اخبار

آغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا به سومین گروه از داوطلبان

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۲ دي

آغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا به سومین گروه از داوطلبان پس از تزریق موفقیت آمیز واکسن کوو ایران برکت به اولین داوطلبان تزریق و عدم بروز عوارض و صدور مجوزهای لازم، تزریق واکسن ایرانی کووایران برکت به سومین گروه هفت نفره از داوطلبان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول تیم نظارت بر آزمایشات انسانی واکسن کوو ایران برکت در این مراسم گفت: پس از اخذ مجوز از کمیته پایش ایمنی و داده مطالعات بالینی، تزریق واکسن به گروه سوم از داوطلبان از صبح امروز آغاز شد. وی افزود: امروز بر روی ۳ نفر و فردا به ۴ داوطلب ازاین گروه واکسن تزریق می شود و این فاز از تست انسانی تا تزریق بر روی ۵۶ نفر ادامه خواهد یافت. حسینی ادامه داد: امیدواریم ابتدای بهمن ماه بتوانیم نتایج را به کمیته پایش ارسال کنیم تا مجوز تست واکسن برای فاز دوم صادر شود. مسئول تیم نظارت بر آزمایشات انسانی واکسن کوو ایران برکت ادامه داد: به صراحت می توانیم بگوییم این واکسن تا این لحظه به طور کامل ایمن بوده و هیچکدام از ۷ نفری که در دو مرحله قبل واکسن به آنها تزریق شده، هیچگونه عارضهای نداشتند و به همین دلیل هم مجوز تست انسانی بر روی گروه سوم صادر شده است. دکتر مینو محرز مجری فاز بالینی واکسن کوو ایران برکت نیز اظهار کرد: بعد از سالها که واکسن سازی در ایران انجام نمیشد این اولین باری است که با رعایت تمام قوانین بینالمللی و حتی رعایت پارامترهایی بسیار سخت گیرانهتر از قواعد سازمان جهانی بهداشت، ساخت و تست واکسن ایرانی کرونا درحال انجام است. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه من به عنوان مجری طرح فاز بالینی این پروژه در کنار دکتر صالحی و دکتر طبرسی نظارت لحظه به لحظه انجام می دهیم، ادامه داد: تمامی این اقدامات برای آن است که بتوانیم به مردم اطمینان دهیم که واکسنی ایمن و قابل قبول ساخته شده است. خانم دکتر محرز ادامه داد: ٧ داوطلبی که تاکنون واکسن بر روی آنها تست شده، هر روز به طور مرتب ویزیت می شوند و تاکنون هیچ عارضهای بر روی آنها مشاهده نشده است. او با بیان اینکه در فاز بعدی با بررسی میزان اثربخشی واکسن می توانیم متوجه شویم کارایی واکسن تا چه حدی است، افزود: عملکرد ما در این پروژه توسط کمیته دیگری نظارت خواهد شد که اعضای این کمیته شامل مقامات وزارت بهداشت، نماینده سازمان غذا و دارو و سایر مراجع ذیصلاح هستند. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: بعد از تزریق واکسن به ۵۶ نفر، اواسط اسفند ماه وارد فاز دوم تست انسانی واکسن می شویم و در بهار سال آینده تزریق عمومی واکسن به مردم شریف کشورمان صورت خواهد گرفت.

گذاشتن نظر

  • خدایا شکرت که دانشمندان ایرانی به این سطح از خود باوری و دانش علمی رسیده اند. خبر مسرت بخشی است.

  • ای والله به دکتر های ایرانی

  • فکر کنید دکترهای ما واکسن ایرانی کورونا را در داخل کشور تولید کنند و مثل واکسن فلج اطفال و واکسن سرخجه صد در صد ایرانی باشد.