NEUTROPHILS - LEFT SHIFT

Definition: Increased number of the band neutrophils or presence of less mature neutrophils in blood. Occurrence: normally not present Comment: Shift to the left to the promyelocyte stage in granulopoiesis. Also anisocytosis of erythrocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. segmented neutrophil 2. band neutrophil 3. neutrophil metamyelocyte 4. neutrophil myelocyte 5. promyelocyte

نظرات تفسیری کاربران

  • انحراف به چپ در رده نوتروفیلی :یعنی درصد زیادی ازهسته های  رده نوترفیلی بصورت کامل لوبوله نشده باشند.و حالت های باند و پرو بیشتر دیده شوند. که معمولا در عفونت های حاد باکتریایی و نیز در CML این رده سلولی دیده می شود.که در این لام RBC نیز مورفولوژی :هیپوکروم و نیز انیزوسیتوز مشاهده می شوند.

    1391/09/16 | farhad

    2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.