Escherichia coli

Medium-sized grey colonies. The colonies have a characteristic odour General characteristics: Gram-negative rods. Catalase-positive and oxidase-negative. Attacks sugars by fermentation and gas is produced. Motile. Mesophilic

نظرات تفسیری کاربران

 • اشرشياكولي جزباكتريهاي گرم منفي روده اي بوده كه در محيط مك كانكي وياEMBداراي جلاي فلزي مي باشدو جز شايعترين عفونتهاي ادراري بوده واز نظر گالري هم كاتالاز (+)،اكسيداز (-)،اندول(+)،متيل رد(+)،VP(-)،سيترات (-)،H2S(TSI(-)،اوره (-)،ليزين دكربوكسيلاز(+)،حركت(+)،لاكتاز(+)مي باشد

  1391/09/04 | mahdi_davarpanahm

  9

 • اشرشيا جزو باسيلهاي گرم منفي و فلور طبيعي روده انسان مي باشد گالاكتاز مثبت-اكسيداز منفي-در محيط قندي توليد گاز-حركت مثبت-

  در عفونت هاي دستگاه ادراري مخصوصا جنس مونث شايع ترين عفونت هاست-در محيط هاي كشت مكانكي و اي ام بي كلني ها جلاي فلزي به خود مي گيرند.

  1391/09/05 | farhad

  4

 • یک باسیل گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه، بیشتر سروتایپ ها بی آزارند و فلور نرمال روده اند که در تولید ویتامین k و جلوگیری از استقرار باکتریهای بیماریزا نقش دارند ولی برخی عامل ایجاد مسمومیت غذائی و اسهال و همچنین عفونت ادراری می شوند. این باکتری بی هوازی اختیاری است و در سطح محیط BA رشد کرده و کلنی های محدب و کروی به اندازه 2-1 میلیمتر با سطح صاف و به رنگ خاکستری با قوام آبدار تولید می کند. این باکتری در سطح EMB و مک کانکی به صورت کلنی های لاکتوز مثبت رشد کرده و دارای جلای فلزی است که باعث افتراق آن از کلنی های انتروباکتر و کلبسیلا می شود.

  1391/09/08 | farzaneh28

  2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.