تقویت ریه و افزایش سطح اکسیژن‌ گیری خون برای درمان عوارض ریوی | دکتر حسین خیراندیش

"استاد حسین خیراندیش" پیشکسوت طب سنتی کشورمان به چند روش ساده برای تقویت ریه و افزایش سطح اکسیژن‌گیری خون می‌پردازد همچنین نحوه استفاده از یک قلیان بدون دود و تنباکو برای تقویت ریه و درمان عوارض ریوی را آموزش می‌دهد:

مشاهده
در زندگي بايد هدف داشت و از سختي ها و مسائل نبايد ترسيد و در هر حال بايد شكرگزار بود

زندگي با همه مسائل و سختي هايش زيباست چون مواجه شدن با آنها نشانه زنده بودن و زندگي كردن است. بايد هميشه شكرگزار باشيم. بايد با اهداف مان زندگي كنيم. بايد براي همه كارهايمان مسئول باشيم.

مشاهده
وانت هواپيما را نجات داد|PLANE SAVED BY TRUCK

وانت هواپيما را نجات داد|PLANE SAVED BY TRUCK

مشاهده
تنفس سلولی|Cell Respiration

مراحل تنفس سلولی و استفاده از گلوکز به عنوان منبع انرژی

مشاهده
چرخۀ کربس|Krebs Cycle

فرایند چرخه اسید سیتریک

مشاهده
پیام رسانی سایتوکاین ها|Cytokine Signaling

نحوه مخابره پیام سایتوکاین ها به درون هسته سلول و فعال کردن روند نسخه برداری

مشاهده
تقسیم میوز | Meiosis - cell division

تقسیم میوز و چگونگی تشکیل سلول هاپلوئید از سلول دیپلوئید

مشاهده
گسترش رده سلولی لمفوسیت های T | T Cell Development

روند بلوغ و تمایز لمفوسیت های T در بافت لمفاوی تیموس

مشاهده
افتراق گلبول های سفید خون | Hematology WBC

شناسایی و افتراق گلبول های سفید خون

مشاهده
گليكوليز | Glycolysis

مراحل تبديل قند به پيروات در مسير گليكوليز

مشاهده
اشکال مختلف ساختمان ویروسها|Viruses

ساختار مختلف ویروس ها و باکتریوفاژها

مشاهده
فیکس کردن یک اسمیر باکتریایی به کمک حرارت|Heat Fixing a bacterial culture to a slide

تهیه اسمیری از کشت یک باکتری روی لام و فیکس کردن آن با حرارت ملایم

مشاهده
تنظیم میکروسکوپ| Using the Oil Immersion Lens

نحوه تنظیم میکروسکوپ برای مشاهده میکروارگانیسم ها روی عدسی روغنی

مشاهده
عرضه آنتی ژن به لمفوسیت های T کمکی|Interaction of Antigen Presenting Cells and T Helper Cells

عرضۀ آنتی ژن توسط سلول های عرضه کننده به لمفوسیت های T کمکی توسط MHC II

مشاهده
تفسیر محیط TSI در میکروب شناسی|Triple Sugar Iron agar slants

رفتار باکتری های مختلف در محیط تریپل شوگر آیرون آگار و تفسیر نتایج حاصل از رشد آنها

مشاهده