CMV

CMV can often be disseminated and involve a variety of organs, though the degree of organ failure from such involvement varies greatly. Seen here is a characteristic inclusion in liver

نظرات تفسیری کاربران

  • این ویروس می تواند در ارگانهای مختلفی منتشر شده و آنها را درگیر کند . این اسلاید به نظر می رسد که مربوط به کبد باشد. جزء هرپس ویروسها به شمار می آید و از نظر پاتولوژیک مشخصه کلاسیک شناخت CMV وجود سلولهای بزرگ ( سیتو مگالیک) حاوی انکلوزیونهای داخل هسته ای که در زیر میکروسکوپ نمائی شبیه به چشم جغد (OWL،S EYES) دارد و مشاهده آن قویا به نفع عفونت فعال CMV است.

    1391/09/06 | farzaneh28

    7

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.