Phase contrast – chain of Enterococcus faecalis

Chain formation becomes more pronounced when E. faecalis is grown in broth rather than on solid media. The cells are ovoid and elongated in the direction of the chain

نظرات تفسیری کاربران

  • در میکروسکوپ  فاز کنتراست دیافراگم آن حلقوی می باشد و برای ایجاد اختلاف فاز از انژکتیو فاز استفاده می شود که داخل آن صفحه ای به نام phase plate  وجود دارد که این اختلاف فاز منجر می شود که باکتریها بدون رنگ آمیزی دیده شوند.در شکل فوق نیز  کوکسی گرم مثبت به صورت بیضوی ، باریک و زنجیر مانند دیده شده و این حالت زنجیره ای نیز بیشتر در محیط براث دیده می شود تا محیط جامد.

    1391/09/15 | Afsaneh Poursalehi

    1

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.