اخبار

پیوند مغز یک فرد به بدن فرد دیگر امکان‌پذیر می‌شود

۱۳۹۸ دوشنبه ۲ دي

پیوند مغز یک فرد به بدن فرد دیگر امکانپذیر میشود محققان معتقدند تا سال ۲۰۳۰ پیوند مغز یه فرد به بدن فرد دیگر امکانپذیر خواهد شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ پیوند مغز همواره از آرزوهای علوم پزشکی بوده است و این پیوند مشکلات و پیچیدگیهای خاص خود را دارد چرا که با این کار تمام اطلاعات و خاطرات و اصلا شناختی که یک فرد از خود و بدنش دارد به بدن دیگری منتقل میشود و همین موضوع میتواند مشکلات شناختی و هویتی را ایجاد کند. با تمام این مشکلات محققان انگلیسی اعلام کردهاند که این عمل تا 2030 امکانپذیر خواهد شد و دانش پزشکی میتواند به همراه پیوند مغز آگاهیها و خاطرات یک فرد را به فرد دیگر منتقل کند. تئوری دیگری به همراه این پیوند معتقد است امکان پیوند ستون فقرات هم به دنبال این پیوند مغزی میسر خواهد شد. البته در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای پیوند ستون فقرات صورت گرفته است اما هیچکدام از این اقدامات موفقیتآمیز نبودهاست. پیشرفت علوم، به خصوص در حوزه سلول های بنیادین این پیوند سخت را امکان پذیر خواهد کرد، برای این پیوند هم انجام آزمایشها بر روی میمون آغاز شده است.

گذاشتن نظر