نوشته ها

 • هیچگاه بایک نادان جروبحث نکن زیراآنان که شمارانظاره می کنند نادانترازآن هستند که تشخیص درست دهند . . .

  ۱۳۹۲ شنبه ۲۶ بهمن | 23:0 | reallove

 • نه ازخودت تعریف کن ونه بدگویی ، زیرا اگرتعریف کنی نمی پسندند واگر بدبگویی تورابیش ازآنچه اظهارمی کنی بدمی پندارند . . .

  ۱۳۹۲ شنبه ۲۶ بهمن | 22:59 | reallove

 • اگرقرارباشد به طرف هرسگی که پارس میکند سنگ پرتاب کنی هرگزبه مقصد نمیرسی . . .

  ۱۳۹۲ شنبه ۲۶ بهمن | 22:59 | reallove

 • آنهایی که غم کمتری دارند با خودنمایی بیشتری می گریند. . .

  ۱۳۹۲ شنبه ۲۶ بهمن | 22:57 | reallove

 • گناه را به گردن دنیا و دیگران نگذاریم, کوتاهی از همت و کوشش ماست...

  ۱۳۹۲ شنبه ۲۶ بهمن | 22:56 | reallove

 • به سلامتی پدری که «نمی‌توانم» را در چشمانش زیاد دیدیم، ولی از زبانش هرگز نشنیدم… به سلامتی پدری که طعم پدر داشتن رو نچشید، اما واسه خیلی‌ها پدری کرد… به سلامتی پدری که لباس خاکی و کثیف می‌پوشه، میره کارگری برای سیرکردن شکم بچه‌اش، اما بچه‌اش خجالت میکشه به دوستاش بگه این پدرمه… به سلامتی اون پدری که شادی‌ شو با زن و بچش تقسیم می‌کنه اما غصه‌ شو با سیگار و دودش… به سلامتی پدری که کف تموم شهرو جارو میزنه که زن و بچش کف خونه کسی رو جارو نزنن…

  ۱۳۹۲ شنبه ۲۶ بهمن | 22:47 | reallove

 • این روزها.... همه ادعا دارند طعم خیانت را چشیده اند... همه ادعا دارند که بدی را به چشم دیده اند... همه ادعا دارند که تنهایی را کشیده اند... پس کیست که این دنیا را به گند کشیده است...؟!!!!!

  ۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۹ آبان | 0:7 | reallove

 • ماهی ها از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند، خدا دریا را بر آنها آرام کرد و ماهی ها خودرا اسیر صیاد دیدند،تلاطم زندگی حکمت خداست. ازخدا دل آرام بخواهیم نه دنیای آرام.

  ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۶ آبان | 21:51 | reallove