درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


عامل مولد کدام بیماری، فاقد غشاهای درونی است؟


1 ) مالاریا

2 ) برفک دهان

3 ) ذات الریه

4 ) توکسوپلاسموز