Tyrosine

Tyrosine crystals are usually seen as fine brownish needles. These can be associated with severe liver disease in humans, but they are very rarely seen in domestic animals

نظرات تفسیری کاربران

 • این کریستالها به صورت سوزنهای خیلی باریک با قدرت انکسار بالا میباشند که بصورت دسته یا خوشه دیده میشوند.دسته های سوزنی شکل اغلب سیاه به نظر می رسند بخصوص در مرکز.اما ممکن است در حضور بیلی روبین رنگ زرد به خود بگیرند.این کریستالها در هیدروکسید آمونیوم واسید هیدروکلریک محلول هستند.اما در اسید غیر محلول میباشد.این کریستالها را در بیماری شدید کبدی.تیروزینوز و بیماری ادراری Oasthouse میتوان دید

  1391/08/26 | behnam91

  4

 • از توضیحات تکمیلی شما متشکرم

  1391/08/26 | saremlab

  1

 • ازتوضيحات شمامتشكريم

  1391/08/26 | mehdi_turaji

  1

 • به ندرت در ادرار دیده میشود . در بعضی از بیماری ها ارثی مانند تیروزینوزیز و یا بیماری شربت افرا دیده می شوند . در افرادی که مشکلات عدیده کبدی دارند هم این اسید امینه ها دیده می شوند .

  1391/09/08 | farzaneh28

  3

 • کریستالهای تیروزین در ادرار به صورت کریستالهای ظریف ابریشمی به طور منفرد یا تجمعی دیده می شوند و به رنگ تیره هستند. در PH اسیدی رسوب نموده و در قلیا حل می شوند.

  1391/09/24 | samaneh-tavakkoli

  2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.