درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در ابتلا به کدام یک از انگل های زیر احتمال به وجود آمدن ضایعاتی در سلول های شبکیه چشم وجود دارد؟

1 ) مالاریا
2 ) ایزوسپوریازیس
3 ) توکسوپلاسموز
4 ) بالانتیدیازیس