اخبار

واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا عوارضی نداشت

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي

رئیس انستیتو پاستورایران: واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا عوارضی نداشت: رئیس انستیتو پاستور ایران بابیان اینکه تولید واکسن مشترک ایران - کوبا مبتنی بر واکسن ذات الریه کودکان است، گفت: تاکنون در فاز اول و دوم این واکسن عوارضی نداشته است. دکتر علیرضا بیگلری به خبرنگار مهر گفت: فاز اول و دوم کار آزمایی بالینی واکسن کرونا که به صورت مشترک با کوبا در حال تولید است و تاکنون هیچ عارضهای نداشته است. وی با بیان اینکه فاز سوم کارآزمایی بالینی این واکسن مشترک به صورت همزمان در دو کشور شروع خواهد شد، گفت: انستیتو پاستور ایران در سال گذشته با کشور کوبا، همکاری برای ساخت واکسن ذات الریه کودکان را آغاز کرد. بیگلری عنوان کرد: واکسن کرونایی که با همکاری کوبا از ۵-۶ ماه گذشته آغاز شده و در مرحله کارآزمایی بالینی بوده منطبق بر واکسن ذاتالریه کودکان است. رئیس انستیتو پاستور ایران افزود: این واکسن، بسیار ایمن بوده و تاکنون هیچ عوارضی نداشته است.

گذاشتن نظر