Colibacillosis in a piglet Escherichia coli

Colibacillosis. The small intestine is dilated and hyperaemic

نظرات تفسیری کاربران

  • کلی باسیلوزیز ناشی از باکتری اشیرشیا کولی در خوکچه که همانطور که دیده می شود روده کوچک بیش از اندازه باد کرده و بزرگ شده است. این باکتری اجزاء متعددی دارد که در بیماریزای آن نقش و شامل پیلی ، کپسول ،  دو نوع توکسین( ST و LT ) می باشند. در عفونت مجرای گوارشی ابتدا ارگانیسم به واسطه پیلی به سلولهای ژوژنوم و ایلئوم متصل می شود و به محض اتصال توکسنها را می سازند.  

    1391/09/20 | Afsaneh Poursalehi

    2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.