جلوگیری از سکته

۱۳۹۸ دوشنبه ۱۵ مهر 6:3 | DONYA66

نظرات : 0

 با نوشیدن یک لیوان آب قبل از خواب اجازه دهید بدنتان در طول شب ریکاوری شود. و با خوردن آب در ساعت 8 صبح موتور بدنتان را روشن و از غلظت خون و سکته جلوگیری نمایید.

نظرات

نظرات :