درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسیبالا بودن میزان IgM در سرم خون نوزاد به کدام مورد مربوط می شود ؟


1 ) ابتلای مادر به یک بیماری عفونی
2 ) ابتلای جنین به یک بیماری عفونی در زندگی داخل رحمی
3 ) عبور IgM از جفت
4 ) عقب افتادن زایمان