Gram stain of Bacillus cereus

Large, Gram-positive rods in chains

نظرات تفسیری کاربران

  • باسیل گرم مثبت اسپورزا که اغلب به صورت زنجیره ای دیده می شوند و عامل مسمومیت غذایی در انسان می شوند . با استفاده از تست عدم حرکت ، عدم همولیز و کلنی های براق موکوئیدی در محیط بی کربنات می توان آن را از باسیلوس آنتراسیس تشخیص داد.

    1391/09/11 | Afsaneh Poursalehi

    2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.