Human immunodeficiency virus

Human immunodeficiency virus, viral particles are seen at low magnification adjacent to the cell surface in this electron micrograph

نظرات تفسیری کاربران

  • HIV به معنی ویروس نقص ایمنی انسان است . از خانواده رتروویروسها است. این ویروس در میکروسکوپ الکترونی به شکل دوازده وجهی با خارهای سطحی متعدد و دارای دو پوشش پروتئینی و غشائی میباشد. ویریون از سطح سلولهای آلوده جوانه می زند و به محیط بیرون آزاد می شود به همین دلیل است که این ویروس مرتبا پوشش خود را عوض میکند . در حال حاضر دو گونه HIV1 و HIV2 وجود دارند. هر دو باعث ایدز می شوند و راه انتقالشان یکی است اما نوع 2 مشکل تر منتقل می شود و معمولا منظور از HIV همان نوع 1 است.  

    1391/09/20 | farzaneh28

    3

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.