دو راه جلوگیری از سکته مغز

با این دو روش جلوی سکته مغزی که بر اثر فشار خون بالا اتفاق میافتد را بگیرید.

مشاهده
ویتامین دی ۳ و اثرات ضروری و حیاتی آن بر بدن انسان

مصرف ویتامین دی ۳ برای بدن خیلی ضروری و حیاتی است و بایستی میزان آن را در بدن با خوردن مواد غذایی مغذی و مکمل های حاوی ویتامین دی 3 بین ۵۰ تا ۱۰۰ نانو گرم بر ام ال حفظ کرد. کافی است با یک آزمایش ساده Vitamin D3 در آزمایشگاه از وضعیت ویتامین دی 3 بدن تان آگاه شوید.

مشاهده