اخبار

باکتری های روده می توانند به تشخیص دیابت کمک کنند

۱۳۹۹ سه شنبه ۳۱ تير

یافته های محققان آلمانی؛ باکتری های روده می توانند به تشخیص دیابت کمک کنند: مطالعه جدید نشان می دهد بین دیابت و باکتری های روده ارتباط وجود دارد. به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه مونیخ آلمان با مطالعه بیش از ۴۰۰۰ نفر دریافتند که باکتریهای روده در طول روز دچار نوسان میشوند و این میزان در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ به مراتب کمتر روی میدهد. محققان معتقدند میتوانند از این الگو برای پیش بینی و تشخیص بیماری دیابت استفاده نمایند. ریتم شبانه روزی بدن موسوم به ساعت بدن در تنظیم الگوهای خواب، هوشیاری، دما و فشارخون نقش دارد. این ریتمهای بیولوژیکی روزانه در هماهنگی با نور و دسترسی به مواد غذایی هستند اما فرایندهای متابولیکی درونی را هم تنظیم میکنند. از تأثیرات احتمالی سلامت ریتم شبانه روزی بدن، چاقی و دیابت نوع۲ است. شواهد موجود رابطه بین اختلال در این ریتم شبانه روزی و مقاومت انسولین را نشان میدهد. مطالعه جدید نشان میدهد دیابت با تغییر در ریتم روزانه میکروبیوم های روده مرتبط است. محققان آلمانی دریافتند افراد مبتلا به دیابت نوع۲ دارای نوسانات روزانه کمتری در برخی از باکتریهای روده شأن هستند و این تغییرات در پیش بینی و تشخیص بیماری نقش دارد. در این مطالعه، میکروبیوم روده حدود ۲۰۰۰ فرد در طول یک دوره ۲۴ ساعتی بررسی شد. نتایج اثبات کرد که نوسانات منظمی در باکتریهای روده روی میدهد. سپس آنها تنها افراد مبتلا به اختلالات متابولیکی نظیر چاقی، پیش دیابت و دیابت نوع۲ را مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند افراد مبتلا به چاقی و دیابت نوع۲ الگوهای ریتمیک باکتریهای روده شأن را از دست میدهند. همچنین آنها به تغییرات ویژه ای در باکتریهای روده افراد مبتلا به دیابت پی بردند. محققان پی بردند ۱۳ نوع باکتری در طول روز در افراد دیابتی تغییر نمیکند. آنها از این باکتریها برای ایجاد الگوی ریاضیاتی در تشخیص ابتلاء افراد به دیابت استفاده کردند. آنها توانستند با استفاده از این الگو بر روی گروه جدیدی متشکل از ۶۹۹ نفر، احتمال ابتلاء آنها به دیابت را پیش بینی نمایند.

گذاشتن نظر