CMV

CMV inclusions in lung are seen here microscopically

نظرات تفسیری کاربران

  • این ویروس بزرگترین عضو خانواده هرپس ویروسها به شمار می رود . توسط یک پوسته خارجی حاوی دو لایه لیپید احاطه شده است که حاوی پروتئنهای کد شده ویروسی می باشند و اهمیت زیادی از نظر طراحی واکسنهای ضد ویروس دارند. مشخصه CMV در بافتها سلولهای بزرگ حاوی انکلوزیونهای داخل هسته ای می باشند که در زیر میکروسکوپ نمائی شبیه به چشم جغد دارند. و مشاهده آنها قویا به نفع عفونت فعال CMV است.

    1391/09/20 | farzaneh28

    4

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.