اخبار

تاثیر رژیم غذایی و سبک زندگی در کاهش علائم ریفلاکس گوارشی

۱۳۹۹ شنبه ۲۰ دي

مطالعات نشان می دهد؛ تاثیر رژیم غذایی و سبک زندگی در کاهش علائم ریفلاکس گوارشی بیماری ریفلاکس معده یک مشکل شایع بوده که غالبا با دارو قابل کنترل است. به گزارش خبرنگار مهر، یافتههای جدید محققان نشان میدهد تغییر در رژیم غذایی و سبک زندگی به کنترل علائم ریفلاکس معده کمک میکند. علامت اصلی ریفلاکس معده، سوزش معده است و اغلب با داروها کنترل میشود. با این حال، مطالعه جدید نشان میدهد که پیروی از دستورالعملهای مربوط به رژیم غذایی و سبک زندگی ممکن است علائم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و باعث شود دارو برای برخی از بیماران غیرضروری باشد. یافتههای حاصل از مطالعه بهداشت پرستاران نشان میدهد که پنج عامل رژیم غذایی و سبک زندگی میتواند تأثیر قابل توجهی بر ریفلاکس معده یا علائم سوزش معده داشته باشند. این پنج فاکتور شامل وزن طبیعی، عدم استعمال سیگار، فعالیت بدنی متوسط تا شدید حداقل ۳۰ دقیقه در روز، محدود کردن مصرف قهوه، چای و نوشابه به دو فنجان در روز و رژیم غذایی محتاطانه است. اندرو چان، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد، در این باره میگوید: این مطالعه نشان میدهد که علائم گوارشی شایع و ناتوان کننده را میتوان در بسیاری از موارد با اصلاح رژیم غذایی و سبک زندگی به خوبی کنترل کرد. در این مطالعه، دادههای مربوط به ۱۱۶,۶۷۱ شرکت کننده که از سال ۱۹۸۹ هر دو سال یکبار پرسشنامهای را تکمیل کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. محققان بعد از بررسی ۵ فاکتور فوق الذکر دریافتند پیروی از همه این دستورالعملها میتواند علائم ریفلاکس معده را به طور کلی ۳۷ درصد کاهش دهد. محققان بیش از هرچیز بر تأثیر ورزش بر تحرک دستگاه گوارش تاکید دارند. آنها معتقدند تحرک بدنی به پاکسازی اسید معده که باعث علائم سوزش معده میشود، کمک میکند.

گذاشتن نظر