درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در مبتلایان نقص مصونیت اکتسابی (ایدز) ابتلا به کدام یک از بیماری های زیر خطرناک تر است؟

1 ) توکسوپلاسموز
2 ) مالاریا
3 ) سالک
4 ) آمیبیاز