M. Gypseum 40x

M. Gypseum

نظرات تفسیری کاربران

  • ميكروسپوروم جيپسئوم قارچي است خاك دوست،موحمله مي كند ودر اطراف ساقه مو كونيدياهاي متوسط به طور پراكنده وزنجيروار يااكتوتريكس ايجاد مي كند.در اثر تابش چراغ وود به ندرت موها ايجاد فلورسانس مي كنند.وهمچنين اين قارچ به پوست بي مو حمله مي كند وبه صورت ميسليوم هاي منشعب با تيغه مياني در داخل سلولهاي پوست ديده مي شود.اين قارچ مورا در داخارج از بدن سوراخ مي كند

    1391/09/19 | mahdi_davarpanahm

    5

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.