوده است. استفاده ازاین سلولهای بنیادی نیاز به مطابقت ژنتیکی با اهداکننده دارد. در حال حاضر، نیمی از بیماران نیازمند پیوند، قادر به یافتن نمونه همسان ژنتیکی نیستند. دکتر Jack Kitts ، مدیر عامل بیمارستان اتاوا گفت:" بیماران مبتلا به لوسمی و لنفوم بخشی از بیماران بیمارستان ما را تشکیل می دهند. این بیماران امید به دریافت پیوند سلول های بنیادی ازافراد دیگر دارند.

پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۱۳۹۱ يکشنبه ۲۱ آبان 10:56 | marand

نظرات : 0

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برای سال تحصیلی 92-1391 از میان واجدین شرایط برای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی در رشته بیوشیمی بالینی دانشجو می‌پذیرد. به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، ظرفیت پذیرش در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یک نفر است و متقاضیان باید دانشنامه کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی(بالینی و پایه)، ژنتیک و زیست شناسی سلولی و مولکولی داشته باشند و حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری مدارک مورد نیاز را به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ارسال کنند. پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی در مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری زاهدان مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز برای سال تحصیلی 92-1391 از میان واجدین شرایط در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، بافت شناسی، جنین شناسی، علوم تشریح، توان بخشی، بیولوژی سلولی و ملکولی، ژنتیک، میکروب شناسی پزشکی، باکتری شناسی و میکرو بیولوژی دانشجو می پذیرد. بنابراین گزارش، ظرفیت پذیرش در این مرکز 6 نفراست و حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری مدارک مورد نیاز را به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ارسال کنند. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به نشانیhttp://www.zaums.ac.ir مراجعه کنند.

ارتباط طول انگشت اشاره با سرطان پروستات

۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۷ آبان 16:30 | marand

نظرات : 0

مردانی که طول انگشت اشاره آنها بلندتر از انگشت انگشتری است، کمتر از سایرین در معرض ابتلا به سرطان پروستات قرار دارند،این نتیجه پژوهشی است که اخیرا در مجله بریتانیایی سرطان‏ (BJC) منتشر شده است. بر پایه این تحقیق که بر روی حدود ۵۰۰۰ نفر فرد مبتلا و سالم انجام شده و در آن الگو و طول انگشتان دست مورد مطالعه قرار گرفته است، در بیش از نیمی از مردان انگشت اشاره کوتاهتر از انگشت انگشتری است و در حدود ۱۹% آنها نیز طول این دو انگشت تقریبا برابر است. این دو دسته از نظر احتمال سرطان پروستات در یک حد قرار دارند اما آنهایی که انگشت اشاره بلندتری دارند، در سنین بالای ۶۰ سال حدود ۳۳% و در سنین زیر ۶۰ سال تا ۸۷% کمتر از بقیه دچار بدخیمی های پروستات میشوند. به نظر نامربوط می آید! اما پژوهشگران توجیهی برای این تحقیق و نتایج به دست آمده دارند، آنها می گویند سطح هورمونهای مردانه در یک جنین بر میزان رشد انگشت اشاره او تاثیر دارد، یعنی هرچقدر میزان هورمونهای مردانه یک جنین پسر بالاتر باشد، انگشت اشاره او کمتر رشد خواهد کرد. با توجه به اینکه ژنهای خاصی هم رشد انگشتان و هم تکامل اندامهای مردانه را کنترل می کنند، این استدلال منطقی به نظر می رسد. خانم ریپون (سرپرست تحقیقات خیریه سرطان پروستات انگلیس) می گوید: در حال حاضر تشخیص فوری سرطان پروستات ساده نیست و ما آزمایشات دقیق و آسانی در دسترس نداریم، بهترین چیزی که داریم PSA (یک نوع تست خونی پروستات) است که تنها نشان می دهد که پروستات یک چیزیش شده و دقیقا نشان نمی دهد که این چیز یک سرطان است یا نه. حال اگر ما روشی به آسانی “نگاه کردن به انگشتان” را بتوانیم در کنار سایر امکانات مدنظر قرار دهیم، یک قدم به جلو برداشته ایم. (نقل به مضمون)‏ توضیح: ارتباط طول انگشت اشاره با سطح هورمونهای جنــسی یک بحث رایج و پر مناقشه در برخی محافل علمی است، مثلا برخی منابع اعلام کرده اند که انگشت اشاره بلندتر در خانمها با افزایش احتمال باروری و افزایش احتمال برخی سرطانها همراه است و در مردان با افزایش احتمال ناباروری. به هرحال تمام این آمارها تنها مطرح کننده احتمال هستند و هیچ تشخیص قطعی را ثابت نمی کنند.

استفاده از ماهیچه میمون برای تولید سرخرگ‌ انسانی

۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۷ آبان 16:26 | marand

نظرات : 0

متخصصان علوم پزشکی در آمریکا موفق شده‌اند در آزمایشی جدید و منحصر به فرد از سلول‌های میمون بابون، سرخرگ‌های خونی تازه به دست آورند. این متخصصان می‌گویند که سلولهای ماهیچه‌ای بدست آمده از بدن بابونها را می‌توان برای پرورش و تولید سرخرگ‌های خونی جدید انسانی مورد استفاده قرار داد. به گزارش ایسنا، این سرخرگ‌های جدید برای درمان بیمارانی که عروق آنها بر اثر ابتلا به بیماریها آسیب دیده است قابل استفاده خواهد بود. متخصصان دانشگاه پیترزبورگ تاکید کردند که این روش در حال حاضر روی حیوانات آزمایشگاهی کوچکتر مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج امیدوارکننده‌ای داشته است. روش جدید بویژه برای بیماران مبتلا به امراض عروق کرونری و یا چاقی مفید خواهد بود. این درحالی است که در حال حاضر بیماران مبتلا به آسیب دیدگی عروق، وابسته به پیوند سرخرگ‌های خونی از سایر قسمت‌های بدنشان هستند و به گفته دکتر یادونگ وانگ، استاد زیست مهندسی در دانشگاه پیترزبورگ، در حال حاضر تقاضا برای پیوند سرخرگی در جهان بسیار زیاد است. با این روش جدید دانشمندان می‌توانند میلیونها سلول را برای انجام مطالعات آزمایشگاهی فقط از یک نمونه کوچک بافتی از بدن بابون بدست آورند و بنابراین نیازی به قربانی کردن بیشتر حیوانات آزمایشگاهی نخواهد بود.

عمر شکستن اشیا هم به سر آمد!!!

۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۷ آبان 15:59 | marand

نظرات : 0

  دانشمندان هلندي موفق به ساخت يك ماده جديد شده‌اند كه مي‌تواند خود را در زمان شكستگي بدون نياز به چسب، ترميم كند.اين پلاستيك جديد تنها با نگه داشتن دو قطعه شكسته در كنار هم، به ترميم خود پرداخته و بدون استفاده از چسب آنها را به هم متصل مي‌كند.  اين دستاورد بدين معني است كه شكسته شدن اشيايي مانند عينك يا اسباب بازي كودكان ديگر يك نگراني محسوب نشده و با نگه داشتن قطعه شكسته در محل خود، دوباره به حالت اوليه بازخواهند گشت.  اين ماده توسط شركت شيميايي AkzoNobel با همكاري دانشمندان دانشگاه فناوري آيندهوون در هلند ساخته شده است. بنا به ادعاي دانشمندان، اين ماده كه به عنوان يك پليمر فوق‌ذره‌اي شناخته شده، مي‌تواند در شاسي خودرو براي جلوگيري از هزينه‌هاي بالا جهت تعمير در نتيجه تصادف مورد استفاده قرار بگيرد.  گراهام آرمسترانگ، مدير تحقيق، توسعه و نوآوري شركت AkzoNobel اظهار كرد: ما در حال كار بر روي پليمرهايي هستيم كه قابليت خود ترميمي دارند. آنها از شيمي فوق ذره‌اي استفاده مي‌كنند كه از شيوه اتصال پروتئين‌ها در زيست‌شناسي استفاده مي‌كند. اين بدين معني است كه ما مي‌توانيم از جامداتي با قابليت واقعي خود ترميمي استفاده كنيم.اين پلاستيك جديد كه «سوپرا B» نام گرفته از نوعي پيوند بهره مي‌برد كه به آب خاصيت چسبندگي و کشش سطحي مي‌دهد . اين خاصيت كه به عنوان پيوند هيدروژني شناخته شده از جاذبه بين اتمهاي هيدروژن و ديگر اتمها مانند اكسيژن يا نيتروژن استفاده مي‌كند.  در اين ماده، دانشمندان تعداد پيوندهاي هيدروژني بين مولكولهاي كوچك پلاستيك يا پليمر را چهار برابر كرده تا به استحكامي نظير ديگر اشكال پلاستيكي درآمده اما به يك واكنش شيميايي براي اتصال به يكديگر احتياج نداشته باشند.  به گفته پرفسور برت ميجرف مهندس مواد دانشگاه فناوري آيندهوون اين پليمرهاي فوق‌ذره‌اي از ويژگي‌هاي ديناميكي منحصربفرد و همزمان از استحكامي نظير پلاستيك‌هاي قديمي برخوردار است. به گفته وي، اين رويكرد براي مواد الاستيكي بسيار مورد استفاده است.  به گفته اين محققان، از اين ماده جديد مي‌توان در پوشش ضد خش براي خودرو، لپ‌تاب و ديگر تجهيزات قابل حمل استفاده كرد.

چه جالب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۷ آبان 15:58 | marand

نظرات : 1

  یک زوج در اوایل 60 سالگی، در یک رستوران کوچیک رمانتیک سی و پنجمین سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته بودن.ناگهانیک پری کوچولوِ قشنگ سر میزشون ظاهر شد و گفت:چون شما زوجی اینچنین مثال زدنی هستین و درتمام این مدت به هم وفادارموندین ، هر کدومتون می تونین یک آرزو بکنین. آقا گفت: اووووووووووووووووه ! من می خوام به همراه همسر عزیزم، دور دنیا سفر کنم.پری چوب جادووییش رو تکون داد و اجی مجی لا ترجی  دو تا بلیط برای خطوط مسافربری جدید و شیک Qm2در دستش ظاهر شد. حالا نوبت خانم بود، چند لحظه فکر کرد و گفت: خب، این خیلی رمانتیکه ولی چنین موقعیتی فقط یک بار در زندگی آدم اتفاق می افته ، بنابراین، خیلی متاسفم عزیزم ولی آرزوی من اینه که همسری 30 سال جوانتر از خودم داشته باشم. آقا و پری واقعا نا امید شده بودن ولی آرزو، آرزوه دیگه !!! پری چوب جادوییش و چرخوند و......... اجی مجی لا ترجی و خانم 92 ساله شد!

تصميم گيري بهتر چپ دست ها

۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۷ آبان 15:56 | marand

نظرات : 0

  دکتر «رايت» و دکتر «هاردي» متخصصان روانشناسي زيستي در دانشگاه «آبرتي داندي» وضعيت رفتاري افراد چپ دست و راست دست در موقعيت‌هاي استرس‌زا و اضطرابي را مورد بررسي قرار داده‌اند. تحقيقات رفتاري صورت گرفته نشان مي‌دهد، با توجه به افزايش اضطراب افراد در هنگام مواجهه با يك كار جديد، افراد چپ دست به نسبت افراد راست دست، وقت بيشتري صرف فكر كردن در مورد عواقب ناشي از كار مي‌كنند. به گفته «اسكات هاردي» باورهاي قبلي بر اين پايه استوار بود كه افراد چپ دست معمولا افراد مضطرب‌تري هستند. يكي از دلايل اين تفكر اين بود كه افراد چپ دست در زندگي روزمره براي استفاده از بسياري از اشياء مانند ميز تحرير، قيچي و حتي سازهاي موسيقي دچار مشكل مي‌شدند، چرا كه بيشتر اين وسايل براي افراد راست دست طراحي شده‌اند. افراد چپ دست براي تطبيق دادن خود با اين وضعيت، پيش از شروع هر كاري وقت بيشتري را صرف فكر كردن مي‌كنند. به گفته محققان، تمركز بر روي كاري كه در حال انجام آن هستيم، به ما اجازه مي دهد كه ارزيابي مناسبي از موقعيت فعلي و نتايج كار داشته و يك استراتژي درست در پيش بگيريم. براي بررسي عوامل تأثيرگذار بر تصميم گيري افراد بايد تحقيقات بيشتري در گروه‌هاي سني و در بين اقشار مختلف جامعه انجام شود.

نسان ها رنگ ها را یکسان نمی بینند!!!

۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۷ آبان 15:54 | marand

نظرات : 0

ك پژوهش جديد دانشمندان را به اين باور رهنمون كرده كه انسانها در زمان مشاهده اجسام مشابه، رنگ مشابه را نمي‌بينند.   اگرچه يك اجماع كلي وجود داشته كه قرمز از سايه مشابه توت‌فرنگي، خون و سياره مريخ برخوردار است، اما به گفته كارشناسان برخي افراد قادر به درك رنگ قرمز به شكل رنگ آبي در منظر فرد ديگر هستند.   اين آشكارسازي‌ها پس از يك آزمايش بر روي ميمونها بوجود آمده كه نشان مي‌دهد درك رنگي ما با جهان بيروني شكل گرفته اما از هيچ الگوي از پيش‌ تعيين شده‌اي پيروي نمي‌كند. در اين كار كه در مجله نيچر منتشر شده، جي نايتس، محقق «دید رنگی» داننشگاه واشنگتن به تزريق يك ويروس به چشمان ميمون‌ها پرداخت كه آنها را قادر به ديدن قرمز و سبز و زرد مي‌كرد. جالب اين كه اين گروه ميمونها توانستند اطلاعات جديد را عليرغم اينكه مغز آنها بطور ژنتيكي براي واكنش در برابر علائم قرمز برنامه‌ريزي نشده بود، دريافت كنند. نتيجه اين پژوهش آن بود كه پس از چهار ماه اين ميمونها توانستند براي اولين بار، بطور كاملا رنگي، به مشاهده جهان بپردازند. اين شيوه مبتكرانه علاوه بر اينكه به انسانهاي داراي عارضه كوررنگي اجازه تشخيص قرمز از سبز را داده، همچنين مي‌تواند بينايي را به نابينايان بازگرداند. بيماران دچار انحطاط ماكولا مرتبط با كهنسالي كه رايج‌ترين دليل نابينايي در پيري است، در ميان ميليونها افرادي هستند كه از اين شيوه بهره خواهند برد. مهمتر اينكه به اين ميمونها، ژن انساني تزريق شد. اين بدان معناست كه از اين شيوه مي‌توان بر روي انسان نيز استفاده كرد.   يافته‌هاي سال 2009 دانشمندان را بر آن داشت تا به بررسي آنچه ميمونها واقعا ديده‌اند بپردازند و دريافتند كه هيچ برداشت از پيش‌تعيين شده‌اي منسوب به هر طول موج در آنها وجود ندارد. دانشمندان اكنون بر اين باورند كه مغز انسانها نيز در زمان تولد و هنگامي كه نورونها براي واكنش به رنگ در حالت پيش فرض تنظيم نشده‌اند،‌به شكل مشابه رفتار مي‌كند. تحقيقات ديگر نشان داده كه برداشتهاي متفاوت از رنگها واكنش احساسي انسان را به سايه‌هاي مشابه آن تغيير نمي‌دهد. آنها دريافتند كه واكنشهاي افراد به رنگ آبي به دليل طول موج كوتاه نور برخورد كننده با شبكيه متمايل به يك تاثير آرام‌كننده است. اين در حاليست كه طول موجهاي طولاني‌تر مانند زرد، نارنجي و قرمز مي‌تواند انسان را هوشيارتر سازد. نايتس اظهار كرد: به نظر من آزمايشات اخير ما را به ايده‌اي رهنمون كرده كه همه ما رنگها را مشابه نمي‌بينيم. اين در حاليست كه به گفته جوزف كارول، يك دانشمند ديد رنگي ديگر از دانشكده پزشكي ويسكونسين، مطمئنا افراد رنگها را متفاوت از يكديگر مي‌بينند.

زبان انگليسي ريشه تركي دارد!!

۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۷ آبان 15:51 | marand

نظرات : 0

  زبان انگلیسی ریشه در زبانی دارد که حدود ۸ تا ۹ هزار و ۵۰۰ سال پیش در ترکیه تکلم می‌شده است. به گزارش فارس به نقل از دیلی میل، دانشمندان اعلام کردند ریشه زبان‌های خانواده هند و اروپایی همچون انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و هندی به منطقه آناتولیا، یکی از مناطق باستانی غرب آسیا که بخشی اعظمی از ترکیه امروزی را در بر می‌گیرد، تعلق دارد. زبان‌شناسان با اشاره به اینکه زبان هند و اروپایی از بیش از ۴۰۰ زبان و گویش همچون آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، روسی، لهستانی، فارسی، هندی و یونانی باستان تشکیل شده است، زبان انگلیسی را نیز بخشی از آن خوانده‌اند. کارشناسان با اعلام اینکه تمام زبان‌ها از یک منبع مشترک به تکامل رسیده‌اند، زبان‌های هند و اروپایی را متعلق به منطقه خاورمیانه دانستند و علت اصلی گسترش آن را نیز رواج کشاورزی در مناطق مختلف جهان برشمردند. فرضیه محققان بر این است که زبان‌ها پس از گسترش کشاورزی از منطقه بالکان به اروپا، حدود ۵هزار سال قبل به اروپای غربی رسیده و در آنجا تکامل یافته‌اند. شباهت بسیاری از واژه‌ها در زبان‌های مختلف امروزی نیز یکی از دلایل هم‌ریشه بودن آن‌ها در هزاره‌های پیشین است. تا پیش از این، زبان‌شناسان ریشه زبان‌های هند و اروپایی را متعلق به مناطق سردسیر شمال دریای خزر می‌دانستند و معتقد بودند گویش‌ها و زبان‌های وابسته به این خانواده حدود ۵ تا ۶ هزار سال پیش توسط چوپان‌های نیمه‌ایلیاتی «کورگان» به اروپا و آسیا گسترش پیدا کرده است.

تشخیص آلزایمر 20 سال پیش از ابتلا

۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۷ آبان 15:49 | marand

نظرات : 0

  نشانه های بیماری زمانی بروز می کند که تعداد قابل توجهی از سلول های مغزی از بین بروند- پیش از آنکه بیماری خود را نشان دهد برخی از مناطق مغز تا 20 درصد سلول های خود را از دست می دهند. محققان برخی از نخستین نشانه های بیماری آلزایمر را شناسایی کرده اند که بیش از دو دهه پیش از بروز نخستین علایم معمول بیماری، در مغز ایجاد می شوند. درمان زودهنگام این بیماری می تواند مانع از آسیب دیدن حافظه و تفکر شود. در این مطالعه، دانش پژوهان تفاوت هایی را در مغز یک خانواده کلمبیایی مستعد ابتلا به اشکال اولیه آلزایمر شناسایی کرده اند. بیماری آلزایمر خیلی قبل تر از آنکه فرد متوجه بیماری اش شود، آغاز می شود. تحقیقات پیشین نشان داده بود تاثیر این بیماری بر مغز 10 تا 15 سال پیش از بروز علایم بیماری است. نشانه های بیماری زمانی بروز می کند که تعداد قابل توجهی از سلول های مغزی از بین بروند- پیش از آنکه بیماری خود را نشان دهد برخی از مناطق مغز تا 20 درصد سلول های خود را از دست می دهند. با این حال پزشکان بیم دارند تا وقتی بیماری خود را نشان دهد بخش عمده ای از مغز تحلیل رفته و درمان آن دیگر دیر شده باشد. گروهی از محققان موسسه آلزایمر آریزونا، یک خانواده کلمبیایی مستعد ابتلا به آلزایمر را بررسی کردند. این خانواده حامل یک جهش ژنتیکی است که موجب می شود این افراد تقریبا در دهه چهل سالگی شان به این بیماری مبتلا شوند. معمولا بیماری آلزایمر در سن 75 سالگی خود را نشان می دهد. محققان با استفاده از اسکن های مغزی، 20 نفر مبتلا به این جهش را در سن 18 تا 26 ساله با 24 فردی که احتمالا به آلزایمر زودهنگام مبتلا نمی شدند، مقایسه کردند. مطالعات نشان داد مایعی که در مغز و نخاع وجود دارد به میزان زیادتری پروتئین بتا آمیولوئید داشت. این محققان می گویند تفاوت های مغزی را می توان دو دهه پیش از آنکه نشانه های بیماری در این افراد پرخطر بروز کند شناسایی کرد. دکتر اریک ریمن یکی از دانشمندان این مطالعه می گوید این یافته ها حاکی از آن است که تغییرات مغزی سالها پیش از آنکه بیماری خود را نشان دهد آغاز می شود. به گزارش مهر،کارشناسان می گویند مطالعات دانشمندان آمریکایی زمان بیشتری را برای درمان در اختیار پزشک قرار می دهد. نتایج این تحقیقات درنشریه Lancet Neurologyمنتشر شده است.

"کوکر1" پهپاد عمود پرواز ایرانی+ عکس

۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۷ آبان 15:48 | marand

نظرات : 0

نخستین پهپاد عمود پرواز دنیا که با نام تجاری "کوکر۱" توسط محققان کشورمان ساخته شده، تست آزمایشی پروازی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و قرار است فاز نخست آن در آذرماه در کیش رونمایی شود.   تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۳۷ به گزارش مهر، کوکر ۱ (Koker ۱) اولین پهپاد عمود پرواز دنیا محسوب می شود که برای عملیات امداد و نجات، شناسایی و کنترل تصویری حریم دریایی و زمینی توسط متخصصان و نخبگان کشور طراحی و پیاده سازی شده است.دانش فنی و سازه این هواپیمای بدون سرنشین عمود پرواز کاملا بومی بوده و فناوری آن جزء پهپادهای فوق پیشرفته دنیا با سازه بسیار سبک به شمار می رود. کوکر ۱ مجهز به چهار موتور کم صدا، رادار چند منظوره، سیستم ثابت سازی اپتیکی دوربرد و سیستم ارتباط ماهواره ای برای تبادل اطلاعات مجهز شده است که قابلیت رادار گریزی و عملیات تصویر برداری و پرواز مداوم ۳ ساعته تا شعاع عملیاتی ۱۷۰ کیلومتری و تا ارتفاع ۱۲ هزار پا را در شرایط آب و هوایی مختلف و در روز و شب را دارد؛ در همین حال حرکت در نزدیکترین سطح زمین و حتی بر روی آب از توانمندی های ویژه پهپاد عمود پرواز کوکر۱ است. تصویر نمونه آزمایشی پهپاد کوکر۱ که روز عید غدیر به پرواز درآمد تست پروازی این پرنده هدایت پذیر از دور فوق پیشرفته در روز عید غدیر خم در حضور مسئولان ارشد صنایع هوا فضا و سازمان پدافند غیرعامل با موفقیت انجام شد و قرار است نمونه نهایی آن در آذرماه طی مراسمی رونمایی شود.بهره مندی از انرژی خورشیدی جهت تداوم پرواز، سیستم ناوبری هوشمند، قابلیت بازیابی با چتر نجات، ارتباط ماهواره ای (جی پی اس)، خلبان و نشست و برخاست خودکار با امکان تصویربرداری برلحظه توسط فناوری اسکات، از دیگر امتیازات کوکر۱ است. کوکر۱ هم اکنون در مراحل آزمایشات ساخت پروازی اولیه است و قرار است ۲۱ تا ۲۴ آذرماه در نمایشگاه هوایی کیش رونمایی و در دهه فجر انقلاب اسلامی بصورت محصول تجاری شده به سازمانهای مربوطه ارائه شود. تصویر سه بعدی نهایی پهپاد کوکر۱ نام کوکر از نام پرنده زیبای ایرانی اخذ شده و دپارتمان هوافضای تیم تحقیقاتی گروه توسعه ارتباطات سامان یکی از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری مازندران موفق به ساخت این پهپاد عمود پرواز دنیا شده است. این تیم تحقیقاتی پیش از این موفق به ساخت نمونه پروازی پهپاد "لیکو" با قابلیت رادار گریزی شده بود.

باور کنید اینجا تهران است!

۱۳۹۱ يکشنبه ۱۴ آبان 16:48 | marand

نظرات : 1

نمایی از هوای پاک تهران در روزهای پس از باران

محققان در حال طراحی نسل پیشرفته‌ای از ربات‌های شبه انسانی هستند که علاوه بر توانایی انجام طیف وسیعی از عملکردها می‌توانند در آینده دوست انسان شوند.

۱۳۹۱ شنبه ۶ آبان 8:20 | marand

نظرات : 3

  محققان در حال طراحی نسل پیشرفته‌ای از ربات‌های شبه انسانی هستند که علاوه بر توانایی انجام طیف وسیعی از عملکردها می‌توانند در آینده دوست انسان شوند.   لابراتوار بریستول و دانشگاه اسکس از جمله مراکزی هستند که در حال طراحی نسل پیشرفته از ربات های شبه انسانی بوده و می‌توانند در مأموریت‌های امداد و نجات، خنثی‌سازی بمب، تعمیرات نیروگاه‌های اتمی، عملیات نظامی و شناسایی، اعمال جراحی و حتی ورزش، انسان را همراهی کنند.   برخی از این ربات های شبه انسانی می توانند مانند انسان راه بروند، فوتبال بازی کنند، تا 20 کلمه را بر زبان بیاورند، به 40 زبان خارجی صحبت کنند یا با واکنش های صورت و دست با انسان تماس برقرار کنند. ربات iCub عملکردی مشابه یک کودک 3.5 ساله را داشته و می تواند نحوه یادگیری کودک در محیط را برای محققان مشخص کند. ربات Rovothespian نیز یک ربات قابل برنامه ریزی برای تقلید رفتار انسان و در حقیقت یک ربات بازیگر است. «جولز» و «ایوو» سرهای رباتیک شبه انسانی هستند که قادر به صحبت کردن و تغییر دادن حالت چهره در واکنش به صدای انسان هستند. ربات Nao‌ نیز از توانایی راه رفتن و واکنش به صدای انسان برخوردار است. دکتر لوروپلوس، محقق ارشد لابراتوار رباتیک بریستول تأکید می کند: در طراحی بسیاری از ربات‌ها از طبیعت الهام گرفته شده و طبیعت بسیاری از مشکلات پیش روی مهندسان در امر طراحی را بر طرف کرده است. این ربات ها قادر به انجام طیف وسیعی از عملکردهای نسبتا پیچیده هستند. برخی از ربات ها مانند «ماهی رباتیک» حرکاتی مشابه ماهی طبیعی داشته و می تواند آلودگی آب دریاچه ها را شناسایی کند و برای هدایت و خارج کردن ماهیان از مناطق آلوده مورد استفاده قرار بگیرد. ربات های پرنده نیز که با الهام از پرندگان و حشرات طراحی شده اند، دارای کاربردهای نظامی و شناسایی هستند. ربات های دیگری مانند Shrewbot و SCRATCHbot مجهز به سبیل‌های حساسی هستند که در مأموریت های امداد و نجات و جست‌وجو در غارها کاربرد دارند. ربات EcoBot III با تغذیه از پساب فاضلاب شارژ می‌شود. فاضلاب شامل مواد مغذی برای شارژ سلول‌های سوخت ربات و تولید برق هستند.

دستکش برای تایپ

۱۳۹۱ شنبه ۶ آبان 8:16 | marand

نظرات : 1

  بهترین پیشنهاد برای امکان تایپ سریع و آسان در حال حرکت، طراحی صفحه کلید بر روی دستکش است.   طی سال‌های اخیر طرح‌های مختلفی از صفحه کلید رایانه ارائه شده است، اما در بیشتر این طرح‌ها امکان استفاده در هنگام راه رفتن یا با یک دست در نظر گرفته نشده است.   محققان دانشگاه آلاباما به سرپرستی «جیاک لیو»، دستکش صفحه کلید مجهز به حروف پرکاربرد الفبای انگلیسی را طراحی کرده‌اند. دستکش صفحه کلید Gauntlet دستگاهی هوشمند با عملکرد یک صفحه کلید بی‌سیم است؛ کاربر با فشار دادن انگشت شست بر روی هر کدام از انگشتان دیگر می‌تواند متن مورد نظر را تایپ و با انجام یک حرکت کشیدن می‌تواند متن را پاک کند. داده‌های صفحه کلید از طریق بلوتوث برای رایانه، تبلت، تلفن همراه هوشمند یا هر دستگاه دیگری ارسال می‌شود. این دستکش صفحه کلید علاوه بر کارآیی برای افراد معلول می‌تواند در کاربردهای نظامی، هنگام بازی یا ساخت موسیقی با استفاده از یک «سینت سایزر» مورد استفاده قرار گیرد. محققان دانشگاه آلاباما قصد دارند با ثبت این اختراع، مراحل تولید و عرضه تجاری دستکش صفحه کلید Gauntlet را بزودی آغاز کنند.

اخبار بیوتکنولوژی

۱۳۹۱ شنبه ۶ آبان 8:11 | marand

نظرات : 1

طي سال‌هاي گذشته، محققان به پيشرفت‌ قابل توجهي در زمينه‌هاي زيست‌شناسي، الكترونيك و ژنتيك انسان دست يافته‌اند و به كمك آنها توانسته‌اند، ابزارهاي جديدي را براي محافظت و ارتقاي سلامت بشر به خدمت بگيرند. فناوري‌هاي پزشكي و تجزيه اطلاعات پيچيده، از محدوده‌هاي سنتي بيمارستان‌ها و آزمايشگاه‌ها فراتر رفته و وارد زندگي امروزي بشر شده‌ است.   پزشكان آينده قادر خواهند بود، به جاي انجام آزمايش‌هاي مختلف باليني و آزمون و خطا روي انسان، از اين ابزارها براي بررسي دقيق بيماران و درك ميزان پاسخگويي فرد به درماني خاص استفاده كنند. پيشرفت‌هاي صورت گرفته در كوچك‌سازي‌ تراشه‌هاي رايانه‌اي، مهندسي زيستي و علوم مواد، زمينه را براي توليد ابزارها و وسايل نوين كاربردي فراهم كرده كه مي‌توانند جايگزين ارگان‌هاي حياتي بدن مانند چشم يا لوزالمعده شده، يا به عملكرد بهتر آنها كمك كنند.   انقلابي بزرگ در دنياي ژن‌ها   كار جمع‌آوري اطلاعات كامل براي ايجاد يك انسان ـ كه حدود 20 سال پيش آغاز شد ـ بسيار زمانبر و پرهزينه بود. در نهايت حدود سال 2003، نخستين توالي ژنوم انساني تهيه شد، ولي اين پيشرفت مهم هنوز نياز به تحقيق و بررسي دارد. شكاف‌هاي زيادي در نقشه وراثت انسان وجود دارد كه سرنوشت ژنتيك بشر را تعيين مي‌كند و بايد اين خلأ‌ها پر شود. محققان جعبه‌اي را در ابعاد يك دستگاه پرينتر اختراع كرده‌اند كه توالي كامل ژنتيك يك نفر را در عرض چند ساعت در اختيار شما قرار مي‌دهد و هزينه آن با هزينه خريد يك تلويزيون پلاسماي شيك برابري مي‌كند. پزشكان از اين طريق مي‌توانند بيماري‌هاي قلبي و سرطان يا بيماري‌هاي وابسته به ژنتيك فردي را درمان كنند، ولي اين روش بيش از حد توسعه‌يافته و گاهي افراد قادر به درك آن به عنوان يكي از ابزارهاي پزشكي نيستند. مشكل اصلي اين است كه اين فناوري، سريع‌تر از توانايي درك پزشكان از نتايج به دست آمده رشد كرده است. به عنوان مثال، پزشكان بايد الگوي ژنتيك يك فرد را با الگوهاي ژنتيك افراد مختلف مقايسه كنند تا الگوهاي شاخص بيماري و الگوهاي سالم را تشخيص دهند. بعلاوه بسياري از بيماري‌ها بر اثر جهش‌هاي ژنتيك نادر اتفاق افتاده‌ است كه هنوز شناسايي نشده و همانند معمايي حل نشده باقي مانده‌ است.   ديد مصنوعي با چشم زيستي   نبود امكانات مناسب با شرايط نابينايان در جامعه، بزرگ‌ترين معضلي است كه نابينايان با آن دست به گريبان‌اند. كاشت يك تراشه الكتريكي نازك در چشم، به موفقيت قابل توجهي انجاميده است. كاشت اين ريزتراشه در افرادي كه گيرنده‌هاي نوري شبكيه چشم آنها صدمه ديده، جايگزيني براي اين خلأ خواهد بود. با كمك اين تراشه افراد نابينا قادر خواهند بود، نامه‌هاي نوشته شده با كلمات درشت را بخوانند، به افراد نزديك شده و افراد را تشخيص دهند. در ماه‌هاي اوليه طراحي و استفاده از اين تراشه، محققان مجبور بودند به دليل احتمال بروز عفونت پوستي، آن را پس از سه ماه خارج كنند. اين تراشه از طريق يك بسته باتري خروجي جيبي در چشم از طريق كابل كوچك متصل به پوست، تقويت مي‌شد كه زخم بزرگي را در پوست ايجاد مي‌كرد. علاوه بر اين، افرادي كه از اين تراشه استفاده مي‌كردند، بايد نزديك مانيتوري قرار مي‌گرفتند كه به طور بي‌سيم فركانس تكانه‌هاي الكتريكي را كنترل كند. رفته‌رفته محققان اين تراشه را پيشرفته‌تر و قابليت حمل آن را بهتر كردند. گيرنده‌هاي نوري مصنوعي ممكن است، در هر نوع نابينايي ناشي از نقص در گيرنده‌هاي نوري مفيد باشد، ولي در مواردي چون آب سياه يا ضعف عصب بينايي مؤثر نخواهد بود. گروه ديگري از محققان از پيوند شبكيه در اصلاح نابينايي استفاده كردند كه با وجود عملكرد متفاوت، التهاب رنگدانه‌هاي شبكيه را درمان مي‌كند حتي برگرداندن اين حد از قدرت بينايي هم ارزشمند است و هزينه گراني را شامل مي‌شود به طوري كه اين روش درماني براي هر چشم حدود صد هزار دلار هزينه در بر دارد و اميد مي‌رود روش پيوند شبكيه در سال‌هاي آينده به طور گسترده مورد استفاده افراد نابينا قرار گيرد.   سرطان را در نطفه خفه كنيم   مهندسان زيستي در حال توليد نانو ذرات مهندسي شده‌اي براي شناسايي سلول‌هاي سرطاني در نخستين مراحل هستند. محققان به اين نتيجه رسيده‌اند كه ذرات ريز نانويي قادرند بزرگ‌ترين مشكل پزشكي را حل كنند. اين ذرات به اندازه‌اي ريزند كه حدود 500 ذره از آنها را مي‌توان روي پهناي يك رشته مو قرار داد. دانشمندان با كار روي اين ذرات در تلاشند تا با فرستادن داروها به قسمت‌هاي خاصي از بدن، تصاوير دقيق‌تري از اندام‌هاي داخلي به دست آورند. در حال حاضر محققان از اين ذرات به منظور شناسايي سلول‌‌هاي سرطاني نهفته استفاده مي‌كنند. وسايل تصويربرداري استانداردي كه در حال حاضر وجود دارند زماني تومورها را شناسايي مي‌كند كه تا حد كافي براي تشخيص در اسكن بزرگ شده باشد. نانو ذرات قادرند يك سلول سرطاني را در نمونه‌اي از 10 ميليون سلول سالم شناسايي كنند. آزمايش‌هايي كه روي نانو ذرات در شناسايي تومورهاي سرطان سينه صورت گرفت، نشان داد كه داروهاي نانويي مي‌توانند، تومورها را تا صد برابر كوچك‌تر از زماني كه از طريق ماموگرافي قابل شناسايي هستند، تشخيص دهند. اين نانو ذرات كه به مواد ژنتيك يا پروتئين‌هاي خاص سرطاني مجهز شده‌اند، مي‌توانند به پزشكان در تمايز رشد تومورهاي بدخيم و التهاب‌هاي طبيعي يا زخم‌هاي خوش‌خيم كمك كنند. پژوهشگران بتازگي توانسته‌اند نانو ذراتي طراحي كنند كه قادرند وجود عروق خوني تازه تغذيه‌كننده و كمك‌كننده به رشد تومورها را رديابي كرده، تشخيص دهند. رشد چنين عروق خوني عموما در بافت‌هاي غيرسرطاني به چشم نمي‌خورد. اين فناوري جديد به پزشكان كمك مي‌كند تا از سرعت رشد تومورهاي سرطاني و تهاجمي بودن درمان‌ها مطلع شوند. محققان به عنوان نمونه، روي سرطان روده بزرگ كار مي‌كنند و از نانو ذرات ساخته شده از طلا و سيليسيوم استفاده و مولكول‌هايي را اضافه كردند كه ذرات را در سلول‌هاي سرطاني خاص جاي‌گذاري مي‌كنند. زماني كه مولكول‌هاي هدف به توموري در روده بزرگ اتصال پيدا مي‌كند، مواد معدني نانو ذرات نور را از اندوسكوپ ويژه جدا مي‌كند و تسليم سرطان مي‌شود. همچنان آزمايش روي توليد نانو ذراتي كه مشخص كردن تومورها در ام ‌آر ‌آي و ساير اسكن‌ها و حتي فرستادن داروي سرطان را به‌طور همزمان انجام دهند، ادامه دارد. اين فناوري درصد موفقيت‌آميز بودن درمان و تاثير درمان در محل مورد نظر را به پزشكان نشان مي‌دهد.   ابزارهاي هوشمند قابل كاشت   مهندسان زيست پزشكي مانيتورهاي كوچك و قابل كاشتي توليد كرده‌اند كه بهترين روش درمان ناراحتي‌هاي مزمن بيماران قلبي و ديابتي را تشخيص مي‌دهد. برخي از اين ابزارها كه اطلاعات را به طور بي‌سيم از مناطق اصلي بدن يا خون به دريافت‌كننده‌هاي خارجي مخابره مي‌كند، به طور باليني در حال آزمايش هستند. در نهايت مانيتورهاي كاشته شده نقش بسيار فعالي در روند درمان ايفا كرده، نه تنها به خودي خود وضع خطرناك بي‌نظمي‌هاي قلبي را تشخيص مي‌دهند، بلكه بيمار را به زندگي برمي‌گردانند.   تشخيص حملات قلبي: يكي از اين ابزارها، مربوط به پيش‌بيني حملات قلبي است. اين دستگاه به اندازه دستگاه تنظيم‌كننده ضربان قلب است و ضربان قلب را بدقت مورد بررسي قرار مي‌دهد و به گونه‌اي تنظيم شده كه الگوي غيرعادي قلب مانند افزايش سريع ضربان يا ضربان غيرمنظم را در افرادي كنترل مي‌كند كه از حملات قلبي جان سالم به در برده و در معرض حملات بعدي هستند، ولي فاقد دستگاه تنظيم‌كننده ضربان قلب‌اند. چنانچه دستگاه، وقوع حمله قلبي ديگري را خبر دهد، شروع به لرزش كرده، پيجر خارجي صدا مي‌كند و خاموش و روشن مي‌شود و به بيمار و ديگران هشدار مي‌دهد كه به دنبال كمك باشند. براي اين كه دستگاه علامت هشدار اشتباه ندهد، بايد ظرف كمتر از يك دقيقه و قبل از مخابره علامت هشدار، اين سيگنال اشتباه شناسايي شود. جزئياتي را كه اين دستگاه از وضع قلبي بيمار جمع‌آوري كرده، مي‌توان به صورت بي‌سيم براي تجزيه و تحليل اطلاعات به كامپيوتر انتقال داد. در صورتي كه مانيتور هنگام فرستادن نتايج ثبت شده ضربان قلب به پزشك، علائم ايست قلبي يا بي‌نظمي‌هاي خطرناك ضربان قلب را دريافت كند، اين فناوري تركيبي به دستگاه اجازه مي‌دهد جريان الكتريكي به قلب بفرستد.   ميزان غيرطبيعي قند خون: سنسور جديد قابل كاشت قند خون مي‌تواند، روزانه ميليون‌ها بيمار ديابتي را به طور غيرمستقيم و بي‌سيم به سيستم كنترل‌كننده متصل كند. اين دستگاه زير پوست بيمار ديابتي قرار گرفته، ميزان قند را كه با ميزان قند خون او رابطه نزديكي دارد، به طور مرتب بررسي مي‌كند. نتايجي كه اين دستگاه به دست مي‌آورد، بسيار دقيق است و نسبت به كنترل قند از طريق آزمايش خون، اطلاعات كامل‌تري از وضع بيمار براي تجويز دوز و زمان‌بندي انسولين در اختيار پزشك قرار مي‌دهد. از طرف ديگر به دليل قرار گرفتن سنسور زير پوست، نگهداري از آن نسبت به مانيتورهاي خارجي آسان‌تر است. از آنجا كه درمان بيماري‌هاي مزمني چون ديابت در گرو بررسي و كنترل مداوم، تشخيص و به حد مطلوب رساندن سيگنال‌هاي ارسالي از دستگاه است، داشتن يك وسيله بي‌سيم كه اطلاعات بسياري را با صرف هزينه كم ارائه كند، نتايج بسيار خوبي به همراه خواهد داشت. سنسورهاي بي‌سيم در آينده عملكرد دقيق‌تري پيدا خواهند كرد. محققان ابزار باريك و قابل انعطافي ساخته‌اند كه همانند خالكوبي موقت روي پوست يا داخل بدن عمل مي‌كند و اطلاعات به دست آمده از ضربان قلب، انقباضات عضلاني و حتي امواج مغزي را جمع‌آوري مي‌كند. بزودي تركيب دستگاه‌هاي كنترل‌كننده بي‌سيم اندام‌هاي داخلي با قابليت انعطاف و جايگيري كه داخل بدن دارند، اطلاعات لحظه‌اي را درخصوص شرايط مزمن بيماري و درصد دشواري مديريت اين وضع در اختيار بيمار و پزشك معالج قرار خواهند داد. تشخيص بيماري‌هاي رواني با آزمايش خون محققان در تلاشند، به متخصصان روان‌شناس كمك كنند كه برخي اختلالات شديد رواني همچون شيزوفرني و افسردگي را با روشي جديد تشخيص دهند. اين گروه از محققان، حدود 15 سال روي خون و مغز بيماران مبتلا به شيزوفرني و اختلال دوقطبي كار كرده و در اين مدت دنبال پروتئيني بودند كه پديدآورنده چنين حالات رواني در اين دسته از بيماران بود. محققان از مولكول‌هاي موسوم به شاخص‌هاي زيستي به‌عنوان روشي عملي‌تر نسبت به روش‌هاي معمول به منظور شناسايي بيماري‌هاي رواني استفاده مي‌كنند و تشخيص آن از رفتارهاي خود بيماران صورت مي‌گيرد. اگرچه اين شاخص‌هاي زيستي، يك نوع روش تشخيصي براي بيماري‌هاي مزمن به شمار مي‌رود، در شناسايي ديابت و بيماري‌هاي قلبي موثر نيست، ولي راه بسيار موثري در تشخيص بيماري‌هاي رواني محسوب مي‌شود. در آينده‌اي نزديك، شاخص‌هاي زيستي جزء لازم و جدايي‌ناپذير ابزارهاي تشخيصي متخصصان روان‌شناس به شمار مي‌رود. محققان بافت مغزي مردان و زنان مبتلا به شيزوفرني را كه جان خود را از دست داده بودند، مورد بررسي قرار دادند. آنها دريافتند كه بافت مغز افراد سالم در مقايسه با افراد مورد مطالعه مبتلا به شيزوفرني از افزايش يا كاهش 50 نوع پروتئين رنج مي‌برد. 19 نوع از اين پروتئين‌ها در عملكرد مولكول‌هاي توليدكننده انرژي در سلول دخيل هستند. يافته‌هاي ديگر حاكي است، نورون‌هاي مغز افراد مبتلا به شيزوفرني قادر به استفاده موثر از قند خون نبوده، از مولكول متفاوت ديگري به‌عنوان منبع انرژي بهره مي‌برد. پژوهشگران سال 2006 تفاوت‌هاي مشابه زيست شيميايي را در مايع مغزي نخاعي و خون افراد زنده مبتلا به شيزوفرني يافتند. در نهايت توانستند با دقت 80 درصدي در خون افراد مبتلا به شيزوفرني و افراد سالم، تفاوتي به ميزان 51 پروتئين بيابند. اين گروه از شاخص‌هاي زيستي حاوي هورمون استرس كورتيزول و پروتئيني هستند كه رشد نورون‌هاي جديد را به عنوان برقراركننده ارتباطات تازه بين نورون‌هاي موجود ايجاد مي‌كنند بنابراين آزمايش خون موسوم به «وري سايك» ميزان پروتئين‌هاي مختلف شناسايي شده را اندازه‌گيري و به تشخيص شيزوفرني كمك مي‌كند. اگرچه اين آزمايش خون هنوز از سازمان غذا و داروي آمريكا مجوز رسمي دريافت نكرده، ولي پزشكان اين مجوز را دارند كه به عنوان بخشي از روند تشخيصي از آن استفاده كنند. از سوي ديگر، برخي محققان آزمايش شاخص زيستي ديگري براي تشخيص بيماري افسردگي ابداع كرده‌اند كه اختلالات شديد افسردگي را بدقت تشخيص مي‌دهد. اين آزمايش، در خون افراد به دنبال 10 شاخص زيستي مي‌گردد. منبع:

ضربان قلب، موسیقی مناسب

۱۳۹۱ شنبه ۶ آبان 8:0 | marand

نظرات : 1

محققان دانشگاه ویرجینیا موفق به ابداع سیستمی شده‌اند که بر اساس ضربان قلب، موسیقی مناسب را هنگام ورزش کردن پخش می‌کند.   دستگاه ساخته شده، بطور خودکار، ریتم قلب و تمرین ورزشی را از طریق یک هدفون که به ضربان قلب گوش کرده و آهنگ‌های مناسب را انتخاب می‌کند، تنظیم خواهد کرد.   این محققان میکروفونی را در هدفون‌های دستگاه نصب کرده‌اند که ضربان شریان موجود در گوش فرد را می‌سنجد. این داده‌ها در ترکیب با سطوح فعالیت، با استفاده از یک شتاب‌سنج، از طریق اینترنت، به یک موتور پیشنهادی ارسال شده و آهنگ بعدی را بر اساس ضربان قلب کنونی و حالت دلخواه انتخاب می‌کند. البته این سیستم تنها برای افزایش ضربان قلب نیست و می‌تواند برای آرام کردن فرد با کاهش ضربان قلب با موسیقی آرام برنامه‌ریزی شود. این فناوری در زمان استفاده بر اساس تغییرات مشاهده شده در پی آهنگهای پیشنهادی، با موسیقی‌های تاثیرگذار بر ضربان قلب کاربر آشنا می‌شود. عوامل محیطی نیز در این الگوریتم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بدین معنی که موسیقی پخش شده در زمان نشستن فرد با موسیقی زمان پایان حرکات ورزشی متفاوت است. این کار قرار است ماه آینده در نشست SenSys در تورنتوی کانادا ارائه شود.

مدیریت و اتوماسیون در آزمایشگاه ها

۱۳۹۱ شنبه ۶ آبان 7:54 | marand

نظرات : 0

امروز دنیای پیشرفت و تکنولوژی در هر زمینه ای وارد شده است و خواسته و ناخواسته رشته ما و آزمایشگاه های طبی هم از این قاعده مستثنی نبوده اند. امروزه در ایران آزمایشگاهها به نظرم تنها کپی برداری فرهنگ صادره آزمایشگاهی آمریکا و غرب هستند و تا به حال من خلاقیت یا نوآوری جدید در این زمینه به غیر چند برنامه آزمایشگاهی ندیده ام و این یکی از بحث های چالش برانگیز این رشته در آینده خواهد بود. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد یا همکاران خود ما و یا حتی خودمان، به علت عدم آگاهی کامل نسبت به دنیای مجازی و سیستم های رایانه ای نتوانسته باشیم کاری را در این زمینه به خوبی انجام دهیم. برای خود من که خیلی پیش اومده هست که برای مثال برخی از آزمایشگاه ها مشکل تایپ کردن دارند!! نمیدونم این تقصیر ما  هست یا در این زمینه اطلاع رسانی کافی تو دانشگاه ها و به قول آکادمیک تر آموزش کافی کالجی برای دانشجویان تدارک دیده نمی شود. به هر دلیلی من آزمایشگاهی باید نسبت به این امر آگاهی کامل داشته باشم تا بتونم با تکیه بر توانایی های تئوری و عملی خودم از این نرم افزار ها، رایانه ها، سیستم های رایانه، اتوماسیون های اداری، دنیای مجزای و اینترنت و... به نحو احسن برای هر چه بهتر شدن تشخیص طبی استفاده کنم. همه ما هر روز از سیستم های ثبت و نگه داری داده های آزمایشگاهی برای کارهای روتین آزمایشگاهی استفاده می کنیم ولی همان طور که می دونید در این زمینه کم و کاستی ها خیلی زیادی داریم و می توانیم در این زمینه بومی سازی کنیم و بسیاری از نیاز های آزمایشگاهی خودمان را با کمک از فناوری حل کنیم ولی در این زمینه کمبود هایی هست که یکی از اونها آموزش دانشگاه ها است که در این زمینه اصلا هیچ واحدی تو دانشگاه ها ( به غیر اون 3 واحد آشنایی با کامپیوتر که اصلا به هیچ دردی هم نمی خوره ) ارائه نمی شود. براتون چند تا نمونه میارم:بحث کنترل کیفی یکی از مباحث اساسی هر آزمایشگاهی است و امروزه تقریبا همه آزمایشگاه های بزرگ از نرم افزار های گوناگونی برای تهیه نمودار ها و همچنین کنترل کیفی نمونه های خود استفاده می کنند ولی آیا تا به حال از خودمان پرسیده ایم که برای هر چه بهتر شدن این نمودار ها با توجه به شرایط کشورمان و آزمایشگاه خود چه کارهایی می شه انجام داد؟ آیا هزینه ما با کار ما تناسب دارد؟ آیا کارفرما این نرم افزار یا در بعد بزرگتر سامانه آموزش و توانایی لازم در این زمینه را دارد؟ درسته همه بچه ها اطلاع تئوری دارند که این اساس هست ولی وقتی توانایی استفاده از ابزار را به نحو احسن - به خاطر عدم آشنایی یا عدم اطلاع و .. - نداشته باشیم آیا به اهداف آزمایشگاه خود خواهیم رسید؟ شاید در کوتاه مدت جواب مثبت باشد ولی برای افرادی که به موفقیت می اندیشند این یک مشکل اساسی خواهد بود. نمونه دیگر در این زمینه سایت ها و پرتال های آزمایشگاهی است. در کشور های دیگر با توجه به شرایط خودشان استفاده از اینترنت به خاطر صرفه جوئی در وقت و هزینه و ... راه بسیار خوبی برای پیگیری درمان و گزارش جواب تست های تشخیصی است. امروزه هم در کشور ما کم کم این فرهنگ مجازی کششی به این سمت و سو دارد و آزمایشگاه ها باید به این نیاز پاسخ دهند. استفاده از سایت ها به عنوان تربیون خبری و اطلاع رسانی آزمایشگاه، ارجاع مراجعه کنندگان به سایت برای کسب اطلاعات و شرایط آماده سازی برای آزمایش، جواب گوئی آنلاین از طریق سایت و سامانه تلفن یا پیامک، تور های مجازی برای هر آزمایشگاه، استفاده از سایت برای کاهش هزینه های پاسخ گوئی و ... تنها مثال هایی هست که هر آزمایشگاهی می تواند در زمینه فناوری و اتوماسیون از آنها استفاده کند. امروزه برخی از آزمایشگاه ها به این سمت و سو حرکت می کنند ولی جا برای پیشرفت و استفاده از این امکانات در کشور بسیار زیاد است و به قطعیت یقین ما دانشجویان قطعات بسیار مهم این پازل هستیم. اما راه حل این قضیه چیست؟ همیشه می گن کارو باید از ریشه درست و حسابی انجام داد تا بعدا مشکلی پیش نیاد. آموزش کافی در دانشگاه ها که امروزه اصلا در این زمینه هیچ کار مفیدی به غیر از کارگاه های سرچ و جستجو و ... انجام نمی گیرد در حالی که دانشجو باید نسبت به بیوانفورماتیک که امروزه یک رشته ای کاملا جدا شده است آگاهی کاملی داشته باشد. بعد اینکه خود آزمایشگاه ها برای بهبود ران های کاری خود و همچنین کاهش هزینه ها و وقت به ارزش و اهمیت استفاده از این فناوری های در آزمایشگاه آگاه شوند و در آخر هم خود فعال آزمایشگاهی و یا خود آزمایشگاه نسبت به آموزش حرفه ای اقدام کنند. به هر حال خواسته یا ناخواسته پیشرفت و کیفیت عالی در آینده نسیب آزمایشگاه هایی هست که بتوانند از فناوری بومی خود در کنار اطلاعات تئوری تکنسین های خود استفاده کنند. تنها من چند بعد از این بحث بسیار گسترده را مطرح کردم دوست دارم شما هم نظرات خودتون را به عنوان عضوی از جامعه علوم مطرح کنید تا شاید در آینده گشایشی در این زمینه باشد. موفق باشید

نظرات

نظرات :