نوشته ها

  • به نام خدای آفریننده یکتا . یا علی گفتیم و عشق آغاز شد . این اولین دیوار نوشت وب سایت فاسکو می باشد

    ۱۳۸۸ چهارشنبه ۱۶ دي | 19:50 | shahram