اخبار

معرفی روش جدید درمان ناباروری

۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۲ دي

در برنامه پایان ناباروری صورت می گیرد؛ معرفی روش جدید درمان ناباروری عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا، از معرفی روش جدید درمان ناباروری برای نخستین بار در برنامه پایان ناباروری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه کاظمنژاد، طراح و مجری طرح پژوهشی استفاده از سلولهای بنیادی خون قاعدگی در درمان ناباروری، با حضور در برنامه پایان ناباروری، درباره راهاندازی بانک سلولهای بنیادی خون قاعدگی و کاربردهای آن در درمان ناباروری توضیح میدهد. این روش درمانی پیشرو که دستاورد ۱۰ سال پژوهش و مطالعۀ پژوهشگران و متخصصان پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابنسینا است، برای نخستین بار در جهان ارائه میشود و نشاندهندۀ جایگاه ممتاز ایران در زمینۀ علوم زیستی و پزشکی در جهان است. برنامه پایان ناباروری، محصول گروه دانش شبکه چهار سیما است که با همکاری مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا جهاد دانشگاهی تولید میشود. این برنامه شنبه ها ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما روی آنتن می رود.

گذاشتن نظر