نوشته ها

  • " ما بيشتر از اين مي توانيم "

    ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۶ فروردين | 12:13 | nabilkhosravi

  • گاهي دلم ميخواهد دمپايي هايم را مانند كودكيم تا به تا بپوشم .تا ببينم ايا هنوز هم كسي حواسش به من هست يا نه؟؟

    ۱۳۹۲ پنج شنبه ۱۸ مهر | 10:13 | neshtiman