Human immunodeficiency virus

Human immunodeficiency viral particles are seen at medium magnification in this electron micrograph. Note the central core and the outer envelope

نظرات تفسیری کاربران

  • ویروس HIV  از خانواده رترو ویروسها که این ویروسها ی پوشش دار دارای یک کپسید بیست وجهی و دو RNA یکسان به صورت خطی تک رشته ای در کنار یکدیگر می باشند کلمه رترو نیز به خاطر نسخه برداری معکوسی که ژنوم RNA را به DNAتبدیل می کند گذاشته اند همان طور که در شکل دیده می شود ویروس HIV دو لایه چربی در سطح خود به نام envelope دارد ( gp120 و gp40) که داخل آن ماتریکس، کپسید و دو RNA ویروس ( به شکل تیره در مرکز ) وجود دارد.داخل ویروس سه آنزیم RT ، انتگراز و پروتئاز نیز وجود دارد.

    1391/09/14 | Afsaneh Poursalehi

    2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.