Berger disease

This is IgA nephropathy (Berger disease). The IgA is deposited mainly within the mesangium, which then increases mesangial cellularity as shown at the arrow. Patients with IgA nephropathy usually present with hematuria

نظرات تفسیری کاربران

 • در این بیماری رسوب IgAدر کلیه منجر به التهاب کلیه میشود.در ادرار این افراد خون دیده میشود.در 25 درصد بیماران در ایرن شرایط احتمال Kidney failure وجود دارد

  1391/08/24 | behnam91

  3

 • بيمارى برگر، نفروپاتى (IgA (Berger's Disease, IgA Nephropathy شايع‌ترين علت هماچورى راجعه با منشاء گلومرولى است و عمدتاً در مردان جوان ديده مى‌شود.  هماچوری ماکروسکوپیک با علائم شبه‌آنفلوآنزا عرضه مى‌شوند . در نمونه‌بردارى کليه در مزانژيوم رسوب منتشر IgA - اغلب با مقادير کمترى از IgG - و تقريباً هميشه C3 و پروپردين مشاهده مى‌شود ولى C1q و C4 ديده نمى‌شود. پيش‌اگهى متنوعى دارد. ۵۰ درصد بيماران در طى ۲۵ سال دچار ESRD مى‌شوند. مردان مبتلا به هيپرتانسيون و پروتئينورى شديد بالاترين خطر را دارند. این بیماری به ندرت در پیوندهای آلوگرافت عود میکند.

  1391/09/17 | farzaneh28

  3

 • بیماری برگر، نفروپاتی IGA شایعترین علت هماچوری راجعه با منشاء گلومرولی است و عمدتا در مردان جوان دیده می شود . هماچوری ماکروسکوپیک با علائم شبیه به انفولانزا. در نمونه برداری کلیه در مزانژیوم رسوب منتشر IGA ( اغلب با مقادیر کمتر از IgG) و تقریبا همیشه C3 و پروپردين مشاهده می شود ولی C1q و C4 دیده نمی شود . پیش آگهی متنوعی دارد. 50 درصد بیماران در طی 25 سال دچار ESRD می شوند. مردان مبتلا به هیپرتانسیون و پروتئینوری شدید بالاترین خطر را دارند. این بیماری به ندرت در پیوندهای آلوگرافت عود می کند.

  1391/09/17 | farzaneh28

  1

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.